портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 28 січня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 27 Типового договору оренди водних об'єктів"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____   

Київ

Про внесення зміни до пункту 27 Типового

договору оренди водних об'єктів

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до пункту 27 Типового договору оренди водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 "Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 47, ст. 1692), зміну, що додається.

 

 

          Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 27 Типового договору оренди водних об'єктів"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 27 Типового договору оренди водних об'єктів" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено відповідно до статті 14 Закону України "Про аквакультуру", статей 47, 51 Водного кодексу України та на виконання підпункту 5 пункту 7 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 105 щодо запровадження дієвих механізмів забезпечення безперешкодного доступу громадян до водних об’єктів, у тому числі шляхом внесення змін до типового договору оренди водних об’єктів.

Зазначений проект разом з пояснювальною запискою та аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика") та Держрибагентства України (www.darg.gov.ua, розділ – "Діяльність", підрозділи – "Проекти документів" – "Проекти нормативних документів").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту акта та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: law@vet.gov.ua.

04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 45-А, Державне агентство рибного господарства України, e-mail: akva@darg.gov.ua.

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Відповідальний виконавець: Яковлєва Тетяна Володимирівна, тел. 484-63-55

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства  України                                                                                                                                 Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 27 Типового договору оренди водних об'єктів"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 27 Типового договору оренди водних об'єктів" (далі – проект постанови) розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України відповідно до підпункту 5 пункту 7 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 105 щодо запровадження дієвих механізмів забезпечення безперешкодного доступу громадян до водних об’єктів, у тому числі шляхом внесення зміни до пункту 27 Типового договору оренди водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 (далі – Типовий договір).

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття проекту постанови, полягає у необхідності врегулювання питань загального водокористування.

Незважаючи на наявну нормативно-правову базу, укладання договору оренди водних об’єктів та обмеження права загального водокористування залишаються головними у низці проблемних питань для орендарів водних об’єктів (суб’єктів аквакультури).

Як свідчить чисельні звернення до Держрибагентства України, на місцях у орендарів водних об’єктів та органів місцевого самоврядування, як і у громадських організацій та громадян, існує ряд неоднозначних тлумачень положень Водного кодексу України в частині обмеження права загального водокористування.

Безумовно, усі водні ресурси на території України є об'єктами права власності українського народу. Однак, законодавством також передбачено використання водних об’єктів (їх частин) на умовах оренди. Поряд з тим орендарі водних об’єктів – суб’єкти аквакультури мають право власності на об’єкти та продукцію аквакультури і на отримання доходу від їх реалізації.

Крім того, необхідно враховувати, що рибогосподарські технологічні водойми це особливий тип водних об’єктів, які мають єдине цільове призначення – ведення аквакультури. Необхідно зауважити, що технологічні особливості інтенсифікації виробництва водних біоресурсів передбачають заходи (годівля риби, внесення добрив, у тому числі органічних (вапно), засобів водоочищення тощо), які при здійсненні загального водокористування можуть нанести шкоду здоров’ю людини.

Враховуючи зазначене, а також широкий спектр призначення водних об’єктів, дана проблема має вирішуватись комплексно по кожному водному об’єкту окремо у договорі оренди водного об’єкта.

Відповідно до статті 51 Водного кодексу України водні об’єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, передбачених законом.

Випадки, умови та порядок обмеження права загального водокористування визначені у статті 47 Водного кодексу України

Відповідно до положень статті 47 Водного кодексу України на водних об’єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об’єкт в оренду, та умови обмеження загального водокористування на водних об'єктах, у тому числі з метою охорони життя і здоров’я громадян, може бути врегульовано у договорі оренди або у додатковій угоді між ними.

У Типовому договорі пунктом 27 встановлена норма, якою передбачено, що передача в оренду водного об’єкта здійснюється без обмеження загального водокористування, якщо інше не визначено законом. Таким чином, проектом постанови пропонується внести зміну до пункту 27 Типового договору, деталізував умови обмеження права загального водокористування на водних об’єктах, що буде відповідати правам суб’єктів господарювання та сприяти забезпеченню прав громадян.

Прийняття проекту постанови дозволить чітко зафіксувати у договорі оренди водного об’єкта можливі умови обмеження загального водокористування для уникнення конфліктних ситуацій.

2. Мета проекту постанови і шляхи досягнення

Основною метою прийняття проекту постанови є запровадження зрозумілого механізму надання водних об’єктів у користування на умовах оренди в частині обмеження права загального водокористування для врегулювання відносини орендодавця, орендаря та забезпечення дотримання прав третіх осіб.

Прийняття проекту постанови дозволить чітко зафіксувати у договорі оренди водного об’єкта в тому числі рибогосподарської технологічної водойми можливі умови обмеження загального водокористування для уникнення конфліктних ситуацій та забезпечення безперешкодного доступу громадян до водних об’єктів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України; Земельний кодекс України; Водний кодекс України; Закон України "Про аквакультуру".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України, Міністерством фінансів України, Державним агентством водних ресурсів України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект постанови не містить ознак дискримінації та не порушує Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

7. Запобігання корупції

Проект постанови відноситься до проектів нормативно-правових актів, які не містять корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднено з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua та Державного агентства рибного господарства України www.darg.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття проекту постанови дасть можливість вдосконалити існуючі правові норми в частині визначення чітких умов обмеження загального водокористування, що враховують права суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з аквакультури на орендованих водних об’єктах, з урахуванням інтересів громади.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів прийняття акта

Прийняття проекту постанови врегулює правовідносини між орендодавцем та орендарем водного об’єкта в тому числі рибогосподарської технологічної водойми в частині чіткого визначення умов обмеження загального водокористування, відповідно до норм Водного кодексу України, Закону України "Про аквакультуру", та з урахуванням інтересів громадян щодо безперешкодного доступу до водних об’єктів.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства  України                                                                                                                                 Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 27 Типового договору оренди водних об'єктів"

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 27 Типового договору оренди водних об'єктів" (далі – проект постанови) розроблено Державним агентством рибного господарства України відповідно до підпункту 5 пункту 7 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 105 щодо запровадження дієвих механізмів забезпечення безперешкодного доступу громадян до водних об’єктів, у тому числі шляхом внесення зміни до пункту 27 Типового договору оренди водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420.

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття проекту постанови, полягає у необхідності врегулювання питань загального водокористування.

Незважаючи на наявну нормативно-правову базу, укладання договору оренди водних об’єктів та обмеження права загального водокористування залишаються головними у низці проблемних питань для орендарів водних об’єктів (суб’єктів аквакультури) та місцевої громади.

Як свідчить чисельні звернення до Держрибагентства України, на місцях у орендарів водних об’єктів та органів місцевого самоврядування, як і у громадських організацій та громадян, існує ряд неоднозначних тлумачень положень Водного кодексу України в частині обмеження права загального водокористування.

Безумовно, усі водні ресурси на території України є об'єктами права власності українського народу. Однак, законодавством також передбачено використання водних об’єктів (їх частин) на умовах оренди. Поряд з тим орендарі водних об’єктів – суб’єкти аквакультури теж мають право власності на об’єкти та продукцію аквакультури і на отримання доходу від їх реалізації.

Крім того, необхідно враховувати, що рибогосподарські технологічні водойми це особливий тип водних об’єктів, які мають єдине цільове призначення – ведення аквакультури. Необхідно зауважити, що технологічні особливості інтенсифікації виробництва передбачають заходи (годівля риби, внесення добрив, у тому числі органічних (вапно), засобів водоочищення тощо), які при здійсненні загального водокористуванні можуть нанести шкоду здоров’ю людини.

Враховуючи зазначене, а також широкий спектр призначення водних об’єктів, дана проблема має вирішуватись комплексно по кожному водному об’єкту окремо та узгоджуватись у договорі оренди водного об’єкта.

Відповідно до статті 51 Водного кодексу України водні об’єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, передбачених законом.

Випадки, умови та порядок обмеження права загального водокористування визначені у статті 47 Водного кодексу України.

Відповідно до положень статті 47 Водного кодексу України на водних об’єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об’єкт в оренду, та умови обмеження загального водокористування на водних об'єктах, у тому числі з метою охорони життя і здоров’я громадян, може бути врегульовано у договорі оренди або у додатковій угоді між ними.

У Типовому договорі оренди водних об’єктів, пунктом 27 встановлена норма, якою передбачено, що передача в оренду водного об’єкта здійснюється без обмеження загального водокористування, якщо інше не визначено законом.

Таким чином, проектом постанови пропонується внести зміну до пункту 27, деталізував умови обмеження права загального водокористування на водних об’єктах, що буде відповідати правам суб’єктів господарювання та сприяти забезпеченню прав громадян.

Прийняття проекту постанови дозволить чітко зафіксувати у договорі оренди водного об’єкта та у рибогосподарській технологічній водойми можливі умови обмеження загального водокористування для уникнення конфліктних ситуацій.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект постанови пропонується детально визначити на законодавчому рівні механізм надання водних об’єктів у користування на умовах оренди, врегулювати відносини орендодавця, орендаря та забезпечити дотримання прав третіх осіб.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час підготовки проекту постанови було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб призводить до конфлікту інтересів між суб’єктами аквакультури та громадянами у розрізі загального водокористування на орендованих водних об’єктах та рибогосподарських технологічних водоймах.

Другий спосіб – прийняття проекту постанови, що надасть можливість врегулювати правовідносин між орендодавцем та орендарем водного об’єкта та рибогосподарської технологічної водойми в частині чіткого визначення умов обмеження загального водокористування з урахуванням інтересів громадян.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 27 Типового договору оренди водних об'єктів".

Проектом постанови пропонується визначити конкретні умови обмеження права загального водокористування з урахуванням інтересів громадян.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту постанови дозволить доповнити чинний нормативно-правовий акт змінами, які оптимізують механізм забезпечення права громадян на загальне водокористування в орендованих водних об’єктах.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

 

Суб’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

вдосконалення державного регулювання у сфері аквакультури з урахуванням соціально-економічних особливостей використання рибогосподарських водних об’єктів та рибогосподарських технологічних водойм при плануванні і створенні рибницьких господарств, які здійснюють діяльність у сфері аквакультури

Не передбачено

Суб’єкти господарювання

вдосконалення існуючих правових норм в частині визначення чітких умов обмеження загального водокористування, що враховують права суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з аквакультури на орендованих водних об’єктах, з урахуванням інтересів громади

Передбачено

Громадяни

запровадження дієвого механізму для безперешкодного доступу громадян до водних об’єктів, наданих у користування на умовах оренди для цілей аквакультури

Передбачено

 

Виходячи з даного опису вигод і витрат, можливі витрати для суб’єктів господарювання та громадян, оскільки відповідно до законодавства суб’єкт аквакультури для надання рекреаційних послуг визначає (облаштовує) місця у межах наданих у користування рибогосподарських водних об’єктів (їх частин), рибогосподарських технологічних водойм, та рекреаційні послуги для громадян у сфері аквакультури можуть надаватись суб’єктом аквакультури на платній основі.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії проекту постанови є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акту або втрати ним чинності.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Впровадження регуляторного акта сприятиме уникненню конфліктних ситуацій на місцях між орендарями водних об’єктів – суб’єктами аквакультури та громадянами.

Необхідно зазначити, що прийняття проекту постанови не передбачає утворення державних структур управління і не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

Дія проекту постанови поширюється на всіх суб’єктів аквакультури – юридичних чи фізичних осіб-підприємців, які здійснюють рибогосподарську діяльність у сфері аквакультури.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, на які поширюється дія акта, середній, за рахунок розміщення проекту Закону на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України - www.minagro.gov.ua та Державного агентства рибного господарства України - www.darg.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державним агентством рибного господарства України спільно з Державним агентством водних ресурсів України, яке забезпечує відповідне погодження договорів оренди водних об’єктів, у тому числі рибогосподарських технологічних водойм.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цім регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проводитись через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                               Я.Б. КовалівДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux