портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 07 лютого 2017

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету

Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 "Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 29, ст. 1710; 2012 р., № 27, ст. 1014; 2013 р., № 26, ст. 862; № 28, ст. 955; № 31, ст. 1077) такі зміни:

у назві та пункті 1 постанови слова "справляння збору та" виключити;

вступну частину постанови викласти у такій редакції:

"Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:";

у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві слова "справляння збору та" виключити;

у пункті 1 слова "справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (далі – збір) в розмірах, встановлених Податковим кодексом України, та" виключити;

пункт 2 виключити;

в абзаці першому пункту 6 слова "органів Держфінінспекції" замінити словами "органів Держаудитслужби";

у тексті Порядку слова "головних управлінь агропромислового розвитку обласних" та "управлінь агропромислового розвитку районних" в усіх відмінках замінити словами "структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку обласних" та "структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних" у відповідному відмінку.

 

  

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН   

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587" (далі – проект постанови), спрямованого на приведення порядку використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства у відповідність до законодавства Мінагрополітики оголошує про його публікацію на офіційному веб-сайті.

Проектом постанови вносяться зміни до діючого нормативно-правового акта для приведення його положень у відповідність до законодавства з метою ефективного використання коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" за КПКВК 2801350 "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними".

Проект постанови є регуляторним актом, який сприятиме використанню коштів, передбачених держбюджетом на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Проект постанови та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Мінагрополітики України, відповідальний виконавець: Пустовіт Володимир Михайлович, тел. (044) 279-40-30, е-mail: volodymyr.pustovit@minagro.gov.ua. 

Державна регуляторна служба України: 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587" (далі – проект постанови) розроблено відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є приведення у відповідність до чинного законодавства механізму надання державної підтримки за бюджетною програмою 2801350 "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними". Зазначеним проектом постанови буде внесено зміни до діючого Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансово-економічні розрахунки не приводяться у зв’язку із тим, що проект постанови не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на його впровадження.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови направлено на погодження Міністерству фінансів України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Державній регуляторній службі України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика") відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

З прийняттям проекту постанови буде приведено у відповідність до чинного законодавства механізм надання державної підтримки на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

 

 

Міністр аграрної політики  

та продовольства України                                                                                                                                                                Т. Кутовий

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587"

 

I. Визначення проблеми

Протягом 2000-2014 років суб’єктам господарювання надавалася державна підтримка на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Фінансування галузі здійснювалося за рахунок бюджетної програми 2801350 "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними" (далі – Програма). Джерелом надходження коштів був цільовий державний збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

З 2015 року зазначений збір було скасовано, у зв’язку з чим фінансування Програми було призупинено. При цьому, за підсумками 2014 року за Програмою була зареєстрована кредиторська заборгованість у сумі 255,9 млн. гривень.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у поточному році передбачено фінансування за Програмою у сумі 75 млн. гривень, що дає можливість забезпечити часткову виплату наявної кредиторської заборгованості.

Проте, на сьогоднішній день і зв’язку з реорганізацією як центральних так і місцевих органів виконавчої влади для забезпечення надходження коштів суб’єктам господарювання до діючого Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587 необхідно внести відповідні уточнення. Крім того необхідно виключити процедуру справляння коштів збору як таку, яка на сьогодні не відповідає законодавству.

II. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є приведення чинного нормативно-правового акту у відповідність до діючого законодавства.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки діючий механізм використання бюджетних коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства потребує приведення у відповідність до чинного законодавства.

Альтернатива 2

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки дана сфера не регулюється ринковими механізмами.

Альтернатива 3

Прийняття зазначеного проекту постанови

Зазначений спосіб є оптимальним вирішенням проблеми, оскільки внесення змін дозволить привести діючий нормативно-правовий акт у відповідність до законодавства.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

немає

Діючі регуляторні акти не дозволяють здійснити виплату суб’єктам господарювання передбаченої держбюджетом державної підтримку на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Альтернатива 2

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

немає

За допомогою ринкових механізмів не можливо здійснити виплату суб’єктам господарювання передбаченої держбюджетом державної підтримки на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Альтернатива 3

Прийняття зазначеного проекту постанови

дозволить покращити фінансове становище суб’єктів господарювання – одержувачів коштів;

дозволить одержувачам здійснити своєчасні сплати податків та зборів до бюджетів;

підвищення рівня агротехніки при догляді за насадженнями та збільшити валове виробництво продукції;

приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства.

Додаткові витрати не передбачаються

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

немає

немає

Альтернатива 2

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

немає

немає

Альтернатива 3

Прийняття зазначеного проекту постанови

немає

немає

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

(понад 1000 тис. грн.)

Середні

(від 250 до 1000 тис. грн.)

Малі

(від 50 до 250 тис. грн.)

Мікро

(до 50 тис. грн.)

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

11

30

81

129

251

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

4,4

11,9

32,3

51,4

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

немає

Відсутня можливість отримання державної підтримки суб’єктам господарювання

Альтернатива 2

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

немає

Відсутня можливість отримання державної підтримки суб’єктам господарювання

Альтернатива 3

Прийняття зазначеного проекту постанови

Дозволить спрямувати 75 млн. гривень державної підтримки 251 суб’єктам господарювання, у яких на сьогодні обліковується невиплачена кредиторська заборгованість за Програмою

Додаткові витрати не передбачаються

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Оптимальним альтернативним способом досягнення цілей з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей є прийняття проекту постанови.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

1

Проблема взагалі не вирішується.

Альтернатива 2

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

1

Проблема взагалі не вирішується

Альтернатива 3

Прийняття зазначеного проекту постанови

2

Прийняттям зазначеного проекту постанови цілі регуляторного акта будуть досягнуті в межах передбачених держбюджетом коштів повною мірою, проте, враховуючи вищі обсяги кредиторської заборгованості, ніж передбачені обсяги державної підтримки, проблема не вирішується повною мірою.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

немає

немає

Існуючі проблеми в даній сфері за допомогою діючих регуляторних актів не врегульовуються (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 2

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

немає

немає

Врегулювати існуючі проблеми в даній сфері ринковими механізмами неможливо (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 3

Прийняття зазначеного проекту постанови

існує

немає

Прийняття проекту дозволить скоротити наявну кредиторську заборгованість за Програмою (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Зазначений спосіб не можливий оскільки діюча редакція чинного механізму використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства потребує приведення у відповідність до чинного законодавства.

Х

Альтернатива 2

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки дана сфера не регулюється за допомогою ринкових механізмів.

Х

Альтернатива 3

Прийняття зазначеного проекту постанови

Зазначений спосіб є оптимальним, оскільки дозволить привести діючий механізм використання бюджетних коштів у відповідність до діючого законодавства.

Немає ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для досягнення цілей, визначених у розділі II Аналізу регуляторного впливу, пропонується здійснити такі організаційні заходи:

- провести погодження проекту постанови із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та Державною регуляторною службою України;

- забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Розв’язання проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проекту постанови.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

На виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги додаткових витрат не передбачається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежений у часі, оскільки бюджетне фінансування відбувається незалежно від будь-яких термінів за наявності бюджетних призначень на відповідний рік.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта такі:

зменшення обсягів кредиторської заборгованості за бюджетною програмою;

кількість суб’єктів господарювання, які отримають державну підтримку за бюджетної програми.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності проекту постанови буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення до регуляторного акта відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься один раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінагрополітики протягом усього строку дії регуляторного акта шляхом аналізу щорічних даних Мінагрополітики.

Відстеження будуть узагальнюватись та, у разі необхідності, вноситись у якості пропозицій до плану нормативно-правової діяльності Мінагрополітики на відповідний рік.

 

  

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux