портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 04 лютого 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____   

Київ

 

Про внесення змін до Порядку здійснення спеціального використання

водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах

(їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі,

виключній (морській) економічній зоні та на континентальному

шельфі України

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 992 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 97, ст. 3321) зміни, що додаються.

 

 

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Зазначений проект разом з пояснювальною запискою та аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика") та Держрибагентства України (www.darg.gov.ua, розділ – "Діяльність", підрозділи – "Проекти документів" – "Проекти нормативних документів").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту акта та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: law@vet.gov.ua.

04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 45-А, Державне агентство рибного господарства України, e-mail: akva@darg.gov.ua.

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Відповідальний виконавець: Плічко Василь Федорович, тел. 484-63-55

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства  України                                                                                                                                 Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України"

 

1.  Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України" (далі – Проект) розроблено з метою усунення неузгодженостей та неточностей в Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 992 (далі – Порядок).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект розроблений з метою внесення змін до Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 992, що дозволить узгодити застосовані в ньому норми, а також усунути неточності, які містяться в Порядку.

3. Правові аспекти

Проект розроблено відповідно до Законів України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 992 "Про затвердження Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України" та інших підзаконних нормативно-правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Даний нормативно-правовий акт не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект потребує погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, а саме з Міністерством юстиції України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект не містить положень, які вказували б на ознаки дискримінації та не порушує Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

7. Запобігання корупції

Проект не визначає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект нормативно-правового акта розміщено на офіційних сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua. та Державного агентства рибного господарства України www.darg.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття Проекту дасть можливість Держрибагентству України забезпечити вдосконалення нормативно-правового врегулювання питання спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).

Реалізація Проекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Для виконання Проекту достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів.

Прийняття Проекту у запропонованій редакції забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття даного нормативно-правового акта буде підставою для:

досконалого регулювання порядку спеціального використання водних біоресурсів з врахуванням інтересів усіх суб’єктів відповідних правовідносин;

поєднання природоохоронних вимог і економічних інтересів учасників рибогосподарської діяльності;

нарощування виробництва продукції промислового рибальства з метою гарантування продовольчої безпеки країни, задоволення потреб населення у високоякісній  продукції рибної промисловості;

сплати податків до Державного бюджету України.

 

 

Міністр агарної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                 О.М. Павленко

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України"

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України" (далі – проект постанови), полягає в удосконаленні та уточненні норм, встановлених Порядком здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 992 (далі – Порядок).

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект постанови спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі в цілому, основними цілями прийняття є:

- врегулювання правовідносин, що виникають при здійсненні спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключні (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України;

- усунення колізій та неузгодженостей норм, які застосовуються Порядком.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час підготовки проекту постанови було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб призводить до не зрозумілого для користувачів водних біоресурсів викладення деяких норм Порядку.

Другий спосіб – прийняття проекту постанови, що надасть можливість уточнити та узгодити норми, які застосовуються Порядком.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Механізм дії регуляторного акта

Для досягнення цілей, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, проектом постанови передбачено внесення змін до Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 992.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту постанови із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернету – на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства рибного господарства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям запропонованого проекту постанови буде вирішено питання удосконалення чинного нормативно-правового акта, який регулює порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

 

Суб’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

нарощування виробництва продукції промислового рибальства з метою гарантування продовольчої безпеки країни, задоволення потреб населення у високоякісній  продукції рибної промисловості

Не передбачено

Суб’єкти господарювання

удосконалення законодавчого врегулювання порядку спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України;

здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі.

Не передбачено

Населення

збільшення споживання рибної продукції на душу населення.

Не передбачено

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії проекту постанови не обмежується.

Діє постійно з дня набрання чинності регуляторного акта.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, що регулюють зазначене питання чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений проект постанови.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, метою даного Проекту є затвердження змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 992.

Впровадження регуляторного акта сприятиме уникненню двоякого тлумачення норм, які регулюють здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України.

Разом з тим необхідно зазначити, що прийняття проекту постанови не передбачає утворення державних структур управління і не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проводитись через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                                Я.Б. КовалівДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux