портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 29 березня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про впровадження аграрних розписок"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від ______________                                                                                                                                                                                       №____

 

 

Київ

 

Про впровадження аграрних розписок

 

Відповідно до Закону України “Про аграрні розписки” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити Порядок ведення Реєстру аграрних розписок, що додається.

Визначити, що провадження Реєстру аграрних розписок здійснюється відповідно до Порядку ведення та вимог до Реєстру аграрних розписок, затвердженого пунктом 1 цієї постанови, та особливостей, що їх визначає Міністерство аграрної політики та продовольства.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             М. АЗАРОВ

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України“Про впровадження аграрних розписок”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про впровадження аграрних розписок” Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проектом постанови пропонується затвердити Порядок ведення Реєстру аграрних розписок, зокрема встановити загальні вимоги до Реєстру і його адміністратора, вимоги до реєстраційних дій, механізм внесення записів про видачу аграрних розписок, про зміну кредиторів за аграрними розписками, їх припинення, визначення сторін за аграрними розписками, доступу до інформації з Реєстру аграрних розписок, оформлення і видача витягів та довідок, порядок наділення осіб, які вчиняють нотаріальні дії, повноваженнями реєстраторів.

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про впровадження аграрних розписок” розроблено на виконання Закону України “Про аграрні розписки”.

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою визначити єдиного механізму видачі та обігу аграрних розписок та їх реєстрації, що сприятиме залученню кредитних ресурсів виробниками сільськогосподарської продукції, у тому числі на початкових етапах її виробництва.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001.

E-mail: zkv@minapk.kiev.ua.

 

 

Заступник директора Департаменту

економічного розвитку аграрного

ринку – начальник відділу інвестицій

та розвитку інфраструктури                                                                                                                                                            О.О. Кузьменков

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про впровадження аграрних розписок”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про впровадження аграрних розписок” (далі – проект постанови) розроблено на виконання вимог Закону України “Про аграрні розписки”, яким запроваджуються нові механізми забезпечення як товарними, так і фінансовими ресурсами сільськогосподарських товаровиробників, що сприятиме залученню кредитів виробниками сільськогосподарської продукції, у тому числі на початкових етапах її виробництва.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття проекту постанови є затвердження Порядку ведення Реєстру аграрних розписок, що визначатиме основні вимоги та особливості ведення цього Реєстру, та механізмів внесення відомостей до нього.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, закони України “Про аграрні розписки”, “Про цінні папери та фондовий ринок України”, “Про заставу”, “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”, “Про виконавче провадження”, “Про нотаріат”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує фінансових та матеріальних витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на веб-сайті Мінагрополітики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

Прийняття проекту постанови дасть змогу затвердити Порядок ведення Реєстру аграрних розписок, зокрема встановити загальні вимоги до Реєстру і його адміністратора, вимоги до реєстраційних дій, механізм внесення записів про видачу аграрних розписок, про зміну кредиторів за аграрними розписками, їх припинення, визначення сторін за аграрними розписками, доступу до інформації з Реєстру аграрних розписок, оформлення і видача витягів та довідок, порядок наділення осіб, які вчиняють нотаріальні дії, повноваженнями реєстраторів.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дасть змогу визначити єдиний механізм видачі та обігу аграрних розписок та їх реєстрації, що сприятиме залученню кредитних ресурсів виробниками сільськогосподарської продукції, у тому числі на початкових етапах її виробництва.

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                              І.Ю. Бісюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

“Про впровадження аграрних розписок”

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Законом України “Про аграрні розписки” (далі – Закон) запроваджується новий інструмент для залучення як товарних, так і фінансових ресурсів сільськогосподарськими товаровиробниками – аграрна розписка.

Законом передбачено, що аграрна розписка вважається виданою з дня її реєстрації в Реєстрі аграрних розписок, вимоги до якого, порядок його ведення та порядок наділення осіб, які вчиняють нотаріальні дії, повноваженнями реєстраторів  цього реєстру встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Для забезпечення механізму обігу аграрних розписок пропонується врегулювати зазначені питання шляхом затвердження Порядку ведення Реєстру аграрних розписок.

2. Визначення цілі державного регулювання

Основною ціллю прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про впровадження аграрних розписок” (далі – проект постанови) є затвердження Порядку ведення Реєстру аграрних розписок, яким визначаються особливості та вимоги до його ведення, порядок наділення осіб, що вчиняють нотаріальні дії, повноваженнями реєстраторів Реєстру аграрних розписок та внесення відомостей до нього.

3. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення визначених цілей

Відповідно до норм Закону Кабінетом Міністрів України визначаються порядок наділення осіб, які вчиняють нотаріальні дії, повноваженнями реєстраторів Реєстру аграрних розписок, що надаватимуть послуги із внесення записів до Реєстру аграрних розписок про аграрні розписки та з надання інформації з цього реєстру іншим особам, а також вимоги до нього та порядок його ведення.

Альтернативні способи досягнення цілі відсутні.

4. Опис механізмів, які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми

Аграрна розписка – товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах.

Для забезпечення обігу аграрних розписок як ліквідного інструменту доступу товаровиробників до кредитних ресурсів проектом Порядку ведення Реєстру аграрних розписок  пропонується регламентувати визначені Законом вимоги до нього, порядок його ведення та порядок наділення осіб, які вчиняють нотаріальні дії, повноваженнями реєстраторів Реєстру аграрних розписок.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту постанови дасть змогу затвердити Порядок ведення Реєстру аграрних розписок, зокрема встановити загальні вимоги до Реєстру і його адміністратора, вимоги до реєстраційних дій, механізм внесення записів про видачу аграрних розписок, про зміну кредиторів за аграрними розписками, їх припинення, визначення сторін за аграрними розписками, доступу до інформації з Реєстру аграрних розписок, механізму оформлення і видача витягів та довідок, порядок наділення осіб, які вчиняють нотаріальні дії, повноваженнями реєстраторів.

6. Очікувані результати прийняття акту

Проект акта спрямований на забезпечення реалізації норм Закону щодо обігу аграрних розписок, як інструменту, що дасть змогу суб’єктам господарювання залучати вільні кредитні ресурси, сприятиме зниженню відсоткових ставок за їх користування, створить умови для зниження навантаження на державний бюджет в частині підтримки виробників сільськогосподарської продукції.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту

Запропонований строк дії регуляторного акту – безстроковий.

8. Визначення показників результативності акту

У разі прийняття проекту постанови буде регламентовано механізм обігу аграрних розписок.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта вище середнього – проект постанови Кабінету Міністрів України “Про впровадження аграрних розписок” розміщений на сайті www.minagro.gov.ua.

Після прийняття акта, його редакція буде оприлюднена на сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України та в ЗМІ.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності акту

Відстеження за показниками результативності цього регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Базове відстеження результативності зазначеного акта буде здійснюватись до набрання ним чинності шляхом статистичних та оперативних даних.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

 

 

Директор Департаменту

економічного розвитку

аграрного ринку

Мінагрополітики України                                                                                                                                                                          В.П. СаблукOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux