портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 11 листопада 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                   №___   

Київ

 

Про затвердження Детальних правил виробництва

непереробленої органічної продукції (сировини)

бджільництва

 

Відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва" (далі – проект постанови)

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект постанови розроблено відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).

Проект постанов, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до проекту постанови розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ Регуляторна політика Проекти регуляторних актів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, е-mail: andriy.kudrik@minagro.gov.ua (Кудрик Андрій Михайлович, тел. (044)226-29-97);

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

        

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва" (далі – проект постанови) розроблено відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання щодо вимог до виробників в процесі виробництва органічної продукції відповідно до діючого законодавства, а також забезпечить передумови ведення органічного бджільництва в Україні й розробку системи отримання екологічно безпечної органічної продукції бджільництва.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання правових, технологічних, економічних та соціальних основ виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва фізичними або юридичними особами, а також встановленням вимог щодо утримання, годівлі, лікування бджіл при виробництві органічної продукції (сировини) бджільництва.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, закони України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", "Про племінну справу у тваринництві" та "Про бджільництво".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує видатків із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови підлягає погодженню з Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України, Національною академією аграрних наук України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови потребує погодження з Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає засадам державної регуляторної політики.

Прийняття постанови дасть змогу врегулювати правові, економічні та соціаьні основи виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва, встановити вимоги щодо її виробництва, у тому числі:

1) технологічні особливості виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва;

2) вимоги щодо утримання бджіл для виробництва органічної продукції (сировини);

3) вимоги щодо годівлі бджіл при виробництві органічної продукції (сировини);

4) вимоги щодо лікування та профілактики хвороб бджіл при виробництві органічної продукції (сировини).

Всі ці заходи сприятимуть ефективному розвитку виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва, збереженню та охороні довкілля.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація постанови дозволить зберегти робочі місця на підприємствах з виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва, що сприятиме підвищенню рівня зайнятості населення, в основному у сільській місцевості.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дозволить значно збільшити обсяги виробництва конкурентоспроможної аграрної продукції, прискорити насичення внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування та створити передумови для формування свідомості здорового способу життя у громадян.

Запровадження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва сприятиме застосуванню ощадних технологій при виробництві продукції бджільництва і, як наслідок, суттєво зменшиться антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище, значно поліпшиться екологічна ситуація та збережеться біорізноманіття.

Виробництво у достатній кількості органічної продукції сприятиме поглибленню інтеграції українського аграрного виробництва до ринку ЄС та світових ринків загалом.

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва" (далі - проект постанови)

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проект постанови розроблено відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. (протокол № 61).

Проектом постанови передбачається затвердити Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва.

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття постанови дасть змогу визначити правові основи виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва, у тому числі:

визначити технологічні особливості виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва;

встановити вимоги щодо походження, відтворення, утримання, годівлі бджіл, а також профілактики їх хвороб та лікування при виробництві органічної продукції (сировини) бджільництва.

Всі ці заходи сприятимуть ефективному і екологічному виробництву продукції (сировини) бджільництва.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити чинний варіант регулювання, але враховуючи те, що на сьогодні відсутні акти, які визначають правила виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва, то такий спосіб є недоцільним.

Другий альтернативний спосіб:

запропонований проект постанови є на даний час оптимальним рішенням, що дозволить реалізувати положення чинного законодавства, розв’язати проблему в органічному виробництві, здійснювати державний контроль за станом виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва.

Враховуючи наведене, другий спосіб є доцільним для досягнення мети.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Запровадження принципів органічного виробництва вимагає застосування ощадних технологій при утриманні, відтворені, годівлі та лікуванні бджіл. Як наслідок, суттєво зменшується антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище, що сприяє поліпшенню екологічної ситуації, збереженню біорізноманіття. Цього результату можливо досягти шляхом врегулювання правових, економічних основ ведення органічного сільського господарства, вимог до продуктів бджільництва та їх виробництва.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між суб’єктами господарювання та державою в частині органічного виробництва, а саме:

визначити технологічні особливості виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва;

встановити вимоги щодо походження, відтворення, годівлі, а також профілактики хвороб та лікування бджіл для виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва.

Всі ці заходи сприятимуть ефективному розвитку виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва, збереженню та охороні навколишнього середовища.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

Об’єкти впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Затвердження Детальних правил, якими визначаються особливості виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Збільшення виробництва конкурентноспроможної та високоякісної продукції та підвищення економічної ефективності господарювання

Витрати пов’язані з придбанням органічних ресурсів для виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва

Громадяни

Забезпечення якісною та безпечною продукцією бджільництва

Можливі додаткові витрати за рахунок більш високих цін на органічну продукцію бджільництва у порівнянні з традиційною (неорганічною) продукцією.

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

До показників результативності проекту постанови належать:

- розмір надходжень до бюджетів, пов’язаних з дією акта – не може слугувати показником результативності у зв’язку з тим, що вираховувати їх на даний момент є проблематично;

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта – дія даного проекту поширюється на усіх виробників (фізичних та юридичних) осіб, які здійснюють виробництво органічної продукції (сировини) бджільництва.

- розмір коштів і час, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язані з виконанням вимог акта згідно з чинними актами законодавства ЄС продукція бджільництва може вважатися органічною, якщо правила органічного виробництва виконувалися не менше одного року;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо положень проекту постанови – достатній, оскільки він розміщений для обговорення на офіційному сайті Мінагрополітики України (www.mіnagro.gov.ua).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Буде здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження результативності проекту постанови.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження шляхом аналізу статистичних заходів.

Відстеження регуляторного акта буде здійснюватись Департаментом тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України за показниками результативності.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux