портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 28 жовтня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449"

 

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 від  ______________                                                                                                                                                                                      №____

 

 

Київ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 6 квітня 1998 р. № 449

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449 "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 14, ст. 531; 1998 р., № 34, ст. 1277; 2000 р., № 6, ст. 217; 2011 р., № 35, ст. 1450) зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                       М. АЗАРОВ

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449"Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до законопроекту розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua 24 жовтня 2013 року.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України e-mail: (economy@darg.gov.ua), виконавець директор Департаменту фінансів, економіки, державної власності та портів Дорошенко Лариса Григорівна  (044) 482-13-35.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України – керівник апарату                                                                                                                           О.В. Сень

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови розроблено для приведення у відповідність постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449 "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання" до норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та положень Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

Підпунктом 5 пункту 1 статті 66 Бюджетного кодексу України передбачено що плата за використання інших природних ресурсів, до якої відноситься збір за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, належить до доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів. В постанові Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449 "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання" передбачено зарахування такого збору до державного бюджету, що суперечить Бюджетному кодексу України.

Статтею 41 Податкового кодексу України визначені контролюючі органи та органи стягнення до яких органи рибоохорони Державного агентства рибного господарства не відносяться, тому з постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449 "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання" необхідно виключити норму про здійснення контролю органами рибоохорони за обчисленням та внесенням збору.

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449 визначено, що порядок справляння збору визначається Інструкцією про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (далі – Інструкція), а не Порядком справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (далі – Порядок) затвердженим тією ж постановою Кабінету Міністрів України, що протирічить змісту та назві самої постанови, у зв’язку з чим Інструкція потребує скасування а окремі норми, невраховані в Порядку, перенесення в доопрацьований Порядок справляння збору за спеціальне використання водних біоресурсів.

Законом України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" визначено також заміну ряду основних термінів та необхідність приведення нормативно-правових актів у відповідність до зазначеного закону.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту є приведення у відповідність постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449 "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання" до норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та положень Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Бюджетний Кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449 "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання", наказ Державного комітету рибного господарства України, міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 1999 року № 167/156/299/300/650 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень даного проекту не потребує додаткових видатків із державного бюджету чи інших джерел фінансування.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

Проект не містить положень, які вказували б на ознаки дискримінації та не порушує Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить правила та процедури які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua та Державного агентства рибного господарства України (www.dаrg.gov.ua) з метою отримання зауважень та пропозицій від громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не потребує визначення позиції соціальних партнерів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови приведе у відповідність постанову Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449 "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання" до норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та положень Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                          В. С. Дроник

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

На сьогоднішній день основним нормативно-правовим документом який регламентує порядок нарахування та справляння збору за спеціальне використання водних біоресурсів, є постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449 "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання" зі змінами та доповненнями (далі-постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449). Однак, вищезазначена постанова не відповідає сучасним реаліям, не враховує змін чинного законодавства, змін організаційної структури центральних органів виконавчої влади.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449"(далі - Проект постанови) розроблено Державним агентством рибного господарства України для приведення у відповідність постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449 до положень Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України.

Підпунктом 5 пункту 1 статті 66 Бюджетного кодексу України передбачено що плата за використання інших природних ресурсів, до якої відноситься збір за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, належить до доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів. В постанові Кабінету Міністрів України  від 6 квітня 1998 р. № 449 передбачено зарахування такого збору до державного бюджету, що суперечить Бюджетному кодексу України.

Статтею 41 Податкового кодексу України визначені контролюючі органи та органи стягнення до яких органи рибоохорони Державного агентства рибного господарства не відносяться, тому з постанови Кабінету Міністрів України  від 6 квітня 1998 р. № 449 необхідно виключити норму про здійснення контролю органами рибоохорони за обчисленням та внесенням збору.

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449 визначено, що порядок справляння збору визначається Інструкцією про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (далі – Інструкція), а не Порядком справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (далі – Порядок) затвердженим тією ж постановою Кабінету Міністрів України, що протирічить змісту та назві самої постанови, у зв’язку з чим Інструкція потребує скасування а окремі норми, невраховані в Порядку, перенесення в доопрацьований Порядок справляння збору за спеціальне використання  водних біоресурсів.

Законом України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" визначено також заміну ряду основних термінів  та необхідність приведення нормативно-правових актів у відповідність до зазначеного закону.

2. Визначення цілей прийняття пропонованого акта

Введення в дію проекту призведе до однозначного трактування норм діючих нормативно-правових актів в частині порядку справляння збору за спеціальне використання водних біоресурсів.

3. Визначення та оцінка усіх альтернативних способів досягнення зазначених цілей

У даному випадку вбачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Перший спосіб - залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не відповідатиме вимогам  Бюджетного Кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

Другий спосіб, і єдино прийнятний - прийняти Проект постанови, в якій будуть відсутні застарілі норми. Такий підхід є оптимальним для досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту дозволить узгодити його норми із Бюджетним Кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України ″Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів″ та забезпечить правову основу для затвердження упорядкованості справляння збору за спеціальне використання водних біоресурсів.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Механізм дії регуляторного акта

Дія Проекту поширюється на усі юридичні та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів та органи державного нагляду і контролю у сфері природокористування та дотримання природоохоронного законодавства.

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть можливість удосконалити порядок справляння збору за спеціальне використання водних біоресурсів та досягти відповідності ряду законодавчих актів.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту регуляторного акта з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Міністерством фінансів України,Міністерством юстиції України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет – на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики України та Держрибагентства України.

З набранням чинності проекту створюється правова основа для узгодження між нормативними актами, однозначного тлумачення законодавчих норм, доступність порядку справляння збору за спеціальне використання водних біоресурсів для користувачів, а також повноцінний контроль за дотриманням зазначеного порядку.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначеної мети у разі прийняття запропонованого  регуляторного акта

Реалізація Проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Введення в дію Проекту постанови дасть можливість забезпечити здійснення державного управління та контролю за справлянням збору при спеціальному використані водних біоресурсів.

Прийняття проекту постанови у запропонованій редакції забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

Пропонується застосувати текстовий спосіб вираження вигод та витрат.

 

Об’єкт

впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Встановлення правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, удосконалення державного регулювання та контролю в сфері природокористування водними біоресурсами

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

Оптимізація порядку справляння збору за спеціальне використання водних біоресурсів .

Додаткові витрати відсутні

Населення

Збільшення споживання високоякісної рибної продукції на душу населення

Додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії акту є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акта або втрати ним чинності.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акту визначаються в приведенні діючих норм у відповідність до змін законодавства, вдосконалення державного регулювання використання водних біоресурсів.

Дія проекту поширюється на усі юридичні та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють рибогосподарську діяльність чисельність яких складає більше 1000 юридичних та фізичних осіб.

Рівень поінформованості підприємств – суб’єктів, які здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів з основних положень акта – середній, за рахунок розміщення Проекту постанови в мережі Інтернет на веб-сайтах Мінагрополітики України www. minagro. gov. ua. та Держрибагентства України www. darg. gov. ua.

Прийняття Проекту не передбачає утворення державних структур управління і не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

9. Перелік заходів, спрямованих на відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

базове відстеження – до набрання актом чинності;

повторне відстеження – через рік з моменту набрання актом чинності;

періодичні відстеження – кожні три роки, починаючи з дня заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для відстежень – дослідження статистичних показників.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись Державним агентством рибного господарства України за показниками результативності цього регуляторного акта.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                        В. С. ДроникДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux