портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 24 січня 2017

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету

Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183

 

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1592; 2003 р., № 6, ст., 230; 2007 р., № 32, ст. 1302, № 72, ст. 2707; 2008 р., № 28, ст. 890; 2011 р., № 61, ст. 2439, № 71, ст. 2673) зміни, що додаються.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

  

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН   

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект постанови розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким, зокрема, внесено зміни в закон України "Про охорону прав на сорти рослин". Реалізація проекту постанови забезпечить виконання вимог законодавства України в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,

E-mail: nataliia.nikolenko@minagro.gov.ua, Ніколенко Наталія Григорівна,

тел./факс 279 27 04.

Державна регуляторна служба України,

м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183"

 

1.  Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183" (далі – проект постанови) розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з міжнародними нормами і стандартами" (далі – Закон), яким, зокрема, внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183" (далі – проект постанови) є необхідність вирішення комплексних задач, направлених на забезпечення: продовольчої безпеки України, безпечного ринкового обігу насіння, правового регулювання законних інтересів володільця патенту та власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту у разі обмеження його виключного права, питання діяльності представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, а також врегульовує сплату зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин, оскільки розмір зборів не переглядався з 2011року (зміни вносилися Постановою Кабінету Міністрів України № 853 від 10.08.2011).

Внесення змін до постанови необхідне, щоб механізми, які запроваджуються прийнятим Законом, запрацювали в повному обсязі, а саме:

налагодження процедури атестації та реєстрації представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, що сприятиме створенню ефективної системи захисту прав заявників, володільців патенту та власників майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту;

приведення у відповідність умов дотримання законних інтересів володільця патенту та власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту у разі обмеження його виключного права до Закону, який набув чинності 1 липня 2016 року;

надання права володільцю патенту самому здійснювати контроль за дотриманням своїх законних інтересів, що сприятиме створенню громадських об’єднань, які займатимуться збором відповідної інформації щодо використання сорту та контролюватимуть плату справедливої винагороди їх власнику;

оптимізація витрат та упорядкування справляння зборів у сфері охорони прав на сорти рослин відповідно до вимог Закону;

створення ефективної системи охорони прав на сорти рослин.

3. Правові аспекти       

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин";

Закон України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами";

постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує видатків із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України. Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У зазначеному проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить привести нормативно-правові акти у відповідність з вимогами чинного Закону.

 

  

 Міністр аграрної політики 

та продовольства України                                                                                                                                                                Т. Кутовий

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183"

 

І. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Актуальність та доцільність розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183" (далі – проект постанови) та базуються на необхідності вирішення комплексних задач, направлених на забезпечення: продовольчої безпеки України, безпечного ринкового обігу насіння, правого регулювання законних інтересів володільця патенту та власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту у разі обмеження його виключного права, питання діяльності представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, а також врегульовує сплату зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин, оскільки розмір зборів не переглядавсь з 2011року (зміни вносились Постановою Кабінету Міністрів України № 853 від 10.08.2011).

На основі чинного законодавства України та інших країн ЄС, аналізу практики застосування правових норм здійснено дослідження організаційно-правових засад охорони прав на сорти рослин, реалізації та захисту прав на сорти рослин, де комплексно проаналізовані правові й організаційно-управлінські аспекти реалізації державної політики в сфері охорони прав на сорти рослин. Підсумком проведеної роботи є розробка проекту постанови.

Правове регулювання законних інтересів володільця патенту та власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту у разі обмеження його виключного права, питання про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, а також порядок та розміри сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин до останнього часу здійснювалось відповідно постанови Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" від 19 серпня 2002 р. № 1183 зі змінами. Проте, як показала практика, існуюче регулювання не може належним чином розв’язати проблемні питання, що виникають:

надмірно забюрократизована процедура реєстрації представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, а Реєстр представників з інтелектуальної власності на сорти рослин, який передбачений існуючим регулюванням, взагалі відсутній у Законі України "Про охорону прав на сорти рослин";

не врегульовано на законодавчому рівні збори, тому у проекті постанови вилучено збір за реєстрацію та видачу свідоцтва представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, оскільки він не передбачений Законом;

не відпрацьований механізм захисту прав інтелектуальної власності, тому у новому проекті умови дотримання законних інтересів володільця патенту та власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту у разі обмеження його виключного права викладені з урахуванням змін до Закону, який набув чинності 1 липня 2016 року, де передбачено, що контроль за дотриманням цих умов здійснює лише володілець патенту, а власники господарств та особи, що надають їм послуги, зобов'язані надавати володільцю патенту на його запит відповідну інформацію щодо використання сорту;

не переглянуті розмір зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин, що унеможливлює своєчасне та якісне проведення всіх дій, завдань з експертизи заявки на сорт рослин, насамперед, польових та лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи; перешкоджає впровадженню сучасних комп’ютерних систем обробки даних, комунікації між заявником та експертами, що знижує ефективність роботи всієї системи з охорони прав на сорти рослин.

Угодою про асоціацію між Україною та ЄС (глава 9), яка була ратифікована Верховною Радою України, передбачено необхідність досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності, до яких відносяться і сорти рослин. Крім того, статтею 228 Угоди з метою сприяння і посилення охорони прав на сорти рослин відповідно до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин 1961 року, переглянутої в м. Женева 10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року та 19 березня 1991 року визначено доцільність співпраці у даній сфері, яка передбачає приведення законодавства України у сфері охорони прав на сорти рослин у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами. З огляду на вищезазначене, доречно прийняти правила, які діють на міжнародному рівні, і мають відношення до реєстрації сортів та прав на них.

Законом України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено зміни до закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (далі – Закон). Внесення змін до постанови необхідне, щоб механізми, які запроваджуються прийнятим Законом, запрацювали в повному обсязі.

Враховуючи наведене, розв’язати поставлену проблему за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів неможливо.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Громадяни виграють лише опосередковано, за рахунок зростання у перспективі пропозиції с-г продукції вищої якості

 -

Держава

Держава виконає свої міжнародні зобов’язання щодо охорони сортів рослин, та у перспективі отримуватиме вищі податкові надходження від продажу більш якісної с.-г продукції. Збільшаться надходження до державного бюджету.

 -

Суб’єкти господарювання,

Права інтелектуальної власності суб’єктів господарювання, які створюють сорти рослин, будуть захищені

 -

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Права інтелектуальної власності суб’єктів малого підприємництва, які створюють сорти рослин, будуть захищені

 -

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю прийняття даного проекту постанови є:

налагодження процедури атестації та реєстрації представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, що сприятиме створенню ефективної системи захисту прав заявників, володільців патенту та власників майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту;

приведення у відповідність умов дотримання законних інтересів володільця патенту та власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту у разі обмеження його виключного права до Закону, який набув чинності 1 липня 2016 року;

надання права володільцю патенту самому здійснювати контроль за дотриманням своїх законних інтересів, що сприятиме створенню громадських об’єднань, які займатимуться збором відповідної інформацію щодо використання сорту та контролюватимуть плату справедливої винагороди їх власнику;

оптимізація витрат та упорядкування справляння зборів у сфері охорони прав на сорти рослин відповідно до вимог Закону;

створення ефективної системи охорони прав на сорти рослин.

ІІІ. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваги обраного способу

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання, скасування чинного регулювання

Такий спосіб є неприйнятний та не відповідає вимогам Закону та унеможливить реалізувати євро інтеграційні зміни та механізми, які запроваджуються прийнятим Законом. Це не забезпечить досягнення встановлених цілей, що є неприйнятним.

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Такий спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання та встановлених цілей. Відповідно до частини третьої статті 15 Закону від імені авторів сортів, заявників, володільців патентів та власників майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту можуть виступати їх представники, зокрема представники з питань інтелектуальної власності, зареєстровані відповідно до відповідного Положення про них, затвердженого Кабінетом Міністрів України. З цього випливає необхідність існування переліку всіх зареєстрованих представників з питань інтелектуальної власності нас орти рослин. Однак в Законі відсутні згадування про існування реєстру, рівно як і згадування про орган влади, який відповідає за його ведення, здійснення атестації представників. Діючим Положенням про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, встановлено, що такий реєстр існує і веде його Дерветфітослужба, що на даний час не відповідає дійсності. За таких обставин необхідно привести у відповідність дане протиріччя, в протилежному випадку механізм існувати не буде і проблему вирішити буде не можливо.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми та змін до Закону є найбільш доцільним та дасть змогу врегулювати процедуру атестації та реєстрації представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, що сприятиме створенню ефективної системи захисту прав заявників, володільців патенту та власників майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.

Перевагами обраного способу досягнення встановленої цілі є надання права володільцю патенту самому здійснювати контроль за дотриманням своїх законних інтересів, що сприятиме створенню громадських об’єднань, які займатимуться збором відповідної інформацію щодо використання сорту та контролюватимуть плату справедливої винагороди їх власнику, та зменшить кількість та частоту перевірок суб’єктів господарювання державними органами контролю та нагляду.

 

2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1-

Відсутність регулювання

Мінімальні (невідповідність регулювання має ризик паралізувати дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин через відсутність їх фінансування).

Зменшення надходжень до бюджету. Зростання напруги серед господарюючих суб’єктів. Відсутність єдиних правил функціонування ринку. Втрата виробничого потенціалу аграрної галузі.

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

3035136,0 грн.


Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Надання можливості захистити державні інтереси в сфері охорони прав на сорти рослин.

2579865,0 грн.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

Відсутні

Незахищеність. Обмеження доступу до сучасних досягнень світової селекції. Зменшення кількості та споживчого вибору продукції рослинництва

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

 Відсутні

Зменшення кількості та споживчого вибору продукції рослинництва

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Захищеність прав споживача та власності. Збільшення кількості та споживчого вибору рослинницької продукції

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

24

427

9

34

494

Питома вага групи у загальній кількості, %

4,86

86,44

1,82

6,88

100

Кількість зареєстрованих сортів рослин у відповідній групі, штук

11766

184

11950

Питома вага групи у загальній кількості зареєстрованих сортів, %

98,46

1,54

100

*Примітка. На сьогоднішній день подаються на випробування, проходять кваліфікаційну експертизу ВОС і ПСП та знаходяться в Державному реєстрі сортів придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів) і Державному реєстрі майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (Реєстр патентів) 11950 сортів рослин, заявниками на яких є 494 суб’єкти господарювання. Проведений аналіз суб’єктів господарювання, які приймають участь у реалізації проекту даного нормативно-правового акту (заявники сортів рослин) показує, що доля малих та мікропідприємств складає 8,7%, а частка суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становить 91,3%. На долю дрібних та малих підприємств припадає 184 сорти рослин, що становить 1,54 % від загальної кількості сортів рослин.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

 Відсутні

Відсутність належного функціонування ринку сортів рослин та продукції рослинництва. Втрата ринків збуту продукції.

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні (не сприятиме реалізації змін до Закону України, виконанню дій, пов'язаних з охороною прав на сорти рослин)

23964394,0 грн.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Забезпечення здорової конкуренції в частині набуття прав на сорти рослин, яке є початковим етапом ринкового обігу сортів, що позитивно вплине на якість виробництва насіння та садивного матеріалу та забезпечить його вихід на міжнародні ринки.

70034 895,0 грн.

 

Розрахунки витрат суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту

Залишення діючого регулювання без змін (табл.1):

 

№ з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту

Сума за 1 сорт рослин, грн

Сума за К сортів рослин, грн

Статті витрат

11.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

22.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

а) за подання заявки на сорт рослин;

 

б) за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин:

визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності та стабільності в закладах державної системи з охорони прав на сорти рослин;

визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності та стабільності безпосередньо у заявника;

експертиза на придатність на поширення сорту;

в) за виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту;

г) за видачу завіреної копії свідоцтва про державну реєстрацію сорту;

д) за видачу завіреної копії патенту на сорт рослин;

е) за внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт;

є) за внесення змін до Реєстру патентів за ініціативою особи, якій належать права на сорт;

ж) за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту;

з) за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту):

за перший рік

за другий рік

за третій рік

за четвертий рік

за п'ятий рік

за шостий рік

за сьомий рік

за восьмий рік

за дев'ятий рік

за десятий і кожний наступний рік;

 

и) за подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин"

і) за поновлення строку вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом

 

 

 

1300,0

 

 

1900,0 (сорти)

 

5700,0 (гібриди)

 

 

 

210,0

 

 

4070,0

 

 

500,0

 

200,0

 

500,0

 

 

600,0

 

 

600,0

 

 

 

350,0

 

 

 

400,0

450,0

550,0

650,0

800,0

950,0

1100,0

1300,0

1600,0

 

1900,0

 

 

500,0

 

 

1000,0

 

 

 

1300,0 х К1 = 1300,0 х 1500 = 1950000,0

1900,0 х К2 + 5700,0 х К3 = 1900,0 х 1050 + 5700,0 х 1250 = 9120000,0

 

 

 

210,0 х К4 = 210,0 х 200 = 42000,0

 

 

4070,0 х К5 = 4070,0 х 1500 = 6105000,0

 

500,0 х К6 = 500,0 х 950 = 475000,0

 

200,0 х К7 = 200,0 х 70 = 14000,0

500,0 х К8 = 500,0 х 25 = 12500,0

 

600,0 х К9 = 600,0 х 870 = 522000,0

600,0 х К10 = 600,0 х 500 = 300000,0

 

 

350,0 х К11 = 350,0 х 9200 = 3220000,0

 

 

 

400,0 х К12 = 400,0 х 692 = 276800,0

450,0 х К13 = 450,0 х 400 = 180000,0

550,0 х К14 = 550,0 х 144 = 79200,0

650,0 х К15 = 650,0 х 166 = 107900,0

800,0 х К16 = 800,0 х 251 = 200800,0

950,0 х К17 = 950,0 х 509 = 483550,0

1100,0 х К18 = 1100,0 х 131 = 144100,0

1300,0 х К19 = 1300,0 х 97 = 126100,0

1600,0 х К20 = 1600,0 х 68 = 108800,0

1900,0 х К21 = 1900,0 х 44 = 83600,0

 

500,0 х К22 = 500,0 х 300 = 150000,0

1000,0 х К23 =1000,0 х 25 = 25000,0

33.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

44.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

55.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових експертиз, тощо)

0

0

66.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

1,92

1,92 х К24 = 1,92 х 11950 = 22944,0

77.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

88.

Інше: транспортні, поштові витрати

18,0

18,0 х К24 = 18,0 х 11950 = 215100,0

99.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

23964394,0

 

Затвердження нового регуляторного акту (табл.2):

 

№ з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту

Сума за

1 сорт рослин, грн.

Сума за К сортів рослин, грн.

Статті витрат

11.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

22.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

а) за подання заявки на сорт рослин;

 

б) за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин:

визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності та стабільності в закладах державної системи з охорони прав на сорти рослин;

визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності та стабільності безпосередньо у заявника;

експертиза на придатність на поширення сорту;

 

б) за виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту;

в) за видачу завіреної копії свідоцтва про державну реєстрацію сорту;

г) за видачу завіреної копії патенту на сорт рослин;

д) за внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт;

е) за внесення змін до Реєстру патентів за ініціативою особи, якій належать права на сорт;

є) за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту;

 

ж) за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту):

за перший рік

 

за другий рік

 

за третій рік

 

за четвертий рік

 

за п'ятий рік

 

за шостий рік

 

за сьомий рік

 

за восьмий рік

 

за дев'ятий рік

 

за десятий і кожний наступний рік;

з) за подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин"

и) за поновлення строку вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на рослин"

 

 

3900,0

 

 

5700,0 (сорти)

 

17100,0 (гібриди)

 

 

 

630,0

 

 

12210,0

 

1500,0

 

600,0

 

600,0

1800,0

 

 

1800,0

 

 

1050,0

 

 

1200,0

 

 

 

1350,0

 

1650,0

 

1950,0

 

2400,0

 

2850,0

 

3300,0

 

3300,0

 

4800,0

5700,0

1500,0

3000,0

 

 

3900,0 х К1 = 3900,0 х 1500 = 5850000,0

 

5700,0 х К2 + 17100,0 х К3 = 5700,0 х 1050 + 17100,0 х 1250 = 27360000,0

 

 

 

 

630,0 х К4 = 630,0 х 200 = 126000,0

 

 

12210,0 х К5 = 12210,0 х 1500 = 18315000,0

1500,0 х К6 = 1500,0 х 950 = 1425000,0

600,0 х К7 = 600,0 х 70 = 42000,0

 

600,0 х К8 = 600,0 х 25 = 15000,0

1800,0 х К25 = 1800,0 х 400 = 720000,0

 

1800,0 х К26 = 1800,0 х 300 = 540000,0

 

1050,0 х К11 = 1050,0 х 9200 = 9660000,0

 

1200,0 х К12 = 1200,0 х 692 = 830400,0

 

 

1350,0 х К13 = 1350,0 х 400 = 540000,0

1650,0 х К14 = 1650,0 х 144 = 237600,0

1950,0 х К15 = 1950,0 х 166 = 323700,0

2400,0 х К16 = 2400,0 х 251 = 602400,0

2850,0 х К17 = 2850,0 х 509 = 1450650,0

3300,0 х К18 = 3300,0 х 131 = 432300,0

3900,0 х К19 = 3900,0 х 97 = 378300,0

4800,0 х К20 = 4800,0 х 68 = 326400,0

5700,0 х К21 = 5700,0 х 44 = 250800,0

1500,0 х К27 = 1500,0 х 220 = 330000,0

3000,0 х К23 =3000,0 х 25 = 75000,0

33.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

44.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

55.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо.

0

0

66.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

1,6

1,6 х К24 = 1,6 х 11950 = 19120,0

77.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

88.

Інше:транспортні, поштові витрати

15,5

15,5 х К24 = 15,5 х 11950 = 185225,0

99.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

70034895,0

 

Примітка:

І. Розрахунок витрат суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва вівся враховуючи реальні витрати щодо одного сорту та загальної кількості сортів рослин, які: подаються на випробування, проходять кваліфікаційну експертизу ВОС і ПСП та знаходяться в Державному реєстрі сортів придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів) і Державному реєстрі майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (Реєстр патентів). Сплата зборів здійснювалась згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. №1183 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1154.

К1 – кількість сортів рослин, по яких протягом року подаються документи заявки на проведення формальної експертизи сортів рослин;

К2 – кількість сортів рослин, які знаходяться в Програмі кваліфікаційної експертизи на визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності і стабільності (ВОС-тест) (сорти);

К3 – кількість сортів рослин, які знаходяться в Програмі кваліфікаційної експертизи на визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності і стабільності (ВОС-тест) (гібриди);

К4 – кількість сортів рослин, які проходять кваліфікаційну експертизу ВОС-тест безпосередньо у заявника;

К5 – кількість сортів рослин, які знаходяться в Програмі кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення (ПСП);

К6 – кількість сортів рослин, за які сплачується збір за виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту;

К7 – кількість сортів рослин, за які сплачується збір за видачу завіреної копії свідоцтва про державну реєстрацію сорту;

К8 – кількість сортів рослин, за які сплачується збір за видачу завіреної копії патенту на сорт рослин;

К9 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт;

К10 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за внесення змін до Реєстру патентів за ініціативою особи, якій належать права на сорт;

К11 – кількість сортів рослин, за які сплачується збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту;

К12 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за перший рік;

К13 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за другий рік;

К14 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за третій рік;

К15 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за четвертий рік;

К16 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за п'ятий рік;

К17 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за шостий рік;

К18 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за сьомий рік;

К19 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за восьмий рік;

К20 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за дев'ятий рік;

К21 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за десятий і кожний наступний рік;

К22 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачувався збір за за подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин";

К23 – кількість сортів рослин, за які сплачується збір за поновлення строку вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на рослин";

К24 – загальна кількість сортів рослин, які подаються на випробування, проходять кваліфікаційну експертизу ВОС і ПСП та знаходяться в Реєстрі сортів і Реєстрі патентів;

К25 – прогнозована кількість сортів рослин, за які буде сплачено збори за внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт;

К26 – прогнозована кількість сортів рослин, за які буде сплачено збори за внесення змін до Реєстру патентів за ініціативою особи, якій належать права на сорт;

К27 – прогнозована кількість сортів рослин, за які буде сплачено збір за подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин".

ІІ. N=451 – кількість суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва. Із 11950 сортів рослин, які подаються на випробування, проходять кваліфікаційну експертизу ВОС і ПСП та знаходяться в Реєстрі сортів і Реєстрі патентів: 11766 – подані підприємствами великого і середнього бізнесу, 184 – мікро та малими підприємствами.

ІІІ. Для підготовки документів при сплаті зборів за сорти рослин, які подаються на випробування, проходять кваліфікаційну експертизу ВОС і ПСП та знаходяться в Реєстрі сортів і Реєстрі патентів - використовувалося 12 аркушів паперу на один сорт рослин. Середня ціна 1 аркуша паперу – 0,16 грн. Сума витрат на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари): 12 х 0,16 = 1,92 (грн).

Після затвердження нового регуляторного акту, сума витрат на оборотні активи зменшиться за рахунок зменшення кількості використаних аркушів (будуть відсутні подання за внесення змін до Реєстру сортів): 10 х 0, 16 = 1,6 (грн).

ІV. Дані щодо транспортних, поштових витрат, витрат на оборотні активи підтверджуються інформацією Насіннєвої асоціації України, матеріалами засідань 2 "круглих столів" із заявниками сортів рослин, опитуваннями представників великого та середнього бізнесу.

 

Альтернатива ІІ. Залишення діючого регулювання без змін (табл.3):

 

№ з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума витрат одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва

Сума витрат по № суб'єктах

за перший рік

Сума витрат по № суб'єктах

за п'ять років

11.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

0

22.

Податки, збори та держмито (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів)

52608,3

23726350,0

118631750,0

33.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

0

44.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

0

55.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

0

0

0

66.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

50,9

22944,0

114720,0

77.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

0

88.

Інше: транспортні, поштові витрати

476,9

215100,0

1075500,0

99.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

53136,1

23964394,0

119821970,0

 

Загальна сума витрат 451 суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту за 11950 сортів рослин (К24), які подаються на випробування, проходять кваліфікаційну експертизу ВОС і ПСП та знаходяться в Реєстрі сортів і Реєстрі патентів: 23964394,0 грн.

Сума витрат на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва: 23964394,0 : 451 = 53136,1 (грн).

Альтернатива ІІІ - Затвердження нового регуляторного акту (табл.4):

 

№ з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту

(статті витрат)

Сума витрат одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва

Сума витрат по N суб'єктах

за перший рік

Сума витрат по N суб'єктах

за п'ять років

 

11.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

0

22.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів

154834,9

69830550,0

349152750,0

33.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

0

44.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

0

55.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз)

0

0

0

66.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари)

42,4

19120,0

95600,0

77.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

0

88.

Інше: транспортні, поштові витрати

410,7

185225,0

926125,0

99.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

155288,0

70034895,0

350174475,0

 

Загальна сума витрат 451 суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акту за 9450 сортів рослин (К28), що подаватимуться на випробування, проходитимуть кваліфікаційну експертизу ВОС і ПСП та знаходяться в Реєстрі сортів і Реєстрі патентів: 70034895,0 грн. Сума витрат на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва: 70034895,0 : 451 = 155288,0 (грн).

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результати- вності

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 –Відсутність регулювання

1

Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті, такий спосіб не відповідає вимогам Закону

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

2

Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті належним чином в повному обсязі. Матимуть місце випадки недотримання норм законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

4

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде).

Зазначений спосіб не порушує вимог Закону, є найбільш доцільним та дасть змогу врегулювати процедуру атестації та реєстрації представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, привести у відповідність до Закону умови дотримання законних інтересів володільця патенту та власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту у разі обмеження його виключного права, оптимізація витрат та упорядкування справляння зборів у сфері охорони прав на сорти рослин.

 


Рейтинг результативності

Вигоди

 (підсумок)

Витрати

 (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Такий спосіб є неприйнятний та не відповідає вимогам Закону та унеможливить реалізувати євро інтеграційні зміни та механізми, які запроваджуються прийнятим Законом.

Відсутній механізм захисту прав інтелектуальної власності, зокрема умови дотримання законних інтересів володільця патенту та власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту у разі обмеження його виключного права, процедури атестації та реєстрації представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин. Зменшення надходжень до бюджету через не можливість суб’єктів господарювання здійснювати свою діяльність.

Враховуючи відсутність вигоди та суттєві негативні наслідки Альтернатива 1 – Відсутність регулювання займає третє місце у рейтингу.

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Бюджетні витрати на ведення Реєстру сортів рослин України складають 3035136,0 грн. Витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становлять 23 964 394,0 грн. Крім цього, прийняття даної альтернативи спричинить виникнення правових колізій, адміністративних бар’єрів через неврегульованість сплати зборів у сфері охорони прав на сорти рослин. Відсутній механізм захисту прав інтелектуальної власності. Зменшення кількості та споживчого вибору продукції рослинництва.

Враховуючи відсутність вигоди, значні негативні наслідки, бюджетні витрати та витрати суб’єктів господарювання

Альтернатива 2 – залишення діючого регулювання без змін займає друге місце у рейтингу

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Ліквідація адміністративних бар’єрів в сфері державної реєстрації прав на сорти рослин. Узгодження інтересів бізнесу та держави, визначення процедури атестації та реєстрації представників з інтелектуальної власності на сорти рослин. Приведення у відповідність умов дотримання законних інтересів володільця патенту та власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту у разі обмеження його виключного права згідно змін до Закону, який набув чинності 1 липня 2016 року. Надано право володільцю патенту самому здійснювати контроль за дотриманням своїх законних інтересів, що сприятиме створенню громадських об’єднань, які займатимуться збором відповідної інформацію щодо використання сорту та контролюватимуть плату справедливої винагороди їх власнику.

Бюджетні витрати на ведення Реєстру сортів рослин України складатимуть 2579865,0 грн. Витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становитимуть 70 034 895,0 грн.

Оскільки через затвердження нового регуляторного акту цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті повною мірою, враховуючи скорочення витрат,

Альтернатива 3 - затвердження нового регуляторного акту займає перше місце у рейтингу

 

      

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Місце № 1

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Цілі державного регулювання досягаються у повній мірі

Ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту немає

Місце № 2

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

Місце № 3

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропонований регуляторний акт визначає:

розробку проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183":

Положення про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин;

Умови дотримання законних інтересів володільця патенту та власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту у разі обмеження його виключного права;

Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин;

права та обов’язки суб’єктів таких правовідносин.

5.1. Способи розв’язання визначеної проблеми

Прийняття Положення про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин дасть можливість:

 на законодавчому рівні встановити механізм атестації та реєстрації представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин;

сприятиме створенню ефективної системи охорони прав на сорти рослин, яка забезпечить продовольчу безпеку держави.

Прийняття Умов дотримання законних інтересів володільця патенту та власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту у разі обмеження його виключного права дадуть можливість:

відпрацювати механізм захисту прав інтелектуальної власності, у проекті постанови умови дотримання законних інтересів володільця патенту та власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту у разі обмеження його виключного права до Закону, який набув чинності 1 липня 2016 року;

здійснювати контроль за дотриманням цих умов має право лише володілець патенту, а власники господарств та особи, що надають їм послуги, зобов'язані надавати володільцю патенту на його запит відповідну інформацію щодо використання сорту.

Прийняття Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин дасть можливість:

оптимізувати витрати та упорядкувати справляння зборів у сфері охорони прав на сорти рослин відповідно до вимог Закону;

забезпечити отримання достовірних результатів експертизи заявки на сорт рослин.

5.2. Заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту.

Центральному органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику в сфері охорони прав на сорти рослин:

погодити зазначений проект постанови із зацікавленими органами виконавчої влади;

подати проект постанови на розгляд Кабінету Міністрів України та його прийняття Урядом;

забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акту шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті.

5.3. Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

5.4. Негативних обставин, які можуть впливати на виконання акту не передбачається.

5.5. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органам державної влади не потрібно додаткових витрат із бюджету.

Процедура атестації та реєстрації представників з питань інтелектуальної власності на сорт рослин, умови дотримання законних інтересів володільця патенту та власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту у разі обмеження його виключного права, розмір та порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин відповідає вимогам Закону "Про охорону прав на сорти рослин", не потребує прийняття будь-яких управлінських рішень і спрямовується лише на отримання об’єктивної інформації в даній сфері.

Враховуючи наведене, вважаємо що причини, які могли би заважати впровадженню та виконанню вимог регуляторного акту, відсутні.

У разі настання очікуваних наслідків дії акту можливість отримання державою, суб’єктами господарювання або громадянами будь-якої шкоди не передбачається, а тому характеристика механізму повної або часткової її компенсації не визначалась.

5.6. Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта.

З прийняттям проекту регуляторного акта у відповідних системах державного нагляду та контролю, а також виробничого та громадського контролю змін або додаткових заходів не передбачається.

VІ. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання - бюджетна установа Мінагрополітики:

(альтернатива ІІ)

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на проце-дуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн./год. **

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, пр./рік ***

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністру-вання регулювання (за рік), грн.

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання, в т.ч. внесення відомостей (змін до них) до електронних баз даних, контролю, допоміжних реєстраційних журналів

0,3

25,6

24

494

91054,1


2.Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі (камеральні, виїзні)

-

-

-

-

-

3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4.Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6.Підготовка звітності за результатами регулювання

0,6

25,6

24

494

182108,2

7.Інші, в т.ч. отримання від суб’єктів господарювання клопотань, платіжних доручень, їх розгляд; зарахування коштів; виставлення повідомлень на сплату зборів; ведення листування із суб’єктами господарювання

1,1

25,6

24

494

333864,9

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

607027,2

Разом за 5 років

Х

Х

Х

Х

3035136,0

 

** посадовий оклад спеціаліста державного органу, відповідно до Постанови КМУ від 09.12.2015 №1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" дорівнює 4308,0 грн./21 робочий день/8 годин=25,6 грн./год.

*** аналіз загальної кількості сортів рослин, які подаються на сортовипробування, проходять кваліфікаційну експертизу ВОС і ПСП та знаходяться в Державному реєстрі сортів придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів) і Державному реєстрі майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (Реєстр патентів) за останні три роки показав:

на даний час кількість суб’єктів господарювання, які приймають участь у реалізації проекту даного нормативно-правового акту становить 494;

кількість сортів рослин, які подаються на сортовипробування, проходять кваліфікаційну експертизу ВОС і ПСП та знаходяться в Реєстрі сортів і Реєстрі патентів – 11950.

Тому, в цілому на одного суб’єкта великого та середнього господарювання щорічно припадає 11950 : 494 = 24 процедури (дії по сортам).

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: бюджетна установа Мінагрополітики:

(альтернатива ІІІ)

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн./год. **

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, пр./рік ***

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністру-вання регулювання (за рік), грн.

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання, в т.ч. внесення відомостей (змін до них) до електронних баз даних, контролю, допоміжних реєстраційних журналів

0,2

25,6

24

494

60702,7

2.Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі (камеральні, виїзні)

-

-

-

-

-

3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4.Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-


6.Підготовка звітності за результатами регулювання, в т.ч. надання звітів Мінагрополітики

0,4

25,6

24

494

121405,4

7.Інші, в т.ч. отримання від суб’єктів господарювання клопотань, платіжних доручень, їх розгляд; зарахування та перезарахування коштів; виставлення повідомлень на сплату зборів; ведення листування із суб’єктами господарювання

1,1

25,6

24

494

333864,9

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

515973,0

Разом за 5 років

Х

Х

Х

Х

2579865,0

     

 

** посадовий оклад головного спеціаліста державного органу, відповідно до Постанови КМУ від 09.12.2015 №1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" дорівнює 4308,0 грн./21 робочий день/8 годин=25,6 грн./год.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Запланований строк дії регуляторного акту - необмежений, оскільки потреба в правовому врегулюванні питань, які висвітлені в постанові, є постійним.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі змін, внесених до законодавчих актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект постанови.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акту:

 

№ з/п

Показник результативності регуляторного акта

Значення показника

на дату набрання чинності Законом

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта через 1 рік)

11.

Кількість сортів рослин, які знаходяться в Реєстрі сортів рослин, шт.

9229

10379

22.

Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, шт.

466

515

33.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання проекту постанови в частині дій пов’язаних з охороною прав на сорти рослин

3035136,0

 

2579865,0

 

Рівень поінформованості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - вище середнього за рахунок:

а) юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть ознайомитися з проектом постанови, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

б) у разі прийняття, постанову буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) та Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua);

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строк проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акту – через 1 рік після прийняття.

Строк проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акту - щороку до 1 березня року, наступного за звітним.

Відстеження результативності відбуватиметься за допомогою аналізу статистичних даних компетентних державних органів.

 

  

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux