портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 29 липня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

     від  ______________                                                                                                                                                                              №__________

 

                                                                                                               Київ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі племінної справи у тваринництві та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 13, ст. 627), зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                          М. АЗАРОВ

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178”.

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України  “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту постанови, Міністерство аграрної політики та продовольства України з 12 липня 2013 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Проект постанови передбачає необхідність затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, періодичність проведення планових заходів. Крім цього, проектом передбачається розмежуванням функцій щодо здійснення державного контролю та нагляду з провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, і в галузі племінної справи у тваринництві.

Проект постанови розроблено на виконання пункту 76,7 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2012-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, відповідно до вимог статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Повний пакет документів проекту постанови Кабінету Міністрів України  “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ “Регуляторні акти”).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24,

м. Київ, 01001

E-mail: mentu@minapk. gov.ua;

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

E-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Директор Департаменту тваринництва Міністерства

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                                А.А. Гетя

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178” (далі – проект постанови), розроблено на виконання пункту 76.7 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2012-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, відповідно до вимог статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, яка передбачає затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, і періодичність проведення планових заходів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, що визначені Законом України “Про племінну справу у тваринництві”, відповідно до вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

3. Правові аспекти

Питання, які вирішуються проектом постанови, регулюються Конституцією України та Законами України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, “Про племінну справу у тваринництві”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

4. Фінасово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови визначить критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, що підлягає державному контролю та нагляду, періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) та захистить споживачів від надходження на внутрішній ринок неякісних племінних (генетичних) ресурсів, що сприятиме розвитку конкурентоспроможної галузі тваринництва та поліпшенню племінних і продуктивних якостей тварин.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

         та продовольства України – керівник апарату                                                                                                                                         О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178”

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект постанови “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178” (далі – проект постанови), розроблено на виконання пункту 76.7 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2012-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, відповідно до вимог статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, яка передбачає необхідність затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, і періодичність проведення планових заходів. Проблема виникла у зв’язку з розмежуванням функцій щодо здійснення державного контролю та нагляду з провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, здійснення державного контролю та нагляду в галузі племінної справи у тваринництві.

Відповідно до вимог чинного законодавства, що діє у сфері ліцензування, державний нагляд (контроль) з провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин здійснює Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Проект постанови розроблено на виконання статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, яка передбачає необхідність затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Проектом постанови передбачається затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, і періодичність проведення планових заходів щодо об’єктів регулювання, на які спрямовано державний контроль та нагляд у сфері господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту постанови є виконання вимог пункту 2 статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Основними завданнями є встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів щодо суб’єктів господарювання, на які спрямовано державний контроль та нагляд у сфері господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів

аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Створює умови для надмірного здійснення державного нагляду (контролю)

Подальша неврегульованість зазначеного питання унеможливить об’єктивність періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) у порядку, встановленому Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності ”

Обраний спосіб

Розподіляє суб'єктів господарювання за ступенями ризику та встановлює відповідну періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) згідно вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Реалізація проекту постанови сприятиме зменшенню обтяження окремо взятого суб'єкта господарювання перевірками наглядових органів та забезпечить належну безпеку від здійснення діяльності суб'єктів господарювання.

 

 

4. Механізм та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми

Проект постанови визначає критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин і періодичність проведення посадовими особами органів контролю планових перевірок з метою врегулювання питань державного нагляду (контролю).

Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання незалежно від форми власності та видів господарської діяльності з урахуванням значення прийнятного ризику належать до одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним.

До суб’єктів господарювання з:

високим ступенем ризику відносяться суб’єкти племінної справи у тваринництві, які проводять господарську діяльність з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами – сперма, ембріони, яйцеклітини, які мають племінну (генетичну) цінність;

середнім ступенем ризику відносяться суб’єкти племінної справи у тваринництві, які проводять господарську діяльність з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами – тварини, які мають племінну (генетичну) цінність;

незначним ступенем ризику відносяться суб’єкти племінної справи у тваринництві, які проводять господарську діяльність з проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин. Планові перевірки суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику проводяться не частіше ніж один раз на рік, з середнім – не частіше ніж один раз на  два  роки, з незначним – не частіше ніж один раз на 5 років.

Ступінь ефективності обраних принципів і способів досягнення визначених цілей державного врегулювання оцінюється як високий за рахунок проведення планових та позапланових перевірок органом ліцензування.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття запропонованого проекту постанови буде забезпечено: рівність прав і законних інтересів усіх суб’єктів господарювання; гарантування прав суб’єктам  господарювання; відкритість, прозорість, плановість й системність державного нагляду (контролю); невтручання органу державного нагляду (контролю) у статутну діяльність суб’єктів господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону.

Під час проведення планових та позапланових перевірок здійснюється державний нагляд та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами власного та невласного виробництва, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, а саме:

торгівля племінними (генетичними) ресурсами, зокрема:

одержання сперми, ембріонів, яйцеклітин, які мають племінну (генетичну) цінність та відповідають певним вимогам на всіх стадіях технологічного процесу – одержання, оцінка якості, технологія розбавлення сперми, замороження (кріоконсервація), зберігання, транспортування з метою подальшої реалізації їх для відтворення, відображення у формах племінного обліку, виконання програми селекції, складання плану закріплення плідників, відповідно до нього постачання сперми у господарства, контроль за його дотриманням, своєчасність технічного обслуговування та атестація лабораторних приладів, обладнання та апаратури, повірка засобів вимірювальної техніки, виконання ветеринарно-санітарних вимог, нормативно-технічної, інструктивно-методичної та технологічної документації та вимог нормативно-правових актів;

одержання племінних тварин на всіх стадіях технологічного процесу – осіменіння/ парування, одержання приплоду, вирощування, використання для відтворення високоцінних плідників, реалізація для відтворення, відображення показників у формах племінного обліку, забезпечення відповідного рівня годівлі тварин, необхідного для реалізації генетичного потенціалу тварин, своєчасне виконання профілактичних і лікувальних заходів, охорона племінного поголів’я від інфекційних захворювань, виконання вимог щодо проведення щорічної комплексної оцінки тварин, виконання програми селекції та плану закріплення плідників, вимог нормативно-правових актів та інструктивно-методичної документації;

торгівля племінними (генетичними) ресурсами – тварини, заморожена сперма, ембріони та яйцеклітини невласного виробництва, які мають племінну (генетичну) цінність, з метою подальшої реалізації їх для відтворення, дотримання суб’єктами господарювання вимог діючого законодавства на всіх стадіях технологічного процесу;

проведення  генетичної експертизи походження та аномалій тварин –наявність та відповідність матеріально-технічної бази, яка забезпечує контроль досліджень достовірності походження племінних тварин та ідентифікації тварин і забезпечення достовірності родоводів племінних тварин, виявлення племінних тварин, що є носіями генетичних аномалій, виконання вимог щодо проведення  тестування племінних тварин за ДНК-маркерами  та цитогенетичного контролю;

дотримання вимог при довгостроковому зберіганні генетичного матеріалу у генофондних банках при низьких температурах племінних (генетичних) ресурсів – замороженої сперми, ембріонів та яйцеклітин з метою подальшої реалізації їх відтворення, відображення у формах племінного обліку.

У даній сфері суспільних відносин діє Закон України  “Про племінну справу у тваринництві” та підзаконні акти, що випливають з нього.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Результатом прийняття та впровадження проекту постанови є забезпечення приведення чинного законодавства у сфері племінної справи у тваринництві, пов’язаною з торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, у відповідність до законодавства в сфері контролю та нагляду господарської діяльності з боку органів державної влади.

Посилення відповідальності суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність, пов’язану з торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин

Не передбачено

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Результативність регуляторного акта виявиться у підвищенні якості  племінних (генетичних) ресурсів суб'єктів господарювання та проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин на споживчому ринку України

 

Не передбачено

Сфера інтересів громадян

Поліпшення племінних та продуктивних якостей тварин, розвиток конкурентоспроможної галузі тваринництва та захист споживачів від надходження на внутрішній  ринок неякісних племінних (генетичних) ресурсів

Не передбачено

 

7. Обґрунтування дії строку акта

Термін чинності акта необмежений. Зміни та доповнення до даного проекту постанови Кабінету Міністрів України можливі у разі змінення актів законодавства, що мають вищу юридичну силу.

8. Визначення показників результативності акта

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта – не передбачено.

Положення акта не встановлюють необхідність надходження коштів до бюджетів. Не передбачається створення державних цільових фондів.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія акта поширюватиметься на суб'єктів господарювання, які займаються господарською діяльністю, пов’язаною з торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог проекту регуляторного акта, не передбачається.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основними положеннями акта вище середнього, оскільки проект розміщено на офіційному сайті Мінагрополітики України, а після прийняття буде офіційно опубліковано, розміщено на сайті Верховної Ради України та буде надіслано Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, департаментам/головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій поштою.

5. Дія акту забезпечить зменшення порушень у сфері господарської діяльності суб’єктів господарювання з високим, середнім та незначним ступенем ризику та підвищення якості реалізованих племінних (генетичних) ресурсів на споживчому ринку.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних з базовим відстеженням.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись за показниками результативності цього регуляторного акта Мінагрополітики України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                 В.М. Давиденко

 

 

 

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux