портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 14 вересня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 468"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

  

Київ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету

Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 468

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 468 "Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг" (Офіційний вісник України 2009 р., № 37, ст. 1240, № 50, ст. 1688; 2012 р., № 11, ст. 403) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2018 року.

 

 

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 468"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Мінагрополітики оголошує про публікацію проекту постанови.

Проект постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 468" (далі – проект постанови) розроблено на виконання Плану імплементації Регламенту (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1144 та підпункту 5 пункту 31 Плану заходів з імплементації розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 217.

Проект постанови дасть можливість наблизити вимоги до маркування харчових продуктів, які складаються з генетично модифікованих організмів або містять генетично модифіковані організми до вимог, які діють в країнах європейського співтовариства. Разом з тим, виконати поставлені Урядом завдання щодо імплементації Регламенту (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС.

Проект постанови, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до проекту постанови розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики: www.minagro.gov.ua (розділ Регуляторна політика Проекти регуляторних актів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу в письмовій та електронній формі просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011, e-mail: vitaliy.vilbitskiy@minagro.gov.ua (Вільбіцький Віталій Анатолійович (044) 278 67 24);

Державна регуляторна служба України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail:inform@dkrp.gov.ua.

 

  

Заступник Міністра                                                                                                                                                                                 О. Ковальова  

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 468"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

В рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами (далі – Угода про асоціацію), ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII, на виконання Плану імплементації Регламенту (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1144 та підпункту 5 пункту 31 Плану заходів з імплементації розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 217, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 468" (далі – проект постанови).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект постанови розроблено з метою наближення законодавства України до законодавства європейського співтовариства в частині вимог до маркування харчових продуктів, які складаються з генетично модифікованих організмів або містять генетично модифіковані організми.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1144 "Про схвалення розроблених Міністерством аграрної політики та продовольства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 217 "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує виділення додаткових коштів з державного бюджету та/або місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством охорони здоров’я України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови потребує громадського обговорення та розміщено на сайті Мінагрополітики у розділі "регуляторна політика".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови сприятиме підвищенню інформування споживачів щодо властивостей харчових продуктів, зокрема тих, що складаються чи містять генетично модифіковані організми, а також сприятиме ефективному виконанню Угоди про асоціацію.

 

  

Заступник Міністра                                                                                                                                                                           О. Ковальова 

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 468"

 

I. Визначення проблеми

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. №  468" (далі – проект постанови) розроблено в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року
№ 1678-
VII, на виконання  Плану імплементації Регламенту (ЄС)
№ 1830/2003 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради
щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1144 та підпункту 5 пункту 31 Плану заходів з імплементації розділу
IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 217.

Проект постанови передбачає внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. №  468 та Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг, затвердженого вищевказаною постановою.

Основними змінами у проекті постанови є приведення у відповідність
до європейських вимог маркування харчових продуктів, а саме передбачено, що після затвердження проекту постанови, у переліку складників харчового продукту після найменування кожного з тих, що складаються з генетично модифікованих організмів чи містять генетично модифіковані організми, у дужках буде виконуватися напис "складається з ГМО" або "містить генетично модифікований(і) організм(и) (назва організму (ів))". Напис виконуватиметься  таким самим шрифтом, що і перелік складників.

Вищезазначені зміни направлені в основному на забезпечення повного
і надійного інформування споживачів про харчові продукти, які містять
або вироблені з використанням генетично модифікованих організмів
та вводяться в обіг, з тим щоб споживачі могли робити усвідомлений вибір щодо використання даного продукту.

Дія проекту постанови поширюється на харчові продукти, які містять або вироблені з використанням генетично модифікованих організмів, що пройшли державну реєстрацію у встановленому порядку. Харчові продукти, які містять або вироблені з використанням генетично модифікованих організмів, які не зареєстровані у встановленому порядку, не підпадають під дію цього проекту постанови і не можуть бути присутніми на ринку. Не застосовується відповідне маркування й до харчових продуктів, що містять або вироблені з використанням генетично модифікованих організмів, у кількості, що менша від 0,9 відсотка харчових інгредієнтів які розглядаються індивідуально, або харчових продуктів, що складаються з одного інгредієнту, за умови, що ця присутність є випадковою і технічно неминучою.

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Держава

Так

-

Суб’єкти господарювання,

Так

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Так

-

__________ 

* У разі коли проблема впливає на суб’єктів малого підприємництва, необхідно у подальших таблицях конкретизувати питому вагу суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив.

II. Цілі державного регулювання

Розроблення проекту постанови передбачено Планом імплементації Регламенту (ЄС) № 1830 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1144 та підпунктом 5 пункту 31 Плану заходів з імплементації розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 217.

Основними цілями державного регулювання є:

Привести вимоги до маркування харчових продуктів, які містять або вироблені з використанням генетично модифікованих організмів у відповідність з європейськими, встановленими Регламентом (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з ГМО, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 (збереження ситуації, яка існує на цей час)

Чинна редакція Порядку  етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України  від 13 травня 2009 р. № 468 не в повній мірі відповідає положенням Регламенту (ЄС) № 1830 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС. Разом з тим, вказаний спосіб не дозволить наблизити законодавство України до вимог вищевказаного Регламенту та виконати поставлене завдання щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Тобто залишаться не виконаними План імплементації Регламенту (ЄС) № 1830 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від  26 листопада 2014 року
№ 1144 та підпункт  5 пункту 31 Плану заходів 
з імплементації 
розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані
з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 217.

Альтернатива 2 (прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2009 р. №  468"

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р.  №  468" дозволить привести вимоги до харчових продуктів, які містять або вироблені з використанням генетично модифікованих організмів у відповідність з європейськими, встановленими Регламентом (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з ГМО, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС.

Прийняття проекту постанови дозволить виконати
План імплементації Регламенту (ЄС) № 1830
від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту
та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від  26 листопада 2014 року
№ 1144 та підпункт  5 пункту 31 Плану заходів 
з імплементації розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані
з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 217.

 

Інші способи, що не передбачають Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2009 р. № 468" є непридатними, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Отже, враховуючи зазначене, запропонована "Альтергнатива 2" є найбільш доцільною для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигод не передбачається, оскільки ситуація в частині маркування генетично модифікованих харчових продуктів не відповідає європейським вимогам. 

Не потребує додаткових матеріальних  та інших витрат  з бюджетів усіх рівнів.

Альтернатива 2

Підвищення ефективності щодо адаптації Порядку  етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені
з їх використанням та вводяться в обіг, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 травня 2009 р.
№ 468 до європейського законодавства  та виконання міжнародних зобов’язань, зокрема Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що передбачає перегляд законодавства та підзаконних актів для приведення їх у відповідність
із вимогами Європейського Союзу.

Не потребує додаткових матеріальних  та інших витрат з бюджетів усіх рівнів.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Ситуація залишається на існуючому рівні та не відповідає європейським нормам.

Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.

Альтернатива 2

Забезпечення повного  і надійного інформування споживачів про харчові продукти, які містять
або вироблені з використанням генетично модифікованих організмів, з тим щоб споживачі могли робити усвідомлений вибір щодо використання даного продукту.

Основними факторами  впливу будуть споживчий вибір, отримання інформації споживачами, вплив на здоров’я, безпеку та право громадян.

Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

-

-

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигод не передбачається, оскільки ситуація щодо маркування харчових продуктів, які містять або вироблені з використанням генетично модифікованих, буде відбуватись на загальних підставах відповідно до Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 468.

Витрати залишаються на існуючому рівні.

Альтернатива 2

-

-


IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. №  468" забезпечить надійне інформування споживачів про харчові продукти, які містять або вироблені з використанням генетично модифікованих організмів,  а також надасть можливість особам здійснювати господарську діяльність, пов’язану з їх виробництвом та обігом, а також сприятиме ефективному виконанню Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Здійснення вибору оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Законодавство України в частині маркування ГМО не відповідає європейським нормам.

Альтернатива 2

4

Прийняття постанови забезпечить надійне інформування споживачів про харчові продукти, які містять або вироблені
з використанням генетично модифікованих організмів, а також надасть можливість особам здійснювати господарську діяльність, пов’язану з їх виробництвом та обігом,
а також сприятиме ефективному виконанню Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.  

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Вигод не передбачено, оскільки ситуація із маркування харчових продуктів, які містять
або вироблені з використанням генетично модифікованих організмів не відповідає європейським нормам.

-

-

Альтернатива 2

Вигоди передбачено в частині наближення  законодавства України до європейських норм щодо  маркування харчових продуктів, які містять або вироблені
з використанням генетично модифікованих організмів. 

 

Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

Прискорення адаптації законодавства України до європейських норм.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

-

-

Альтернатива 2

Здійснення вказаних заходів позитивно позначиться на всіх заінтересованих сторонах: держави, суб’єктів господарювання та громадян шляхом удосконалення системи маркування харчових продуктів,
які містять або вироблені
з використанням генетично модифікованих організмів.

Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого акта.


V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2009 р. №  468", що дозволить виконати завдання щодо імплементації Регламенту (ЄС) № 1830 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Що стосується проведення розрахунку витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади  чи органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (відповідний розрахунок не здійснюється, якщо розробником буде здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, то Мінагрополітики, при підготовці проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 року
№  468",  листом від 15 липня 2016 року № 37-20-13/10886 (копія додається) звернулося до Національної асоціації виробників м’яса та м’ясопродуктів України, асоціації "Союз птахівників України", Української асоціації виробників і переробників сої, асоціації "УКРКОНДПРОМ" та Європейської бізнес асоціації з метою надання вищезазначених розрахунків (копії листів-відповідей додаються).

За наслідками вищевказаного звернення міністерству були надані відповіді від:

- асоціації "Союз птахівників України", що на даний час здійснити відповідні розрахунки не є можливим;

- асоціації "УКРКОНДПРОМ",  підприємства галузі не використовують сировину, яка містить ГМО і в подальшому не збираються її застосовувати. Тому, надати інформацію щодо витрат в наслідок застосування сировини
з ГМО не мають можливості;

- Української асоціації виробників і переробників сої, перелік питань,
на які необхідно дати відповідь, не входить до компетенції асоціації.

Відповідь до Міністерства аграрної політики та продовольства України від Національної асоціації виробників м’яса та м’ясопродуктів України
та Європейської бізнес асоціації не надходила.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи, що Порядок етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням
та вводяться в обіг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 468 має необмежений термін дій, строк дії запропонованого регуляторного акта пропонується також не обмежувати.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання для визначення результативності акта обрано такі показники:

– кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта - оператори, що розміщують харчові продукти які містять або вироблені з використанням генетично модифікованих організмів;

– витрати коштів і часу, пов’язаних з виконанням вимог акта, операторами, що розміщують харчові продукти, які містять або вироблені з використанням генетично модифікованих організмів –  витрати коштів та часу на передачу, отримання та зберігання інформації операторами відсутні;

– розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта - збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів не передбачається;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – середній. Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики для отримання зауважень та пропозицій. Після прийняття регуляторного акта його буде опубліковано у засобах масової інформації та розміщено на сайті Верховної Ради України, у нормативно-правовій системі "Ліга".

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності цього регуляторного ата буде здійснюватися у строки, визначені законодавством.

Проведення відстежень результативності регуляторного акта здійснюватиметься у такі строки:

- базового відстеження – до набрання чинності актом шляхом опрацювання наданих зауважень і пропозицій за наслідками оприлюднення акта на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

- повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

- періодичне відстеження буде здійснюватись один раз на кожні 3 роки починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності цього акта.

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта буде використовуватися соціологічний та статистичний метод.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Відділом міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                           О. Ковальова Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux