портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 12 вересня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 963"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

  

Київ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів

України від 28 липня 2004 року № 963

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 963 "Про створення системи моніторингу риболовних суден" (Офіційний вісник України від 2004 р., № 30, ст. 2016; 2011р., № 93, ст. 3374) зміни, що додаються.

  

 

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів Українивід 28 липня 2004 року № 963"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 963" (далі – проект постанови) Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ "Регуляторна політика"; підрозділ "Проекти регуляторних актів") та Державного агентства рибного господарства України: www.darg.gov.ua (розділ "Діяльність"; підрозділ "Проекти документів").

Зауваження та пропозиції до проекту постанови у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

Державне агентство рибного господарства України

вул. Січових Стрільців, 45 а, м. Київ, 04053,

e-mail: darg@darg.gov.ua.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,

е-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна регуляторна служба України

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,

е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Відповідальний виконавець: Старікова Олена Володимирівна, заступник начальника Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості – начальника відділу організації та здійснення державного нагляду за безпекою мореплавства Держрибагентства, тел. 486-44-05.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 963"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 963" (далі – проект постанови) підготовлено відповідно до статей 8, 24 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" та з метою вдосконалення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства шляхом поширення системи дистанційного контролю на судна флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, що в свою чергу підвищить ефективність комплексного функціонування системи дистанційного контролю та створить безпечні і надійні умови для мореплавства та збереження людського життя на морі, сприятиме запровадженню сталого розвитку в рибальстві шляхом запобігання незаконному, непідзвітному та нерегульованому рибальству (ННН-рибальству).

Проектом постанови передбачається можливість включення в систему дистанційного контролю суден органів рибоохорони, що знизить корупційні ризики та посилить рівень безпеки інспекторського складу при виконанні своїх повноважень.

Включення до системи дистанційного контролю суден є засобом доведення факту законного (або незаконного) рибальства у будь-яких спірних випадках.

Можливість застосування електронних та навігаційних систем, відмінних від супутникових, зменшить витрати судновласників на придбання обладнання та його обслуговування.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту постанови є удосконалення  нормативно-правового акта з безпеки мореплавства в частині ефективної взаємодії судновласників та органів державної влади шляхом поширення системи дистанційного контролю на судна флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, що в свою чергу посилить рівень безпеки мореплавства риболовних суден та збереження людського життя на морі, контроль та запобігання ННН-рибальства.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Кодекс торговельного мореплавства України;

Закон України "Про Кабінет Міністрів України";

Закон України "Про центральні органи виконавчої влади";

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів";

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року
№ 1119;

Положення про Державне агентство рибного господарства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня2015 року
№ 895;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 963 "Про створення системи моніторингу риболовних суден".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та питань функціонування місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та веб-сайті Державного агентства рибного господарства України (www.dаrg.gov.ua) відповідно до частини третьої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", та частини першої статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

101. Вплив на ринок праці

Реалізація положень проекту постанови не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови сприятиме посиленню рівня безпеки мореплавства та ефективній взаємодії судновласників та органів державної влади, забезпечить запобігання порушень вимог законодавства у сфері використання водних біологічних ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України та забезпечить виконання вимог міжнародних договорів України щодо відповідальності держави прапора за дії судновласників у водах за межами та в межах юрисдикції держави прапора.

 

  

Перший заступник Голови 

Державного агентства рибного господарства України                                                                                                        П.В. Гвозденко 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 963"

 

I. Визначення проблеми

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 963" (далі – проект постанови) підготовлено відповідно до статей 8, 24 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" та з метою вдосконалення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства шляхом поширення системи дистанційного контролю на судна флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства. Це в свою чергу підвищить ефективність комплексного функціонування системи дистанційного контролю та створить безпечні і надійні умови для мореплавства та збереження людського життя на морі, сприятиме запровадженню сталого розвитку в рибальстві шляхом запобігання незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства (ННН-рибальство).

Проектом постанови передбачається можливість включення в систему дистанційного контролю і суден органів рибоохорони, що знизить корупційні ризики та посилить рівень безпеки інспекторського складу при виконанні своїх повноважень.

Також необхідно зазначити, що включення суден до системи дистанційного контролю підвищить культуру рибного промислу та сприятиме відповідальному ставленню з боку судновласників до дотримання вимог законодавства при здійсненні промислу.

Використання супутникових систем та технічних засобів контролю, які застосовуються на великих суднах, є доволі затратним як при купівлі обладнання, так і при оплаті самого супутникового сигналу (тарифна плата).  Частота сигналу, яка отримувалась раніше (4 сигнали на добу), є замалою для отримання оперативної інформації при визначенні місцезнаходження судна, що дає змогу заходити в заборонені для промислового вилову водних біоресурсів місця непоміченими та затримує реагування в разі морських аварійних подій. Можливість застосування електронних та навігаційних систем, відмінних від супутникових, значно зменшить витрати судновласників на придбання обладнання та його обслуговування, дасть змогу отримувати більш оперативну інформацію про місцезнаходження судна шляхом отримання сигналів через малий проміжок часу.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

-

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки обов’язковість включення до системи дистанційного контролю суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, необхідно передбачити на рівні нормативно-правового акту.. У зв’язку із зазначеним необхідно внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 963 "Про створення системи моніторингу риболовних суден".

II. Цілі державного регулювання

Проектом постанови буде удосконалено нормативно-правовий акт з безпеки мореплавства в частині ефективної взаємодії судновласників та органів державної влади шляхом поширення системи дистанційного контролю на судна флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, що в свою чергу посилить рівень безпеки мореплавства риболовних суден та збереження людського життя на морі, контроль та запобігання ННН-рибальства.

Зазначені цілі державного регулювання будуть досягнути з дня набрання чинності постановою.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

Під час підготовки проекту постанови було опрацьовано два альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не забезпечить досягнення мети державного регулювання та не надасть змоги отримання стабільної оперативної інформації про місцезнаходження суден, в тому числі 3 та 4 районів плавання.

Альтернатива 2

прийняття проекту постанови забезпечить включення відповідних суден в систему дистанційного контролю

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

Дотримання міжнародних зобов'язань України; отримання оперативної інформації про місцезнаходження суден; швидке реагування на аварійні події на суднах рибної промисловості; отримання доказової бази при фіксуванні випадків незаконного вилучення водних біоресурсів; підвищення культури промислового рибальства, і як наслідок – зменшення обсягів і випадків ННН-рибальства.

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

відсутні

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

16

196

369

581

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

2,75

33,7

63,5

100%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

отримання доказової бази при доведенні факту законного рибальства у будь-яких спірних випадках; підвищення безпеки мореплавства в 3 та 4 районах плавання; зменшення витрат судновласників шляхом встановлення сучасних GPS-трекерів з датчиками контролю пального (економія до 25 % на пальне)  при веденні промислу та контроль за найманими працівниками.

витрати на придбання обладнання та його використання

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

800 грн.

(плата за трафік 200 грн. х на 4 судна)

4 000 грн.

2

податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

не передбачені

не передбачені

3

витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

не передбачені

не передбачені

4

витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

не передбачені

не передбачені

5

витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

не передбачені

не передбачені

6

витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

не передбачені

не передбачені

7

витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

не передбачені

не передбачені

8

інше (уточнити), гривень

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

800 грн.

4 000 грн.

10

кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

суб’єкти середнього підприємництва – 16

суб’єкти великого підприємництва - 0

суб’єкти середнього підприємництва – 16

суб’єкти великого підприємництва - 0

11

сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

суб’єкти середнього підприємництва – 

 12 800 грн.

суб’єкти великого підприємництва - 0

суб’єкти середнього підприємництва –  64 000 грн.

суб’єкти великого підприємництва - 0

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

800 грн.

 

800 грн.

4 000 грн.

Вид витрат

витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

не передбачені

не передбачені

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

Вид витрат

за рік (стартовий)

періодичні (за наступний рік)

витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

не передбачені

не передбачені

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

витрати відсутні

Альтернатива 2

за перший рік:12 800 грн.

за п’ять років:64 000 грн.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що у випадку залишення чинного законодавства без змін, дистанційний контроль не буде розповсюджений на риболовні судна 3 та 4 районів плавання.

Тому цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 2

4

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що проектом постанови буде досягнуто цілі прийняття регуляторного акта повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Оцінюючи підсумкові вигоди  даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена в повному обсязі, оскільки забезпечить розповсюдження системи дистанційного контролю на судна рибної промисловості 3 та 4 районів плавання при мінімізації витрат судновласників

Незначні витрати на сплату за сигнал

Враховуючи оцінені у цій таблиці підсумкові витрати та вигоди, необхідно зазначити, що для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 2, тому що вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом I аналізу регуляторного впливу

Альтернатива 1

вигоди відсутні

відсутні

оцінивши підсумкові вигоди та витрати, необхідно зазначити, що Альтернатива 1 не сприятиме вирішенню проблеми, а лише поглибить її, тому вибір даної альтернативи не є можливим

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Причиною відмови від даної альтернативи є те, що вона не сприятиме вирішенню проблеми, а тільки поглибить її

Х

Альтернатива 2

Перевага даної альтернативи полягає в тому, що прийняття проекту наказу повністю вирішує проблему, визначену в розділі I аналізу регуляторного впливу

ризики відсутні

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Врегулювання проблеми можливе шляхом прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 963", попередньо погодженого в установленому порядку з заінтересованими органами виконавчої влади.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "25" березня 2016 р. по "01" червня 2016 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Питання обговорювалось в рамках наради  "Перспективи та проблеми використання і оновлення флоту рибного господарства (на умовах лізингу), технічний огляд суден рибної промисловості" за участю користувачів водних біоресурсів

20

За результатами наради було наголошено на необхідності посилення контролю за дотриманням законодавства України при здійсненні промислового рибальства та вжитті всіх можливих засобів запобіганню ННН-рибальства, в тому числі і включення як найбільшої кількості суден флоту рибної промисловості до системи дистанційного контролю

2

Проведено нараду за участю представників судновласників, фахівців служб капітанів морських рибних портів та інспекторів, відповідальних за технічний нагляд за суднами

11

За результатами наради, обговоривши сучасні системи ідентифікації суден та специфіку їх використання, дійшли  такого висновку: залишити вже встановлені технічні засоби контролю (на морських та океанічних суднах), які працюють за допомогою супутникового зв’язку, та поновити їх у системі дистанційного контролю; підключити судна, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, до системи дистанційного контролю з допомогою GРS-трекерів, що значно знизить витрати судновласників.

3

Проведено ряд консультацій та зустрічей за участю представників судновласників та виробників GPS-пристроїв

16

Обговорено питання здешевлення технічного компонента  системи дистанційного контролю шляхом застосування (в районах, де це можливо) GPS-пристроїв та їх можливостей, зони покриття зв’язку, та необхідної частоти отримання сигналів

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 565 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 196 (одиниць) та мікропідприємництва 369 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 97,25 % (відсотків).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка "прямих" витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

11 250 грн.

(придбання трекерів:

5 Х 2 250 грн.)

витрати на придбання передбачені у стартовому році

11 250 грн. (витрати стартового року)

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не передбачені

не передбачені

не передбачені

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

675 грн. (плата за трафік 135 грн. х 5 суден)

675 грн. (плата за трафік 135 грн. х 5 суден)

3 375 грн.

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

витрати не передбачені

витрати не передбачені

витрати не передбачені

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

11 925 грн.

675 грн.

14 625 грн.

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

565

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

6 737 625 грн.

381 375 грн.

8 263 125 грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

6 грн.(20 хв. Х 0,3 грн.)

витрати передбачені в стартовому році

6 грн.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

не передбачені

не передбачені

не передбачені

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

не передбачені

не передбачені

не передбачені

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

не передбачені

не передбачені

не передбачені

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

6 грн.

витрати відсутні

6 грн.

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

565

565

565

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

3 390 грн.

витрати відсутні

3 390 грн.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Державне агентство рибного господарства України

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

збільшення витрат відсутнє (облік автоматизований)

не передбачені

Х

581

збільшення витрат відсутнє

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

збільшення витрат відсутнє (автоматизована система контролю)

не передбачені

Х

(контроль в режимі он-лайн)

581

збільшення витрат відсутнє

камеральні

збільшення витрат відсутнє

не передбачені

Х

Х

збільшення витрат відсутнє

виїзні

збільшення витрат відсутнє

не передбачені

Х

Х

збільшення витрат відсутнє

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

Х

Х

Х

Х

Х

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

збільшення витрат відсутнє (звітність автоматизована)

не передбачені

Х

(звітність в режимі он-лайн)

581

збільшення витрат відсутнє

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): _____________

-

-

-

 

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

збільшення витрат відсутнє

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

збільшення витрат відсутнє

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за 
п’ять років, гривень

1.

Держрибагентство

збільшення витрат відсутнє

збільшення витрат відсутнє

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва

Х

збільшення витрат відсутнє

збільшення витрат відсутнє

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання: у разі виявлення бажання з  боку суб’єктів господарювання об'єднатися для здійснення оптової закупівлі GPS-трекерів, витрати значно зменшаться (від 10 %); Держрибагентство також має намір виступити з ініціативою експлуатації обладнання на умовах лізингу, що зменшить витрати у стартовому році шляхом розподілення вартості обладнання на період лізингу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акта є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акту або втрати ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект регуляторного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основним показником прийняття проекту постанови є: оперативність  отримання інформації про місцезнаходження суден, що в свою сергу покращить оперативність реагування на аварійні події; вчасне виявлення випадків ННН-рибальства, що з часом має привести до їх зменшення і дотримання судновласниками вимог законодавства при здійсненні промислу.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту постанови не встановлюють ні податки, ні надходження.

 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання оцінюється як середній. Проект постанови розміщено на веб-сайті Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua, розділ "Діяльність", підрозділ "Проекти документів") та Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика", підрозділ "Проекти регуляторних актів").

IX.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державним агентством рибного господарства України.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Перший заступник Голови 

Державного агентства рибного господарства України                                                                                                        П.В. Гвозденко Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux