портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 26 грудня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 року № 806"

Проект

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                      №____  

Київ

 

Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України

від 9 жовтня 2013 року № 806

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 806 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 87, ст. 3219) викласти у такій редакції:

"4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім абзацу третього пункту 1, який набирає чинності через 45 днів після її опублікування, та абзацу другого пункту 1, який набирає чинності з 1 листопада 2014 року".

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                        М. АЗАРОВ

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту  постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 року № 806"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 року № 806" Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 року № 806" підготовлений з метою встановлення обґрунтованого терміну для забезпечення реалізації заходів щодо створення та ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 806 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового".

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 року № 806" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такою адресою:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, виконавець Хоміч Людмила Володимирівна, телефон: (044) 226-27-53,.E-mail: homichak@minapk.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                               В.М. Давиденко

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 року № 806"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови підготовлено на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 806 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового" (далі – постанова), яка була опублікована 13 листопада 2013 року, Міністерству аграрної політики та продовольства України доручено забезпечити створення та ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв (далі – Реєстр).

Заходами із створення Реєстру передбачається:

- створення програмного продукту, що забезпечує доступ та користування  Реєстром значної кількості операторів на ринку спирту та алкогольних напоїв;

- безоплатне надання суб’єктам господарювання програмного продукту, що забезпечує доступ до Реєстру;

- проведення навчання користувачів зазначеним програмним продуктом;

- створення програмного продукту, що забезпечує можливість застосування при оформленні товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв електронного підпису суб’єктів господарювання – користувачів Реєстру;

- забезпечення збереження та захисту даних, що містяться в Реєстрі;

- забезпечення обміну інформацією, що міститься в Реєстрі, з інформаційними системами Міндоходів України та правоохоронних органів, що потребує укладення договорів про інформаційне забезпечення.

Реалізація зазначених заходів згідно із положеннями Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2012 р. № 634 (далі - Концепція), та Планом заходів щодо реалізації Концепції, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 517 (далі - План заходів), потребує значного часу та відповідного фінансування.

У зв’язку із цим Мінагрополітики України звернулося до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України із проханням передбачити у Державному бюджеті України необхідні бюджетні призначення за рахунок коштів загального фонду на 2014 рік для фінансування створення та ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв.

2. Мета і шляхи її досягнення

Зважаючи на те, що реалізація вищезазначених заходів щодо створення Реєстру потребує певного часу, проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 року № 806" (далі – проект постанови) пропонується термін набуття чинності абзацу другого пункту 1 постанови встановити з 1 листопада 2014 року шляхом внесення зміни до пункту 4 постанови.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Податковий кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 806 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством доходів і зборів України, Міністерством юстиції України, Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не має впливу на регіональний розвиток.

6 1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які можуть містити ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект постанови розміщений на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 року № 806" дозволить забезпечити створення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв згідно з положеннями Концепції та Планом заходів.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                            М.В. Присяжнюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 року № 806"

 

1. Визначення проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 806 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового" (далі - постанова), яка була опублікована 13 листопада 2013 року, Міністерству аграрної політики та продовольства України доручено забезпечити створення та ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв (далі – Реєстр).

Заходами із створення Реєстру передбачається:

- створення програмного продукту, що забезпечує доступ та користування Реєстром значної кількості операторів на ринку спирту та алкогольних напоїв із можливістю застосування електронного підпису суб’єктів господарювання – користувачів Реєстру;

- безоплатне надання суб’єктам господарювання програмного продукту, що забезпечує доступ до Реєстру,

- проведення навчання користувачів зазначеним програмним продуктом;

- забезпечення збереження та захисту даних, що містяться в Реєстрі;

- забезпечення обміну інформацією, що міститься в Реєстрі, з інформаційними системами Міндоходів та правоохоронних органів, що потребує укладення договорів про інформаційне забезпечення.

Реалізація зазначених заходів потребує значного часу та відповідного фінансування (за попередніми розрахунками - близько 6,0 млн гривень).

Відсутність бюджетного фінансування на поточний рік не дозволило забезпечити створення та ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв. Відповідні бюджетні призначення необхідно передбачити за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету на 2014 рік.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою розроблення проекту постанови є встановлення обґрунтованого терміну для забезпечення реалізації заходів щодо створення та ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб - невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки встановлений постановою термін створення та ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв не дозволяє реалізувати відповідні заходи щодо створення Реєстру та в установленому порядку передбачити фінансування із Державного бюджету України.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту постанови, що дозволить встановити обґрунтований терміну для забезпечення реалізації заходів щодо створення та ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв.

Тому, єдиним варіантом врегулювання питання є прийняття проекту постанови.

4. Опис механізму, який пропонується для розв'язання проблеми

Проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 року № 806" пропонується термін набуття чинності абзацу другого пункту 1 постанови встановити з 1 листопада 2014 року шляхом внесення зміни до пункту 4 постанови

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта потребує додаткових бюджетних витрат за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету на 2014 рік обсягом близько 6 млн. гривень.

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акту немає.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

 - Інтереси держави

- забезпечення контролю за обігом спирту та алкогольних напоїв.

близько 6 млн гривень

 - Інтереси суб'єктів господарювання

- відсутні

 - відсутні

 - Інтереси громадян

 - відсутні

 - відсутні

 

7. Запропонований строк дії акта

Строк дії проекту постанови не обмежений. Регуляторний акт може втратити чинність у зв’язку з втратою чинності відповідних положень статті 230 Податкового кодексу України.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належать:

 

Розмір надходжень до бюджету

 

Є непередбачуваним.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту

Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв.  

 

Час та кошти, витрачені суб’єктами підприємницької діяльності на реалізацію регуляторного акта

 

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб

 

Високий. Проект розміщено для оприлюднення на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

Проект регуляторного акта оприлюднено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Після прийняття акта його редакцію також буде розміщено на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та в інформаційно-пошуковій системі нормативних документів Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Буде здійснюватися базове та повторне відстеження результативності деяких наказів Міністерства, що втратили чинність.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено по показниках результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Відстеження результативності буде здійснене Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                   В.М. ДавиденкоOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux