портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 19 липня 2018

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється

ступінь ризику від провадження господарської

діяльності, пов’язаної з використанням та охороною

земель, і визначається періодичність здійснення

планових заходів державного нагляду (контролю)

Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                           В. ГРОЙСМАН

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру»

 

1. Розробник: 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, головний розробник Міністерство аграрної політики та продовольства України.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Метою проекту постанови є затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держгеокадастром.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект постанови, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та  на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру і на офіційному веб-сайті Державної регуляторної служби України.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, м. Київ, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 278-81-71, факс 278-76-02, info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03151, МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 2499683, факс 2499683, land_oz@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України, 01011, м. Київ, вул. Арcенальна, 9/11, тел. 2864711, inform@dkrp.gov.ua

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                       Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру»

 

Мета: врегулювання періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель Держгеокадастром та підвищення ефективності і прозорості таких заходів.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру» розроблено на виконання статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та доручення Кабінету Міністрів України від 25.06.2018 № 22040/1/1-18.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.

Відповідно до абзацу шостого частини другої статті 5 Закону критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю).

Відповідно до пункту 1 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Таким чином, прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру» врегулює питання періодичності проведення планових заходів контролю та забезпечить прозорість проведення таких заходів.

Відповідно до пункту 10 Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342, віднесення суб’єкта господарювання до одного з трьох ступенів ризику (високий, середній, незначний) здійснюється за всіма критеріями у відповідній сфері відповідно до шкали балів. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності наведені у додатку 1. Перелік критеріїв, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) наведені у додатку 2.

3. Суть проекту акту

Основні положення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру» визначають критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначають періодичність здійснення планових заходів державного нагляду Держгеокадастром.

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342 «Про затвердження Методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контрою), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)», а також  Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 15.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України.

6. Прогноз впливу

Від реалізації проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру» очікується позитивний вплив на:

ринкове середовище в частині реалізації гарантованих державою принципів обмеження державного регулювання економічних процесів, рівного захисту державою усіх суб’єктів господарювання від правопорушень у сфері використання та охорони земель, недопущення незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини, що в цілому забезпечать у відповідному ринковому середовищі додержання конституційних основ господарського порядку в Україні у формі оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб'єктів господарювання та державного регулювання економіки;

навколишнє природне середовище в частині забезпечення охорони, відтворення та використання земельних ресурсів у спосіб, що відповідає чинному законодавству України;

інші суспільні інтереси, як то захист та відновлення прав власників та землекористувачів земельних ділянок.

7. Позиція заінтересованих сторін

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником на круглому столі з представниками ГО «Асоціація фахівців землеустрою України». За результатами обговорення вирішено, розробити  проект постанови, з метою затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання охорони земель та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), які будуть відповідати чинному законодавству України.

8. Громадське обговорення

З метою додержання вимог щодо громадського обговорення проектів регуляторних актів, проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру» буде розміщено на офіційних сторінках Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в мережі Інтернет.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови підлягає погодженню з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект постанови буде направлено на проведення правової експертизи до Міністерства юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

Положення проекту постанови не містять ознаки дискримінації.

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

12. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить більш ефективно і прозоро здійснювати планові заходи державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель.

 

 

Перший заступник Голови

Державної служби України

з питань геодезії, картографії

та кадастру                                                                                                                                               Л. ШЕМЕЛИНЕЦЬ

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру» розроблено на підставі Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контрою)».

Конституцією України визначено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Правові, економічні та соціальні основи організації здійснення державного контролю за використанням та охороною земель визначає Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель».

Відповідно до статей 4, 9 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» об'єктом державного контролю за використанням та охороною земель є всі землі в межах території України.

Державний контроль за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства України про охорону земель і моніторинг ґрунтів здійснюються, зокрема, шляхом проведення перевірок.

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Відповідно до статті 2 Закону України «Про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності», дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Згідно з частиною першою статті 3 Господарського кодексу України, під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Закон України «Про охорону земель» визначає правові економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля. Зокрема, визначає вимоги до власників і землекористувачів земельних ділянок щодо заходів з охорони земель та охорони родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення при здійсненні господарської діяльності.

Згідно відомостей, внесених до Державного земельного кадастру обліковується 11984594 власників земель сільськогосподарського призначення – суб’єктів господарювання на площі 26772426 гектарів.

В процесі здійснення державного контролю за використанням та охороною земель виникають питання необхідності здійснення нагляду за господарською діяльністю суб’єктів господарювання на земельних ділянках, що підпадає під дію положень Закону України «Про основі засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Інтенсивне використання земельних ресурсів, як просторового базису, у тому числі у сільському господарстві призводить до погіршення стану земель, псування ґрунтів, інших негативних наслідків. Тому питання раціонального використання та охорони земель, у тому числі збереження родючості ґрунтів під час здійснення господарської діяльності потребують організації здійснення безперервного та системного державного нагляду (контролю) у зазначеній сфері.

Таким чином, прийняття проекту постанови «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру» забезпечить прозорість у сфері контролю за дотриманням земельного законодавства, використання та охорони земель, врегулює періодичність заходів державного нагляду (контролю) щодо суб’єктів господарювання, надасть можливість залучити додаткові надходження до бюджетів різних рівнів від справляння плати за землю.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Прийняття проекту постанови «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру» дозволить організувати здійснення державного нагляду (контролю) на належному рівні, врегулювати кількість та періодичність здійснення планових заходів (контролю) та коло суб’єктів господарювання, які відносяться до високого, середнього та незначного ступенів ризику. Забезпечить однозначність та прозорість у відносинах між суб'єктами господарювання і органом державного нагляду (контролю) – Держгеокадастром. Сприятиме: запобіганню порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель, своєчасності виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів реагування щодо їх усунення, надходженню додаткових коштів від справляння плати за землю до державного та місцевого бюджетів.

         ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

1.  Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива1.

Збереження status quo

Відсутність критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, впливом на якісний стан земель та родючість ґрунтів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель  Держгеокадастром не відповідає засадам здійснення державного нагляду (контролю), визначених законодавством. Це не забезпечить досягнення поставленої цілі регулювання, що є неприйнятним.

Альтернатива 2.

Інший, від запропонованого способу (саморегуляція).

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Такий спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання. Необхідність визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, передбачена частиною другою статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», та не може бути проігнорована органом державної влади. Визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, є складовою системи державного нагляду (контролю). Законодавством України на сьогодні не передбачено можливості застосування нерегуляторних механізмів щодо відносин, пов’язаних зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Альтернатива 3

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та дасть змогу врегулювати проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Держгеокадастром у сфері  контролю за дотриманням земельного законодавства, використання та охорони земель згідно чітких критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання (власниками та користувачами земельних ділянок).

Перевагами обраного способу досягнення встановленої цілі є безпосереднє державне регулювання зменшення кількості та частоти здійснення перевірок та перегляд принципів, за якими суб’єкти господарювання відносяться до ступенів ризиків від провадження господарської діяльності.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

 

Відсутні

Альтернатива 2

 

Мінімальні

(проблеми використання земель усіх категорій земель з порушеннями вимог земельного законодавства, зниження родючості ґрунтів, втрати бюджетів всіх рівнів від недоотримання коштів від справляння плати за землю).

Відсутні.

Альтернатива 3

Висока

(забезпечить організацію планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням земельного законодавства, реалізацію державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель, запобігання порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів реагування щодо їх усунення. Також, сприятиме надходженню додаткових коштів до державного та місцевого бюджетів).

Проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері контролю за дотриманням земельного законодавства, використання та охорони земель здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

7442

195959

597799

24003765

24804965

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,03

0,79

2,41

 

96,77

100

 

Проект акта розповсюджується на всіх суб’єктів господарювання за умови використання земельних ділянок усіх категорій земель та усіх форм власності земель (приватної, державної та комунальної).

Відповідно відомостей Державного земельного кадастру загальна кількість суб’єктів господарювання, що здійснює діяльність на землях усіх категорій складає 24804965 суб’єктів.

При розробленні критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності  та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контрою) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та віднесенню суб’єктів господарювання до ступенів ризику враховані вимоги пунктів 4 -11 Методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342.

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб’єкти, яким за кожним показником критеріїв нараховано від 41 до 100 балів. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб’єкти, яким за кожним показником критеріїв нараховано від 21 до 40 балів. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб’єкти, яким за кожним показником критеріїв нараховано від 0 до 20 балів

 

Кількість суб’єктів господарювання, які підлягають перевірці протягом року

Показник

Великі

Середні

Малі та мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання протягом року, одиниць

792

412

708

1912

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

41

22

37

 

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

(процедура здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері контролю за дотриманням земельного законодавства, використання та охорони земель Держгеокадастром не зможе застосовуватися у зв’язку з невідповідністю вимог її проведення Закону)

Відсутні

Альтернатива 2

Мінімальні

(відсутність регулювання не сприятиме дотриманню вимог законодавства у сфері використання та охорони земель)

Відсутні

Альтернатива 3

Високі

(узгодження інтересів бізнесу та держави, чіткий порядок та плановість проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері використання та охорони земель Держгеокадастром сприятиме прозорому веденню бізнесу. Забезпечення ефективного та прозорого державного контролю за використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності надасть змогу підвищити ефективність використання земельних ресурсів та забезпечить заходи з охорони земель).

 

 

 

 

626080,00 грн.

(витрати за 1 рік)

 

3130400,00 грн.

(витрати за 5 рік)

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

0

 

Альтернатива 2 – саморегуляція. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

0

Альтернатива 3 –  затвердження нового регуляторного акту. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

626080,00 грн

(витрати за 1 рік)

 

3130400,00 грн.

(витрати за 5 рік)

 

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

 

-

-

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

 

-

-

3.

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

420,00

 Орієнтовно 2 години в день працівник суб’єкта господарювання буде витрачати на підготовку відповідних матеріалів для перевірки (заробітна плата за місяць - 3723 грн.,  22 робочі дні –

169 грн. заробітна плата за 1 день (8 годин) або 42 гривні за 2 години в день та відповідно 420 гривень за період проведення планової перевірки (10 днів).

2100,00

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

 

100,00

500,00

7.

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8.

Інше (уточнити), гривень.

 

-

-

9.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

520,00

2600,00

10.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1204

1204

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

626080,00

3130400,00

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періо-дичні за рік)

1.        ВВитрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

2.        --

 

-

3.        --

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/ нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

Орієнтовно 2 години в день працівник суб’єкта господарювання буде витрачати на підготовку відповідних матеріалів для перевірки (заробітна плата за місяць – 3723 грн, 22 робочі дні – 169 грн., заробітна плата за 1 день (8 годин) або    42 гривні за 2 години в день та відповідно 420 гривень за період проведення планової перевірки (10 днів). -

-

-

-

 

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації

 

*Штрафні санкції не накладаються у випадку відсутності порушень чинного законодавства суб’єктом господарювання

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом

за рік

Витрати за п’ять років

 

Витрати пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо

54 грн.

2 год. на складання річного Плану перевірок відповідно до Критеріїв;

заробітна плата за місяць – 4800 грн., 22-робочі дні – 218 грн. зарплата за 1 день (8 годин) або 27 грн. за 1 годину.

-

54грн

270 грн

 

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного

нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу

персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації. 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензій, сертифікати, страхові поліси (за рік– стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

          

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

100,00

-

500,00

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект постанови.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

 

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Не відповідає вимогам Закону та засадам здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Альтернатива 2

2

Не відповідає вимогам Закону, матимуть місце випадки недотримання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель.

Альтернатива 3

4

Зазначений спосіб не порушує вимог Закону, повністю відповідає вимогам сучасності, є найбільш доцільним та дасть змогу врегулювати проведення заходів державного нагляду (контролю) Держгеокадастром у сфері використання та охорони земель. Забезпечення додержання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю.

Використання земельних ділянок в правовому полі, з дотриманням вимог земельного законодавства, що сприятиме раціональному використанню земель, їх охороні та відтворенню.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми розроблено проект постанови, що дасть можливість затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання та охорони земель та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держгеокадастром, що дозволить:

- встановити єдині критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання та охорони земель;

- визначати періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері використання та охорони земель;

- скласти та вести перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель;

 - зменшити кількість та частоту здійснення перевірок та чітко окреслити коло суб'єктів господарювання, які відносяться до високого, середнього та незначного ступеню ризику.

- здійснювати заходи державного нагляду (контролю) Держгеокадастром на принципах плановості й системності державного нагляду (контролю) та гарантувати державні інтереси в галузі використання та охорони земель;

- виявляти та запобігати виникненню порушень вимог законодавства у сфері використання та охорони земель суб’єктами господарювання та забезпечувати раціональне використання земельних ресурсів.

У разі прийняття проекту постанови будуть встановлені чіткі, єдині та вичерпні вимоги до проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері використання та охорони земель, та забезпечено відповідність критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання та охорони земель вимогам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Прийняття проекту постанови дасть можливість захистити державні інтереси в галузі використання та охорони земель та забезпечить захист прав власників землі та землекористувачів (у тому числі орендарів) на належне господарювання на земельних ділянках усіх категорій та форм власності.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати суб’єктів господарювання та органів виконавчої влади наведені згідно Додатку 2 та Додатку 3 Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта відповідно.

Витрати суб’єктів малого підприємництва наведені згідно Додатку 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта відповідно.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування галузі використання та охорони земель, проект постанови доцільно запроваджувати на необмежений термін, її дія буде постійною на термін дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про державний контроль за використанням та охороною земель».

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Надходження коштів до бюджету у зв’язку з дією регуляторного акта не передбачається

2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – 24804965 (землевласників та землекористувачів земельних ділянок).

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект наказу та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Держгеокадастру (land_oz@land.gov.ua) у розділі «Громадське обговорення нормативно-правових актів».

4. Час, що витрачається суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта – орієнтовно 2 години в день працівник суб’єкта господарювання буде витрачати на підготовку відповідних матеріалів для перевірки; загальні витрати суб’єктів господарювання, які підпадають під дію регуляторного акта за рік складуть – 626080,00 гривень, за 5 років – 3130400,00 гривень.

Статистичні показники:

кількість суб’єктів господарської діяльності, які мають у власності чи користуванні (у тому числі і на умовах оренди) земельні ділянки;

кількість проведених планових та позапланових перевірок;

площа земельних ділянок земель сільськогосподарського призначення.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через 1 рік після набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження буде здійснено через 2 роки після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження буде здійснюватися шляхом аналізу статистичної інформації щодо проведення заходів контролю.

Виконавець заходів – Держгеокадастр.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства

України                                                                                                                                                        М. МАРТИНЮК

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux