портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 06 липня 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 786"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                   №___  

 

Київ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів

України від 15 липня 1997 р. № 786

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

     Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" (Офіційний вісник України, 1997 р., № 30, ст.36; 2000 р., № 27, ст. 1123; 2001 р. № 23, ст. 1034; 2005 р. № 33, ст. 1990; 2006 р., № 45, ст. 3015; 2011 р.) зміни, що додаються.

 

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

 Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 786"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 786" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект постанови розроблено відповідно до Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік. Метою проекту є спрощення процедури затвердження норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, що сприятиме дерегуляції підприємницької діяльності, уникненню зайвих втрат часу і коштів суб'єктами господарювання та підвищенню ефективності виробництва вітчизняної продукції.

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http//www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,

E-mail: valentina.zayets@minagro.gov.ua

тел. 279-63-67

Державна регуляторна служба України

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01001,

тел.254-52-16

факс.226-31-81

E-mail: inform@dkrp.gov.ua

 

 

         Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997р. № 786"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 786" пов’язано з необхідністю дерегуляції господарської діяльності та адаптації до практики, що використовується в Європейському Союзі.

Відповідно до статті 20 Закону України "Про енергозбереження" передбачена стандартизація у сфері енергозбереження, а на період до введення в дію систем енергетичних стандартів допускається застосування прогресивних норм і нормативів витрат паливно-енергетичних ресурсів.

В Україні до цього часу діє застаріла система нормування, відповідно до якої керівник підприємства чи організації незалежно від форм власності з сумарним річним споживанням понад 1000 тонн умовного палива  повинен не тільки розробляти, а й погоджувати з відповідними органами виконавчої влади норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997р. № 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" містить положення щодо погодження з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, які розроблені підприємствами для власних потреб.

Необхідність щорічного погодження і перепогодження норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів є надзвичайно обтяжливою для вітчизняних підприємств.

Слід зазначити, що тільки в агропромисловому комплексі налічується понад 18 тисяч підприємств, які є споживачами паливно-енергетичних ресурсів.

При будь-якій зміні умов виробництва, в тому числі: зміні номенклатури, асортименту, обсягів виробництва та зберігання продукції, переведенні виробництва з одного виду палива на інший (наприклад, з природного газу на альтернативне паливо), вищезазначені норми змінюються і відповідно повинні бути перепогоджені з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, що потребує від суб'єктів господарської діяльності значних витрат часу та коштів.

Така неефективна система не відповідає практиці, яка існує в Європейському Союзі, де керівники разом з відповідними фахівцями підприємств самостійно визначають обсяги витрат паливно-енергетичних ресурсів при виробництві продукції, виходячи з їх економічної або екологічної доцільності.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою розроблення проекту постанови є відміна процедури погодження норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для підприємств відповідними органами виконавчої влади, що дозволить керівникам підприємств самостійно затверджувати зазначені норми, а також відміна затвердження типових норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України  "Про енергозбереження";

постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження із  Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством юстиції України, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови  розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не  стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дозволить спростити процедуру затвердження норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, призведе до дерегуляції підприємницької діяльності, уникнення зайвих втрат часу і коштів суб’єктами господарювання та підвищення ефективності виробництва вітчизняної продукції.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                               О.М. Павленко

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 786"

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997р. № 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" містить положення щодо погодження норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, розроблених для потреб підприємства міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

Необхідність щорічного погодження норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів є надзвичайно обтяжливою для вітчизняних підприємств.

Слід зазначити, що тільки в агропромисловому комплексі налічується понад 18 тисяч підприємств, які є споживачами паливно-енергетичних ресурсів.

При будь-якій зміні умов виробництва, в тому числі: зміні номенклатури, асортименту, обсягів виробництва та зберігання продукції, переведенні виробництва з одного виду палива на інший (наприклад, з природного газу на альтернативне паливо), вищезазначені норми змінюються і відповідно повинні бути перепогоджені з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, що потребує від суб'єктів господарської діяльності значних витрат часу та коштів.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 786" пов’язано з необхідністю дерегуляції господарської діяльності та адаптації до практики, що використовується в Європейському Союзі.

2. Визначення цілей державного регулювання

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 786" дозволить підприємствам самостійно визначати норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, виходячи з їх економічної та екологічної доцільності, що є важливою складовою дерегуляції господарської діяльності та адаптації до практики, що використовується в Європейському Союзі.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

залишити чинний варіант регулювання, але, враховуючи значні витрати часу на щорічне погодження та перепогодження норм питомих витрат у суб’єктів господарювання, відсутні стимули щодо змін норм у прогресивному напрямку, що знижує ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів. У зв’язку з цим такий спосіб є недоцільним.

Другий альтернативний спосіб:

прийняття проекту постанови дозволить суб’єктам господарювання (споживачам паливно-енергетичних ресурсів), особливо у випадку, якщо норми залежать від обсягів виробництва, погодних та інших зовнішніх факторів об'єктивного характеру, самостійно коригувати протягом року встановлені норми питомих витрат з урахуванням їх максимальної економії та збільшити ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів.

4. Опис механізмів для розв’язання зазначеної проблеми, відповідні заходи

З прийняттям проекту постанови буде відмінено необхідність процедури погодження норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для підприємств з відповідними органами виконавчої влади, що дозволить керівникам підприємств самостійно затверджувати зазначені норми.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Перешкод для реалізації норм цього акта у разі його прийняття немає.

Ризик впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на дію акта відсутній.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

підтримка курсу на дерегуляцію господарської діяльності

відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

дасть можливість підприємствам самостійно затверджувати норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, виходячи з їх економічної та екологічної доцільності

відсутні

Інтереси громадян

відсутні

відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Передбачається, що регуляторний акт набере чинності відповідно до законодавства України.

Термін дії регуляторного акта пропонується не обмежувати в часі.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належать:

 

Розмір надходжень до бюджету

Прийняття проекту постанови не змінить розмір надходжень до бюджету від суб’єктів господарювання

 

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта

Дія акта поширюється на усіх суб’єктів господарювання, які мають сумарне річне споживання понад 1000 тонн умовного палива

Час та розмір коштів, що витрачаються суб’єктами підприємницької діяльності на реалізацію регуляторного акта

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, сприятиме економії робочого часу суб’єктів господарювання

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб

Достатній. Проект постанови розміщено для обговорення на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua)

 

Після прийняття акта його редакцію також буде розміщено на офіційних сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                               О.М. Павленко

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux