портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 30 листопада 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам – власникам цих тварин"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                   №___   

Київ

 

Про встановлення Порядку використання коштів, передбачених

у Державному бюджеті України на відшкодування витрат на

оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним

особам – власникам цих тварин

 

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам – власникам цих тварин, що додається.

 

 

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам – власникам цих тварин"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проект постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам – власникам цих тварин" Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам – власникам цих тварин" та аналіз регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua, та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України: www.vet.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця за адресами:

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, е-mail: vetdep@vet.gov.ua та office@agro-id.com.ua.

Міністерство аграрної політики та продовольства України вул. Хрещатик, 24, м.Київ, 01001, andriy.kudrik@minagro.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України"Про встановлення Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам – власникам цих тварин"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку відшкодування фізичним особам – власникам тварин витрат на оплату послуг з ідентифікації і реєстрації тварин" (далі – проект постанови) розроблено на виконання Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та пункту 2 резолюції Прем’єр-міністра України від 20 серпня 2015 року № 32922/1/1-15 щодо подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів, необхідних для реалізації Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин".

Обов’язкове відшкодування державою витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам - власникам цих тварин з коштів Державного бюджету України передбачає розробку та затвердження відповідного нормативно-правового акта, який встановлює порядок виділення, розподілу та виплати такого відшкодування.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробки проекту постанови є отримання власниками сільськогосподарських тварин – фізичними особами відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації і реєстрації тварин за рахунок коштів з Державного бюджету України шляхом встановлення механізму такого відшкодування постановою Кабінету Міністрів України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин";

Закон України "Про ветеринарну медицину".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект постанови встановлює порядок та механізм розподілу коштів, передбачені Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік на державну підтримку у сфері ідентифікації та реєстрації тварин шляхом обов’язкового відшкодування державою витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам - власникам цих тварин.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено та оприлюднено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України для отримання зауважень та пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом, прийняття якого забезпечить захист інтересів власників тварин – фізичних осіб шляхом відшкодування їм державою вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дасть змогу забезпечити виплати власникам тварин коштів, які відшкодовуватимуть їм витрати на оплату послуг з ідентифікації і реєстрації тварин, а також мотивуватиме власників – фізичних осіб на проведення ідентифікації та реєстрації тварин, які їм належать, що, в свою чергу, сприятиме своєчасному виконанню Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" в частині обов’язкової ідентифікації та реєстрації всіх тварин на території країни у встановлені нормативно-правовими актами терміни.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам – власникам цих тварин"

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

На виконання Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та пункту 2 резолюції Прем’єр-міністра України від 20 серпня 2015 року № 32922/1/1-15 щодо подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів, необхідних для реалізації Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку відшкодування фізичним особам – власникам тварин витрат на оплату послуг з ідентифікації і реєстрації тварин".

Шляхом державного регулювання передбачається розв’язати проблему відшкодування витрат власникам сільськогосподарських тварин – фізичних осіб внаслідок понесення ними витрат на обов’язкову ідентифікацію та реєстрацію їхніх тварин відповідно до вимог Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин".

2. Визначення цілей державного регулювання

Проектом постанови передбачається встановити порядок, яким встановлюється механізм  відшкодування фізичним особам – власникам тварин витрат на оплату послуг з ідентифікації і реєстрації тварин(далі - Порядок) за рахунок коштів Державного бюджету України.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Законом України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" визначено, що Кабінет Міністрів України встановлює порядок використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам - власникам цих тварин.

Альтернативою запропонованому регуляторному акту є збереження statusquo, проте у такому випадку досягнення зазначених цілей стає сумнівним.

Враховуючи зміни в законодавстві, такий варіант без проведення відповідних змін, в свою чергу, призведе до суперечності нормативно-правових актів у сфері ідентифікації та реєстрації тварин вищої юридичної сили, і як наслідок, відсутність своєчасного та належного державного регулювання, що може спричинити негативні наслідки для суб’єктів господарювання.

Іншою альтернативою є ринкові механізми (саморегуляція), проте у такому випадку стає реальною загроза невиконання вимог актів вищої юридичної сили, а також відсутність чіткого і прозорого механізму регулювання на підзаконному рівні.

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить розв’язання визначеної проблеми та відповідає принципам державної регуляторної політики.

4. Опис механізмів для розв'язання проблем, відповідні заходи

У тексті проекту постанови та Порядку визначено, що:

бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку у сфері ідентифікації та реєстрації тварин саме власників сільськогосподарських тварин шляхом здійснення відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації і реєстрації тварин, сплачених фізичною особою – власником цих тварин за рахунок власних коштів;

відшкодування власникам за оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що утримуються в їх господарствах, здійснюється у повному обсязі на підставі подання відповідних документів, визначених Порядком;

бюджетні кошти розподіляє головний розпорядник, який має право здійснювати протягом року їх перерозподіл з урахуванням фактичного обсягу використання.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту постанови дасть змогу встановити механізм відшкодування фізичним особам – власникам тварин витрат на оплату послуг з ідентифікації і реєстрації тварин, спосіб, у який здійснюватимуться виплати, та перелік документів, що є підставою для отримання відшкодування, а також забезпечить можливість здійснення у 2016 році відшкодування фізичним особам – власникам тварин витрат на оплату послуг з ідентифікації і реєстрації тварин.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття даного проекту постанови дасть змогу забезпечити виплати власникам тварин коштів, які відшкодовуватимуть їм витрати на оплату послуг з ідентифікації і реєстрації тварин, а також мотивуватиме власників – фізичних осіб на проведення ідентифікації та реєстрації тварин, які їм належать, що, в свою чергу,сприятиме своєчасному виконанню Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" в частині обов’язкової ідентифікації та реєстрації всіх тварин на території країни у встановлені нормативно-правовими актами терміни.

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

1.Дозволяє відслідковувати походження продукції тваринництва.

2. Підвищення безпеки здоров’я споживачів тваринницької продукції.

3. Підвищення епізоотичної безпеки держави

4. Виконання вимог СОТ щодо безпечності тваринницької продукції для можливості її експорту.

В розмірі, щорічно передбаченому у Державному бюджеті України

Власники тварин - суб’єкти господарювання

Закупівля у населення вже ідентифікованих та зареєстрованих тварин.

Не очікуються

Власники тварин – фізичні особи

Відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації і реєстрації тварин.

Не очікуються

Громадяни – споживачі тваринницької продукції

Безпека здоров’я при споживанні тваринницької продукції внаслідок можливості відслідковування її походження та покращання  ветеринарного контролю та нагляду за тваринами та їх переміщенням.

Не очікуються

 

7. Обґрунтування дії строку акта

Порядок відшкодування є безстроковим і діє (застосовується) у разі передбачення в державному бюджеті асигнувань за відповідним напрямом.

8. Визначення показників результативності акта

У разі прийняття проекту постанови буде закладено засади гарантування відшкодування фізичним особам – власникам тварин витрат на оплату послуг з ідентифікації і реєстрації тварин та механізм здійснення таких виплат, що є необхідним важелем впливу на проведення власниками-фізичними особами  своєчасної ідентифікації та реєстрації всіх тварин, що йому належать.

В свою чергу, своєчасне виконання власниками тварин вимог Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" є важливою складовою епізоотичної безпеки  держави, забезпечення населення країни безпечними для здоров’я харчовими продуктами тваринного походження, а також забезпечення конкурентоспроможності тваринницької продукції на європейських та світових ринках.

Дія даної постанови поширюється на всіх власників сільськогосподарських тварин – фізичних осіб на території України, які будуть здійснювати ідентифікацію та реєстрацію тварин з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" від 15.07.2015 року № 616-19(з 7 серпня 2015 року), що встановив державну підтримку у сфері ідентифікації та реєстрації тварин за рахунок коштів Державного бюджету України шляхом обов’язкового відшкодування державою витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам - власникам цих тварин.

Розглянемо кількість сільськогосподарських тварин на території України, що належать фізичним особам, відповідно до даних Державної служби статистики України та Єдиного державного реєстру тварин (бази даних, де реєструються всі ідентифіковані тварини).

Кількість сільськогосподарських тварин на території України

 

Вид тварин

Кількість відповідно до даних Держстату України, тис. голів

Кількість тварин відповідно до даних ЄДРТ, тис. голів

Різниця (кількість неідентифікованих тварин)

1

2

3

4

Велика рогата худоба

3 040,4

2 799,1

241,3

Свині

3 916,9

4,0

3 912,9

Вівці, кози

1 169,8

417,6

752,2

Коні

293,0

(станом на 01.01.2015)

9,0

284,0

 

Таким чином, можна прогнозувати, що потенційно за відшкодуванням витрат на оплату послуг з ідентифікації і реєстрації тварин можуть звернутися власники всіх неідентифікованих тварин, наявних на 01.09.2015 року (стовпчик 4 таблиці), а також власники приплоду, що народиться від наявних тварин після 1 вересня, у поточному та наступному роках.

Вартість послуги з ідентифікації тварин для власників – фізичних осіб

 

Вид тварин

Тариф на ідентифікацію однієї  голови, грн.

 
 

Велика рогата худоба

34,00

 

Свині

32,00

 

Вівці, кози

29,00

 

Коні

41,00

 

 

З огляду на те, що тварина має ідентифікуватися один раз і на все життя, і вартість послуги є відносно не високою, важко спрогнозувати, скільки власників тварин звернеться для отримання відшкодування (особливо серед тих, хто тримає одну-дві тварини і проживає далеко від адміністративного центру).

Показниками результативності цього регуляторного акта будуть:

кількість тварин, що належать фізичним особам, ідентифікованих та зареєстрованих у Єдиному державному реєстрі тварин;

кількість власників тварин, що звернулися за відшкодуванням вартості послуги;

кількість власників тварин, що отримали таке відшкодування.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акта середній – проект постанови розміщений на сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Після прийняття акта, його редакцію буде оприлюднено на сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України та в ЗМІ.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до набрання ним чинності шляхом аналізу інформації щодо ідентифікації та реєстрації тварин по місяцях та у порівнянні з аналогічними періодами минулих років.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу такої інформації:

кількість тварин, ідентифікованих та зареєстрованих протягом місяця;

кількість власників тварин, що звернулися за відшкодуванням вартості послуги;

кількість власників тварин, що отримали це відшкодування.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта - раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності порівнюються із значеннями показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися за показниками результативності Міністерством аграрної політики та продовольства України разом з Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України та державним підприємством "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин".

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux