портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 28 жовтня 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 5 Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 від  ______________                                                                                                                                                                                      №____    

 

Київ

 

Про внесення змін до пункту 5 Порядку одержання допуску

(посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням,

зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до пункту 5 Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 38; Офіційний вісник України, 2009 р., № 3, ст. 82), такі зміни:

 

у абзаці першому слова "один раз на три роки" замінити словами ", навчальними центрами за участі представників інспекцій щороку";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Навчальним центром є організація, яка має професійну компетенцію та матеріально-технічну базу, достатню для забезпечення навчального процесу осіб, діяльність яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами.".

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 5 Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 5 Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 5 Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами" є приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС, а також зниження ризиків і наслідків використання пестицидів для здоров’я людини і навколишнього природного середовища, шляхом забезпечення організації та проведення навчання осіб, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними.

Зазначений проект разом з пояснювальною запискою та аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика") та Держветфітослужби України (www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів документів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту акта та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: law@vet.gov.ua.

01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, e-mail: law@vet.gov.ua.

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                                 Я.В Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 5 Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Положення Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони, яка підписана Президентом України та ратифікована Верховною Радою України 16.09.2014 (далі –Угода), а також директивних і рекомендаційних документів ЄС, вимагають від України впровадження ефективної системи державного регулювання, в тому числі і сфери застосування пестицидів і агрохімікатів.

Санітарні та фітосанітарні заходи є додатком до Порядку денного асоціації між Україною та ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію.

З метою поступового наближення законодавства та практик України до законодавства та практик ЄС щодо санітарних та фітосанітарних заходів, ЄС підтримуватиме Україну, в тому числі через наявні інструменти, для реалізації відповідної Програми інституційної реформи (IRP) та вимагає в свою чергу, зокрема посилення адміністративної спроможності шляхом:

– перегляду функцій органів державної влади, відповідальних за санітарні та фітосанітарні заходи, з урахуванням законодавства ЄС;

– навчання спеціалістів компетентних органів України, відповідальних за санітарні та фітосанітарні заходи, зокрема щодо імплементації законодавства України, адаптованого до законодавства ЄС;

– досягнення відповідності вимогам ЄС лабораторій із безпечності харчових продуктів.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними, повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами і агрохімікатами. Порядок одержання такого допуску визначено постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.1995 № 746 "Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами".

Директивою Європейського парламенту та Ради ЄС від 21.10.2009 № 2009/128/ЄС визначено, що необхідним є створення державами-членами ЄС системи базової та додаткового навчання дистриб'юторів, консультантів та фахівців, що працюють з пестицидами, а також системи сертифікації і реєстрації такого навчання. Зазначені заходи необхідні для того, щоб особи, які безпосередньо працюють з пестицидами, були повною мірою поінформовані про потенційні ризики для здоров'я людини і навколишнього середовища, які пов'язані із застосуванням пестицидів.

Згідно з частиною першою статті 5 цієї Директиви Держави-члени ЄС забезпечують доступність для всіх професійних користувачів, дистриб'юторів і радників навчання, проведеного компетентними органами.

Останнім часом в Україні кількість випадків отруєння людей засобами захисту рослин збільшилась, внаслідок того, що особи, робота яких, пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами не достатньо поінформовані про потенційні ризики для здоров'я людини і навколишнього середовища, які пов'язані із застосуванням пестицидів, не дотримуються вимог щодо безпечного поводження з пестицидами та не проходять навчання у зв’язку з відсутністю достатнього державного фінансування.

Наразі, законодавство у сфері захисту рослин, в частині одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, потребує внесення змін та приведення у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу не виконується в повному обсязі.

Вказану проблему передбачається вирішити шляхом внесення змін до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.1995 № 746, що надасть можливість покращити якість проведення навчального процесу.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 5 Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами" (далі – проект постанови) є приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС, а також зниження ризиків і наслідків використання пестицидів для здоров’я людини і навколишнього природного середовища, шляхом забезпечення організації та проведення навчання осіб, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від 21.10.2009 № 2009/128/ЄС, Закони України "Про пестициди і агрохімікати", "Про захист рослин", Указ Президента України від 13.04.2011 № 464 "Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства, затверджене Указом Президента України від 23.04.2011 № 500.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цієї постанови не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством соціальної політики України, Державною службою України з питань праці, Державною регуляторною службою України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднений на офіційному веб-сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

Актуальність та доцільність розробки проекту постанови обумовлено необхідністю приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС, а також зниження ризиків і наслідків використання пестицидів для здоров’я людини і навколишнього природного середовища.

Проект регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, оскільки забезпечує інтереси суб’єктів господарювання, держави і населення щодо спрощення умов організації і проходження обов’язкового навчання, щодо забезпечення безпечності процесу поводження з пестицидами і агрохімікатами, безпеки навколишнього природного середовища.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС, а також зниження ризиків і наслідків використання пестицидів для здоров’я людини і навколишнього природного середовища, шляхом забезпечення організації та проведення навчання осіб, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними.

 

 

Заступник Голови Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України                                                                                                                                          О.М. Вержиховський

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 5 Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами"

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до статті 11 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними, повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами і агрохімікатами. Порядок одержання такого допуску визначено постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.1995 № 746 "Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами".

Водночас, Директивою Європейського парламенту та Ради ЄС від 21.10.2009 № 2009/128/ЄС визначено, що необхідним є створення державами-членами ЄС системи базової та додаткового навчання дистриб'юторів, консультантів та фахівців, що працюють з пестицидами, а також системи сертифікації і реєстрації такого навчання. Зазначені заходи необхідні для того, щоб особи, які безпосередньо працюють з пестицидами, були повною мірою поінформовані про потенційні ризики для здоров'я людини і навколишнього середовища, які пов'язані із застосуванням пестицидів.

Згідно з частиною першою статті 5 цієї Директиви Держави-члени ЄС забезпечують доступність для всіх професійних користувачів, дистриб'юторів і радників навчання, що проводяться організаціями, які призначає компетентна влада.

Останнім часом в Україні кількість випадків отруєння людей засобами захисту рослин збільшилась, внаслідок того, що особи, робота яких, пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами не достатньо поінформовані про потенційні ризики для здоров'я людини і навколишнього середовища, які пов'язані із застосуванням пестицидів, не дотримуються вимог щодо безпечного поводження з пестицидами.

Наразі, законодавство у сфері захисту рослин, в частині одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, потребує внесення змін та приведення у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу.

Вказану проблему передбачається вирішити шляхом внесення змін до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.1995 № 746, що надасть можливість покращити якість проведення навчального процесу шляхом оновлення матеріально технічної бази, засобів та предметів для навчального процесу.

Для розв’язання вищезазначеної проблеми Держветфітослужбою України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 5 Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами" (далі – проект постанови).

2. Визначення цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту постанови є приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС, а також зниження ризиків і наслідків використання пестицидів для здоров’я людини і навколишнього природного середовища, шляхом забезпечення організації та проведення навчання осіб, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними.

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументації щодо переваги обраного способу

 

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання.

Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення.

Такий спосіб не забезпечить приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС, а також зниження ризиків і наслідків використання пестицидів для здоров’я людини і навколишнього природного середовища, шляхом забезпечення організації та проведення навчання осіб, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними.

Скасування вимоги навчання осіб, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними.

Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення.

Зазначений спосіб не дозволить уникнути ризиків отруєнь, летальних випадків, забруднення навколишнього природного середовища при поводженні з пестицидами і агрохімікатами. Доступність професійних знань з цих питань буде обмеженою або повністю відсутньою. Не відповідатиме законодавству України та Європейського Союзу.

Прийняття проекту постанови.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Забезпечує приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС , а також зниження ризиків і наслідків використання пестицидів для здоров’я людини і навколишнє природне середовище.

 

4. Описання механізму і заходів, які пропонується застосовувати для розв’язання проблеми

Для розв’язання зазначених вище проблем і досягнення мети пропонується внести зміни до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.1995 № 746, а саме пункт 5 доповнити положенням нового змісту, яке передбачає проведення навчання також навчальними центрами за участі представників інспекцій, та визначення що навчальним центром є організація, яка має професійну компетенцію та матеріально-технічну базу достатню для забезпечення навчального процесу осіб, діяльність яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС, а також зниження ризиків і наслідків використання пестицидів для здоров’я людини і навколишнє природне середовище, шляхом забезпечення організації та проведення навчання осіб, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними.

Впливу зовнішніх факторів на дію проекту постанови не очікується.

Оцінка можливості впровадження проекту постанови та виконання її вимог суб’єктами господарювання висока.

Реалізація запропонованого проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Дія запропонованого проекту постанови не передбачає збільшення витрат коштів і часу суб’єктами господарювання.

Проект регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, оскільки забезпечує інтереси суб’єктів господарювання, держави і населення щодо спрощення умов організації і проходження обов’язкового навчання, забезпечення безпечності процесу поводження з пестицидами і агрохімікатами, безпеки навколишнього природного середовища.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

 

Суб’єкти

процесу

Вигоди

Витрати

Держава

Створення чітких організаційно - правових умов розвитку сфери, зокрема діяльності з організації навчання осіб, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними. Приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС.

Відсутні.

Суб’єкти господарювання

Можливість навчання осіб, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними у інспекціях або навчальних центрах за участі представників інспекцій.

Відсутні.

Населення

Можливість бути проінформованими про правила поводження з пестицидами фумігантної дії. Зниження ризиків і наслідків використання пестицидів для здоров’я людини і навколишнього природного середовища.

Відсутні

 

7. Термін дії акта

Пропонується встановити необмежений строк чинності акта.

8. Визначення показників результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є зниження ризиків і наслідків використання пестицидів для здоров’я людини і навколишнє природне середовище та кількість осіб, які пройшли навчання.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією регуляторного акта, не передбачено. Не передбачається створення державних цільових фондів.

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта. Дія проекту постанови поширюватиметься на суб'єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними.

Виконання вимог проекту постанови не пов'язано з витрачанням додаткових коштів і часу фізичних осіб та суб'єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту постанови вище середнього, оскільки проект постанови оприлюднено на офіційному веб-сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та Міністерства аграрної політики та продовольства України з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

9. Заходи, за допомогою яких будуть здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься Держветфітослужбою України протягом усього терміну його дії, шляхом:

- аналізу звітів та статистичних даних відповідних структурних підрозділів Держветфітослужби України;

- розгляду пропозицій та зауважень, іншої інформації, в тому числі листів і скарг щодо організації і умов проведення навчання, які надійшли до Держветфітослужби України і Мінагрополітики України.

Відстеження буде здійснюватися за показниками результативності з використанням статистичного та соціологічного методу.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цим регуляторним актом, шляхом збору та аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання чинності регуляторних актів шляхом аналізу статистичних даних щодо кількості осіб, які пройшли навчання та кількості нещасних випадків при використанні пестицидів і агрохімікатів у порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

 

Заступник Голови Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України                                                                                                                                          О.М. ВержиховськийOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux