портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 15 лютого 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від ______________                                                                                                                                                                                     №____  

 

 

Київ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету

Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 “Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 29, ст. 1710) такі зміни:

1. Постановляючу частину постанови викласти у такій редакції:

“Відповідно до пункту 5 частини другої розділу ХІХ Прикінцевих положень та пункту 16 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:”.

2. У пункті 1 Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого зазначеною постановою, слова “Законом України “Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”  замінити словами та цифрами “пунктом 16 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України”.

 

 

          Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                            М. АЗАРОВ

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.kiev.ua 15 лютого 2013 року.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: 01011, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України e-mail: pustovit@minagro.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                                  О.В. Сень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до пункту 5 частини другої розділу ХІХ Прикінцевих положень Податкового кодексу України з 1 січня 2013 року визнано таким, що втратив чинність Закон України “Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”.

Згідно з пунктом 16 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України до 1 січня 2018 року встановлюється збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 затверджений Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. При цьому у зв’язку з втратою чинності Закону України “Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” виникла необхідність внесення змін до постанови в частині посилань на діючі законодавчі акти.

2. Мета і шляхи її досягнення

З метою приведення постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 у відповідність до законодавства проектом постанови передбачається внести зміни до постановляючої частини вказаної постанови та редакції Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства в частині посилань на Податковий кодекс України.

3. Правові аспекти

Конституція України;

Податковий кодекс України;

Закон України “Про Державний бюджет на 2013 рік”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством доходів і зборів України, Міністерством юстиції України та Державною фінансовою інспекцією України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Регіональний аспект

Положення проекту постанови не містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект постанови для обговорення розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.kiev.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 “Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” забезпечить приведення її положень у відповідність до законодавства.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                         І.Ю. Бісюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності

Відповідно до пункту 5 частини другої розділу ХІХ Прикінцевих положень Податкового кодексу України з 1 січня 2013 року визнано таким, що втратив чинність Закон України “Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”.

Згідно з пунктом 16 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України до 1 січня 2018 року встановлюється збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 затверджений Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. При цьому у зв’язку зі зміною законодавчої бази виникла необхідність внесення змін до постанови в частині посилань на діючі законодавчі акти.

2. Визначення цілей державного регулювання

У зв’язку з втратою чинності Закону України “Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” проектом передбачається внести зміни до постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587 та Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства в частині посилань на норми Податкового кодексу України.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити, як чинний варіант регулювання. Але враховуючи те, що посилання на законодавчі акти в діючій редакції постанови не відповідають на сьогодні чинному законодавству, то такий спосіб є недоцільним.

Другий альтернативний спосіб:

прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587” є на даний час оптимальним рішенням, що розв’язує проблему та відповідає чинному законодавству України.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

З метою розв’язання проблеми проектом пропонується внести зміни до постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587 та Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства в частині посилань на діючи норми Податкового кодексу України, вилучивши відповідні посилання Закон України “Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”, який втратив чинність.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить приведення норми нормативного-правового акта до нор чинного законодавства.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587” дасть змогу забезпечити використання коштів, передбачених за КПКВК 2801350 “Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними”.

 

 

Витрати

Вигода

Держава

З Державного бюджету на підтримку виділяється 100 млн гривень

Одержить приріст валового виробництва плодів, ягід, винограду та хмелю

Суб’єкт підприємницької діяльності

Бюджетна заборгованість перед господарствами за 2012 рік складає 327 млн. гривень

Внаслідок часткового повернення наявної заборгованості покращить їх фінансовий стан

Населення

Не передбачено

Стабілізація цін на ринку продовольчих товарів та покращення їх якості

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта обмежений встановленим Податковим кодексом України терміном дії збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства до 1 січня 2018 року.

8. Визначення показників результативності акта

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних дією акта - не передбачається, тому що кошти виділяються з Державного бюджету відповідно до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.

2) Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – близько 800 суб’єктів господарювання.

3. Час, який затратить суб’єкт господарювання для отримання підтримки – протягом року.

4) Розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – додаткових витрат не передбачається, запровадження цього нормативно-правового акту зменшить витрати сільгосппідприємств на проведення заходів з підвищення родючості ґрунтів 50 %, так як компенсація виконаних робіт з державного бюджету становитиме близько ½ частини затрат.

5) Збільшення кількості сільськогосподарської продукції в регіонах, в яких вони знаходяться та створяться умови для забезпечення продовольчої безпеки.

6) Зміцнення фінансово-економічного стану суб’єктів господарювання.

7) Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.

8) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній, проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587” був розміщений 15.02.2013 року на офіційному веб-сайті www.mіnagro.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базові відстеження результативності регуляторного акта здійснюються до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження регуляторного акта буде здійснюватись по показниках результативності регуляторного акта Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                        О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux