Проект постанови КМУ від 16 квітня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від ______________                                                                                                                                                                                       №____

 

Київ

 

Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів,

передбачених у державному бюджеті для надання підтримки

фермерським господарствам

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Абзац п’ятий пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2269; 2006 р., № 8, ст. 441; 2008 р., № 17, ст. 447; 2009 р., № 46 ст. 1553; № 69, ст. 2381; 2011 р., № 22, ст. 901), викласти у такій редакції:

"на поворотній основі – з урахуванням обсягу виробництва фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції (у постійних цінах) за останні три роки, що передують звітному, відповідно до статистичної інформації наданої Державною службою статистики, за запитом Міністерства аграрної політики та продовольства.".

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                       М. АЗАРОВ

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до  пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам" Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Дата оприлюднення: 16 квітня 2013 року

Стислий зміст проекту постанови:

абзацом п’ятим пункту 4 діючого Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1102 від 25 серпня 2004 (зі змінами), визначено, що розподіл коштів для надання підтримки фермерським господарствам на поворотній основі здійснюється з урахуванням обсягу виробництва фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції (у порівнянних цінах 2005 року) за попередні три роки відповідно до статистичної звітності.

Разом з тим, остаточні дані Державної служби статистики України щодо обсягу виробництва фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції оприлюднюються наприкінці травня відповідного року, що значно затримує затвердження розподілу бюджетних коштів і паспорта бюджетної програми, а також є порушенням пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України.

У зв’язку з цим, у проекті постанови визначено, що розподіл бюджетних  коштів у розрізі регіонів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам на поворотній основі здійснюється на початку відповідного бюджетного року відповідно до статистичної інформації, наданої Державною службою статистики України за останні три роки, що передують звітному. Це, в свою чергу, значно прискорить використання бюджетних коштів.

Повний пакет документів до проекту постанови "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам" та Аналіз регуляторного впливу проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та електронній формі просимо надати протягом місяця за адресою:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001;

e‑mail: [email protected]

 

 

Директор Департаменту

науково-освітнього забезпечення АПВ

та розвитку сільських територій

Мінагрополітики України                                                                                                                                                                С.В. Кадигроб

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам" (далі – проект постанови) розроблено з метою удосконалення механізму надання фінансової підтримки фермерським господарствам.

Зокрема, абзацом п’ятим пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1102 від 25 серпня 2004, визначає, що розподіл коштів для надання підтримки фермерським господарствам на поворотній основі здійснюється з урахуванням обсягу виробництва фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції (у порівнянних цінах 2005 року) за попередні три роки відповідно до статистичної звітності.

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України головний розпорядник бюджетних коштів розробляє та протягом 45 днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік затверджує спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, паспорт бюджетної програми.

Проте паспорт за бюджетної програми КПКВК 2801460 "Надання кредитів фермерським господарствам" затверджується після розподілу бюджетних коштів у розрізі регіонів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам. А остаточні дані Державної служби статистики України щодо обсягу виробництва фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції оприлюднюються наприкінці травня відповідного року, що значно затримує затвердження розподілу бюджетних коштів і паспорта бюджетної програми, а також є порушенням пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України і в подальшому може призвести до невикористання бюджетних коштів.

Внесення змін до Порядку дасть можливість здійснювати розподіл бюджетних  коштів у розрізі регіонів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам на поворотній основі на початку відповідного бюджетного року відповідно до статистичної інформації, наданої Державною службою статистики України за останні три роки, що передують звітному. Це, в свою чергу, значно прискорить використання бюджетних коштів.

Для нормативно–правового врегулювання зазначених вище питань Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам".

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект постанови підготовлено з метою прискорення розподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою  КПКВК 2801460 "Надання кредитів фермерським господарствам", що забезпечить використання бюджетних коштів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про фермерське господарство";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік";

постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102 "Про затвердження Порядку використання кошів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект постанови не передбачає виділення додаткових бюджетних коштів, а розподіл буде здійснюватись в межах бюджетних асигнувань, виділених на зазначені цілі.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови надсилається на погодження до Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства доходів і зборів України, Міністерства юстиції України, Державної служби статистики України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України, Спільного представницького органу репрезентованих всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Всеукраїнської громадської організації "Асоціація  фермерів та приватних землевласників України".

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно - територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації 

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить корупціогенних норм.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному сайті Мінагрополітики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально - трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

Прийняття та реалізація постанови удосконалить чинний Порядок, дасть можливість ефективніше використовувати кошти державного бюджету України. Фермерські господарства будуть залучені до реалізації державної політики з розвитку агропромислового комплексу країни, що забезпечить  комплексний  підхід до забезпечення продовольчої безпеки країни.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам» дасть змогу вдосконалити механізм використання коштів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                    І.Ю. Бісюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам"

 

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до  пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам" (далі – проект постанови) розроблений з метою удосконалення механізму надання фінансової підтримки фермерським господарствам, а саме у зв’язку з тим, що дані Державної служби статистики України, щодо обсягу виробництва фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції оприлюднюються наприкінці травня відповідного року, що значно затримує затвердження розподілу бюджетних коштів і паспорту бюджетної програми, та є порушенням пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України і в подальшому може призвести до невикористання бюджетних коштів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту постанови є удосконалення порядку використання бюджетних коштів та дасть можливість проведення розподілу бюджетних коштів у розрізі регіонів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам на поворотній основі на початку відповідного бюджетного року відповідно до показників статистичної звітності, що наявні на момент розподілу бюджетних коштів.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" за бюджетною програмою КПКВК 2801460 "Надання кредитів фермерським господарствам" передбачено видатки в обсязі 27, 9 млн гривень.

Проектом постанови вносяться зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Одним із альтернативних способів є залишення чинної редакції Порядку.

Проте даний спосіб може призвести до невикористання бюджетних коштів.

Другим способом є прийняття проекту постанови, що в свою чергу:

- дасть можливість проведення розподілу бюджетних коштів у розрізі регіонів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам на поворотній основі на початку відповідного бюджетного року;

- сприятиме ефективному та більш рівномірному використанню бюджетних коштів протягом року.

Для впровадження рекомендується другий спосіб як такий, що забезпечить ефективне та прозоре використання бюджетних коштів.

4. Опис механізмів та відповідних заходів для розв’язання визначеної проблеми

Прийняття та реалізація проекту постанови удосконалить чинний Порядок, дасть можливість ефективніше використовувати кошти Державного бюджету України. Фермерські господарства будуть залучені до реалізації державної політики розвитку агропромислового комплексу країни, що забезпечить  комплексний  підхід до забезпечення продовольчої безпеки країни.

Даним регуляторним актом буде прискорено розподіл коштів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам, яких в державному бюджеті на 2013 рік виділено 27,9 млн. гривень.

Як наслідок передбачається підвищення ефективності використання даних коштів, збільшення обсягів виробництва продукції на 7 %, а також вирішення проблеми зайнятості сільського населення.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Підтримка фермерських господарств є важливим напрямком державної політики щодо їх розвитку як бази для формування середнього класу на селі.

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта надасть змогу:

- провести розподіл бюджетних  коштів  у  розрізі  регіонів  для  надання фінансової підтримки фермерським господарствам на поворотній основі на початку відповідного бюджетного року;

- сприятиме ефективному та більш рівномірному використанню бюджетних коштів на протязі року.

Вплив зовнішніх факторів на дію акта відсутній.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

 

Витрати

Вигоди

Держава

Не потребує додаткових витрат

Ефективне використання бюджетних коштів

Суб’єкт господарювання

Не потребує додаткових витрат

Збільшення обсягів виробництва продукції

Населення

Не потребує додаткових витрат

Забезпечення робочими місцями, якісною продукцією, зниження цін на сільськогосподарську продукцію

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Термін дії запропонованого проекту постанови – постійно діючий.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

 

Найменування показників

Розмір показника

Суб’єкти господарювання, на яких поширюватиметься дія акта

Станом на 1 листопада 2012 року в країні діє                  40,6 тис. фермерських господарств

 

Розмір часу, що витрачається суб’єктами господарювання на виконання вимог

До 1 місяця на підготовку та подання до регіональної комісії  пакету документів

Рівень інформованості суб’єктів

Високий, оскільки проект постанови  розміщено на офіційному сайті Мінагрополітики, Укрдержфонду, опубліковано у Всеукраїнській  газеті "Фермер України" та місцевих засобах масової інформації.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів

Передбачається збільшення обсягу надходжень до держбюджету України від  сплати фермерськими господарствами податків і зборів та платежів до Пенсійного фонду України

 

Реалізація регуляторного акта дасть можливість прискорити отримання фінансової підтримки фермерським господарствам відповідно до Закону України "Про фермерське господарство", сприятиме зменшенню соціальної напруги та створить додаткові робочі місця у сільській місцевості.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено Мінагрополітики України за статистичними даними та соціологічних опитувань серед фермерів.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватись раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, шляхом аналізу статистичних даних та результатів  соціологічних опитувань фермерів.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                    О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux