портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 05 лютого 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від ______________                                                                                                                                                                                  №___________    

Київ

 

Про затвердження Детальних правил виробництва

непереробленої органічної продукції (сировини)

рослинного походження, у тому числі грибів

 

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити Детальні правила виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, що додаються.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                        А. ЯЦЕНЮК

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів" Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України “ Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, виконавець Рудюк А.М. т.279 82 89, e-mail: rudyuk@minapk.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 

 

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів” (далі – проект постанови) розроблено відповідно до частин другої статті 14 Закону України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання щодо вимог до виробників в процесі виробництва непереробленої органічної продукції відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання правових, агротехнологічних, економічних та соціальних основ виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) фізичними або юридичними особами, встановлення вимог щодо вирощування органічної продукції, придатності ґрунтів, їх обробітку та удобрення, відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Земельний кодекс України, закони України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”, “Про землеустрій”, “Про охорону земель», постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року № 164 “Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах” та від 02 листопада 2011 року № 1134 “Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь”.

4. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує видатків із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Національною академією аграрних наук України, Професійною спілкою працівників агропромислового комплексу України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством юстиції України, Державною інспекцією сільського господарства України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови направлено на погодження до Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає засадам державної регуляторної політики.

Прийняття постанови дасть змогу встановити:

правові, економічні та соціальні основи виробництва непереробленої органічної продукції (сировини);

вимоги щодо вирощування непереробленої органічної продукції, в тому числі вимоги щодо:

1) виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів;

2) придатності земель (ґрунтів) для виробництва непереробленої органічної продукції (сировини);

3) сівозмін при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини);

4) обробітку ґрунту при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження;

5) відбору насіння та садивного матеріалу при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження;

6) удобрення сільськогосподарських культур при вирощуванні органічної продукції (сировини) рослинного походження;

7) захисту рослин при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження.

Зазначені заходи сприятимуть ефективному розвитку виробництва непереробленої органічної продукції (сировини), збереженню та охороні довкілля, в тому числі охороні земель сільськогосподарського призначення як основного засобу виробництва.

10¹. Вплив реалізації актів на ринок праці

Відсутній вплив реалізації постанови на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дозволить значно збільшити обсяги виробництва конкурентоспроможної аграрної продукції, прискорити наповнення внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування та створити передумови для формування свідомості здорового способу життя у громадян.

Запровадження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, в тому числі грибів, сприятиме застосуванню ощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур і, як наслідок, суттєвому зменшенню антропогенного навантаження на навколишнє середовище, значному поліпшенню екологічної ситуації та збереженню біорізномаїття.

Крім того, створюється база для прискореного розвитку індустрії дитячого та дієтичного харчування.

Виробництво у достатній кількості органічної продукції сприятиме поглибленню інтеграції українського аграрного виробництва до ринку ЄС та світових ринків загалом.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                             О.М. Павленко

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів(далі - проект постанови)

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання підприємницької діяльності

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів” (далі – проект постанови) розроблено відповідно до частин другої статті 14 Закону України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання щодо вимог до виробників в процесі виробництва непереробленої органічної продукції відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття постанови дасть змогу:

врегулювати правові, економічні та соціальні основи вирощування непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, відповідно до законодавства;

встановити вимоги щодо її вирощування; придатності ґрунтів, їх обробітку та удобрення, відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин,тощо.

Всі ці заходи сприятимуть ефективному і раціональному використанню та охороні земель сільськогосподарського призначення, збереження та використання природних ресурсів, гарантування впевненості споживачів щодо якості органічної продукції та здійснення належного державного контролю за цим.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити чинний варіант регулювання, але враховуючи те, що на сьогодні відсутні акти, які регулюють дану сферу відносин, то такий спосіб є недоцільним.

Другий альтернативний спосіб:

спосіб запропонований у проекті постанови, є на даний час оптимальним рішенням, що дозволить реалізувати акти чинного законодавства, здійснювати державний контроль за станом родючості ґрунтів, краще регулювати кругообіг елементів живлення рослин у сільському господарстві на основі  науково обґрунтованої структури посівних площ та впровадження сівозмін.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Запровадження принципів органічного виробництва вимагає застосування ощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Як наслідок, суттєво зменшується антропогенне навантаження на навколишнє середовище, що сприяє поліпшенню екологічної ситуації, збереженню біорізноманіттю. Цього результату можливо досягти шляхом врегулювання правових, економічних та соціальних основ ведення органічного сільського господарства, вимог щодо придатності ґрунтів, їх обробітку та удобрення, відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між суб’єктами господарювання та державою в частині органічного виробництва, а саме:

- загальні вимоги виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження;

- вимоги щодо сівозмін при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини);

- вимоги щодо обробітку ґрунту при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження ;

- вимоги щодо відбору насіння та посадкового матеріалу при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження;

- вимоги щодо удобрення сільськогосподарських культур при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження;

- вимоги щодо захисту рослин при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження.

Всі ці заходи сприятимуть ефективному розвитку виробництва органічної продукції (сировини), збереженню та охороні довкілля, в тому числі охороні земель сільськогосподарського призначення, як основного засобу виробництва.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

 

Об’єкт

впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Прийняття Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, дасть можливість започаткувати в державі відповідно до законодавства виробництво органічної сировини для послідуючої її переробки та реалізації споживачам

Крім того прийняття регуляторного акта дозволить:

врегулювати правові, економічні та соціальні основи ведення органічного сільського господарства;

- встановити вимоги щодо вирощування непереробленої органічної продукції (сировини);

- встановити вимоги щодо придатності ґрунтів, їх обробітку та удобрення, відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин.

 

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Суб’єкти підприємницької діяльності, які займаються вирощуванням непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, отримують безпосередню вигоду після її реалізації, як безпосередньо споживачам так і переробним підприємствам за рахунок більшої ціни , яка зумовлена якістю самої продукції.

 

У випадку порушення державної дисципліни, недотримання чинного законодавства, фальсифікації органічної продукції суб’єкт підприємницької діяльності несе витрати у вигляді економічних санкцій у розмірах, передбачених законом.

Громадяни

Захист громадян від придбання та споживання фальсифікованих продуктів.  Підвищення якості та безпечності продуктів харчування. Забезпечення населення здоровими та корисними продуктами харчування.

Можливі додаткові витрати за рахунок більш високих цін на органічні продукти харчування у порівнянні із традиційними. Проте, це компенсується більш високою якістю та безпечністю продуктів

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності акта

1. Зростання частки сільськогосподарських угідь, сертифікованих відповідно до органічних стандартів у 2015 році до 5 %, у 2020 році – до 7 %.

2. Збільшення кількості сертифікованих органічних товаровиробників, що займаються виробництвом овочів, фруктів та лікарських рослин до 2015 року не менше, як у 3 рази, до 2020 року - у 10 разів.

3. Зростання частки органічної продукції у 2015 році до 7 %.

4. Нарощування обсягів органічної продукції, що продається на місцевому ринку та експортується за кордон.

5. Поліпшення екологічного стану земель, їх охорону та відтворення родючості ґрунтів.

6. Зміцнення фінансово-економічного стану сільгосппідприємств, що переходять на органічні методи виробництва.

7. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній.

Проект постанови розміщений на офіційному Мінагрополітики України веб-сайті www.mіnagro.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базові відстеження результативності регуляторного акта здійснюються до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичні відстеження будуть здійснюватися раз на кожні три роки.

Відстеження регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства України за показниками результативності.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                    Я.В. КраснопольськийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux