портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 04 січня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення Режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин "

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                   №___   

Київ

 

Про встановлення Режиму цінового регулювання

вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин

 

На виконання статті 5-1 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Режим цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

Повідомленняпро оприлюднення

 проекту постановиКабінету Міністрів України "Про встановлення режиму ціновогорегулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до доопрацьованого проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин” (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Стислий зміст проекту постанови:

Проектом постанови встановлюється єдиний механізм формування вартості послуг, що враховує затрати часу на підготовку та надання послуг відповідно до встановлених норм; вартість одиниці часу роботи працівників; нарахування на заробітну плату; вартість матеріалів і обладнання, які необхідні для надання послуг; накладні витрати на поточний рік; податок на додану вартість, а також для розвитку матеріально технічної бази адміністратора Єдиного державного реєстру тварин передбачено включати витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у міру вибуття за фізичним та моральним зносом.

Повний пакет документів до проекта постанови та аналіз регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекта постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця за адресами:

1. Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

2. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, е-mail: vetdep@vet.gov.ua, office@agro-id.com.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекта постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення Режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин" (далі – проект постанови) розроблено на виконання частини п’ятої статті 5-1 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", що передбачає встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та прикінцевих положень Закону.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови є встановлення порядку регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин.

Проект постанови забезпечить здійснення формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до визначених умов, а також упорядкування і впровадження в практику єдиного механізму формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що забезпечить загальний підхід до розрахунку вартості відповідних послуг.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин";

Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України";

Закон України "Про племінну справу у тваринництві";

Закон України "Про ветеринарну медицину";

наказ Мінагрополітики України від 17 вересня 2003 року № 342 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби", зареєстрований у Мін’юсті 09 жовтня 2003 року за № 909/8230;

наказ Мінагрополітики України від 31 грудня 2004 року № 496 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней", зареєстрований у Мін’юсті 06 квітня 2005 року за № 362/0642;

наказ Мінагрополітики України від 31 грудня 2004 року № 497 "Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней", зареєстрований у Мін’юсті 26 січня 2005 року за № 103/10383;

наказ Мінагрополітики України від 31 грудня 2004 року № 498 "Про запровадження ідентифікації та реєстрації овець і кіз", зареєстрований у Мін’юсті 26 січня 2005 року за № 102/10382.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту постанови не потребує матеріальних та інших витрат з державного бюджету.

Надання послуг з ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин здійснюється за рахунок власників тварин – замовників послуг або за кошти третіх осіб. Власники тварин – фізичні особи мають право на відшкодування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин за рахунок коштів державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує повторного погодження з Міністерством фінансів України і Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України. Міністерством економічного розвитку і торгівлі України проект постанови погоджено із зауваженнями, що враховані.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено та оприлюднено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України для отримання зауважень та пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом, прийняття якого забезпечить захист інтересів виробників тваринницької продукції під час формування послуг з ідентифікації тварин шляхом обмеження рівня рентабельності таких послуг та затвердження виключного переліку витрат, які можуть бути віднесені на собівартість таких послуг, а також дозволить вирогідно розрахувати потребу у коштах з державного бюджету на відшкодування вартості цієї послуги власникам тварин.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Після прийняття проекту постанови буде забезпечено здійснення формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до визначених умов, а також упорядкування і впровадження в практику єдиного механізму формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що забезпечить загальний підхід до розрахунку вартості відповідних послуг.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення Режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин"

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до статті 51 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" послуги з ідентифікації та реєстрації тварин сплачуються за рахунок юридичних і фізичних осіб - власників цих тварин. Фізична особа - власник тварин, яка здійснила витрати на оплату послуг з їх ідентифікації та реєстрації, має право на обов’язкове відшкодування державою таких витрат.

Режим цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".

Крім того, прикінцевими положеннями Закону України від 15.07.2015 № 616 "Про внесення змін до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" передбачено прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації зазначеного Закону, зокрема акта Кабінету Міністрів України щодо встановлення Режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин.

Наразі формування (розрахунку) вартості послуг з ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин здійснюється суб’єктом надання послуг самостійно за принципом врахування виробничої собівартості та показника рентабельності.

Така ситуація спричиняє постійні звернення суб’єктів отримання послуг щодо відсутності прозорого механізму формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин та відсутності державного регулювання цього питання. Зволікання врегулювання цього питання на державному рівні підриває довіру суб’єктів отримання послуг до держави.

Слід зазначити, що у даній сфері правового регулювання діють Закони України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", "Про ветеринарну медицину", накази Мінагрополітики України:

від 17.09.2003 № 342 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби", зареєстрований у Мін’юсті 09.10.2003 за № 909/8230;

від 31.12.2004 № 496 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней", зареєстрований у Мін’юсті 06.04.2005 за № 362/0642;

від 31.12.2004 № 497 "Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней", зареєстрований у Мін’юсті 26.01.2005 за № 103/10383;

від 31.12.2004 № 498 "Про запровадження ідентифікації та реєстрації овець і кіз", зареєстрований у Мін’юсті 26 січня 2005 року за № 102/10382;

від 25.09.2012 № 578 "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр тварин", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.10.2012 за № 1713/22025.

Вищезазначений перелік регуляторних актів не передбачає цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин та їх коригування, а визначає порядок проведення ідентифікації та реєстрації тварин, оформлення та видачу ідентифікаційних документів на тварину, реєстрацію господарства, переміщення, забою, утилізації, обліку тварин у господарстві.

Таким чином, проблема полягає у відсутності на державному рівні нормативно-правового акта, який би визначав прозорий механізм цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, перелік витрат, що входять до собівартості послуги та норми рентабельності.

У зв’язку з цим, визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки нормативно-правові акти у цій сфері не встановлюють режим цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин.

Слід зазначити, що негативний вплив для держави полягає у відсутності державного регулювання на нормативно-правовому рівні вказаної проблеми, хоча наявність такого акта вирішує проблему прогнозування потреби у коштах з державного бюджету на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам - власникам цих тварин, що встановлюється Кабінетом Міністрів України згідно з статтею 10 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин".

Визначена проблема не може бути розв’язана також за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, оскільки у даному випадку стає реальною загроза невиконання вимог актів вищої юридичної сили, а відсутність чіткого і прозорого механізму регулювання питання на підзаконному рівні, не сприяє зменшенню соціальної напруги серед суб’єктів отримання послуг та не зменшує їх рівень невдоволення.

В зв’язку з цим, проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання за рахунок встановлення Кабінетом Міністрів України режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, який запровадить прозорий механізм формування (розрахунку) вартості послуг з ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин, визначить перелік витрат, які можуть бути віднесені на собівартість послуг з ідентифікації та реєстрації тварин для розрахунку їх вартості з метою недопущення включення статей витрат, що безпосередньо або опосередковано можуть призвести до необґрунтованого завищення вартості послуг, коригування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин у разі зміни складових витрат послуги, які надаються юридичним та фізичним особам – власникам тварин. Запропоноване регулювання відповідає формі та рівню державного регулювання відносин, потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Враховуючи обґрунтовану необхідність державного регулювання зазначених суспільних відносин та з метою вирішення існуючої проблеми, розроблено проект постанови "Про встановлення Режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин" (далі – проект постанови), який зможе забезпечити ефективне державне регулювання в сучасних ринкових умовах, шляхом встановлення єдиного механізму формування та коригування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин на рівні держави, які надаються юридичним та фізичним особам – власникам тварин.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту постанови є встановлення єдиного механізму формування та коригування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин на рівні держави, які надаються юридичним та фізичним особам – власникам тварини, що надасть можливість оперативного та ефективного контролю за правильністю формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин з боку держави, а також надасть можливість уникнути довільного та необгрунтованого зростання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Альтернативою запропонованому регуляторному акта є збереження status quo, проте у такому випадку сумнівним є досягнення визначених цілей та вирішення вказаної проблеми. Такий спосіб може бути передумовою необгрунтованого зростання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, залишить неврегульованим з боку держави механізм формування (розрахунок) вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин та їх коригування, не забезпечить виконання вимог законодавства та не надасть змоги досягнути поставлених цілей, у зв’язку з чим від такого способу краще відмовитися.

Іншою альтернативою є ринкові механізми (саморегуляція), проте у такому випадку стає реальною загроза:

необґрунтованого підвищення цін на послуги з ідентифікації та реєстрації тварин;

невиконання вимог актів вищої юридичної сили;

відсутність чіткого і прозорого механізму регулювання на підзаконному рівні державою формування послуг з ідентифікації та реєстрації тварин їх коригування;

зниження обсягів ідентифікації та реєстрації тварин, що сприятиме погіршенню епізоотичного стану території України, знизить ефективність виявлення, локалізації, контролю і за можливості ліквідації хвороб тварин, занесених на територію України, створить ситуацію не можливості виконання зобов’язання України стосовно вимог законодавства Європейського Союзу з ідентифікації та реєстрації тварин, в частині охорони та захисту здоров'я, життя людей та тварин.

Прийняття проекту постанови забезпечить встановлення формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, а також упорядкування і впровадження в практику єдиного механізму формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що забезпечить загальний підхід до розрахунку вартості відповідних послуг на рівні держави, що також забезпечить розв’язання визначених проблем, відповідатиме вимогам законодавства України та принципам державної регуляторної політики.

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та адекватним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта. Лише у даний спосіб можна вирішити вказану проблему найкращим чином, а також встановити єдиний механізм формування та коригування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин на рівні держави.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення Режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин", який зможе забезпечити ефективне державне регулювання в сучасних ринкових умовах шляхом встановлення єдиного механізму формування та коригування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин на рівні держави, які надаються юридичним та фізичним особам – власникам тварин.

Набрання чинності постанови надасть можливість оперативного та ефективного контролю за правильністю формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, уникнути довільного та необгрунтованого зростання вартості послуг, ефективно прогнозувати потреби у коштах з державного бюджету на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам - власникам цих тварин.

Запропонованим проектом постанови передбачено розрахунок вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин згідно з формулами.

Вартість Послуг (Вп) визначаються за такою формулою:

Вп = (Сп + Вод) х ((100+ Нр)/100),

 

де Сп – виробнича собівартість Послуг.

Виробнича собівартість Послуг (Сп) визначається за формулою

Сп = Пмв + Пвоп + Іпв + Зв,

де Пмв – прямі матеріальні витрати;

Пвоп – прямі витрати на оплату праці;

Іпв – інші прямі витрати;

Зв – загальновиробничі витрати;

Вод – витрати, пов’язані з операційною діяльністю.

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю (Вод), визначаються за формулою:

Вод = Ав + Вз + Іов,

де Ав – адміністративні витрати;

Вз – витрати на збут;

Іов – інші операційні витрати;

Нр - норма рентабельності.

Формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин буде здійснюватися на підставі виробничої програми, економічно обґрунтованих планових витрат, визначених з урахуванням вимог чинного законодавства України, на підставі галузевих норм, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів). Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, будуть плануватися з урахуванням економічно обгрунтованих планових витрат за попередній рік та прогнозу індексів зміни цін виробників промислової продукції.

У разі зміни індивідуальних складових витрат (ставок податків, зборів, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на комунальні послуги, енергоносії, матеріальні та паливно-енергетичні ресурси тощо), які є складовими виробничої собівартості послуг та/або витрат, пов’язаних з операційною діяльністю, буде застосовуватися коригування вартості послуг.

Коригуванню будуть підлягати лише ті індивідуальні складові витрат, за якими відбулися цінові зміни, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості запровадження механізму коригування вартості послуг.

Коригування буде здійснюватися у разі зміни ціни складових витрат з моменту настання таких змін.

Скоригована вартість Послуг (СВп) визначається шляхом додавання вартості змінених і незмінених складових і визначається за формулою:

СВп = (ССп + СВод) х((100+ Нр)/100),

де ССп – скоригована виробнича собівартість Послуг;

СВод – скориговані витрати, пов’язані з операційною діяльністю;

Нр - норма рентабельності.

Вартість послуг з ідентифікації та реєстрації тварин не може перевищувати ціну, розраховану за 20-відсотковою нормою рентабельності до витрат, здійснених на їх надання.

Таким чином, прийняття проекту постанови визначить єдиний механізм формування вартості послуг, що враховує затрати часу на підготовку та надання послуг відповідно до встановлених норм; вартість одиниці часу роботи працівників; нарахування на заробітну плату; вартість матеріалів і обладнання, які необхідні для надання послуг; накладні витрати на поточний рік; податок на додану вартість, а також для розвитку матеріально технічної бази адміністратора Єдиного державного реєстру тварин передбачено включати витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у міру вибуття за фізичним та моральним зносом.

Даний проект постанови має високий ступінь ефективності, оскільки беззаперечно призведе до вдосконалення цінової політики в галузі тваринництва та забезпечить контроль за додержанням дисципліни формування вартості послуг, а також унеможливить корупційні діяння.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Встановлення єдиного механізму формування та коригування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин на рівні держави, які надаються юридичним та фізичним особам – власникам тварини, надасть можливість оперативного та ефективного контролю за правильністю формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин державою, а також уникнути довільного та необгрунтованого зростання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин.

Крім того, прийняття проекту постанови створить правову основу на підзаконномі рівні визначення механізму формування та коригування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до формули, запропонованої регуляторним актом, а також забезпечить реалізацію статті 51 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин".

Застосування режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, який затверджується проектом постанови, надасть можливість оперативного та ефективного контролю за правильністю формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, уникнути довільного та необґрунтованого зростання вартості послуг, ефективно прогнозувати потреби у коштах з державного бюджету на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам - власникам цих тварин, створення економічних умов для розвитку та модернізації надання послуг з ідентифікації та реєстрації тварин.

Вплив зовнішніх факторів на дію проекту постанови не очікується.

Водночас, на дію регуляторного акта можуть вплинути такі зовнішні чинники, як зміна законодавства (скасування регулювання), відсутність санкцій за невиконання державного регулювання або їх незначний розмір та значне подорожчання складових виробничої собівартості послуги (збільшення розмірів оплати, значне подорожчання паливно-мастильних матеріалів). Зазначені чинники можуть спричинити як зростання, так і зниження вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин.

Наприклад, виробнича собівартість послуг може як зрости, так і знизитися за рахунок зростання або зменшення вартості складових послуги відповідно до сучасних економічних реалій. Зниження вартості послуги можливо досягти шляхом внесення змін до законодавства з ідентифікації та реєстрації тварин за рахунок оптимізації порядків ідентифікації та реєстрації тварин, оформлення та видачі ідентифікаційних документів на тварину, реєстрації господарства, переміщення, забою, утилізації, обліку тварин у господарстві, запровадження електронного документообігу та обліку тварин, розробки більш уніфікованих та оптимальних форм реєстраційних та ідентифікаційних документів, що будуть дешевшими у виробництві.

Зазначені чинники мають значний вплив на результативність запропонованого регуляторного акта. Тому, буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення негативного впливу зазначених зовнішніх чинників.

Оцінка можливості впровадження проекту постанови та виконання її вимог фізичними та юридичними особами – власниками сільськогосподарських тварин висока.

Реалізація запропонованого проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого проекту постанови не передбачають погіршення стану регулювання зазначеної проблеми для фізичних та юридичних осіб – власникам сільськогосподарських тварин.

Для фізичних та юридичних осіб – власників сільськогосподарських тварин впровадження цього регуляторного акта не призведе до збільшення витрат, пов’язаних з необхідністю вивчення основних положень регуляторного акта.

Проект постанови відповідає принципам державної регуляторної політики.

Державний нагляд і контроль за додержанням вимог акта здійснюватиметься Держветфітослужбою України в межах компетенції в установленому законом порядку.

6. Очікувані результати прийняття акта

Встановлення Режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин надасть можливість набуття належного правового підгрунття процесу формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин та уникнення довільного та необгрунтованого зростання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин. Очікувані результати наведено шляхом аналізу вигод і витрат.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання та фізичних осіб (громадян)

 

Вигоди

Витрати

Встановлення прозорого механізму розрахунку вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин.

Визначення переліку витрат, які можуть бути віднесені на собівартість послуг з ідентифікації тареєстрації тварин їх коригування та допустимої норми рентабельності для розрахунку вартості таких послуг.

Недопущення включення статей витрат, що безпосередньо або опосередковано не відносяться до процедури ідентифікації і реєстрації тварин та може призвести до необґрунтованого завищення вартості послуг.

Уникнення довільного та необгрунтованого зростання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин.

В результаті прийняття проекту постанови можливе коригування вартості послуг, у зв’язку з чим ціна послуги з ідентифікації та реєстрації тварин може як зрости, так і знизитися за рахунок зростання або зменшення вартості складових послуги відповідно до сучасних економічних реалій, при цьому ціна буде економічно обґрунтованою.

 

 

№ з/п

Вигоди

 

Сфера інтересів держави

1.

Покращення епізоотичної ситуації в державі шляхом збільшення кількості проідентифікованих та зареєстрованих тварин, тис. гол

Фізичними особами

велика рогата худоба

вівці

кози

коні

свині

Юридичними особами

велика рогата худоба

вівці

кози

коні

свині

Роки

2013

2014

01.01.15 - 30.11.15

 

 

 

 

871009

28047

10879

981

1983198

 

484172

30423

744

1541

16514

 

 

 

 

283666

22659

5845

727

983191

 

448537

28947

637

1022

12339

 

 

 

 

171044

11302

2003

730

578729

 

403382

26006

851

1040

8534

2.

Зменшення соціальної напруги

Шляхом прозорості та доступності механізму розрахунку вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин.

3.

Покращення іміджу державної влади

Забезпечення прийняттям регуляторного акта належного рівня довіри до формування та застосування цін на послуги з ідентифікації та реєстрації тварин їх коригування, що гарантується державою.

4.

Можливість впливу

Можливість оперативного та ефективного контролю за правильністю формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин.

5.

Наявність достовірних та обгрунтованих даних

Ефективне прогнозування потреби у коштах з державного бюджету на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам - власникам цих тварин.

6.

Забезпечення виконання статті 51 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин"

Шляхом встановлення Режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин.

Витрати не очікуються

 

Приклад розрахунку вартості послуги з ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин таких як велика рогата худоба, що утримується та розводиться фізичними особами згідно запропонованого регуляторного акта.

Вартість послуги ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби у господарствах фізичної особи визначається за формулою:

Вп = (18,67 + 8,32) х ((100%+4,98%)/100%)=28,33 без ПДВ

де Сп – 18,67 виробнича собівартість послуг.

Виробнича собівартість послуг (Сп) визначається за формулою

Сп = 11,69 + 5 + 1,98 + Зв,

де Пмв – 11,69 прямі матеріальні витрати;

Пвоп –5,00 прямі витрати на оплату праці;

Іпв –1,98 інші прямі витрати;

Зв – загальновиробничі витрати;

Вод – витрати, пов’язані з операційною діяльністю.

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю (Вод), визначаються за формулою:

Вод = 8,32 + Вз + Іов,

де Ав – 8,32 адміністративні витрати;

Вз – витрати на збут;

Іов – інші операційні витрати;

Нр – 4,98% норма рентабельності.

Таким чином, на прикладі розрахунку вартості послуги з ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, що утримується фізичними особами (громадянами) можна побачити прозорість механізму розрахунку вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин.

На сьогоднішній день механізм формування (розрахунку) вартості послуг з ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин здійснюється суб’єктом надання послуг самостійно за принципом врахування виробничої собівартості та показника рентабельності, що відображено в калькуляції послуги.

Калькуляція формування вартості послуги з ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин, що утримуються та розводяться в господарствах фізичних осіб.

 

Стаття витрат

Велика рогата худоба

Свині

Вівці/кози

Коні

 

Первинна ідентифікація ВРХ  у господарствах фізичних осіб

Ідентифікація товарних свиней у господарствах фізичних осіб

Первинна ідентифікація овець та кіз  у господарствах фізичних осіб

Ідентифікація коня у фізичних осіб- варіант А  (без родоводу)

Ідентифікація коня у фізичних осіб осіб - варіант Б (з родовод.)

 
 

Матеріальні витрати

11,69

3,17

4,84

10,17

10,17

 

 бирки

9,00

2,40

2,75

 

 

 

паспорт

0,80

 

 

7,73

7,73

 

реєстраційна картка

0,25

 

0,17

0,80

0,80

 

відомість переміщення

0,44

 

0,44

0,44

0,44

 

бланк замовлення

1,20

 

1,20

1,20

1,20

 

реєстраційне свідоцтво

 

0,77

0,28

 

 

 

Основна ЗП персоналу, діяльність якого безпосередньо пов"язана з наданням послуги

5,00

1,80

3,90

0,00

0,00

 

ідентифікація і реєстрація

5,00

1,80

3,90

 

 

 

Інші прямі , загальновиробничі, адміністративні витрати

10,30

19,90

12,11

18,80

24,08

 

Оренда приміщеня

1,37

2,64

1,61

2,49

3,19

 

Зв'язок (абонплата та інші обов"язкові платежі)

0,15

0,29

0,17

0,27

0,35

 

Логістика

0,32

0,61

0,37

0,58

0,74

 

Послуги банку

0,13

0,25

0,15

0,24

0,31

 

Відрядження

0,02

0,03

0,02

0,03

0,04

 

Витрати на утримання апарату управління та загальногосподарського  персоналу

5,01

9,68

5,89

9,15

11,72

 

Відрядження

0,04

0,08

0,05

0,08

0,10

 

Амортизація основних засобів

1,48

2,86

1,74

2,70

3,46

 

Програмне забезпечення

0,32

0,62

0,38

0,59

0,75

 

Інформаційні послуги

1,27

2,46

1,50

2,33

2,98

 

Інші (знос осн. засобів,періодичне видання,страхування авто,навчання, охорона праці,кур. послуги,ремонт осн. засобів,проїздні,МШП,консульт.,господарські,утрим. прим.,представ.,штрафи тощо)

0,19

0,37

0,23

0,35

0,45

 

Разом собівартість

26,99

24,87

20,85

28,97

34,25

 

Прибуток

1,34

1,80

3,32

5,20

6,58

 

%

4,98%

7,22%

15,9%

17,95%

19,21%

 

Разом вартість

28,33

26,67

24,17

34,17

40,83

 

ПДВ

5,67

5,33

4,83

6,83

8,17

 

Тариф з ПДВ

34,00

32,00

29,0

41,00

49,00

 

 

Калькуляція формування вартості послуги з ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин, що утримуються та розводяться в господарствах юридичних осіб.

 

Стаття витрат

ВРХ

Свині

Вівці/кози

Коні

 

Первин. ідентифікація ВРХ у господарствах юридичних осіб

Первинна ідентифікація племінних свиней без бланку реєстраційного свідоцтва у господарствах юридичних осіб

Первинна ідентифікація племінних свине з бланком реєстраційного свідоцтва у господарствах юридичних осіб

Первинна ідентифікація овець та кіз у господарствах юридичних осіб

Ідентифікація коня - варіант А( без родоводу)

Ідентифікація коня - варіант Б(з родоводом)

 
 

Матеріальні витрати

11,77

5,96

7,19

4,80

10,07

10,07

 

Вартість бирок

9,00

4,08

4,08

2,75

 

 

 

паспорт

0,80

 

 

 

7,73

7,73

 

реєстраційна картка

0,33

 

 

 

0,70

0,70

 

відомість переміщення

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

 

бланк замовлення

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

 

реєстраційне свідоцтво

 

 

1,23

0,28

 

 

 

реєстраційна відомість

 

0,24

0,24

0,13

 

 

 

Основна ЗП персоналу, діяльність якого безпосередньо пов"язана з наданням послуги

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Інші прямі, загальновиробничі, адмінистративні витрати

31,35

36,49

44,28

16,01

18,80

24,08

 

Оренда приміщеня

4,16

4,84

5,87

2,12

2,49

3,19

 

Зв'язок (абонплата та інші обов"язкові платежі)

0,45

0,52

0,64

0,23

0,27

0,35

 

Логістика

0,96

1,12

1,36

0,49

0,58

0,74

 

Послуги банку

0,40

0,47

0,56

0,20

0,24

0,31

 

Відрядження

0,05

0,05

0,07

0,02

0,03

0,04

 

Витрати на утримання апарату управління та загальногосподарського  персоналу ( ЗП з нарахуванням)

15,25

17,76

21,55

7,79

9,15

11,72

 

Відрядження

0,13

0,15

0,18

0,07

0,08

0,10

 

Амортизація основних засобів

4,51

5,25

6,37

2,30

2,70

3,46

 

Програмне забезпечення (1-С, Галактика, Документарій)

0,98

1,14

1,38

0,50

0,59

0,75

 

Витрати на рекламу, інформаційні послуги

3,88

4,52

5,48

1,98

2,33

2,98

 

Інші (знос осн. Засобів,періодичне видання,страхування авто,навчання, охорона праці,кур. послуги,ремонт осн. засобів,проїздні,МШП,консульт.,господарські,утрим. прим.,представ.,штрафи)

0,58

0,68

0,82

0,30

0,35

0,45

 

Разом собівартість

43,12

42,45

51,47

20,81

28,87

34,15

 

Прибуток

8,55

0,47

0,53

3,35

5,30

6,68

 

%

19,8%

1,1%

1,04%

16,11%

18,35%

19,56%

 

Разом вартість

51,67

42,92

52,00

24,17

34,17

40,83

 

ПДВ

10,33

8,58

10,40

4,83

6,83

8,17

 

Тариф з ПДВ

62,0

51,5

62,4

29,00

41,00

49,00

 

 

Застосування механізму, який запропоновано проектом регуляторного акта, розроблено з дотриманням принципу державної регуляторної політики – збалансованості інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Крім того, прийняття проекту постанови створить правову основу на підзаконномі рівні визначення механізму формування та коригування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, а також забезпечить реалізацію статті 51 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин".

Позитивними факторами у цьому випадку буде можливість єдиного механізму формування та коригування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин на рівні держави, які надаються юридичним та фізичним особам – власникам тварини, що надасть можливість оперативного та ефективного контролю за правильністю формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин з боку держави, а також надасть можливість уникнути довільного та необгрунтованого зростання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин. Негативних факторів у разі прийняття регуляторного акта не передбачається.

7. Обґрунтування строку дії акта

Враховуючи безперервність функціонування системи ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин, проект постанови доцільно запроваджувати на необмежений термін з можливістю внесення змін до нього.

8. Визначення показників результативності акта

З метою відстеження результативності регуляторного акта визначено наступні показники результативності:

вартість послуг з ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин для фізичних та юридичних осіб – власників тварин;

кількість фізичних та юридичних осіб – власників сільськогосподарських тварин, що скористаються послугами ідентифікації та реєстрації тварин;

кількість фізичних осіб – власників сільськогосподарських тварин, що звернуться для відшкодування витрат сплачених за послуги ідентифікації та реєстрації тварин передбаченого Законом України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин";

кількість звернень фізичних та юридичних осіб – власників сільськогосподарських тварин.

 

№ з/п

Кількість власників сільськогосподарських тварин, що скористалися послугою ідентифікації та реєстрації тварин, тис.гол.*

Роки

 

2013

2014

2015

01.01 - 30.11

Планове

2016

(відповідно до статистичних даних станом на 01.10.2015 з урахуванням коефіцієнту приплоду)

 

Фізичні особи

велика рогата худоба

вівці, кози

свині

871009

38926

1983198

283666

28504

983191

171044

13305

578729

1037880

1427300

1563720

Юридичні особи

велика рогата худоба

вівці, кози

свині

484172

31167

16514

448537

29584

12339

403382

26006

8534

414160

197300

2.

Кількість звернень державних органів влади

143

143

203

-

3.

Кількість звернень юридичних осіб

255

333

27

-

4.

Кількість звернень фізичних осіб

30

50

17

-

5.

Вартість послуг з ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин для юридичних осіб - власників тварин, грн. за гол.

велика рогата худоба

свині племінні

кози, вівці

коні

без родоводу

з родоводом

 

 

 

 

 

 

42

48

20

 

28,8

33,5

 

 

 

 

 

 

62

62,4

29

 

41

49

 

 

 

 

 

 

62

62,4

29

 

41

49

Вартість послуг з ідентифікації та реєстрації тварин буде змінено тільки у разі зміни складової виробничої собівартості послуги, як зовнішнього чинника шляхом коригування

 

Вартість послуг з ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин для фізичних осіб – власників тварин, грн. за гол.

велика рогата худоба

свині

кози, вівці

коні

без родоводу

з родоводом

 

 

 

 

 

 

24,8

22

24

 

28,8

33,5

 

 

 

 

 

 

34

32

29

 

41

49

 

 

 

 

 

 

34

32

29

 

41

49

Вартість послуг з ідентифікації та реєстрації тварин буде змінено тільки у разі зміни складової виробничої собівартості послуги, як зовнішнього чинника шляхом коригування

6.

Ефективне прогнозування потреби у коштах з державного бюджету на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам - власникам цих тварин

Ефективне прогнозування потреби у коштах з державного бюджету буде можливим після встановлення обгрунтованого цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин проектом регуляторного акту

       

 

* Зниження показників темпів ідентифікації сільськогосподарських тварин, кількості власників сільськогосподарських тварин, що скористалися послугою ідентифікації та реєстрації зумовлене забороною перевірок господарств утримання та розведення сільськогосподарських тварин органом, що здійснює контроль та нагляд за виконанням вимог законодавства ідентифікації та реєстрації тварин, а також застосування штрафних санкцій згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Показниками результативності регуляторного акта є зменшення кількості звернень та скарг фізичних та юридичних осіб – власників тварин на необґрунтовану або завищену вартість послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, також кількість ідентифікованих тварин, а також кількість власників тварин, що отримали державне відшкодування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин.

Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта. Дія проекту постанови поширюватиметься на суб'єктів господарювання та фізичних осіб – власників тварин.

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не передбачається. Не передбачається створення державних цільових фондів.

Виконання вимог проекту постанови не пов'язано з витрачанням додаткових коштів і часу фізичних осіб та суб'єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб власників тварин щодо запровадження регуляторного акта - середній через оприлюднення на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин".

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься Департаментом тваринництва Мінагрополітики України.

Відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься:

базове – після набрання ним чинності і проведення аналізу кількості звернень (але не пізніше дня проведення повторного відстеження);

повторне – через рік після набрання чинності регуляторним актом, шляхом аналізу виключно статистичних даних;

періодичне - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Наукові установи для здійснення відстеження не залучатимуться.

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності порівнюються із значеннями показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux