Проект постанови КМУ від 27 березня 2014

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 від  ______________                                                                                                                                                                                      №____  

 

 

Київ

 

Про затвердження Детальних правил виробництва

органічної продукції (сировини) аквакультури

 

Відповідно до частини другої статті 20 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури, що додаються.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                               А. ЯЦЕНЮК

 

Повідомленням про оприлюднення

Проекту постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури” Мінагрополітики України оголошує про її публікацію.

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури” розроблено відповідно до частини другої статті 20 Закону України від 03 вересня 2013 року № 425-VII “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України  від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua.) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови Кабінету Міністрів України та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001. E-mail: www.minagro.gov.ua.

Державне агентство рибного господарства України, м. Київ, вул. Артема, 45-а, Бойко А.Ф. 484-63-50. E-mail: SNAIPS@i.ua

 

 

Заступник Міністра –

керівник апарату                                                                                                                                                                                           О.В.Сень

 

 

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури” (далі – проект постанови) розроблено відповідно до частини другої статті 20 Закону України від 03 вересня 2013 року № 425-VII “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання вимог до виробників в процесі виробництва органічної  продукції  відповідно до діючого законодавства, а також забезпечить передумови ведення органічної аквакультури в Україні й розробку системи отримання екологічно безпечної органічної продукції.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання правових, технологічних, економічних та соціальних основ виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури фізичними або юридичними особами, вимог щодо утримання, годівлі, лікування та виробництва продукції аквакультури.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, закони України Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини, Про племінну справу у тваринництві, Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів та Про аквакультуру.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує видатків із державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Національною академією аграрних наук України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною інспекцією сільського господарства України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

Проект не містить положень, які вказували б на ознаки дискримінації та не порушує Закон України Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.dkrg.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає засадам державної регуляторної політики.

Прийняття постанови дасть змогу:

 врегулювати правові, економічні та соціальні основи виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури;

 встановити вимоги щодо виробництва органічної продукції, в тому числі:

1) правила виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури;

2) правила утримання органічних об’єктів аквакультури;

3) правил відтворення та вирощування органічних об’єктів аквакультури;

4) правил годівлі об’єктів аквакультури при органічному виробництві;

5) правил лікування та профілактики хвороб об’єктів аквакультури при органічному виробництві.

Всі ці заходи сприятимуть ефективному розвитку виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури, збереженню та охороні довкілля.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дозволить значно збільшити обсяги виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, прискорити насичення внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування та створити передумови для формування свідомості здорового способу життя у громадян.

Запровадження детальних правил виробництва  органічної продукції (сировини) сприятиме застосуванню ощадних технологій при виробництві продукції аквакультури і, як наслідок, суттєво зменшиться антропогенне навантаження на навколишнє середовище, значно поліпшиться екологічна ситуація та збережеться біорізномаїття.

Виробництво у достатній кількості органічної продукції сприятиме поглибленню інтеграції українського сільськогосподарського виробництва до ринку ЄС та світових ринків загалом.

 

 

Заступник Міністра –

керівник апарату                                                                                                                                                                                          О.В.Сень

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання господарських

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання вимог виробництва органічної продукції аквакультури.

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття постанови дасть змогу:

врегулювати правові, економічні та соціальні основи ведення органічного сільського господарства;

 встановити загальні вимоги виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури;

 встановити вимоги щодо утримання об’єктів аквакультури для виробництва органічної продукції (сировини);

 встановити вимоги щодо годівлі об’єктів аквакультури при виробництві органічної продукції (сировини);

 встановити вимоги щодо лікування та профілактики хвороб об’єктів аквакультури при виробництві органічної продукції  (сировини).

Всі ці заходи сприятимуть ефективному і екологічному виробництву продукції (сировини) аквакультури.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити чинний варіант регулювання, але враховуючи те, що на сьогодні відсутні акти, які досконало регулюють дану сферу відносин, то такий спосіб є недоцільним.

Другий альтернативний спосіб:

обраний спосіб запропонований у проекті постанови є на даний час оптимальним рішенням, що дозволить реалізувати акти чинного законодавства,  розв’язати проблему в органічному виробництві, здійснювати державний контроль за станом виробництва сільськогосподарської продукції.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Запровадження принципів органічного виробництва вимагає застосування ощадних технологій при утриманні, розведенні, годівлі та лікуванні об’єктів аквакультури. Як наслідок, суттєво зменшується антропогенне навантаження на навколишнє середовище, що сприяє поліпшенню екологічної ситуації, збереженню біорізноманіття. Цього результату можливо досягти шляхом врегулювання правових, економічних та соціальних основ ведення органічного сільського господарства, вимог до продуктів аквакультури та їх виробництва.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між суб’єктами господарювання та державою в частині органічного виробництва, а саме:

встановити вимоги щодо виробництва органічної продукції, в тому числі:

1) правила виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури;

2) правила утримання органічних об’єктів аквакультури;

3) правил відтворення та вирощування органічних об’єктів аквакультури;

4) правил годівлі об’єктів аквакультури при органічному виробництві;

5) правил лікування та профілактики хвороб об’єктів аквакультури при органічному виробництві.

Всі ці заходи сприятимуть ефективному розвитку виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури, збереженню та охороні довкілля.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття проекту постанови дасть змогу:

- врегулювати правові, економічні та соціальні основи ведення органічного сільського господарства;

- встановити детальні правила щодо виробництва органічної продукції (сировини);

- вимоги щодо придатності об’єктів аквакультури, до виробництва органічної продукції (сировини).

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності акта

1. Насичення внутрішнього ринку високоякісними продуктами аквакультури.

2. Поліпшення екологічної ситуації та збереження біорізноманіття при виробництві продукції аквакультури.

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури» розміщений на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.mіnagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.dkrg.gov.ua).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базові відстеження результативності регуляторного акта здійснюються до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства України за показниками результативності.

 

 

Заступник Міністра –

керівник апарату                                                                                                                                                                                          О.В.СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux