портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 07 грудня 2017

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про впровадження пілотного проекту ведення єдиної державної системи електронного обліку деревини"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 

 

Про впровадження пілотного проекту ведення

єдиної державної системи електронного обліку деревини

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства  стосовно впровадження з 1 листопада 2017 р. пілотного проекту ведення щодо єдиної державної системи електронного обліку деревини (далі — пілотний проект).

2. Затвердити Порядок впровадження пілотного проекту із ведення єдиної державної системи електронного обліку деревини, що додається.

3. Міністерству аграрної політики та продовольства відповідно до вимог, установлених Порядком, затвердженим цією постановою, забезпечити:

прийняття до 1 листопада 2017 р. нормативно-правових актів, необхідних для виконання цієї постанови;

подання до 1 травня 2018 р. Кабінетові Міністрів України звіту про результати впровадження пілотного проекту.

        4. Центральним органам виконавчої влади привести у тримісячний строк свої нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

 

          Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                          В. ГРОЙСМАН 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про впровадження пілотного проекту ведення єдиної державної системи електронного обліку деревини»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про впровадження пілотного проекту ведення єдиної державної системи електронного обліку деревини» (далі – проект постанови) Мінагрополітики оголошує про його публікацію.

Проект постанови разом з Аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-портабі Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика»).

Зауваження та пропозиції до проекту постанови та Аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України:

вул. Хрещатик, 24, м.Київ, 01001

E-mail: denis.golubev@minagro.gov.ua

тел. 278 49 73

Державна регуляторна служба України:

вул. Арсенальна, 9/11, м.Київ, 01011 

E-mail: inform@dkrp.gov.ua

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та 

продовольства України                                                                                                                                                                                Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про впровадження пілотного проекту ведення єдиної державної системи електронного обліку деревини»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Створення Єдиної державної системи електронного обліку деревини здійснюється відповідно до Концепції створення єдиної державної системи електронного обліку деревини, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року № 1090-р.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про впровадження пілотного проекту ведення єдиної державної системи електронного обліку деревини» (далі – проект постанови) розроблено з метою впровадження єдиного підходу до функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини, забезпечення ефективного моніторингу за використанням деревини, врегулювання обліку заготовлених лісоматеріалів та недопущення ситуації, за якої учасник ринку одночасно є адміністратором системи електронного обліку деревини та власником системи обліку.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття проекту постанови забезпечить впровадження єдиного підходу до функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини, встановить обов’язковість ведення електронного обліку деревини всіма постійними лісокористувачами, сприятиме відкритості і прозорості ринку лісоматеріалів, а також зменшенню обігу незаконно заготовленої деревини.

3. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються Лісовим кодексом України, Концепцією створення  єдиної державної системи електронного обліку деревини, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року № 1090-р, Планом заходів щодо реалізації Концепції створення єдиної державної системи електронного обліку деревини, схваленим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 року № 1408-р.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не передбачає залучення коштів Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження із Міністерством оборони України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Антимонопольним комітетом України, Міністерством юстиції України та Спільним  представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови є проектом регуляторного акта та потребує оприлюднення для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та не зачіпає інтересів всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та потребує проведення аналізу впливу і послідовного відстеження його результативності згідно із статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта та Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів 

Прийняття проекту постанови забезпечить впровадження єдиної державної системи електронного обліку деревини, встановить обов’язковість ведення електронного обліку деревини всіма постійними лісокористувачами, сприятиме відкритості і прозорості ринку лісоматеріалів, а також зменшенню обігу незаконно заготовленої деревини.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та  

продовольства України                                                                                                                                                                                Максим МАРТИНЮК

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про впровадження пілотного проекту ведення єдиної державної системи електронного обліку деревини»

 

І. Визначення проблеми

 

На сьогодні, внаслідок недосконалості обліку лісових ресурсів та механізму підтвердження походження деревини, відсутності єдиної державної системи щодо збирання, накопичення, обробки та надання інформації про походження, заготівлю та реалізацію лісоматеріалів на всіх етапах їх обліку постійними лісокористувачами, у лісовому секторі існує явище нелегальної вирубки лісів та тіньового обігу лісоматеріалів. Продаж нелегально заготовленої деревини здійснюється на підставі підроблених товаросупровідних документів, що призводить до збільшення обсягів вчинення правопорушень, які містять ознаки кримінальних злочинів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року № 1090-р «Про схвалення Концепції створення єдиної державної системи електронного обліку деревини» схвалено Концепцію створення єдиної державної системи електронного обліку деревини (далі – Концепція), яка була спрямована на розв’язання проблеми незаконних рубок та існування тіньового ринку деревини шляхом створення єдиної державної системи електронного обліку деревини.

З метою реалізації Концепції, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 року № 1408-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення єдиної державної системи електронного обліку деревини» затверджено план заходів щодо реалізації Концепції створення єдиної державної системи електронного обліку деревини (далі – план заходів), в якому було передбачено етапи реалізації відповідних заходів.

На виконання зазначеного пропонується впровадити спеціалізоване програмне забезпечення що дозволить здійснювати автоматизований електронний облік лісоматеріалів та території де здійснюється заготівля та реалізацію деревини.

На сьогодні саме єдина державна система електронного обліку стане дієвим інструментом, який дозволяє державі відстежувати походження деревини від моменту заготівлі до реалізації за межі України і тим самим унеможливлюється обіг деревини невідомого (сумнівного) походження.

Окрім цього, від впровадження єдиної державної системи електронного обліку очікується отримання значного внутрішнього ефекту для підприємства, яке безпосередньо здійснює використання земельної лісової ділянки та/або здійснює заготівлю лісоматеріалів: у автоматизації обліку, скороченні витрати робочого часу на 15%, підвищенні якості управлінських рішень, покращення практики ведення діловодства, бухгалтерського обліку.

Додатково, наявність такої системи відповідатиме вимогам Регламенту ЄС «Про зобов’язання операторів, які розташовують лісоматеріали та продукцію з деревини на ринку» від 20.10.2010 року № 995/2010.

Тому, зазначені проблеми пропонується розв’язати шляхом встановлення обов’язковості ведення єдиної державної системи електронного обліку деревини, яка буде охоплювати всіх постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини в Україні, шляхом прийняття регуляторного акта.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

-

+

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання

+

-

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки, лісові ресурси є власністю українського народу відповідно до Конституції України. Таким чином, лише органи державної влади, можуть приймати суверенні рішення, щодо управління лісовими ресурсами в Україні.

ІІ Цілі державного регулювання

Проект акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу. Прийняття проекту акта ліквідує проблему тіньового обігу деревини в Україні.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження status quo

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Такий спосіб не забезпечує зменшення або усунення ризиків здійснення незаконних вирубок та існування тіньового ринку деревини. Відсутність єдиної державної системи електронного обліку деревини, загальнообов’язкової для всіх постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини зберігає ризики потрапляння на ринки деревини нелегально заготовлених лісоматеріалів, що призводить до втрат державного лісового фонду та нанесення збитків державі.

 

Альтернатива 2

Облік деревини на основі паперового документообігу

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Не відповідає вимогам Європейського Союзу щодо функціонування систем моніторингу руху деревини, зокрема Регламенту ЄС «Про зобов’язання операторів, які розташовують лісоматеріали та продукцію з деревини на ринку» від 20.10.2010 року № 995/2010.

Корупційні ризики (підробка дозвільних та первинних документів).

Альтернатива 3

Прийняття проекту постанови

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним з огляду на можливість створення в Україні ефективної системи підтвердження законності походження лісоматеріалів на всіх етапах обігу на території України. Така система охопить всіх постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини, дозволить суттєво зменшити ризики здійснення незаконних рубок та мінімізує існування тіньового ринку деревини в Україні.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження status quo

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Мінімальні

(27 % території лісового фонду (близько 3 млн. куб. м лісоматеріалів щорічної заготівлі лісоматеріалів) не охоплено єдиною державною системою електронного обліку деревини, існує ризик потрапляння на ринок незаконно заготовлених лісоматеріалів, відсутній дієвий механізм обміну інформацію між ЦОВВ щодо перевірки законності походження лісоматеріалів).

 

Витрати на:

відшкодування шкоди, завданої незаконними вирубками, що покладається на державні лісогосподарські підприємства;

 

на відновлення пошкодженого лісового фонду (тривалий цикл виробництва), інтенсивне та нераціональне використання лісових ресурсів.

 

Недоотримання державою податків, внаслідок реалізації деревини, лісоматеріалів незаконного походження, на тіньовому ринку.
Витрати пов’язані із контролем співробітниками Держлісагенства та його територіальними органами складають 20 488 грн.

 

Альтернатива 2

Облік деревини на основі паперового документообігу

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

 

Відсутні.

Потребує значних трудових затрат та витрат на матеріально-технічне забезпечення, в тому числі з Державного бюджету України.

 

Альтернатива 3

Прийняття проекту постанови

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Зменшення витрат на відновлення пошкодженого лісового фонду (тривалого циклу виробництва), інтенсивного та нераціонального використання лісових ресурсів, зменшення ризиків вчинення корупційних правопорушень у сфері заготівлі та реалізації деревини шляхом автоматизації збирання та відстеження інформації про походження лісоматеріалів, їх заготівлю та реалізацію, посилення відповідальності посадових осіб на лісозаготівлях.

 

Зменшення обсягів бюджетних (адміністративних) витрат на здійснення контролю посадовими за походженням та внутрішнім обігом деревини в країні на 15%.

Зменшення затрат часу на обробку інформації та прийняття управлінських рішень, з метою належного контролю за обігом деревини в країні на 15 %.

 

Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів шляхом поступового зменшення обсягу тіньового ринку деревини в Україні на 25%.

Наблизить державне регулювання в цій сфері до вимог Європейського Союзу, а саме Регламенту ЄС «Про зобов’язання операторів, які розташовують лісоматеріали та продукцію з деревини на ринку» від 20.10.2010 року № 995/2010. Згідно з яким, заборонено розміщення на ринку ЄС незаконно заготовленої деревини і продукції з неї. При цьому, усі імпортери лісоматеріалів у країнах ЄС (оператори) мають запровадити систему контролю законності походження деревини.

 

Витрати на функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини забезпечуються за рахунок власних коштів постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

 

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання (з основним видом діяльності згідно КВЕД «02.20» , одиниць

 

-

-

619

-

619

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

-

-

100%

-

100%


 

Вимоги регулювання стосуватимуться лише постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини. Відповідно до критеріїв визначення розміру підприємств в Україні, як встановлені ст. 55 Господарського Кодексу України, всі постійні лісокористувачі, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини відносяться до суб’єктів малого підприємництва.

Разом з тим, кількість підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України та на момент запровадження регулювання підключені до ЕОД, складає 270 од. (якими заготовлюється щороку 16,0 млн куб. м деревини або 83 % від всього обсягу заготівлі).

З моменту запровадження регулювання, постійні лісокористувачі будуть нести витрати лише за технічне обслугову1вання системи в залежності від підключення ПК – персональних комп’ютерів, (відповідно до договорів про технічне обслуговування системи, вартість обслуговування 1 ПК у рік - 4500 грн. включаючи вартість навчання працівників), закупівлю бирок, та витратні матеріали на обслуговування системи (термопапір та Інтернет).

Довідково: в середньому один постійний лісокористувач використовує в роботі до 3 ПК, в залежності від об’ємів заготівлі деревини, та адміністративної території її заготівлі).

Тому в результаті запровадження регулювання, витрати 270 постійних лісокористувачів Держлісагентства будуть лише за технічне обслуговування системи (4500 грн*270 од * 3 ПК) в сумі 3 645 000 грн, та закупівлю бирок (1.5 грн * 270од *40000 бирок) в сумі 16 200 000 грн., термопапір (9 грн * 270 од * 200 штук) в сумі 486 000 грн. Вищезазначені витрати постійних лісокористувачів не будуть нести додаткове навантаження.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження status quo

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Мінімальні

(неконтрольований ринок лісоматеріалів призводить до втрат лісового фонду України, а також збитків суб’єктів господарювання)

На відшкодування збитків, завданих незаконними рубками, збитки понесені від простою реалізованої лісоматеріалів через перевірку фактів вчинення корупційних правопорушень

 

Альтернатива 2

Облік деревини на основі паперового документообігу

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Відсутні

(ризик помилок при здійсненні ручної фіксації інформації, неможливість відстеження процесів заготівлі та реалізації лісоматеріалів)

На матеріально-технічне забезпечення, збитки від простою реалізованих лісоматеріалів через допущені помилки.

Прогнозні витрати на рік для одного малого суб’єкта господарювання складатимуть –

360 000 грн.

Прогнозні показники витрат суб’єктів господарювання загалом складатимуть 125 640 000 грн.

 

Альтернатива 3

Прийняття проекту постанови

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Забезпечить підвищення продуктивності постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини за рахунок автоматизації процесів, пов’язаних зі здійсненням лісогосподарської діяльності.

Дозволить суб’єктам господарювання в режимі реального часу спостерігати за інформацією щодо походження заготівлі та реалізації лісоматеріалів на всій території України

На функціонування системи електронного обліку деревини, прогнозні витрати на перший рік для одного малого суб’єкта господарювання (постійного лісокористувача, що здійснює заготівлю та реалізацію деревини, які не мають запровадженої системи ЕОД) складатимуть

 346 337 грн.

 

Прогнозні витрати за п’ять років для одного малого суб’єкта господарювання (постійного лісокористувача, що здійснює заготівлю та реалізацію деревини, які не мають запровадженої системи ЕОД) складатимуть

665 537 грн.

 

Витрати суб’єктів господарювання, постійних лісокористувачів, що здійснюють заготівлю

та реалізацію деревини (270 од.), що вже підключені до системи ЕДО складає 20 331 000 грн. за один рік. За п’ять років, сума складає

101 655 000 грн.

 

 

ІV.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Збереження status quo

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

 

2

Діюча система маркування та обліку деревини охоплює лише частину постійних лісокористувачів і не поширюється на всіх постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини що здійснюють лісогосподарську діяльність на території України, що не дозволяє повною мірою відстежити законність походження деревини та подальшого її руху на території України.

 

При збереженні ситуації без змін, показник незаконного обігу деревини (1,5 млн м3) залишиться на такому ж рівні, і ризики незаконного обігу деревини можуть зростати.

 

Альтернатива 2

Облік деревини на основі паперового документообігу

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

1

Відсутність електронного обліку деревини призведе до збільшення випадків вчинення незаконних рубок та зростання корупційної складової в лісовій галузі, а також зростання тіньового ринку деревини.

Альтернатива 3

Прийняття проекту постанови

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

4

Зазначений спосіб дозволяє врегулювати відносини, пов’язані з обігом деревини на території України, а також дозволить поширювати інформацію про її походження на засадах відкритості та прозорості, що дозволить державі відстежувати походження деревини від моменту заготівлі до реалізації за межі України і тим самим унеможливлюється обіг деревини невідомого (сумнівного) походження в інших 349 постійних лісокористувачів, що не входять до сфери управління Держлісагенства, які здійснюють заготівлю та реалізації деревини (17%).

Ця альтернатива сприятиме наближенню нашого законодавства до вимог ЄС, в аспекті прозорості обігу деревини. Регламент №995/2010 встановлює чіткі правила обігу деревини.

Окрім вищенаведеного, єдина державна система електронного обліку має значний внутрішній ефект для підприємства, яке безпосередньо здійснює електронний облік деревини, який полягає у автоматизації обліку, скорочує витрати робочого часу на 15%, підвищенні якості управлінських рішень, покращення практики ведення діловодства, бухгалтерського обліку.

 

Крім того, запровадження системи ЕОД зменшить затрати часу посадовими особами Держлісагентства та його територіальних органів пов’язаних з обробкою інформації та прийняття управлінських рішень, з метою належного контролю за обігом деревини в країні

на 15 %.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

Альтернатива 1

Збереження status quo

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

 

Мінімальні

(не вся деревина охоплюється державним регулюванням, неконтрольований ринок деревини призводить до втрат лісового фонду України, а також збитків суб’єктів господарювання)

Витрати на відшкодування постійними лісокористувачами шкоди, завданої незаконними рубками, а також витрати держави та постійних лісокористувачі, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини на відновлення пошкодженого лісового фонду (тривалий цикл виробництва).

 

Не забезпечить зменшення або усунення ризиків вчинення незаконних рубок та існування тіньового ринку деревини, буде продовжувати призводити до втрат лісового фонду України та нанесення збитків державі.

Альтернатива 2

Облік деревини на основі паперового документообігу

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

 

Відсутні

Потребує значних витрат на матеріально-технічне забезпечення, в тому числі з Державного бюджету України.

Не відповідає вимогам ЄС щодо функціонування систем моніторингу руху деревини.

 

Альтернатива 3

Прийняття проекту постанови

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

 

 

 

Для держави.

Можливість спостереження в режимі реального часу за інформацією щодо походження заготівлі та реалізації деревини на всій території України.

Зменшення ризику вчинення корупційних правопорушень у сфері заготівлі та реалізації деревини.

Збільшення рівня надходжень до бюджетів всіх рівнів на 25%.

Охоплення всіх постійних лісокористувачів малих суб’єктів господарювання (постійного лісокористувача, що здійснює заготівлю та реалізацію деревини, які не мають запровадженої системи ЕОД) на території України.

Наближення державного регулювання до вимог Європейського Союзу.

Зменшення витрат часу посадовими особами Держлісагентства та його територіальних органів пов’язаних з обробкою інформації та прийняття управлінських рішень, з метою належного контролю за обігом деревини в країні на 15 %.

Для суб’єктів господарювання.

Підвищення продуктивності постійних лісокористувачів - малих суб’єктів господарювання (постійного лісокористувача, що здійснює заготівлю та реалізацію деревини, які не мають запровадженої системи ЕОД).

Для держави. Витрати на адміністрування регулюторного акта Держлісагенстваскладатиме 17 799 гривень на рік на 349 од. суб’єктів господарювання, постійних лісокористувачів, що здійснюють заготівлю та реалізацію деревини, які ще не підключені до системи ЕОД. Для суб’єктів господарювання. Витрати за рік для одного малого суб’єкта господарювання (постійного лісокористувача, що здійснює заготівлю та реалізацію деревини, які не мають запровадженої системи ЕОД) складатимуть 346 337 грн.

Прогнозні витрати за п’ять років для одного малого суб’єкта господарювання складатимуть 665 537 грн.

Прогнозні показники витрат у перший рік регулювання для суб’єктів господарювання загалом складатимуть 120 871 613 грн

Прогнозні показники витрат за п’ять років регулювання для суб’єктів господарювання загалом складатимуть 232 272 413 грн.

 

Даний спосіб повністю відповідає вимогам сучасності та сприятиме переходу стандартів обігу деревини на більш продуктивний та прозорий рівень.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Збереження status quo

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

 

Не забезпечує зменшення або усунення ризиків вчинення незаконних вирубок та існування тіньового ринку деревини, призводить до значних втрат лісового фонду України та нанесення збитків державі.

Зовнішні чинники відсутні.

Альтернатива 2

Облік деревини на основі паперового документообігу

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Не відповідає вимогам Європейського Союзу щодо функціонування систем моніторингу руху деревини, вигоди відсутні. Вимагає значних витрат, оскільки витрати суб’єктів господарювання – постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини при веденні обліку на основі паперового документообігу, за п'ять років, складатимуть

 628 200 000 грн.

 

Зовнішні чинники відсутні.

Альтернатива 3

Прийняття проекту постанови

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

 

 

Повністю відповідає вимогам сучасності та сприятиме переходу стандартів обігу деревини на більш продуктивний та прозорий рівень. Наблизить їх до вимог ЄС. Дозволить охопити всіх постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини на території України. Дозволить зменшити ризики вчинення незаконних рубок та існування тіньового ринку деревини в Україні, зменшить ризик вчинення корупційних правопорушень у сфері заготівлі та реалізації деревини.

Ця альтернатива сприятиме наближенню нашого законодавства до вимог ЄС, в аспекті прозорості обігу деревини. Регламент №995/2010 встановлює чіткі правила обігу деревини.

 

     

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується:

впровадити загальнообов’язкову систему електронного обліку деревини;

забезпечити функціонування системи електронного обліку деревини;

забезпечити чітку регламентацію дій щодо електронного обліку деревини, маркування деревини та встановлення правових засад функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини в цілому;

забезпечити внесення постійними лісокористувачами, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини інформації щодо: лісосічного фонду, дозвільних документів на підставі яких здійснюється заготівля лісоматеріалів і ялинок новорічних, походження лісоматеріалів і ялинок новорічних, породи лісоматеріалів, їх кількісних, якісних характеристик та призначення, часових показників здійснення операцій з лісоматеріалами тощо, договорів, укладених з метою реалізації деревини тощо.

Додержання вимог регуляторного акта не потребуватиме запровадження окремого державного нагляду та контролю.

Крім того, для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як: забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет та проведення територіальними органами Держлісагентства; інформаційно-роз’яснювальної роботи.

Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання:

1. провести навчання відповідального персоналу щодо виконання вимог регулювання;

2. переглянути внутрішні операційні та управлінські процеси для забезпечення виконання вимог регулювання із закріпленням таких рішень в внутрішніх документах постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини;

3. передбачити в планах необхідні матеріальні та фінансові ресурси, в залежності від потреб суб’єкта господарювання на виконання вимог регулювання.

Прийняття проекту постанови дасть можливість захистити державні інтереси в лісовій галузі, інтереси суб’єктів господарювання – учасників ринку обігу лісової продукції, підвищить рівень довіри громадян до працівників лісової галузі та покращить імідж держави на міжнародній арені.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Постійні лісокористувачі, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини несуть матеріальні затрати на функціонування системи електронного обліку деревини за рахунок власних коштів.

Впровадження такого Державного регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Витрати великих суб’єктів господарювання та органів виконавчої влади не передбачаються, а тому зазначені розрахунки витрат згідно Додатку 2 та Додатку 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводились.

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта викладений у Додатку 1 до Аналізу регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про впровадження пілотного проекту ведення єдиної державної системи електронного обліку деревини».

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають пролонгований характер.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект регуляторного акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначеної у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прогнозується збільшення на 15%.

2. Кількість суб’єктів господарювання на яких поширюється дія акта – 619 малих суб’єктів господарювання (КВЕД 02.20).

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проекта акту та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики. у розділі «Регуляторна політика», підрозділ «Проекти регуляторних актів».

4. Розмір коштів і час, що витрачатимуть суб'єкти господарювання, постійні лісокористувачі, що не підключені до системи ЕОД, пов'язані з виконанням вимог акта:

1) час, що необхідно буде витратити одному суб’єкту господарювання для виконання вимог акта – орієнтовно 168 годин на процедуру організації виконання вимог регулювання;

2) кошти, які необхідно буде витратити одному суб'єкту господарювання для виконання вимог акта – орієнтовно 346 337 грн. на придбання необхідного обладнання та процедуру організації виконання вимог регулювання;

3) очікуваний розмір коштів, що витрачатимуть суб'єкти господарювання лише за технічне обслуговування системи (4500 грн*270 од * 3 ПК) в сумі 3 645 000 грн, та закупівлю бирок (1.5 грн * 270од *40000 бирок) в сумі 16 200 000 грн., термопапір (9 грн * 270 од * 200 штук) в сумі 486 000 грн.

5. Орієнтовна кількість підприємств лісогосподарської діяльності, які будуть підключені до системи електронного обліку деревини – орієнтовно 349 одиниць.

6.Зменшення випадків незаконної вирубки лісу – орієнтовно на 20%.

7.Зменшення заподіяної шкоди державі від незаконної вирубки лісу – орієнтовно на 20%.

8. Зменшення обсягів бюджетних (адміністративних) витрат на 10 % пов’язаних із здійсненням контролю посадовими особами Держлісагентства та його територіальними органами за походженням та внутрішнім обігом деревини в країні.

9. Зменшення затрат часу пов’язаного з обробкою інформації та прийняття управлінських рішень, з метою належного контролю за обігом деревини в країні, на 15 %.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту постанови та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через один рік з дня набрання ним чинності шляхом порівняння результативності показників, визначених під час базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня конання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесення відповідних змін.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Для відстеження результативності, будуть використовуватися дані, отримані за результатами перевірок, проведених структурними підрозділами Держлісагентства та його територіальними органами. 

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                               Максим МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux