портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 12 лютого 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 459"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____   

Київ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету

Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 459

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 459 "Питання ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 41, ст. 1574) зміни, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

 

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 459"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 459" Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 459" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами: Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, е-mail: anatolii.kuzhelyuk@minagro.gov.ua. Відповідальний виконавець - заступник начальника управління технічної політики в АПК – начальник відділу інженерно-технічного забезпечення та ринків техніки Департаменту землеробства та технічної політики в АПК А.А. Кужелюк, тел. 279-85-28.

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                       О.В. Ковальова

Пояснювальна записка

До проекту постанови кабінету міністрів України"про внесення змін до постанови кабінету міністрів України від 23 травня 2012 р. № 459"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 459" (далі – проект постанови) розроблено з метою приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із Законом України "Про Митний тариф України" та усунення надмірного державного регулювання у митній сфері.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект постанови розроблено з метою спрощення процедури оформлення вітчизняними підприємствами сільгоспмашинобудування документів для ввезення на митну територію України без сплати ввізного мита матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектуючих виробів з метою виробництва техніки й обладнання для агропромислового комплексу та  приведення переліку таких товарів у відповідність із Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє:

Митний кодекс України;

Закон України "Про Митний тариф України";

Закон України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу";

постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 459 "Питання ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу";

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18.06.2013 № 383 "Про затвердження форм документів, які подаються митному органу для ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.07.2013 за № 1164/23696.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту постанови не потребує додаткового залучення коштів з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України та Державною фіскальною службою України.

Проект постанови потребує проведення правової експертизи в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднений на офіційному сайті Мінагрополітики (http://www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дозволить зменшити надмірне державне регулювання у митній сфері, спростити процедуру оформлення вітчизняними підприємствами сільгоспмашинобудування дозвільних документів при ввезенні на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектуючих виробів з метою виробництва техніки й обладнання для агропромислового комплексу без сплати ввізного мита та привести у відповідність із УКТЗЕД перелік таких товарів.

 

 

Міністр агарної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                 О.М. Павленко

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 459"

 

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 459 "Питання ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу" затверджено Порядок ввезення підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу (далі – Порядок).

Згідно з Порядком для ввезення без сплати ввізного мита товарів підприємство має подати до митного органу визначений перелік документів, у тому числі документ, що підтверджує зобов’язання підприємства щодо застосування ввезених товарів лише для власного виробництва з відповідним обґрунтуванням та розрахунками (далі – зобов’язання), який має бути підготовлений відповідно до визначених форм та погоджений з Мінагрополітики.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 459" (далі – проект постанови) пропонується спростити процедуру оформлення підприємствами документів для ввезення без сплати ввізного мита товарів, зокрема, зобов’язання, яке може бути оформлене у довільній формі та не потребує додаткового погодження з Мінагрополітики.

2. Цілі державного регулювання

Проект постанови розроблено з метою усунення надмірного державного регулювання у митній сфері при оформленні підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу документів для ввезення товарів на митну територію України.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Під час підготовки проекту постанови було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не дозволить підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу спростити процедуру оформлення документів для ввезення без сплати ввізного мита матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектуючих виробів з метою виробництва техніки й обладнання для агропромислового комплексу.

Другий альтернативний спосіб – прийняття проекту постанови, що дасть можливість підприємствам спростити процедуру оформлення документів для ввезення без сплати ввізного мита матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектуючих виробів з метою виробництва техніки й обладнання для агропромислового комплексу.

Таким чином, прийняття проекту постанови є єдиним способом досягнення цілей та розв’язання вищезазначених проблем.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, є спрощення процедури оформлення підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу документів, які подаються до митного органу для ввезення без сплати ввізного мита матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектуючих виробів з метою виробництва техніки й обладнання для агропромислового комплексу.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Проектом постанови передбачається спростити процедуру врегулювання питання оформлення підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу документів, які подаються до митного органу для ввезення без сплати ввізного мита матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектуючих виробів з метою виробництва техніки й обладнання для агропромислового комплексу.

6. Очікувані результати прийняття нормативно-правового акту

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Зменшення впливу з боку держави на суб’єктів господарської діяльності

Відсутні

Суб’єкти господарської діяльності

Спрощення процедури оформлення документів для ввезення без сплати мита матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектуючих виробів з метою виробництва техніки й обладнання для агропромислового комплексу

Відсутні

Населення (фізичні особи)

Відсутні

Відсутні

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Термін дії акта необмежений.

8. Визначення показників результативності нормативно-правового акту

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту постанови не встановлюють ні податки, ні надходження;

- розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними із виконанням вимог акта, не передбачається;

- кількість суб’єктів господарювання складає близько 80-ти підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній, оскільки проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено за три місяці до початку бюджетного року шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                       О.В. КовальоваДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux