портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 18 жовтня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 813"

 

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                      №____   

Київ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 15 серпня 2012 р. № 813

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 813 "Про затвердження Порядку та умов надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій) і переліку сільськогосподарських культур та видів страхових ризиків (продуктів), на які у 2012 році надається компенсація вартості страхових платежів (премій)" (Офіційний вісник України, 2012 p., № 66, ст. 2704; 2013 р., № 82, ст. 3039), замінивши у назві, тексті постанови та додатку до постанови слова та цифри "на які у 2012" словами та цифрами "на які у 2013".

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                         М. АЗАРОВ

 

Повідомлення про оприлюднення
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 813"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 813" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту постанови Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 813" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua /розділ Регуляторна політика /Проекти регуляторних актів 2013).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: 4012@minapk.gov.ua;

виконавець Мірошниченко О.О., телефон: 278-34-84.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                        І.Ю. Бісюк

 

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 813"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 813" (далі – проект постанови) розроблено на виконання Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" з метою надання можливості отримання сільськогосподарськими товаровиробниками державної підтримки шляхом здешевлення страхових платежів (премій) у відповідному році.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття постанови є надання сільськогосподарським товаровиробникам у 2013 році державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій).

Мета досягається шляхом заміни у назві, тексті постанови та додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 813 слів та цифр "на які у 2012" на слова та цифри "на які у 2013", що дозволить у поточному році здійснити компенсацію вартості страхових платежів (премій) сільськогосподарським товаровиробникам при страхуванні озимої пшениці на період перезимівлі від ризику її загибелі за рахунок коштів Державного бюджету України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою", постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року" та постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 року № 813 "Про затвердження Порядку та умов надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій) і переліку сільськогосподарських культур та видів страхових ризиків (продуктів), на які у 2012 році надається компенсація вартості страхових платежів (премій)".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту постанови не потребує додаткового виділення коштів з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Державною фінансовою інспекцією України, Державною казначейською службою України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг.

6. Регіональний аспект

Проект постанови розроблено з урахуванням пропозицій, які були висловлені у зверненнях департаментів агропромислового розвитку облдержадміністрацій та сільськогосподарських товаровиробників.

6¹ Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект акта відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови надіслано на опрацювання та погодження до Центрального комітету Профспілок агропромислового комплексу України.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови надасть можливість здешевити вартість страхування сільськогосподарської продукції у відповідному бюджетному році та забезпечити беззбиткове виробництво сільськогосподарської рослинницької продукції.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                            М.В. Присяжнюк

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 813"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 813" (далі – проект постанови) розроблено з метою надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій) у 2013 році.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект постанови передбачає здійснення у поточному році компенсації вартості страхових платежів (премій) сільськогосподарським товаровиробникам при страхуванні озимої пшениці на період перезимівлі від ризику її загибелі за рахунок коштів державного бюджету.

3. Альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Під час підготовки проекту постанови було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін. Проте, даний спосіб не дозволить надавати у поточному році державну підтримку у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій).

Другим альтернативним способом прийняття проекту постанови є підготовка нової редакції Порядку та умов використання бюджетних коштів.

Однак, оскільки зміни, які пропонується внести, є незначними і за обсягом менші, ніж 50 відсотків тексту постанови, цей спосіб є недоцільним.

Оптимальним рішенням досягнення зазначеної цілі є прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 813", який надасть можливість у поточному році здійснювати компенсацію вартості страхових платежів (премій) сільськогосподарським товаровиробникам при страхуванні озимої пшениці на період перезимівлі від ризику її загибелі за рахунок коштів державного бюджету.

Таким чином, прийняття проекту постанови є єдиним способом досягнення цілей та розв’язання проблем, вказаних вище.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

З метою надання сільськогосподарським товаровиробникам у поточному році державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій), проект постанови передбачає заміну в назві, тексті постанови та додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 813 слів та цифр "на які у 2012" на слова та цифри "на які у 2013".

Прийняття проекту постанови дозволить здійснювати Мінагрополітики України ефективну політику в сфері страхування сільськогосподарської  продукції.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

На досягнення цілей у разі прийняття даного регуляторного акта можуть вплинути такі позитивні фактори:

- створення привабливих умов для здійснення страхування сільськогосподарської рослинницької продукції, як для сільськогосподарських товаровиробників, так і страховиків;

- ефективне використання бюджетних коштів за програмою державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників шляхом здешевлення страхових платежів (премій);

- підвищення рівня фінансового забезпечення сільгосптоваровиробників.

Негативними факторами можуть бути:

- відсутність бюджетного фінансування або фактична відсутність коштів, що мають спрямовуватись на заходи державної підтримки;

- незадовільний фінансовий стан більшості сільгосптоваровиробників, який обумовлюється відсутністю обігових коштів;

- відсутність у страхувальників впевненості в отриманні відшкодувань від страхових компаній за  понесеними збитками.

Зазначений проект розроблено у відповідності з положеннями чинного законодавства України.

Реалізація положень запропонованого проекту постанови не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України. Часткова компенсація страхових платежів буде здійснюватись в межах видатків, передбачених міністерству за програмою.

6. Очікувані результати прийняття акта

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

 

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

забезпечення реалізації державної політики у сфері страхування сільськогосподарської продукції;

забезпечення цільового використання бюджетних коштів.

Немає.

Сільськогосподарські товаровиробники

отримання сільськогосподарськими товаровиробниками державної підтримки при страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій);

поліпшення фінансового стану сільськогосподарських товаровиробників.

Немає.

 

Населення

Немає.

Немає.

 

7. Обґрунтування дії строку акта

Строк дії постанови – один бюджетний рік.

8. Показники результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

- аналіз стану страхування сільськогосподарської рослинницької продукції сільгосптоваровиробниками;

- обсяги застрахованих посівів сільськогосподарської рослинницької продукції;

- кількість сільгосптоваровиробників, яким буде надано часткову компенсацію страхових платежів;

- середній обсяг компенсації, що буде наданий на здешевлення страхових платежів в розрахунку на одне господарство та 1 га;

- порівняльна оцінка загальних розмірів державної бюджетної підтримки сільського господарства та її впливу на фінансовий стан сільгосптоваровиробників;

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, - не передбачається, тому що запропонованим проектом постанови передбачається внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 813, які нададуть можливість у поточному році здійснювати компенсацію вартості страхових платежів (премій) сільськогосподарським товаровиробникам при страхуванні озимої пшениці на період перезимівлі від ризику її загибелі за рахунок коштів державного бюджету.

- кількість сільгосптоваровиробників, на яких поширюватиметься дія акта, – близько 42,3 тис. сільськогосподарських товаровиробників;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться сільгосптоваровиробниками, пов’язаний з виконанням вимог акта:

- проект постанови не передбачає додаткових витрат на оформлення документів та додаткового часу, який буде витрачено для отримання права на одержання державної підтримки;

- продовження дії постанови у поточному році.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 813" був розміщений в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження здійснюється 1 раз на 3 роки після повторного відстеження шляхом аналізу статистичних даних з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись за показниками результативності Мінагрополітики України з основних положень актів.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                        І.Ю. БісюкOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux