портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 01 серпня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 р. № 186"

 

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

          від  ______________                                                                                                                                                                              №__________   

Київ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 15 лютого 1999 р. № 186

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 р № 186 "Про деякі питання державного регулювання виробництва спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" (Офіційний вісник України, 1999 р. №7, ст. 237; 2000 р., № 25, ст. 1062; 2003 р., № 17, ст. 772) такі зміни:

1. У пункті 1:

в абзаці другому слова "і рецептури" виключити та слова "Комітетом  харчової промисловості за погодженням з Міністерством фінансів" замінити словами "Міністерством аграрної політики та продовольства за погодженням з Міністерством доходів і зборів";

в абзаці третьому слова "Комітетом з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості за погодженням з Міністерством фінансів" замінити словами "Міністерством аграрної політики та продовольства за погодженням з Міністерством доходів і зборів".

2. У пункті 2:

в абзаці другому та шостому слова "Міністерством фінансів за поданням Комітету харчової промисловості" замінити словами "Міністерством аграрної політики та продовольства за погодженням з Міністерством доходів і зборів";

в абзаці четвертому слова "Міністерством фінансів за поданням Комітету з питань садівництва, виноградарства та виноробної  промисловості" замінити словами "Міністерством аграрної політики та продовольства за погодженням з Міністерством доходів і зборів".

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                            М. АЗАРОВ

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 р. № 186"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 р. № 186" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 р. № 186" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2013).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: scherbina@minapk.gov.ua.

 

 

Заступник директора

        Департамента продовольства                                                                                                                                                               Р.М. Грузінов

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 р. № 186"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 15 лютого 1999 р. № 186" (далі – проект постанови) розроблено на виконання підпункту 91.2.2 підпункту 91.2 пункту 91 розділу VI Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня  2013 року № 128.

2. Мета та шляхи її досягнення

Проект постанови розроблений з метою спрощення з урахуванням законодавства Європейського Союзу порядку розроблення і поставлення харчової продукції на виробництво, погодження і затвердження технологічної документації (рецептури), зокрема на виробництво спирту етилового, горілки, лікеро-горілчаних виробів та алкогольних напоїв з використанням спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 року № 186 "Про деякі питання державного регулювання виробництва спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткового виділення коштів з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством доходів і зборів України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (http://www.minagro.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується  соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови  Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 15 лютого 1999 р. № 186" дасть можливість спростити порядок погодження і затвердження технологічної документації (рецептури), зокрема на виробництво спирту етилового, горілки, лікеро-горілчаних виробів та алкогольних напоїв з використанням спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                             М.В. Присяжнюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 року № 186

 

1. Визначення та  аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин:

На сьогоднішній день, харчові продукти виробляються відповідно до чинної нормативної документації та затверджених рецептур. Рецептури затверджують керівники підприємств або об'єднань, крім рецептур на горілки, горілки особливі, лікеро-горілчані та слабоалкогольні напої, які затверджує заступник Міністра аграрної політики та продовольства України за погодженням з Міністерством доходів і зборів України. В той час, коли підприємства лікеро-горілчаної промисловості були державними, і держава відповідала за якість такої продукції, затвердження рецептур центральним органом виконавчої влади було актуальним. На сьогоднішній день відповідальність за вироблену продукцію несуть виробники. Зокрема, відповідно до статті 20 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" виробляти та вводити в обіг небезпечні, не придатні до споживання харчові продукти забороняється. Особи, які займаються діяльністю з виробництва харчових продуктів, повинні забезпечувати використання у харчових продуктах дозволених інгредієнтів, які використовуються в дозволених межах, є безпечними та належної якості.

Разом з тим, рецептура є інтелектуальною власністю підприємства, і кожен виробник намагається тримати її зміст у таємниці, крім того погодження рецептур з Мінагрополітики України та Міністерством доходів та зборів України вимагає витрати часу, якого зазвичай у підприємства не вистачає, аби швидко відреагувати на вимоги попиту ринку.

Враховуючи те, що рецептури розробляються на підставі Державних стандартів або технічних умов, які розглядаються та погоджуються вищезазначеними Центральними органами виконавчої влади, на сьогоднішній день немає необхідності затверджувати ще й рецептури.

2. Визначення цілей державного регулювання:

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 15 лютого 1999 року № 186" (далі – проект постанови) розроблено на виконання підпункту 91.2.2 розділу VI Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128.

Метою державного регулювання є спрощення порядку введення в обіг харчової продукції.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу:

Під час розробки проекту постанови було розглянуто низку альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Перший спосіб – залишення без змін норм чинного законодавства, і як результат буде не вирішеним завдання передбачене Національним планом дій на 2013 рік щодо спрощення порядку введення в обіг харчової продукції.

Другий спосіб – прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 року № 186"

Таким чином розробка проекту постанови є оптимальним варіантом, який дозволить розв’язати вищезазначену проблему.

4. Опис механізмів для розв’язання зазначеної проблеми, відповідні заходи:

Прийняття проекту постанови спростить процедуру введення в обіг горілок, горілок особливих, лікеро-горілчаних та слабоалкогольних напоїв.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

Перешкод для реалізації норм цього акту у разі його прийняття немає.

Ризик впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на дію акта відсутній.

6. Очікувані результати прийняття акта:

Прийняття проекту постанови дасть можливість встановити однакові вимоги до затвердження рецептур для всіх  виробників харчових продуктів та напоїв та зменшити витрати часу на їх затвердження. Прийняття акту не потребує витрат з державного та місцевого бюджетів.

7. Обґрунтування строку дії акта:

Регуляторний акт запроваджується на необмежений термін.

8. Визначення показників результативності акта:

До показників результативності регуляторного акта належать:

- внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 року № 186 "Про деякі питання державного регулювання виробництва спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів".

Прогнозні значення:

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – дія акта поширюватиметься на суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво горілок, горілок особливих, лікеро-горілчаних та слабоалкогольних напоїв.

З рівнем поінформованості  суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Верховної Ради України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                             В.М. ДавиденкоOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux