портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 25 жовтня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року № 369"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 від  ______________                                                                                                                                                                                      №____

 

 

Київ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 27 травня 2013 р. №369

 

Відповідно до пункту 3 статті 1 і пункту 6 статті 6 Закону України “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу” для забезпечення реалізації завдань, визначених пунктом 28 Плану заходів з виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013 – 2013 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187, Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 369 “Про затвердження Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу та встановлення показників ступеня локалізації виробництва тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 40, ст. 1427) такі зміни:

доповнити пункт 2 після слова “додатком” цифрою “1”;

доповнити пунктами 3 та 4 такого змісту:

“3. Встановити показники ступеня локалізації виробництва зернозбиральних комбайнів “Скіф-TUCANO-440”, що виготовляються в Україні відповідно до інвестиційного проекту “Створення спільного українсько-німецького виробництва зернозбиральних комбайнів типу CLAAS “TUCANO” та “Скіф” на базі ТОВ НВП “Херсонський машинобудівний завод”, згідно з додатком 2.

4. Встановити показники ступеня локалізації виробництва тракторів “Landini” потужністю 25-350 к.с., що виготовляються в Україні відповідно до інвестиційного проекту “Забезпечення сільгоспвиробників тракторами класичної компоновки потужністю 25-350 к.с. спільного українсько-італійського виробництва, на базі виробничих потужностей ТОВ “Укравтозапчастина”, розташованих в місті Ніжин Чернігівської області”, згідно з додатком 3.”

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                           М. АЗАРОВ

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року № 369”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року № 369” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року № 369” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2013).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: kor@minapk.gov.ua.

Тел. 280-40-90

Відповідальний виконавець: Щербина Геннадій Васильович

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                     В.М. Давиденко

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів Українивід 27 травня 2013 р. №369”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Пунктом 28 Плану заходів з виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013—2014 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187, визначено завдання “Проведення модернізації та технічного переоснащення підприємств сільськогосподарського машинобудування і налагодження виробництва інноваційної сільськогосподарської техніки та обладнання для харчової і переробної промисловості та сільськогосподарських підприємств”.

Інвестиційними проектами “Створення спільного українсько-німецького виробництва зернозбиральних комбайнів типу CLAAS “TUCANO” та “Скіф” на базі ТОВ НВП “Херсонський машинобудівний завод” та “Забезпечення сільгосптоваровиробників тракторами класичної компоновки потужністю 25-350 к. с. спільного українсько-італійського виробництва на базі виробничих потужностей ТОВ “Укравтозапчастина”, розташованих в місті Ніжин Чернігівської області”, впровадження яких здійснюється на виконання вищевказаного завдання, передбачається налагодження в Україні спільного виробництва пріоритетних видів техніки – зернозбиральних комбайнів та тракторів з наступним забезпеченням ними сільгосптоваровиробників з державною підтримкою на умовах фінансового лізингу.

Відповідно до Закону України “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу” кошти державного бюджету, що спрямовуються на заходи, пов`язані із закупівлею техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу спрямовуються виключно на закупівлю вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу.

Пунктом 3 статті 1 вказаного Закону України визначено, що вітчизняною технікою і обладнанням для агропромислового комплексу вважається та, ступінь локалізації якої перевищує 60 відсотків, крім тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів, ступінь локалізації яких повинна перевищувати показник, встановлений Кабінетом Міністрів України.

Запропонований рівень локалізації забезпечить високу якість та конкурентоспроможність тракторів і зернозбиральних комбайнів, що будуть виготовлятись в Україні після впровадження зазначених вище інвестиційних проектів, прискорить технічне переоснащення аграрного сектору економіки та інноваційний розвиток вітчизняного сільгоспмашинобудування за рахунок їх реалізації.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови є встановлення ступеня локалізації виробництва на ТОВ НВП “Херсонський машинобудівний завод” високопродуктивних зернозбиральних комбайнів та на ТОВ “Укравтозапчастина” сучасних тракторів різної потужності з поступовим збільшенням питомої ваги вітчизняних комплектуючих і поставку їх сільгосптоваровиробникам з державною підтримкою на умовах фінансового лізингу.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Закон України “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу”;

постанова Кабінет Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187 “Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки”;

постанова Кабінет Міністрів України від 27 травня 2013 року № 369 “Про затвердження Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу та встановлення показників ступеня локалізації виробництва тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект постанови забезпечує створення умов для фінансово-економічного оздоровлення підприємств сільгоспмашинобудування та господарств агропромислового комплексу. Обсяги державної підтримки реалізації інвестиційних проектів передбачені Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством промислової політики України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Прийняття проекту акта сприятиме розвитку Чернігівської та Херсонської областей, в яких буде налагоджено виробництво сучасної сільськогосподарської техніки вітчизняними підприємствами сільськогосподарського машинобудування із залученням інвестицій, в тому числі іноземних, у відповідності із заходом 2 пункту 28 Плану заходів з виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013—2014 роки.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднений на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта потребує погодження з Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Українською асоціацією аграрних інженерів, Асоціацією підприємств-виробників техніки та обладнання для агропромислового комплексу “Украгромаш”.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Встановлення Кабінетом Міністрів України ступеня локалізації виробництва пріоритетних видів техніки дозволить вітчизняним підприємствам сільськогосподарського машинобудування в короткий час налагодити виробництво необхідних сучасних технічних засобів, суттєво підвищити їх конкурентоспроможність за рахунок використання в перші роки виробництва в конструкціях машин елементної бази провідних світових виробників з поступовим збільшенням вітчизняної складової.

Можливість отримання сільськогосподарськими товаровиробниками сучасної якісної і надійної вітчизняної техніки матиме позитивний вплив на збільшення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, а кошти, які будуть спрямовані на придбання техніки, – прямими інвестиціями для розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування.

Результатами реалізації інвестиційного проекту на ТОВ НВП “Херсонський машинобудівний завод” за період 2013 – 2017 років передбачається постачання сільгосптоваровиробникам 1060 од. сучасних високопродуктивних зернозбиральних комбайнів, при цьому буде створено близько 5 тис. нових робочих місць.

Реалізація проекту на ТОВ “Укравтозапчастина” передбачає поставку аграріям до 2020 року близько 21 тис. од тракторів модельного ряду потужністю 25 – 350 к. с. та створення більше 5 тис. нових робочих місць.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                     В.М. Давиденко

Не являється регуляторним актомOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux