портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 01 жовтня 2018

Про затвердження форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції, порядку її подання та реєстрації

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 


Про затвердження форми декларації відповідності

 матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

для малих виробництв виноробної продукції, 

порядку її подання та реєстрації

 

Відповідно до частини четвертої статті 22 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції;

Порядок подання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції.

2. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування, крім пунктів 9-12 Порядку подання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції, які набирають чинності через шість місяців з дня її офіційного опублікування.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН   

 


Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції, порядку її подання та реєстрації”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції, порядку її подання та реєстрації” (далі – проект постанови) Мінагрополітики оголошує про його публікацію на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

Метою проекту постанови є забезпечення вимог частини четвертої статті 22 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”.

Проект постанови та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua) (розділ Регуляторна політика).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна регуляторна служба України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11; е-mail: inform@dkrp.gov.ua;

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01011, м. Київ, вул. Хрещатик, 24 (відповідальний виконавець: Ченуша Сергій Андрійович); тел.: 278 42 23; е-mail: sergii.chenusha@minagro.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                         М. МАРТИНЮК


Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  “Про затвердження форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції, порядку її подання та реєстрації”

 

Мета: визначення форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції, а також порядку її подання та реєстрації.

1. Підстава розроблення проекту акта

План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 20 березня 2018 року № 2360- VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв», схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України 10 травня 2018 року (протокол № 17).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 22 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції визначаються цим Законом. Форма декларації, порядок її подання та реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України".

Статтею 3 цього Закону передбачено, зокрема, що ліцензія на виробництво алкогольних напоїв видається за заявою суб'єкта господарювання, до якої додаються, зокрема, атестат виробництва, виданий центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства, а для малих виробництв виноробної продукції – зареєстрована декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Подання зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства малими виробництвами виноробної продукції є спрощенням процедури отримання ліцензії у зв’язку з відсутністю подання такими виробниками атестату виробництва. 

3. Суть проекту акта

Проектом постанови пропонується затвердити:

форму декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції;

порядок подання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції.

4. Правові аспекти

 У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, закони України “Про виноград та виноградне вино” та “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на його впровадження.

6. Прогноз впливу

В ході реалізації проекту постанови очікується позитивний вплив на: суспільні інтереси громадян та юридичних осіб – малих виробників виноробної продукції у зв’язку із спрощенням процедури отримання ними ліцензії на виробництво алкогольних напоїв; узгодження інтересів бізнесу та держави. 

Реалізація проекту акта впливу на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище та на інші сфери суспільних відносин не матиме. 

7. Позиція заінтересованих сторін

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для регулювання, проведено розробником на Засіданні Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості 07 червня 2018 року за участю представників ЦОВВ, представників великого, середнього та малого підприємництва у сфері виноробства. За результатами обговорення вирішено розробити проект постанови з метою затвердження форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції, а також порядку її подання та реєстрації.

8. Громадське обговорення

З метою додержання вимог щодо громадського обговорення проектів регуляторних актів проект постанови буде розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (minagro.gov.ua).

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект підлягає проведенню Міністерством юстиції України правової експертизи. 

11. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

12. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції, порядку її подання та реєстрації” забезпечить розвиток малого бізнесу у галузі виноробства, дозволить зменшити монополізацію та розширити випуск вітчизняної високоякісної конкурентоспроможної продукції, зацікавити сільськогосподарські підприємства у відновленні та розширенні виноградників та насаджень плодово-ягідних культур. 

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                         М. МАРТИНЮК

 


Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції, порядку її подання та реєстрації”

 

I. Визначення проблеми

Виноградарство і виноробство – національна галузь з великими потенційними можливостями виробництва якісних українських вин, із історичними традиціями, потужним кадровим і науковим потенціалом завжди була однією із провідних галузей економіки нашої держави, що забезпечувала значну частину надходжень до державного бюджету України.

Однак в останні роки через спад в економіці та надмірну зарегульованість виробництва галузь зазнає істотних втрат. Площі під виноградниками стрімко скорочуються та складають на сьогодні 43,5 тисяч гектарів, що майже у чотири рази менше порівняно з 1990 роком. Виробництво вин плодово-ягідних та напоїв медових виробляється нелегально, відповідно без будь-якого контролю якості продукції.

Законом України від 17 листопада 2006 року № 374-V “Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за ліцензії та акцизного збору на виробництво спиртів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” 01 січня 2007 року було внесено зміни до частини четвертої статті 15 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, якими встановлено річну плату за ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями у розмірі 500 000 гривень.

Зазначена норма Закону призвела до створення неконкурентних умов між товаровиробниками, закриття малих виробництв виноробної продукції, які виробляли продукцію виключно з самостійно вирощених плодів, ягід, винограду, та посилила монополізацію ринку алкогольних напоїв, зокрема виноградного вина виробниками з великими обсягами імпорту та виробної продукції.

Майже через 10 років, а саме 13 жовтня 2016 року, набрав чинності Закон України від 20 вересня 2016 року № 1534-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” щодо оптової торгівлі алкогольними напоями, виготовленими з власного (не придбаного) виноматеріалу”, яким було скасовано таку ліцензію для суб’єктів господарювання, що виробляють вина виноградні, вина плодово-ягідні або напої медові із виноматеріалів виключно власного виробництва.

Проте після скасування ліцензії на оптову торгівлю головною перешкодою для виходу малих виноробів на ринок залишається забюрократизована процедура отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, у тому числі і таких, що суб’єкти господарювання виробляють із власно вирощеної сировини, при цьому вимоги для отримання ліцензії на виробництво однакові як для великих лікеро-горілчаних заводів, так і для малих виноробних підприємств.

Варто зазначити, що в деяких країнах ЄС взагалі відсутнє ліцензування виробництва натуральних вин, у більшості країн процес отримання ліцензії максимально спрощений.

Європейський підхід полягає у запровадженні успішного досвіду роботи сімейних виноробень та обов’язкового контролю якості готової продукції, що здійснюється незалежними акредитованими лабораторіями. 

Складна процедура отримання ліценції на виробництво в Україні, а саме необхідність проведення атестації, унеможливлює створення унікальних теруарних виноградних вин (вин місцевості) та легалізацію малих виробників виноробної продукції у сільській місцевості, не дозволяє відродити легальне дрібне виробництво виноробної продукції з власних виноматеріалів. 

Такий стан речей вимагає радикального спрощення цих процедур для малих виробництв виноробної продукції з власних виноматеріалів в Україні, що й пропонується цією постановою.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

 Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

II. Цілі державного регулювання

Практична реалізація основних положень постанови за рахунок спрощення отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв забезпечить сприятливі умови для розвитку галузі теруарного виноробства (вин місцевості), виробництва плодово-ягідних вин та унікальних медових напоїв із виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва. Це дасть можливість малим підприємствам створювати унікальні вина місцевості, організувати нові робочі місця та збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів. 

Відновлення роботи малого бізнесу у галузі виноробства дозволить зменшити монополізацію ринку виноробного продукту та розширити випуск вітчизняної високоякісної конкурентоспроможної продукції, зацікавити сільськогосподарські підприємства у відновленні та розширенні виноградників та насаджень плодово-ягідних культур. Також прийняття цієї постанови сприятиме розвитку винного туризму в Україні, поліпшуватиме інфраструктуру на селі.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

 

Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

Зазначений спосіб унеможливлює вирішення проблеми, оскільки після прийняття відповідних змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» потрібно затвердити форми декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції, порядку її подання і реєстрації.

Такий спосіб не забезпечить виконання вимог частини четвертої статті 22 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” щодо декларативного способу отримання суб’єктом господарювання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв. 

Альтернатива 2

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

 

Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки немає форми декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції, порядку її подання і реєстрації. 

Спосіб не забезпечить врегулювання проблеми. Відсутність форми декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції не сприятиме спрощенню отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв малим виробництвом виноробної продукції. 

 

Альтернатива 3

Прийняття розробленого проекту постанови

 

Спосіб оцінюється як такий, що забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Зазначений спосіб є оптимальним вирішенням проблеми, оскільки дасть змогу малим виробництвам виноробної продукції отримати ліцензію на виробництво алкогольних напоїв за спрощеною процедурою. 

 

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Відсутні

Відсутнє забезпечення оптимальних законодавчих умов отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв малим виробництвом виноробної продукції.

Відсутні

Альтернатива 2

 

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

Відсутні

Відсутнє забезпечення оптимальних законодавчих умов отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв малим виробництвом виноробної продукції.

 

 

Відсутні

Альтернатива 3

 

Прийняття розробленого проекту постанови

Високі

Забезпечить розвиток малого бізнесу у галузі виноробства, дозволить зменшити монополізацію та розширити випуск вітчизняної високоякісної конкурентоспроможної продукції, зацікавити сільськогосподарські підприємства у відновленні та розширенні виноградників та насаджень плодово-ягідних культур. Також прийняття цієї постанови сприятиме розвитку винного туризму в Україні.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Відсутні

Відсутнє забезпечення оптимальних законодавчих умов отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв малим виробництвом виноробної продукції.

Відсутні

Альтернатива 2

 

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

Відсутні

Відсутнє забезпечення оптимальних законодавчих умов отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв малим виробництвом виноробної продукції.

Відсутні

Альтернатива 3

 

Прийняття розробленого проекту постанови

Високі 

Розвиток малого бізнесу у галузі виноробства дозволить зменшити монополізацію та розширити випуск вітчизняної високоякісної конкурентоспроможної продукції, зацікавити сільськогосподарські підприємства у відновленні та розширенні виноградників та насаджень плодово-ягідних культур. Також прийняття цієї законодавчої ініціативи сприятиме розвитку винного туризму в Україні.

Зазначений спосіб є оптимальним вирішенням проблеми, оскільки дасть змогу малим виробництвам виноробної продукції отримати ліцензію на виробництво алкогольних напоїв за спрощеною процедурою. 

 

Додаткові витрати, пов’язані із запровадженням розробленого проекту постанови, не передбачаються

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

500

0

500

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

0

100

 

Вид альтернативи

 

Вигоди

Витрати

(додаткові)

Альтернатива 1

 

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Зазначений спосіб унеможливлює вирішення проблеми, оскільки після прийняття відповідних змін до законодавства потрібно затвердити форми декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції, порядку її подання і реєстрації.

Такий спосіб не забезпечить виконання вимог частини четвертої статті 22 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” щодо декларативного способу отримання суб’єктом господарювання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв.

 

Відсутні

 

 

Альтернатива 2

 

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки немає форми декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції, порядку її подання і реєстрації. 

Спосіб не забезпечить врегулювання проблеми. Відсутність форми декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції не сприятиме спрощенню отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв малим виробництвом виноробної продукції. 

Відсутні

 

Альтернатива 3

 

Прийняття розробленого проекту постанови

Зазначений спосіб є оптимальним вирішенням проблеми, оскільки дасть змогу малим виробництвам виноробної продукції отримати ліцензію на виробництво алкогольних напоїв за спрощеною процедурою. 

Відсутні

 

 

ТЕСТ
 малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 18 червня 2015 р. по 02 вересня 2017 року.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Проведення Першого Національного виноробного форуму 24 лютого 2016 року

180

За участі народних депутатів України, представників ЦОВВ, представників великого, середнього та малого виноробства. Обговорення скасування ліцензії на оптову торгівлю винопродукцією виробникам, які використовують власно вирощену сировину, максимально спростити процедури отримання дозволу на виробництво, атестацію та доступ до ринку.

2.

Засідання робочої групи з опрацювання питання щодо спрощення процедури видачі ліцензії для суб’єктів господарювання, що виробляють алкогольну продукцію (вина виноградні і плодово-ягідні вина та медові напої) з власних виноматеріалів 

(створена наказом Мінагшрополітики від 13 лютого 2017 року № 53)

22

За участі членів робочої групи, представників ЦОВВ, представників великого, середнього та малого виноробства було обговорення підтримки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва терруарних вин та натуральних медових напоїв» (реєстр. № 6693 від 12.07.2017)

 

3.

Засідання Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, призначеної наказом Міністерства аграрної політики України від 23 грудня 2015 року № 491 (зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2016 р. за №221/22753) (далі – ЦГДК)

березнь – грудень 2017 року

28

За участі членів ЦГДК, представників ЦОВВ, представників великого, середнього та малого виноробства розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва терруарних вин та натуральних медових напоїв» (реєстр. № 6693 від 12.07.2017) 

4.

Засідання Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, призначеної наказом Міністерства аграрної політики України від 23 грудня 2015 року № 491 (зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2016 р. за №221/22753)

січень - квітень 2018 року

30

За участі членів ЦГДК, представників ЦОВВ, представників великого, середнього та малого виноробства розглянуто План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 20 березня 2018 р. № 2360 “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв” 

5.

Засідання Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, призначеної наказом Міністерства аграрної політики України від 23 грудня 2015 року № 491 (зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2013 р. за №221/22753)

07 червня 2018 року 

29

 

 

За участі членів ЦГДК, представників ЦОВВ, представників великого, середнього та малого виноробства розглянуто проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції, порядку її подання та реєстрації”

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 500 одиниць;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив - 100 відсотків (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
 п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0

Х

0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

500

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0

Х

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

4,84 

0,25 год х

19,34 грн 

 

 

 

-

4,84 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

48,35

 

1 декларація 

 

=

 2,5 год х 

19,34 грн 

 

 

 

-

48,35

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

відсутні

відсутні

відсутні

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

135,38 

 1 декларація 

 =

 7,0 год х 

19,34 грн 

 

 

 

-

135,38

13

Інші процедури (уточнити)

Оплата тестування на наявність вірусних та мікоплазмових захворювань

відсутні

відсутні

відсутні

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

188,57

Х

188,57

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

500

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

94285

Х

94285

Довідково

7. Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

Виходячи з результатів обговорення з галузевими громадськими організаціями та фахівцями структурного підрозділу Мінагрополітики орієнтовна кількість малих виробництв виноробної продукції, які зможуть виконати умови частини четвертої статті 22 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” щодо матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції становила орієнтовно 500 одиниць.

9. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Орієнтовні витрати часу на пошук необхідної інформації через мережу Інтернет на офіційному веб-сайті ДФС та друкування форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції (далі – декларація) складають 15 хвилин або 0,25 години. 

Вартість 1 людино-години 19,34 грн.

0,25 год х 19,34 грн. = 4,84 грн.

10. Процедури організації виконання вимог регулювання

Відповідно до даних, отриманих за результатами моніторингу ринку виноробної продукції спільно з галузевими громадськими організаціями та фахівцями структурного підрозділу Мінагрополітики орієнтовна кількість малих виробництв виноробної продукції становитиме 500 одиниць.

Таким чином, заповнення 1 декларації займатиме 2,5 години.

Вартість 1 людино-години 19,34 грн.

2,5 год х 19,34 грн. = 48,35 грн.

11. Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Зазначена позиція подає витрати стосовно часу, затраченого на перевіроку інформації наведеної у декларації згідно підтверджуючих документів та її фактичної наявності, який становитиме близько 7,0 години.

Вартість 1 людино-години 19,34 грн.

7,0 год. х 19,34 грн. = 135,38 грн.

12. Разом, гривень

4,84 + 48,35 + 135,38 = 188,57 (грн.)

13. Сумарно, гривень

188,57 грн. х 500 суб/госп. = 94285 грн.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва та мікропідприємництва у зв’язку з введенням в дію регуляторного акта для ДФС не передбачаються.

Державне регулювання при цьому також не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка

 0

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка

 0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка

94285

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка

94285

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці

94285

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці

94285

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка

0

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

94285

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

94285

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

З огляду на те, що виробничу діяльність малих виробництв виноробної продукції здійснюють лише суб’єкти малого підприємництва та мікропідприємництва, у застосуванні компенсаторних механізмів немає необхідності. 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Оптимальним способом досягнення цілей з урахуванням наведених вище позитивних та негативних сторін альтернативних способів є прийняття проекту постанови. 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

1

Існуючі проблеми декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції за допомогою діючих регуляторних актів не врегульовуються (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 2

 

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

1

Врегулювати існуючі проблеми декларування відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції
 ринковими механізмами неможливо (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 3

 

Прийняття розробленого проекту постанови

4

Прийняттям зазначеного проекту постанови цілі регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 1

 

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Відсутні

У держави, суб’єктів господарювання та громадян витрати відсутні

Існуючі проблеми декларування відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції
 за допомогою діючих регуляторних актів не врегульовуються (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 2

 

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

Відсутні

У держави, суб’єктів господарювання та громадян витрати відсутні

Врегулювати існуючі проблеми декларування відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції
 ринковими механізмами неможливо (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 3

 

Прийняття розробленого проекту постанови

Високі

 

Витрати держави та громадян відсутні 

Зазначений спосіб є оптимальним вирішенням проблеми, оскільки дасть змогу малим виробництвам виноробної продукції отримати ліцензію на виробництво алкогольних напоїв за спрощеною процедурою.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для досягнення цілей, визначених у розділі II Аналізу регуляторного впливу, введення в дію цієї постанови на вимогу частини четвертої статті 22 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” повинно забезпечити:

встановлення чітких, єдиних та вичерпних вимог до форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції;

 встановлення порядку подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції;

встановлення порядку реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції;

формування та ведення Реєстру декларації відповідності законодавству матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції;

- можливість отримання суб’єктом господарювання рішення про реєстрацію декларації відповідності вимогам законодавства матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції;

- можливість отримання суб’єктом господарювання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв за спрощеною процедурою;

- виноробство (вин місцевості), плодово-ягідних вин та унікальних медових напоїв з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва.

Прийняття розробленого проекту постанови дасть можливість захистити державні інтереси в галузі виробництв виноробної продукції, забезпечить розвиток малого бізнесу у галузі виноробства, дозволить зменшити монополізацію та розширити випуск вітчизняної високоякісної конкурентоспроможної продукції, зацікавити сільськогосподарські підприємства у відновленні та розширенні виноградників та насаджень плодово-ягідних культур. Також прийняття цієї постанови сприятиме розвитку винного туризму в Україні.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування не передбачається. Передбачаються незначні витрати для малих виробництв виноробної продукції. 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Оскільки галузь, яка займається вирощуванням винограду, плодово-ягідних культур, виробництвом теруарного виноробства (вин місцевості), плодово-ягідних вин та унікальних медових напоїв з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва, функціонує без обмежень у часі, строк дії регуляторного акта доцільно запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною та залежатиме певною мірою від інших змін у законодавстві України. 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються після набрання чинності актом, обов’язковими з них є:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, – передбачаються у вигляді сплати податків і зборів від обігу підакцизної продукції;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, – станом на 01.01.2018 до Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів не внесено таких суб’єктів господарювання;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, – відсутні;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий, шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

Крім того, показниками результативності впровадження проекту регуляторного акта також можуть бути:

обсяги виробленої виноробної продукції вин місцевості, плодово-ягідних вин та медових напоїв – прогнозується щорічне їх збільшення;

площі закладених садів, ягідників, виноградників – прогнозується щорічне їх збільшення.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності проекту постанови буде здійснюватись Мінагрополітики шляхом обробки даних та інформації, отриманої від Державної фіскальної служби України, Державної служби статистики України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів через один рік після набрання ним чинності. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через два роки після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. 

Періодичне відстеження здійснюватиметься один раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження. 

Відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватись Мінагрополітики протягом усього строку дії регуляторного акта шляхом аналізу щорічних даних Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, Державної служби статистики України та Державної фіскальної служби України.

Відстеження будуть узагальнюватись та, у разі необхідності, вноситись у якості пропозицій до плану законопроектної діяльності Мінагрополітики на відповідний рік.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                         М. МАРТИНЮК

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux