портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 20 жовтня 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення Режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                       №_____   

Київ

 

Про встановлення Режиму цінового регулювання вартості послуг

з ідентифікації та реєстрації тварин

  

  На виконання статті 5-1 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

  Затвердити Режим цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що додається.

 

 

  Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                              А. ЯЦЕНЮК 

Повідомлення

про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Стислий зміст проекту постанови:

Проектом постанови встановлюється єдиний механізм формування вартості послуг, що враховує затрати часу на підготовку та надання послуг відповідно до встановлених норм; вартість одиниці часу роботи працівників; нарахування на заробітну плату; вартість матеріалів і обладнання, які необхідні для надання послуг; накладні витрати на поточний рік; податок на додану вартість, а також для розвитку матеріально технічної бази адміністратора Єдиного державного реєстру тварин передбачено включати витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у міру вибуття за фізичним та моральним зносом.

Повний пакет документів до проекту постанови та аналіз регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця за адресами:

1. Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

2. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, е-mail: vetdep@vet.gov.ua, office@agro-id.com.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства  України                                                                                                                                 Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин" (далі – проект постанови) розроблено на виконання частини четвертої статті 5-1 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", що передбачає встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та прикінцевих положень Закону.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови є встановлення порядку регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин.

Проект постанови забезпечить здійснення формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до визначених умов, а також упорядкування і впровадження в практику єдиного механізму формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що забезпечить загальний підхід до розрахунку вартості відповідних послуг.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин";

Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України";

Закон України "Про племінну справу у тваринництві";

Закон України "Про ветеринарну медицину";

наказ Мінагрополітики України від 17 вересня 2003 року № 342 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби", зареєстрований у Мін’юсті 09 жовтня 2003 року за № 909/8230;

наказ Мінагрополітики України від 31 грудня 2004 року № 496 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней", зареєстрований у Мін’юсті 06 квітня 2005 року за № 362/0642;

наказ Мінагрополітики України від 31 грудня 2004 року № 497 "Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней", зареєстрований у Мін’юсті 26 січня 2005 року за № 103/10383;

наказ Мінагрополітики України від 31 грудня 2004 року № 498 "Про запровадження ідентифікації та реєстрації овець і кіз", зареєстрований у Мін’юсті 26 січня 2005 року за № 102/10382.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту постанови не потребує матеріальних та інших витрат з державного бюджету.

Надання послуг з ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин здійснюється за рахунок власників тварин  – замовників послуг або за кошти третіх осіб. Власники тварин –фізичні особи мають право на відшкодування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин за рахунок коштів державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України та  проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено та оприлюднено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України для отримання зауважень та пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом, прийняття якого забезпечить захист інтересів виробників тваринницької продукції під час формування послуг з ідентифікації тварин шляхом обмеження рівня рентабельності таких послуг та затвердження виключного переліку витрат, які можуть бути віднесені на собівартість таких послуг, а також дозволить вирогідно розрахувати потребу у коштах з державного бюджету на відшкодування вартості цієї послуги власникам тварин.

101 . Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Після прийняття проекту постанови буде забезпечено здійснення формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до визначених умов, а також упорядкування і впровадження в практику єдиного механізму формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що забезпечить загальний підхід до розрахунку вартості відповідних послуг.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства  України                                                                                                                                 Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин"

 

1. Проблеми, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Законом України від 15 липня 2015 року № 616 "Про внесення змін до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" (далі - Закон) внесено зміни в Закон України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", зокрема, в частині фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин за рахунок державного бюджету.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин" (далі – проект постанови) розроблено на виконання абзацу п’ятого статті 5-1 Закону, що передбачає встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та прикінцевих положень Закону.

Прийняття даної постанови забезпечить узгодження інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави:

захист інтересів виробників тваринницької продукції під час формування послуг з ідентифікації тварин шляхом обмеження рівня рентабельності таких послуг та затвердження виключного переліку витрат, які можуть бути віднесені на собівартість таких послуг;

вирогідний розрахунок портеби у коштах з державного бюджету на відшкодування вартості цієї послуги власникам тварин.

2. Визначення цілей державного регулювання

Завданням прийняття постанови є:

 встановлення єдиного порядку формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин;

надання можливості оперативного та ефективного контролю за правильністю формування вартості послуг з ідентифікації, реєстрації тварин;

уникнення довільного зростання вартості послуг регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що особливо актуально  у зв’язку з виділенням коштів з державного бюджету на відшкодування власникам тварин – фізичним особам витрат, пов’язаних з ідентифікацією та реєстрацією тварин.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

В даному випадку вбачається за можливе визначити такі альтернативні способи цінового регулювання:

1) калькулювання собівартості послуг попроцесорним методом – головним недоліком цього способу є те, що собівартість послуг буде постійно змінюватися в залежності від витрат періоду, що, в свою чергу, створить незручності для виробників тваринницької продукції в плануванні сплати за послуги з ідентифікації тварин;

2) прийняття проекту постанови, який передбачає метод калькулювання виробничої собівартості послуг на підставі показників минулого року (який передує плановому року) із можливістю внесення оперативних змін, у разі виникнення економічних передумов.

Проект постанови забезпечить здійснення формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до визначених умов, а також упорядкування і впровадження в практику єдиного механізму формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що забезпечить загальний підхід до розрахунку вартості відповідних послуг.

4. Опис механізмів для розв’язання проблем, відповідні заходи

У разі прийняття проекту постанови буде створений єдиний механізм формування вартості послуг, що враховує затрати часу на підготовку та надання послуг відповідно до встановлених норм; вартість одиниці часу роботи працівників; нарахування на заробітну плату; вартість матеріалів і обладнання, які необхідні для надання послуг; накладні витрати на поточний рік; податок на додану вартість, а також для розвитку матеріально технічної бази адміністратора Єдиного державного реєстру тварин передбачено включати витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у міру вибуття за фізичним та моральним зносом.

Даний проект постанови має високий ступінь ефективності, оскільки беззаперечно призведе до вдосконалення цінової політики в галузі тваринництва та забезпечити контроль за додержанням дисципліни формування вартості послуг.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Законів України "Про державну підтримку сільського господарства України" та "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", проект постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин" створить правову основу для впорядкування надання послуг адміністратором Єдиного державного реєстру тварин, і, відповідно, для виконання основних завдань, покладених на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Встановлення Кабінетом Міністрів Укрїани режиму цінового регулювання дозволить вирогідно розраховувати портебу у коштах з державного бюджету на відшкодування вартості цієї послуги власникам тварин.

6. Очікувані результати прийняття акта

Позитивні результати: Процес формування вартості послуг набуває належного правового підгрунття, уніфікованості, знімаються основні перешкоди на шляху узгодження вартості таких послуг.

Негативні результати : відсутні.

 

Обєкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Зростає ефективність контролю за додержанням дисциплини цін на  послуги з ідентифікації та реєстрації тварин;

дозволить вирогідно розраховувати портебу у коштах з державонго бюджету на відшкодування вартості цієї послуги власникам тварин

не передбачено

Суб’єкти господарювання

Уникнуть необгрунтованого підвищення вартості послуги іідентифікації та реєстрації тварин

Громадяни

Уникнуть необгрунтованого підвищення вартості послуги іідентифікації та реєстрації тварин

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Враховуючи безперервність функціонування системи ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин, проект постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин" доцільно запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною на термін дії Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та буде залежати від змін у законодавстві України. Одночасно механізм формування вартості послуг, передбачений проектом постанови, враховує коригування вартості послуг на індекс зміни цін індивідуальної складової витрат, що робить процес формування вартості послуг залежним і відповідним змінам економічної ситуації в країні та знімає необхідність щорічного додаткового коригування постанови Кабінету Міністрів України.

8. Визначення показників результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є зменшення кількості звернень та скарг фізичних та юридичних осіб – власників тварин на необґрунтовану або завищену вартість послуг з ідентифікації та реєстрації тварин,  також кількість ідентифікованих тварин, а також кількість власників тварин, що отримали державне відшкодування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин.

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не передбачається.

Рівень поінформованості власників тварин щодо запровадження регуляторного акта - середній через оприлюднення на сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин".

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься Департаментом тваринництва Мінагрополітики України.

Відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься:

базове – після набрання ним чинності і проведення аналізу темпів ідентифікації тварин (але не пізніше дня проведення повторного відстеження);

повторне – через рік після набрання чинності регуляторним актом, шляхом аналізу виключно статистичних даних;

періодичне - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Наукові установи для здійснення відстеження не залучатимуться.

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності порівнюються із значеннями показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства  України                                                                                                                                   Я.В. КраснопольськийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux