портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 12 листопада 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                   №___   

Київ

 

Про затвердження Детальних правил виробництва

непереробленої органічної продукції (сировини)

тваринного походження

 

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Детальні правила виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

Повідомлення про оприлюднення

проекту постави Кабінету Міністрів України"Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження" (далі – проект постанови)

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект постанови розроблено відповідно до пункту 3 частини третьої статті 14 Закону України ”Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).

Проект постанови, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до проекту постанови розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua. (розділ Регуляторна політика Проекти регуляторних актів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, е-mail: andriy.kudrik@minagro.gov.ua (Кудрик Андрій Михайлович, тел. (044) 226-29-97).

Державна регуляторна служба, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 

 

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження" (далі – проект постанови) розроблено відповідно до статті 14 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання вимог до виробників органічної продукції (сировини) в процесі виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження відповідно до чинного законодавства.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання правових, економічних, зоотехнічних та соціальних основ виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження фізичними або юридичними особами, а також встановлення вимог щодо утримання, випасання, лікування, годівлі тварин та виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, закони України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", "Про племінну справу у тваринництві".

4. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови підлягає погодженню з Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України, Національною академією аграрних наук України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови потребує погодження з Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає засадам державної регуляторної політики.

Прийняття постанови дасть змогу врегулювати правові, економічні та соціальні основи виробництва непереробленої органічної продукції (сировини), встановити вимоги щодо виробництва органічної продукції, в тому числі:

загальні вимоги виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження;

вимоги щодо утримання, відгодівлі, лікування тварин для виробництва непереробленої органічної продукції (сировини);

Всі ці заходи сприятимуть ефективному розвитку виробництва непереробленої органічної продукції (сировини), збереженню та охороні довкілля.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація постанови дозволить зберегти робочі місця на підприємствах з виробництва органічної продукції (сировини) тваринного походження, що сприятиме підвищенню рівня зайнятості населення, в основному у сільській місцевості.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дозволить значно збільшити обсяги виробництва конкурентоспроможної аграрної продукції, прискорити насичення внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування та створити передумови для формування свідомості здорового способу життя у громадян.

Запровадження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження сприятиме застосуванню ощадних технологій при виробництві продукції тваринного походження і, як наслідок, суттєво зменшиться антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище, значно поліпшиться екологічна ситуація та збережеться біорізноманіття.

Крім того, створюється база для прискореного розвитку індустрії дитячого та дієтичного харчування.

Виробництво у достатній кількості органічної продукції сприятиме поглибленню інтеграції українського аграрного виробництва до ринку ЄС та світових ринків загалом.

 

 Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічноїпродукції (сировини) тваринного походження"(далі - проект постанови)

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проект постанови розроблено відповідно до пункту 3 частини третьої статті 14 Закону України "Про виробництво та обіг органічної продукції та сировини та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).

Проектом постанови передбачається затвердити Детальні правила виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження.

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття постанови дасть змогу:

врегулювати правові основи ведення органічного сільського господарства;

встановити особливості виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження;

встановити вимоги до походження, розмноження, утримання, годівлі, а також лікування тварин при виробництві продукції тваринного походження.

Всі ці заходи сприятимуть ефективному і екологічному виробництву непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити чинний варіант регулювання, але враховуючи те, що на сьогодні відсутні акти, які визначають правила виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження, то такий спосіб є недоцільним.

Другий альтернативний спосіб:

запропонований проект постанови є на даний час оптимальним рішенням, що дозволить реалізувати положення чинного законодавства у сфері органічного виробництва та розв’язати проблему в органічному виробництві, здійснювати державний контроль за станом виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження.

Враховуючи наведене, другий спосіб є доцільним для досягнення мети.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Запровадження принципів органічного виробництва вимагає застосування ощадних технологій утримання та годівлі сільськогосподарських тварин. Як наслідок, суттєво зменшується антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище, що сприяє поліпшенню екологічної ситуації, збереженню біорізноманіттю.

Цього результату можливо досягти шляхом врегулювання правових, економічних та соціальних основ ведення органічного сільського господарства, вимог до продуктів тваринного походження та їх виробництва.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між суб’єктами господарювання та державою в частині органічного виробництва, а саме:

- визначити особливості виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження;

- вимоги щодо походження, розмноження, утримання, годівлі, а також лікування тварин для виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження;

Всі ці заходи сприятимуть ефективному розвитку виробництву непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження, збереженню та охороні навколишнього середовища.

 

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Об’єкти впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Затвердження Детальних правил, якими визначаються особливості виробництва непереробленої органічної

продукції (сировини) тваринного походження"

Відсутні

Суб’єкти господарювання

 

 

 

 

Збільшення виробництва конкурентноспроможної та високоякісної продукції та підвищення економічної ефективності господарювання

Витрати пов’язані з вирощуванням, придбанням органічних ресурсів для виробництва непереробленої органічної продукії (сировини) тваринного походження

Громадяни

Забезпечення якісною та безпечною продукцією тваринного походження

Можливі додаткові витрати за захунок більш високих цін на органічні продукти тваринного походження у порівнянні з традиційною (оганічною) продукцією

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності проекту постанови належать:

- обсяг надходження до бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не може слугувати показником результативності зазначеного акта через те, що вираховувати їх на даний момент є проблематично;

- розмір коштів і час, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язані з виконанням вимог акта - згідно з чинними актами законодавства ЄС терміни, які необхідні для переходу звичайних господарств на технології органічного виробництва становлять:

якщо у господарство, яке виробляє органічну продукцію, завезено поголів’я тварин з господарств, що ведуть традиційне виробництво, то продукти тваринництва можуть реалізуватися як органічні у випадку, якщо поголів’я коней і великої рогатої худоби м’ясного напрямку продуктивності утримувалося не менше 12 місяців і в будь-якому випадку не менше ¾ тривалості їхнього життя; дрібна рогата худоба, свині та велика рогата худоба молочного напряму продуктивності – 6 місяців; птиця м’ясного напряму продуктивності – 10 тижнів (за умови, що молодняк завезено до 3-денного віку), яєчного – 6 тижнів;

якщо тварини наявні у господарстві на початок перехідного періоду, їх продукція вважається органічною за умови одночасного переходу усього виробничого підрозділу (худоби, пасовищ, інших земельних площ під кормовими культурами), то загальний перехідний період для існуючих тварин та їх приплоду може бути скорочений до 24 місяців, якщо годівля здійснюється переважно за рахунок культур із сільськогосподарських угідь.

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо положень проекту постанови – достатній у зв’язку з тим, що він розміщений для обговорення на офіційному сайті Мінагрополітики України (www.mіnagro.gov.ua).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Для підтвердження результативності акта буде здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження результативності проекту постанови.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження шляхом аналізу статистичних заходів.

Відстеження регуляторного акта буде здійснюватись Департаментом тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України за показниками результативності.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux