портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 19 грудня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1126"

 

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                      №____    

                                                                                                           Київ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 14 жовтня 2009 р. № 1126

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1126 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 82, ст. 2774) зміни, що додаються.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                             М. АЗАРОВ

 

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1126"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1126" Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1126" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.go.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України (e-mail: flot@darg.gov.ua), виконавець Хобта Світлана Олександрівна.

 

 

Заступник Міністра –

керівник апарату                                                                                                                                                                                            О.В. Сень

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1126"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1126" (далі – проект постанови) розроблено на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)".

Прийняття зазначеного проекту постанови дозволить забезпечити відповідність критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства до вимог Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту постанови є перегляд критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності щодо зменшення кількості та частоти здійснення перевірок та звуження кола суб’єктів господарювання, які відносяться до найвищої та середньої ступенів ризику, у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)".

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України від 05 квітня 2007 року "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує виділення коштів з бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Розроблений проект постанови не впливає на розвиток адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не відноситься до проектів нормативно -  правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

З прийняттям постанови відбудеться узгодження норм чинного законодавства.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                                 В.С. Дроник

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1126"

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, є приведення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до вимог чинного законодавства.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1126" (далі – проект постанови) розроблено на виконання  пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)".

Розробка проекту постанови викликана необхідністю приведення нормативної бази у відповідність до вимог чинного законодавства.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект постанови спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі в цілому.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Існують два альтернативні способи досягнення цілей:

І спосіб - не вносити зміни до діючого законодавства, однак діюча постанова буде суперечити вимогам Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752. Це не забезпечить досягнення поставленої цілі, що є неприйнятним.

ІІ спосіб – прийняття постанови. Це дозволить привести у відповідність  критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначить періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості відповідно до вимог діючого законодавства.

Враховуючи наведене, другий спосіб є доцільним для досягнення зазначених цілей.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Основним механізмом для розв’язання проблеми є прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1126".

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям запропонованого проекту постанови буде приведено чинний нормативно-правовий акт відповідність до вимог чинного законодавства.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

 

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Удосконалення механізму реалізації державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості

Додаткові витрати відсутні

 

Суб'єкти господарювання

Удосконалення визначення ступенів ризиків від здійснення господарської діяльності у сфері безпеки мореплавства флоту рибної промисловості, зменшить кількість та частоту здійснення перевірок та звузить коло суб'єктів господарювання, які відносяться до високого, середнього та незначного ступенів ризику.

Додаткові витрати відсутні

Населення

Визначення прав та обов'язків, виховання громадян у дусі повного і неухильного додержання законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості

Додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк чинності акта не обмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, метою даного проекту постанови є приведення нормативно-правового акта у сфері безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до вимог чинного законодавства.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту постанови не встановлюють ні податки, ні надходження.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання оцінюється як середній. Проект постанови розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua) та на веб-сайті Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, встановлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження - до набрання актом чинності;

повторне відстеження - через рік з моменту набрання актом чинності;

періодичні відстеження - кожні три роки, починаючи з дня заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для відстежень - дослідження статистичних показників.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                                 В.С. Дроник

 

 

 

 

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux