Проект постанови КМУ від 07 квітня 2014

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                      №____      

 

Київ

 

Про затвердження Детальних правил виробництва

органічної продукції (сировини) бджільництва

 

Відповідно до частини другої статті 14 та частини другої статті 22 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва, що додаються.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                           А. ЯЦЕНЮК

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва” (далі – проекти постанов)

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Мінагрополітики України оголошує про їх публікацію.

Проект постанови розроблено відповідно до частини другої статті 19 та частини другої статті 22 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).

Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови Кабінету Міністрів України та аналізу регуляторного впливів у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001. E-mail: zoo@minapk.gov.ua. (Тарасенко Євгеній Олександрович, тел. (044) 226-29-97).

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. E-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                                      О.В. Сень

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва" (далі – проект постанови) розроблено відповідно до частини другої статті 14 та частини другої статті 22 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України  від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання щодо вимог до виробників в процесі виробництва органічної продукції відповідно до діючого законодавства, а також забезпечить передумови ведення органічного бджільництва в Україні й розробку системи отримання екологічно безпечної органічної бджолопродукції.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання правових, технологічних, економічних та соціальних основ виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва фізичними або юридичними особами, вимог щодо утримання, годівлі, лікування бджіл при виробництві органічної продукції (сировини) бджільництва.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, закони України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", "Про племінну справу у тваринництві" та "Про бджільництво".

4. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує видатків із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Національною академією аграрних наук України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерством юстиції України, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає засадам державної регуляторної політики.

Прийняття постанови дасть змогу врегулювати правові, економічні та соціальні основи виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва, встановити вимоги щодо виробництва органічної продукції, в тому числі:

1) загальні вимоги виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва;

2) вимоги щодо утримання бджіл для виробництва органічної продукції (сировини);

3) вимоги щодо годівлі бджіл при виробництві органічної продукції (сировини);

4) вимоги щодо лікування та профілактики хвороб бджіл при виробництві органічної продукції (сировини).

Всі ці заходи сприятимуть ефективному розвитку виробництва органічної продукції (сировини), збереженню та охороні довкілля.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дозволить значно збільшити обсяги виробництва конкурентоспроможної аграрної продукції, прискорити насичення внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування та створити передумови для формування свідомості здорового способу життя у громадян.

Запровадження детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) сприятиме застосуванню ощадних технологій при виробництві продукції бджільництва і, як наслідок, суттєво зменшиться антропогенне навантаження на навколишнє середовище, значно поліпшиться екологічна ситуація та збережеться біорізноманіття.

Виробництво у достатній кількості органічної продукції сприятиме поглибленню інтеграції українського аграрного виробництва до ринку ЄС та світових ринків загалом.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                        І.Ю. Бісюк

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва" (далі - проект постанови)

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання вимог виготовлення органічної продукції бджільництва.

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття постанови дасть змогу:

врегулювати правові, економічні та соціальні основи ведення органічного сільського господарства;

встановити загальні вимоги виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва;

встановити вимоги щодо утримання бджіл для виробництва органічної продукції (сировини);

встановити вимоги щодо годівлі бджіл при виробництві органічної продукції (сировини);

встановити вимоги щодо лікування та профілактики хвороб бджіл при виробництві органічної продукції (сировини).

Всі ці заходи сприятимуть ефективному і екологічному виробництву продукції (сировини) тваринного бджільництва.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити чинний варіант регулювання, але враховуючи те, що на сьогодні відсутні акти, які досконало регулюють дану сферу відносин, то такий спосіб є недоцільним.

Другий альтернативний спосіб:

обраний спосіб запропонований у проекті постанови є на даний час оптимальним рішенням, що дозволить реалізувати положення чинного законодавства, розв’язати проблему в органічному виробництві, здійснювати державний контроль за станом виробництва органічної продукції бджільництва.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Запровадження принципів органічного виробництва вимагає застосування ощадних технологій при утриманні, розведенні, годівлі та лікуванні бджіл. Як наслідок, суттєво зменшується антропогенне навантаження на навколишнє середовище, що сприяє поліпшенню екологічної ситуації, збереженню біорізноманіття. Цього результату можливо досягти шляхом врегулювання правових, економічних та соціальних основ ведення органічного сільського господарства, вимог до продуктів бджільництва та їх виробництва.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між суб’єктами господарювання та державою в частині органічного виробництва, а саме:

врегулювати правові, економічні та соціальні основи ведення органічного сільського господарства;

встановити загальні вимоги виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва;

встановити вимоги щодо утримання бджіл для виробництва органічної продукції (сировини);

встановити вимоги щодо годівлі бджіл при виробництві органічної продукції (сировини);

встановити вимоги щодо лікування та профілактики хвороб бджіл при виробництві органічної продукції (сировини).

Всі ці заходи сприятимуть ефективному розвитку виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва, збереженню та охороні довкілля.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття проекту постанови дасть змогу:

- врегулювати правові, економічні та соціальні основи ведення органічного сільського господарства;

- встановити вимоги щодо виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва;

- вимоги щодо придатності бджіл  до виробництва органічної продукції (сировини).

 

Об’єкти впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Збільшення виробництва конкурентоспроможної та високоякісної продукції та підвищення економічної ефективності господарювання

Витрати пов’язані з придбанням органічних ресурсів для виробництва органічної продукції

Суб’єкти господарювання

Населення

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності акта

1. Насичення внутрішнього ринку високоякісними продуктами бджільництва.

2. Поліпшення екологічного стану сільськогосподарських культур при виробництві продукції бджільництва.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо положень проекту постанови – достатній у зв’язку з тим, що він

для обговорення на офіційному сайті Мінагрополітики України (www.mіnagro.gov.ua).

До показників результативності проекту постанови належать:

- обсяг надходження до бюджетів – не може слугувати показником результативності зазначеного акта через те, що обрахувати їх на даний момент є проблематично;

- дія даного проекту поширюється на близько 93 юридичних осіб та 400 тис. особистих господарств населення.

- згідно з чинними інструкціями та постановами ЄС терміни, які необхідні для переходу звичайних господарств на технології органічного виробництва, становить:

продукція бджільництва може вважатися органічною, якщо правила органічного виробництва виконувалися не менше одного року.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Буде здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження результативності проекту постанови шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства України за показниками результативності.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                                          О.В. Сень

 

 

 

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux