портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 17 жовтня 2018

Про внесення змін до Санітарних правил в лісах України

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 


Про внесення змін до Санітарних правил в лісах України

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555, (ЗП України, 1995 р., № 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2016 р. № 87, ст. 2839), зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН   

 

 

 


Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Санітарних правил в лісах України»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Санітарних правил в лісах України» (далі – проект постанови) Держлісагентство оголошує про його публікацію.

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою вжиття заходів з недопущення масового всихання хвойних лісових насаджень від пошкодження шкідниками та хворобами, яке визначене підпунктом «з» пункту другого частини першої Указу Президента України від 21.11.2017 № 381/2017 та відповідно до статей 38, 84, 86 Лісового кодексу України в частині здійснення комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісових насаджень, спрямованих на їх збереження від пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захисту деревостанів від шкідників і хвороб.

Зазначений проект постанови розроблений з врахуванням пропозицій чисельних звернень обласних і районних державних адміністрацій, сільських і селищних рад, власників лісів і постійних лісокористувачів.

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–порталі Держлісагентства (www.dklg.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державне агентство лісових ресурсів України:

вул. Шота Руставелі, 9-А, м. Київ, 01601.

Відповідальний виконавець: Віговський Ігор Євгенійович.

е-mail: zahyst@dklg.gov.ua

тел. (044) 235-21-48, факс (044) 235-85-47

Державна регуляторна служба України:

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

 

 

Заступник Голови Державного 

агентства лісових ресурсів України                                                                                                                 В.Н. Бондар


 


Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Санітарних правил в лісах України»

 

Мета: Поліпшення санітарного стану лісових насаджень.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою виконання підпункту «з» пункту другого частини першої Указу Президента України від 21.11.2017 № 381/2017 та відповідно до статей 38, 84, 86 Лісового кодексу України в частині здійснення комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісових насаджень, спрямованих на їх збереження від пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захисту деревостанів від шкідників і хвороб.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Зміна клімату та глобальне потепління призвели до ослаблення дерев та різкого збільшення шкідників і деградації лісів. Прогресуюче всихання хвойних насаджень набуло ознак надзвичайної ситуації.

Бездіяльність щодо вирішення цієї проблеми може призвезти до безповоротних екологічних наслідків та значних економічних втрат. За попередніми розрахунками непроведення суцільних санітарних рубок в осередках масового розмноження небезпечних шкідників призведе до збитків підприємств щороку понад 420 млн грн, а місцеві бюджети щороку недоотримають більше 50 млн гривень.

 Проблема полягає в необхідності узгодження окремих норм Санітарних правил в лісах України з актами такої ж юридичної сили, удосконалення нормативних приписів цих Правил для вирішення масштабної проблеми стосовно прогресуючого погіршення поліпшення санітарного стану хвойних лісів, спричиненого масовим їх всиханням, запобігання проявам згубних наслідків природних явищ, посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних та інших корисних властивостей лісів.

Реалізація проекту постанови дозволить запобігти виникненню неконтрольованих масштабних патологічних процесів у лісах та не допустити значних безповоротних екологічних і економічних втрат.

3. Суть проекту акта

Проектом постанови пропонується вжити невідкладних заходів щодо своєчасного проведення лісогосподарських заходів у всихаючих лісових насадженнях, оперативно ліквідовувати осередки небезпечних шкідників лісу, оздоровлювати насадження для підвищення їх біологічної стійкості і запобігати поширенню деградації деревостанів на значних площах.

Проект акта дозволить запобігти виникненню неконтрольованих масштабних патологічних процесів у лісах та не допустити значних безповоротних екологічних і економічних втрат.

4. Правові аспекти 

У даній сфері правового регулювання діє Лісовий кодекс України, Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 724.

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових фінансових витрат з Державного чи місцевих бюджетів України.

6. Прогноз впливу

Реалізація проекту постанови не передбачає впливу на ринок праці.

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Прийняття проекту постанови забезпечить:

підвищення стійкості лісових екосистем до впливу негативних факторів навколишнього середовища, зростаючого техногенного навантаження, змін клімату;

високу продуктивність деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення, посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих і інших корисних для суспільства функцій;

нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів;

зменшення обсягів всихання лісів і розповсюдження стовбурових шкідників.

Дозволить запобігти виникненню неконтрольованих масштабних патологічних процесів у лісах та не допустити значних безповоротних екологічних і економічних втрат.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та прав інвалідів і не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців та всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх спілок.

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Зазначений проект постанови розроблений з врахуванням пропозицій чисельних звернень обласних і районних державних адміністрацій, сільських і селищних рад, власників лісів і постійних лісокористувачів.

8. Громадське обговорення

Проект акта підлягає оприлюдненню на офіційному веб–порталі Держлісагентства (dklg.kmu.gov.ua) та Мінагрополітики (minagro.gov.ua) для громадського обговорення.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

Проект постанови не містить ознак дискримінації.

12. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

13. Прогноз результатів

Реалізація розпорядження дозволить не допустити масштабного пошкодження лісів та ліквідувати загрозу безповоротної втрати лісових ресурсів на великих площах і екологічної катастрофи в цілому.

Передбачені проектом нормативні приписи дозволять забезпечити задовільний стан лісових насаджень та створити сприятливі умови для підвищення стійкості, продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення, посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих і інших корисних функцій.

 

 

Заступник Голови Державного 

агентства лісових ресурсів України                                                                                                                 В.Н. Бондар

 


Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Санітарних правил в лісах України»

 

І. Визначення проблеми

Зміна клімату та глобальне потепління призвели до ослаблення дерев та різкого збільшення шкідників і деградації лісів.

Ліси підприємств, що належать до сфери управління Держлісагентства, щороку пошкоджують шкідники і хвороби на площі більше 600 тис. га, у Карпатському регіоні масовим всиханням ялинників вже охоплено близько 37 тис. га і запасом деревини понад 11 млн куб. метрів.

На Поліссі сосна звичайна пошкоджується короїдом і масово відмирає. Площа пошкоджених насаджень становить понад 200 тис. га і запасом біля 8 млн куб. метрів.

Потрібні рішучі та кардинальні кроки з оздоровлення насаджень, інакше їх можна втратити у найближчі роки.

Всихання лісів відмічається і в інших країнах Європи. Шкідники пошкоджують ліси в Республіці Білорусь, Польщі, Словаччині, Румунії, Німеччині, Франції, Швейцарії.

Для європейських країн протидія масовому поширенню шкідників не створює проблем, оскільки працівники лісового господарства європейських країн можуть самостійно приймати рішення про доцільність проведення заходів з поліпшення санітарного стану, а їх стратегія протиборства з короїдом ґрунтуються на організації боротьби з першим поколінням шкідника, яке з’являється у травні або на початку червня. Найрадикальнішим і найефективнішим засобом вважається вчасне проведення санітарних рубок з вирубкою свіжозаселених зелених дерев при перших ознаках пошкодження. Видалення з насаджень лише всохлих дерев і залишення на корені заселених шкідниками дерев сприяє їх подальшому розповсюдженню та розширення осередків враження.

Українські науковці визнали, що прогресуюче всихання хвойних насаджень набуло ознак надзвичайної ситуації. Наукова рада Національної академії наук України визнала за необхідне внесення змін до нормативно-правових актів, пов’язаних із захистом лісів від шкідників та створенням нових більш стійких насаджень.

Бездіяльність щодо вирішення цієї проблеми може призвезти до безповоротних екологічних наслідків та значних економічних втрат. За попередніми розрахунками не проведення суцільних санітарних рубок в осередках масового розмноження небезпечних шкідників призведе до збитків підприємств щороку понад 420 млн грн, а місцеві бюджети щороку недоотримають більше 50 млн гривень.

Проблема полягає в необхідності узгодження окремих норм Санітарних правил в лісах України з актами такої ж юридичної сили, удосконалення нормативних приписів цих Правил для вирішення масштабної проблеми стосовно прогресуючого погіршення поліпшення санітарного стану хвойних лісів, спричиненого масовим їх всиханням, запобігання проявам згубних наслідків природних явищ, посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних та інших корисних властивостей лісів.

Реалізація проекту постанови дозволить запобігти виникненню неконтрольованих масштабних патологічних процесів у лісах та не допустити значних безповоротних екологічних і економічних втрат.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

+

 

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних регуляторних актів, оскільки не буде визначено принципово нових нормативних приписів стосовно системного перегляду нормативних документів, що регламентують ведення лісового господарства, здійснення рубок, захист і збереження лісів України.

Позиція щодо відмови від врегулювання цієї проблеми не сприяє визначенню новітніх методів регулювання лісогосподарської діяльності та сприяє існуванню ризиків неправомірного використання лісових ресурсів, а тому є неприйнятною.

Єдиним способом вирішення проблеми, яку передбачається розв’язати, є прийняття запропонованого регуляторного акта.

ІІ. Цілі державного регулювання

Проектом постанови пропонується внести зміни до Санітарних правил в лісах України, якими встановлюються сукупність норм проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів та санітарних вимог під час ведення лісового господарства, використання лісових ресурсів та проведення робіт, не пов’язаних з веденням лісового господарства, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Проектом акта пропонується удосконалити окремі норми Санітарних правил в лісах України, з урахуванням вимог підпункту «з» пункту другого частини першої Указу Президента України від 21.11.2017 № 381/2017 в частині здійснення комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісових насаджень, спрямованих на їх збереження від пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захисту деревостанів від шкідників і хвороб.

Розроблений проект дає можливість удосконалити процедуру здійснення невідкладних лісогосподарських заходів у всихаючих хвойних насадженнях, оперативно ліквідовувати осередки небезпечних шкідників лісу, оздоровлювати насадження для підвищення їх біологічної стійкості і запобігати поширенню деградації деревостанів на значних площах.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

 

Альтернатива 1

Невтручання і залишення існуючої ситуації

Даний спосіб не дозволяє підвищити якість проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів України з урахуванням норм європейського законодавства стосовно забезпечення здійснення невідкладних лісогосподарських заходів у всихаючих хвойних насадженнях, оперативно ліквідувати осередки небезпечних шкідників лісу, оздоровлювати насадження для підвищення їх біологічної стійкості і запобігати поширенню деградації деревостанів на значних площах.

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

Прийняття проекту постанови дозволить суттєво підвищити якість проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів України з урахуванням норм європейського законодавства забезпечити здійснення невідкладних лісогосподарських заходів у всихаючих хвойних насадженнях, оперативно ліквідувати осередки небезпечних шкідників лісу, оздоровлювати насадження для підвищення їх біологічної стійкості і запобігати поширенню деградації деревостанів на значних площах.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Невтручання і залишення існуючої ситуації

Відсутні

Може призвести до безповоротних екологічних наслідків та значних економічних втрат.

Непроведення суцільних санітарних рубок в осередках масового розмноження небезпечних шкідників призведе до збитків підприємств щороку понад 420 млн грн, місцеві бюджети щороку недоотримають більше 50 млн гривень.

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

Удосконалення механізму призначення та суттєве підвищення якості проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів України на площі 10,4 млн га, які є її національним багатством. Це забезпечить стійкість, високу продуктивність деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення, посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих і інших корисних для суспільства функцій.

Підвищення стійкості лісових екосистем до впливу негативних факторів навколишнього середовища, зростаючого техногенного навантаження, змін клімату.

Нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів.

Мінімізування обсягів всихання лісів і розповсюдження стовбурових шкідників.

Не передбачаються

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Невтручання і залишення існуючої ситуації 

Відсутні 

Втрата можливості використовувати ліс, зокрема, як для оздоровчої, рекреаційної, та естетичної функції

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

 

Дозволить запобігти виникненню неконтрольованих масштабних патологічних процесів у лісах та не допустити значних безповоротних екологічних і економічних втрат

Тільки часові витрати на ознайомлення зі змінами до редакції Санітарних правил в лісах України

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник 

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

відсутні

802

відсутні

відсутні

802

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Х

100

Х

Х

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Невтручання і залишення існуючої ситуації

Відсутні

В існуючій редакції Санітарних правил в лісах України не враховані вимоги європейського законодавства. Відкидається можливість підвищення якості проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Непроведення суцільних санітарних рубок в осередках масового розмноження небезпечних шкідників призведе до збитків підприємств щороку понад 420 млн грн, місцеві бюджети щороку недоотримають більше 50 млн гривень

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

Застосування суб’єктами господарювання регуляторного акта в практичній діяльності створить умови для здійснення профілактичних заходів, які забезпечать збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів у лісах, зменшення шкоди, що завдається шкідниками, хворобами, стихійними природними явищами та техногенними впливами, з урахуванням вимог європейського законодавства та дозволяє уникнути конфлікту інтересів з громадськістю.

Створення сприятливих умов для приросту деревини у лісах.

Забезпечення на площі 10,4 млн га із загальним запасом деревини 2,1 млрд куб. м, у тому числі понад 0,4 млн га полезахисних лісових смуг, які сприяють збереженню та підвищенню родючості близько 13 млн га ріллі.

Витрати субєкта госпорядування на реалізацію регуляторного акта за перший рік складають 25728,16 грн.

За п’ять років 128640,8 грн.

 

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

Відсутні

Альтернатива 2 – Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

За перший рік становлять: 25728,16 грн.

За п’ять років становлять: 128640,8 грн 

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати на виготовлення копій матеріалів з Проекту організації території і ведення лісового господарства , грн.

(15 хв. - 10,43х1/4) 

2,61 грн);

(10 арк.х 0,2 г) 2 грн; Разом: 4,61 грн

23,05 грн

Поштові витрати

4 грн;

20 грн

Погодження Заходів з поліпшення санітарного стану лісів;

(2 год. х 10,43) 20,86 грн;

104,3 грн

Оприлюднення Заходів з поліпшення санітарного стану лісів на веб-сайтах

(15 хв.- 10,43х1/4) 

2,61 грн;

13,05 грн

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів),грн.

-

-

3.

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн.

-

-

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), грн.

-

-

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг, грн:

-

-

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

-

-

7.

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, грн.

-

-

8.

Інше (уточнити), грн.

-

-

9.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн.

32,08 

 

160,4 

 

10.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

 

802

 

802

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.

 

25728,16 

 

 

128640,8 

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект постанови.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Невтручання і залишення існуючої ситуації

1

Не дозволяє удосконалити вимоги лісового законодавства і підвищити якість проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів з урахуванням норм європейського законодавства стосовно забезпечення здійснення невідкладних лісогосподарських заходів у всихаючих хвойних насадженнях, оперативно ліквідувати осередки небезпечних шкідників лісу, оздоровлювати насадження для підвищення їх біологічної стійкості і запобігати поширенню деградації деревостанів на значних площах. 

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

4

Прийняття проекту постанови дозволить суттєво підвищити якість проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів України з урахуванням норм європейського законодавства забезпечити здійснення невідкладних лісогосподарських заходів у всихаючих хвойних насадженнях, оперативно ліквідувати осередки небезпечних шкідників лісу, оздоровлювати насадження для підвищення їх біологічної стійкості і запобігати поширенню деградації деревостанів на значних площах.

Такий підхід до здійснення лісогосподарських заходів створить сприятливі умови для підвищення стійкості лісових екосистем до впливу негативних факторів навколишнього природного середовища, зростаючого техногенного навантаження, змін клімату, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення, посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих і інших корисних функцій, підвищення продуктивності деревостанів, нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

Забезпечення належного контролю за санітарним станом лісових насаджень держави на площі 10,4 млн га, своєчасне реагування на можливі фактори негативного впливу на ліси та оперативне і якісне здійснення відповідних господарських заходів для збереження лісів, як стратегічно важливого об’єкта екології та економіки нашої держави.

У громадян, витрати, пов’язані із запровадженням наведеної постанови, відсутні.

У суб’єктів господарювання витрати становлять:

за перший рік  25728,16грн; за п’ять років 128640,8 грн.

Даний спосіб повністю відповідає нормам Закону та європейським вимогам. Сприяє підвищенню якості проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Альтернатива 1

Невтручання і залишення існуючої ситуації

Вигоди цього способу відсутні

У громадян, суб’єктів господарювання та держави витрати відсутні.

Ситуація, яка існує на сьогодні, не дозволяє забезпечити належний санітарний стан лісів та високу продуктивність деревостанів і повноцінне виконання ними екологічних функцій.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

Повністю відповідає нормам Закону та європейським вимогам. Розроблено та узгоджено представниками заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ 

Відсутні

Альтернатива 1

Невтручання і залишення існуючої ситуації. 

Вигоди від запропонованого способу відсутні, адже даний механізм не враховує новітні норми міжнародного законодавства і є застарілим.

Відсутні

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Способи розв’язання визначеної проблеми.

Прийняття проекту постанови дасть можливість удосконалити на законодавчому рівні порядок обстеження лісів, проектувати та своєчасно здійснювати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів. Це єдиний на даний час спосіб розв’язання визначених проблем для забезпечення нормального санітарного стану лісових насаджень та ефективного використання лісових ресурсів.

Вирішення проблеми правомірного призначення відповідних заходів з поліпшення санітарного стану лісів можливе лише шляхом обстеження цих насаджень спеціальною комісію, за участю представників органів місцевого самоврядування, територіальних органів Держлісагентства, державних спеціалізованих лісозахисних підприємств, власників лісів, постійних лісокористувачів. За результатами таких обстежень формуються Переліки заходів з поліпшення санітарного стану лісів. Зазначені переліки погоджуються територіальними органами Держлісагентства, державними спеціалізованими лісозахисними підприємствами і на протязі одного робочого дня інформують про це обласні державні адміністрації та оприлюднюють їх на веб-сайті відповідного територіального органу Держлісагентства, що забезпечить інформування громадськості про намічені заходи в лісах. Саме таким способом можна забезпечити збереження біологічного різноманіття екосистем, ефективне використання лісових ресурсів та не допускати масового поширення осередків шкідників і хвороб лісу на великі площі.

Впровадження регуляторного акта дозволить ефективніше реалізувати державні інтереси в галузі ведення лісового господарства, забезпечити потреби держави та населення в якісній деревині і альтернативному паливі та можливість виходу продукції деревообробного виробництва на міжнародні ринки, що сприятиме надходженню відповідних інвестицій.

Також механізм інформування про управлінські рішення суб’єктів господарювання сприятиме уникненню конфліктних ситуацій на місцях між власниками лісів, постійними лісокористувачами та громадянами.

Організаційні заходи, які необхідно здійснити для впровадження регуляторного акта.

1. Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства забезпечити інформування своїх територіальних органів, структурних підрозділів облдержадміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища, органів місцевого самоврядування, власників лісів, постійних лісокористувачів та громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті.

2. Суб’єктам господарювання у сфері ведення лісового господарства необхідно керуватися нормативними приписами редакції Санітарних правил в лісах України, при здійсненні своєї діяльності в частині проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісах.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення фінансових витрат на виконання вимог проекту постанови для органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних осіб не передбачається. Оскільки дія регуляторного акта не поширюється на суб’єкти малого підприємництва, М-тест не проводився.

Необхідно зазначити, що прийняття проекту постанови не передбачає утворення державних структур управління і не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органам державної влади не потрібно додаткових витрат з бюджету.

Витрати середніх суб’єктів господарювання наведені згідно Додатку 2 Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта відповідно.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність ведення лісового господарства, проект постанови доцільно запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною на термін дії Лісового кодексу України та залежатиме від змін у законодавстві України.

Набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта – на всіх власників лісів і постійних лісокористувачів, у поточному році їх кількість становить 802 суб’єкти господарювання.

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – середній, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект постанови та аналізу регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Державного агентства лісових ресурсів України (dklg.kmu.gov.ua, розділ «Регуляторна діяльність»).

4. Розмір коштів і часу, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам, для виконання вимог акта – розмір коштів та часу не змінюватиметься.

Статистичні показники результативності проекту постанови є:

1. Кількість ліквідованих осередків небезпечних шкідників лісу.

2. Кількість проведених лісогосподарських заходів у всихаючих лісових насадженнях.

3. Кількість  насаджень щодо яких забезпечено задовільний санітарний стан лісів.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися Держлісагентством шляхом аналізу результатів проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту постанови шляхом опрацювання пропозицій від фізичних та юридичних осіб, які надходитимуть до зазначеного проекту постанови.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності постанови, але не пізніше ніж через два роки, на підставі аналізу проведених заходів з поліпшення санітарного стану лісів, моніторингу санітарного стану деревостанів.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Для відстеження результативності, будуть використовуватись дані, отримані за результатами річних звітів територіальних органів Держлісагентства та спеціалізованих лісозахисних підприємств.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, шляхом внесенням відповідних змін ці моменти буде виправлено.

Цільові групи, які будуть залучатись для проведення відстеження, - Український науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації, Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва, 24 територіальні органи Держлісагентства, 7 державних спеціалізованих лісозахисних підприємств, 802 власники лісів і постійні лісокористувачі.

Заступник Голови Державного 

агентства лісових ресурсів України                                                                                                                 В.Н. Бондар

 

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux