портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 16 січня 2014

Про затвердження Детальних правил збору дикорослих рослин, лісової продукції

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

          від  ______________                                                                                                                                                                                      №____                                                      

Київ

 

Про затвердження Детальних правил збору дикорослих рослин,

лісової продукції

 

Відповідно до підпункту 7 частини третьої статті 14 та частини другої статті 16 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Детальні правила збору дикорослих рослин, лісової продукціїщо додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", але не пізніше дня її опублікування.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                             М. АЗАРОВ

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України  "Про затвердження Детальних правил збору дикорослих рослин, лісової продукції"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил збору дикорослих рослин, лісової продукції" (далі – проект постанови) Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил збору дикорослих рослин, лісової продукції" розроблено відповідно до підпункту 7 частини третьої статті 14 та частини другої статті 16 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України  від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання вимог до виробників в процесі виробництва органічної  продукції відповідно до діючого законодавства.

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–порталі Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України:

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, е-mail: lis@minapk.gov.ua, Бондарчук О.М. тел. 226-22-12,  факс 278-76-02

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                              В.М. Давиденко

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил збору дикорослих рослин, лісової продукції"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил збору дикорослих рослин, лісової продукції" (далі – проект постанови) розроблено відповідно до підпункту 7 частини третьої статті 14 та частини другої статті 16 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України  від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання вимог до виробників в процесі виробництва органічної  продукції відповідно до діючого законодавства.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання правових, агротехнологічних, економічних та соціальних основ виробництва органічної продукції (сировини) фізичними або юридичними особами, вимог щодо вирощування органічної продукції, придатності ґрунтів, їх обробітку та удобрення, захисту рослин.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, закони України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів", "Про охорону земель", Лісовий кодекс України. 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує видатків із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної інспекції сільського господарства України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Національної академії аграрних наук України, Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства екології та природних ресурсів України і Міністерства юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на офіційному веб-порталі Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає засадам державної регуляторної політики.

Прийняття постанови дасть змогу:

врегулювати правові, економічні та соціальні основи виробництва органічної продукції (сировини);

встановити вимоги щодо правил збору дикорослих рослин, лісової продукції.

Всі ці заходи сприятимуть ефективному розвитку виробництва органічної продукції (сировини), збереженню та охороні довкілля. 

11. Прогноз результатів 

Прийняття постанови дозволить значно збільшити обсяги виробництва конкурентоспроможної аграрної продукції, прискорити насичення внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування та створити передумови для формування свідомості здорового способу життя у громадян.

Запровадження Детальних правил збору дикорослих рослин, лісової продукції сприятиме зменшенню  антропогенного навантаження на навколишнє середовище, поліпшенню екологічної ситуації та збережеться біорізномаїття. 

 

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                                          О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил збору дикорослих рослин, лісової продукції"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання господарських

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання вимог збору дикорослих рослин, лісової продукції. 

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття постанови дасть змогу:

врегулювати правові, економічні та соціальні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції;

встановити вимоги щодо збору дикорослих рослин, лісової продукції;

Всі ці заходи сприятимуть ефективному і раціональному використанню дикорослих рослин, лісової продукції.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити чинний варіант регулювання, але враховуючи те, що на сьогодні відсутні акти, які досконало регулюють дану сферу відносин, то такий спосіб є недоцільним.

Другий альтернативний спосіб:

обраний спосіб запропонований у проекті постанови є на даний час оптимальним рішенням, що дозволить реалізувати акти чинного законодавства, розв’язати проблему в органічному виробництві, збору дикорослих рослин, лісової продукції

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Запровадження принципів органічного виробництва вимагає застосування ощадних технологій збору дикорослих рослин, лісової продукції. Як наслідок, суттєво зменшується антропогенне навантаження на навколишнє середовище, що сприяє поліпшенню екологічної ситуації, збереженню біорізноманіттю. Цього результату можливо досягти шляхом врегулювання правових, економічних та соціальних основ ведення органічного сільського господарства, вимог щодо збору дикорослих рослин, лісової продукції.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між суб’єктами господарювання та державою в частині органічного виробництва, а саме: 

загальні вимоги виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження;

вимоги щодо збору дикорослих рослин, лісової продукції

Всі ці заходи сприятимуть ефективному розвитку виробництву органічної продукції (сировини), збереженню та охороні довкілля. 

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття проекту постанови дасть змогу:

врегулювати правові, економічні та соціальні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції;

встановити вимоги щодо збору дикорослих рослин, лісової продукції.

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності акта

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній. Проект постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Детальних правил збору дикорослих рослин, лісової продукції розміщений на веб-порталі www.mіnagro.gov.ua. 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базові відстеження результативності регуляторного акта здійснюються до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства Україниза показниками результативності.

  

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                     В.М. ДавиденкоOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux