Проект постанови КМУ від 17 липня 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                   №___   

Київ

 

Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої

органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів

 

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити Детальні правила виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, що додаються.

  

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів" доопрацьованого з урахуванням наданих зауважень Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту акта у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Хмара Б.П. т. 279 85 01.

e-mail: bogdan.khmara@minagro.gov.ua  

01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: mail@dkrp.gov.ua

 

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                      Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів" (далі – проект постанови) розроблено відповідно до пункту 6 доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А.П. від 16.04.2015 № 14164/1/1-15 до Закону України від 12 лютого 2015 р. № 191-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції), Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини".

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання згідно з вимогами чинного законодавства до виробників в процесі виробництва непереробленої органічної продукції.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання правових, агротехнологічних, економічних основ виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) фізичними або юридичними особами та соціальних потреб громадян, встановлення вимог до вирощування органічної продукції, сівозмін, обробітку грунтів, удобрення сільськогосподарських культур, відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Земельний кодекс України, закони України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", "Про безпечність та якість харчових продуктів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує видатків із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством юстиції України, Державною регуляторною службою України, Професійною спілкою працівників агропромислового комплексу України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови направлено на погодження до Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає засадам державної регуляторної політики.

Прийняття постанови дасть змогу встановити загальні вимоги щодо виробництва непереробленої органічної продукції, в тому числі вимоги щодо:

сівозмін; обробітку ґрунту; відбору насіння та садивного матеріалу; удобрення сільськогосподарських культур; захисту рослин, вирощування грибів.

Зазначені заходи сприятимуть ефективному розвитку виробництва непереробленої органічної продукції (сировини), збереженню та охороні довкілля, в тому числі земель сільськогосподарського призначення як основного засобу виробництва.

10¹. Вплив реалізації актів на ринок праці

Відсутній вплив реалізації постанови на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дозволить збільшити обсяги виробництва конкурентоспроможної аграрної продукції, прискорити наповнення внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування, що сприятиме здоровому способу життя громадян.

Запровадження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, в тому числі грибів, сприятиме застосуванню ощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур і, як наслідок, зменшенню антропогенного навантаження на навколишнє середовище, поліпшенню екологічної ситуації.

Виробництво органічної продукції сприятиме поглибленню інтеграції українського аграрного виробництва до ринку ЄС та світових ринків загалом.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання підприємницької діяльності

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів" (далі – проект постанови) розроблено відповідно до частини другої статті 14 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", а також відповідно до пункту 6 доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А.П. від 16.04.2015 № 14164/1/1-15 до Закону України від 12 лютого 2015 р. № 191-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції)".

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю визначення вимог до виробників непереробленої органічної продукції.

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття постанови дасть змогу:

врегулювати правові, економічні та соціальні основи вирощування непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, відповідно до законодавства;

встановити вимоги щодо вирощування органічної продукції; сівозмін, обробітку ґрунту, удобрення сільськогосподарських культур, відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин,тощо.

Всі ці заходи сприятимуть ефективному і раціональному використанню та охороні земель сільськогосподарського призначення, збереження та використання природних ресурсів, гарантування впевненості споживачів щодо якості органічної продукції та здійснення належного державного контролю за цим.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі та їх переваги

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити чинний варіант регулювання, але враховуючи те, що на сьогодні в країні не має системи, що включає спеціалізовані сертифікаційні органи, що контролюють виробників органічної продукції, ті вимушені орієнтуватися на європейське регулювання, правила сертифікації і маркування.

Другий альтернативний спосіб:

спосіб запропонований у проекті постанови, є на даний час оптимальним рішенням, що дозволить реалізувати акти чинного законодавства, встановити вимоги до виробників непереробленої органічної продукції, здійснювати державний контроль за станом родючості ґрунтів, краще регулювати кругообіг елементів живлення рослин у сільському господарстві на основі науково обґрунтованої структури посівних площ та впровадження сівозмін.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Запровадження принципів органічного виробництва вимагає застосування ощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Як наслідок, суттєво зменшується антропогенне навантаження на навколишнє середовище, що сприяє поліпшенню екологічної ситуації, збереженню біорізноманіттю. Цього результату можливо досягти шляхом врегулювання правових, економічних та соціальних основ ведення органічного сільського господарства, вимог щодо придатності ґрунтів, їх обробітку та удобрення, відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між суб’єктами господарювання та державою в частині органічного виробництва, а саме стосовно:

загальних вимог виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження;

вимог щодо сівозмін при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини);

вимог щодо обробітку ґрунту при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження;

вимог щодо відбору насіння та посадкового матеріалу при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження;

вимог щодо удобрення сільськогосподарських культур при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження;

вимог щодо захисту рослин при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження;

вимог щодо вирощування грибів.

Всі ці заходи сприятимуть ефективному розвитку виробництва органічної продукції (сировини), збереженню та охороні довкілля, в тому числі охороні земель сільськогосподарського призначення, як основного засобу виробництва.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Прийняття Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, дасть можливість започаткувати в державі відповідно до законодавства виробинцтво органічної сировини для наступної її переробки та реалізації  споживачам.

Крім того, прийняття регуляторного акта дозволить:

- врегулювати правові, економічні та соціальні основи ведення органічного сільського господарства;

- встановити вимоги щодо вирощування непереробленої органічної продукції (сировини);

- встановити вимоги щодо сівазміни обробітку ґрунту, удобрення сільськогосподарських культур, відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин.

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Суб’єкти підприємницької діяльності, які займаються вирощуванням непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, отримують безпосередню вигоду після її реалізації, як безпосередньо споживачам так і переробним підприємствам за рахунок більшої ціни, яка зумовлена якістю самої продукції.

У випадку порушення державної дисципліни, недотримання чинного законодавства, фальсифікації органічної продукції суб’єкт підприємницької діяльності несе витрати у вигляді економічних санкцій у розмірах, передбачених законом.

Громадяни

Захист громадян від придбання та споживання фальсифікованих продуктів.  Підвищення якості та безпечності продуктів харчування. Забезпечення населення якісними та корисними продуктами харчування.

Можливі додаткові витрати за рахунок більш високих цін на органічні продукти харчування у порівнянні із традиційними. Проте, це компенсується більш високою якістю та безпечністю продуктів.

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності акта

1. Зростання частки сільськогосподарських угідь, сертифікованих відповідно до органічних стандартів у 2015 році до 5 %, у 2020 році – до 7 %.

2. Збільшення кількості сертифікованих органічних товаровиробників, що займаються виробництвом овочів, фруктів та лікарських рослин до 2015 року не менше, як у 3 рази, до 2020 року – у 10 разів.

3. Зростання частки органічної продукції у 2015 році до 7 %.

4. Нарощування обсягів органічної продукції, що продається на внутрішньому ринку та експортується  за кордон.

5. Поліпшення екологічного стану земель, їх охорону та відтворення родючості ґрунтів.

6. Зміцнення фінансово-економічного стану сільгосппідприємств, що переходять на органічні методи виробництва.

7. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній.

Проект постанови розміщений на офіційному Мінагрополітики України веб-сайті www.mіnagro.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності буде здійснюватись шляхом базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до набрання чинності цим актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичні відстеження будуть здійснюватися раз на кожні три роки.

Відстеження регуляторного акта буде здійснюватись Департаментом землеробства та технічної політики в АПК Міністерством аграрної політики та продовольства України за показниками результативності.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. КраснопольськийOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux