портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 02 грудня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                      №____   

 

Київ

 

Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної

продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів

 

Відповідно до частини другої статті 14 та частини другої статті 18 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"  Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Детальні правила виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", але не пізніше дня її опублікування.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                         М. АЗАРОВ

Повідомленняпро оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів" Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України “ Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Рудюк А.М. т.279 82 89.

e-mail: rudyuk@minapk.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                             В.М. Давиденко

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів” (далі – проект постанови) розроблено відповідно до частини другої статті 14 та частини другої статті 18 Закону України від 03 вересня 2013 року № 425-VII “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання вимог до виробників в процесі виробництва органічної  продукції відповідно до діючого законодавства.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання правових, агротехнологічних, економічних та соціальних основ виробництва органічної продукції (сировини) фізичними або юридичними особами, вимог щодо вирощування органічної продукції, придатності ґрунтів, їх обробітку та удобрення, відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, закони України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів”, “Про охорону земель”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року № 164 “Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах” та від 02 листопада 2011 року № 1134 “Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь”.

4. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує видатків із державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови направляється на погодження до Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної інспекції сільського господарства України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Національної академії аграрних наук України, Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства екології та природних ресурсів України і Міністерства юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає засадам державної регуляторної політики.

Прийняття постанови дасть змогу:

врегулювати правові, економічні та соціальні основи виробництва органічної продукції (сировини);

встановити вимоги щодо вирощування органічної продукції, в тому числі:

1) загальні вимоги виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження;

2) вимоги щодо придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції (сировини);

3) вимоги щодо сівозмін при вирощуванні органічної продукції (сировини);

4) вимоги щодо обробітку ґрунту при вирощуванні органічної продукції (сировини) рослинного походження;

5) вимоги щодо відбору насіння та посадкового матеріалу при вирощуванні органічної продукції (сировини) рослинного походження;

6) вимоги щодо удобрення сільськогосподарських культур при вирощуванні органічної продукції (сировини) рослинного походження;

7) вимоги щодо захисту рослин при вирощуванні органічної продукції (сировини) рослинного походження.

Всі ці заходи сприятимуть ефективному розвитку виробництва органічної продукції (сировини), збереженню та охороні довкілля, в тому числі охороні земель сільськогосподарського призначення, як основного засобу виробництва.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дозволить значно збільшити обсяги виробництва конкурентоспроможної аграрної продукції, прискорити насичення внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування та створити передумови для формування свідомості здорового способу життя у громадян.

Запровадження детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) сприятиме застосуванню ощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур і, як наслідок, суттєво зменшиться антропогенне навантаження на навколишнє середовище, значно поліпшиться екологічна ситуація та збережеться біорізномаїття.

Крім того, створюється база для прискореного розвитку індустрії дитячого та дієтичного харчування.

Виробництво у достатній кількості органічної продукції сприятиме поглибленню інтеграції українського аграрного виробництва до ринку ЄС та світових ринків загалом.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                М.В. Присяжнюк

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Детальних правил виробництва не переробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів”

(далі - проект Постанови)

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання господарських

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання вимог вирощування органічної сільськогосподарської продукції.

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття постанови дасть змогу:

врегулювати правові, економічні та соціальні основи ведення органічного сільського господарства;

встановити вимоги щодо вирощування органічної продукції;

вимого щодо придатності грунтів, їх обробітку та удобрення, відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин

Всі ці заходи сприятимуть ефективному і раціональному використанню й охороні земель сільськогосподарського призначення та здійснення належного державного контролю за ними.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити чинний варіант регулювання, але враховуючи те, що на сьогодні відсутні акти, які досконало регулюють дану сферу відносин, то такий спосіб є недоцільним.

Другий альтернативний спосіб:

обраний спосіб запропонований у проекті постанови є на даний час оптимальним рішенням, що дозволить реалізувати акти чинного законодавства, розв’язати проблему в органічному виробництві, здійснювати державний контроль за станом родючості ґрунтів, краще регулювати кругообіг елементів живлення рослин у сільському господарстві на основі  науково обґрунтованої структури посівних площ.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Запровадження принципів органічного виробництва вимагає застосування ощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Як наслідок, суттєво зменшується антропогенне навантаження на навколишнє середовище, що сприяє поліпшенню екологічної ситуації, збереженню біорізноманіттю. Цього результату можливо досягти шляхом врегулювання правових, економічних та соціальних основ ведення органічного сільського господарства, вимог щодо придатності ґрунтів, їх обробітку та удобрення, відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин. 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між суб’єктами господарювання та державою в частині органічного виробництва, а саме:

- загальні вимоги виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження;

- вимоги щодо придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції (сировини);

- вимоги щодо придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції (сировини).

- вимоги щодо сівозмін при вирощуванні органічної продукції (сировини);

- вимоги щодо обробітку ґрунту при вирощуванні органічної продукції (сировини) рослинного походження;

- вимоги щодо відбору насіння та посадкового матеріалу при вирощуванніорганічної продукції (сировини) рослинного походження;

- вимоги щодо удобрення сільськогосподарських культур при вирощуванні органічної продукції (сировини) рослинного походження;

- вимоги щодо захисту рослин при вирощуванні органічної продукції (сировини) рослинного походження.

Всі ці заходи сприятимуть ефективному розвитку виробництву органічної продукції (сировини), збереженню та охороні довкілля, в тому числі охороні земель сільськогосподарського призначення, як основного засобу виробництва.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття проекту постанови дасть змогу:

- врегулювати правові, економічні та соціальні основи ведення органічного сільського господарства;

- встановити вимоги щодо вирощування органічної продукції (сировини);

- вимого щодо придатності ґрунтів, їх обробітку та удобрення, відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин.

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності акта

1. Насичення внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування.

2. Поліпшення екологічного стану земель, їх охорону та відтворення родючості ґрунтів.

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній. Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Детальних правил виробництва не переробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів” розміщений на веб-сайті www.mіnagro.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базові відстеження результативності регуляторного акта здійснюються до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства України за показниками результативності.

 

 

Заступник Міністра –

керівник аппарату                                                                                                                                                                                         О.В. Сень

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux