портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 20 грудня 2018

Про внесення змін до Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 


Про внесення змін до Порядку загальнодержавного

топографічного і тематичного картографування

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 661 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 71, ст. 2615; 2015 р., № 46, ст. 1472; 2017 р., № 22, ст. 615), зміни, що додаються.

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                  В. ГРОЙСМАН

 

 


Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування»

 

1. Розробник:  

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, головний розробник Міністерство аграрної політики та продовольства України.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Метою прийняття проекту постанови є внесення змін до Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 661 «Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування», необхідних для  забезпечення формування бази топографічних даних, як систематизованої сукупності геопросторових даних про територію України для ефективного прийняття управлінських рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, задоволення потреб суспільства в усіх видах географічної інформації, інтегрування в глобальну і європейську інфраструктуру геопросторових даних.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України і на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. (044) 278-81-71, факс (044) 278-76-02, e-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03680, МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел.: (044) 249 96 97, e-mail: topomaps@land.gov.ua

Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. (044) 286 47 11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

В. о. Міністра аграрної політики 

та продовольства України                                                                                                                                                             М. МАРТИНЮК


Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування»

 

Мета: забезпечення формування бази топографічних даних, як систематизованої сукупності геопросторових даних про територію України для ефективного прийняття управлінських рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, задоволення потреб суспільства в усіх видах географічної інформації, інтегрування в глобальну і європейську інфраструктуру геопросторових даних.

1. Підстава розроблення проекту акта 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування» (далі – проект постанови) розроблено за ініціативою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» створення та оновлення державних топографічних карт і планів у графічній, цифровій, фотографічній та інших формах, точність і зміст яких забезпечують вирішення загальнодержавних, оборонних, науково-дослідних та інших завдань, видання цих карт і планів, а також проектування, складання і видання загальногеографічних, політико-адміністративних, науково-довідкових та інших тематичних карт і атласів міжвідомчого значення, навчальних картографічних посібників, належать до загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Порядком загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 р. № 661, визначено що:

державна топографічна карта – цілісний картографічний твір багатоцільового призначення, що уніфікований за математичною основою, змістом, оформленням і зображенням геопросторових об’єктів.

Топографічні карти за способом створення та подання геопросторових даних про природні та штучні об’єкти місцевості, явища та взаємозв’язки між ними поділяються на аналогові, цифрові та електронні.

Загальнодержавне топографічне картографування здійснюється в масштабах 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:250000, 1:500000 і 1:1000000. Топографічні карти таких масштабів є державними. На основі державних топографічних карт створюються тематичні і спеціальні карти.

На державних топографічних картах з відповідною масштабу карти точністю та генералізацією зображуються: елементи математичної основи; пункти Державної геодезичної мережі; гідрографічна мережа та гідротехнічні споруди; населені пункти; промислові, сільськогосподарські та соціально-культурні об’єкти; дороги та дорожні споруди; рельєф; рослинність та ґрунти; кордони та межі; магнітне схилення.

Створення та оновлення топографічних карт здійснюється із застосуванням геоінформаційних технологій, які уніфікують засоби формування і використання баз топографічних і картографічних даних у топографо-геодезичному і картографічному виробництві.

Актуальні топографічні дані є базовими в національній інфраструктурі геопросторових даних, в геоінформаційних системах підтримки прийняття управлінських рішень, у системах автоматизованого створення й ведення кадастрів різного призначення, системах навігації та позиціювання. У цих системах топографічні дані становлять основу для координатно-просторової прив’язки тематичних даних, що виробляються у результаті інженерних вишукувань, земельно-кадастрових робіт, межування земель, статистичних досліджень та інших спеціальних обстежень.

Згідно з підпунктами 19, 20 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 р. № 15, Держгеокадастр відповідно до покладених на нього завдань забезпечує формування та ведення Державного картографо-геодезичного фонду України, регіональних картографо-геодезичних фондів, бази цифрових і електронних карт та геопросторових даних, які використовуються у топографо-геодезичному та картографічному виробництві; забезпечує формування і ведення банку геодезичних даних та баз топографічних даних.

База топографічних даних – сукупність взаємопов’язаних складноструктурованих геопросторових даних, керування якою здійснюється централізовано.

База топографічних даних складається із програмного забезпечення, геоінформаційних систем та спеціалізованих програмних засобів і обладнання для ефективного керування процесами формування наборів геопросторових даних у базі топографічних даних. 

Для забезпечення єдиних підходів з відображення об’єктів реального світу на топографічних картах і планах під час їх створення та оновлення, використання відомостей бази топографічних даних є обов’язковим.

З метою вдосконалення взаємодії у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, урегулювання питань загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, створення національної інфраструктури геопросторових даних та геоінформаційних систем, підвищення якості топографо-геодезичного та картографічного виробництва, ефективного прийняття управлінських рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, постала нагальна потреба у формуванні бази топографічних даних. 

3. Суть проекту акта

Проектом постанови пропонується формування бази топографічних даних покласти на адміністратора бази топографічних даних – державне унітарне підприємство, визначене Держгеокадастром та віднесене до сфери його управління, яке буде здійснювати заходи з формування, технічного і технологічного супроводження та адміністрування бази топографічних даних, забезпечувати її актуальність, достовірність, збереження і захист відомостей та доступ до них. 

Порядок створення та функціонування бази топографічних даних визначається Мінагрополітики.

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»;

постанова Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 661 «Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування»;

Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує додаткових коштів із Державного бюджету України. Фінансування виконання заходів з формування бази топографічних даних буде здійснюватися за бюджетною програмою «Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону».

6. Прогноз впливу

Проект акта спрямований на підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, забезпечення виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників

(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив (до року)

середньостроковий вплив (більше року)

Держава

Реалізація заходів з загальнодержавного топографічного картографування,  створення геоінформаційних систем

 

 

Позитивний

(підвищення точності результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт, створення геопросторових даних на територію України)

Позитивний

(підвищення точності результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт, створення геопросторових даних на територію України для прийняття ефективних управлінських рішень органами виконавчої влади)

Проект акта дозволить підвищити ефективність реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, забезпечить створення геопросторових даних на територію України для прийняття ефективних управлінських рішень органами виконавчої влади та інтегрування в глобальну і європейську інфраструктуру геопросторових даних

Органи місцевого самоврядування 

Реалізація заходів з загальнодержавного топографічного картографування,  створення геоінформаційних систем

Позитивний

(підвищення точності результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт, створення геопросторових даних на територію України).

Позитивний

(підвищення точності результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт, створення геопросторових даних на територію України для прийняття ефективних управлінських рішень органами місцевого самоврядування).

Проект акта дозволить підвищити ефективність реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, забезпечить створення геопросторових даних на територію України для прийняття ефективних управлінських рішень органами місцевого самоврядування, забезпечить потреби суспільства в усіх видах географічної інформації

Населення

Реалізація заходів з загальнодержавного топографічного картографування, створення геоінформаційних систем

Позитивний

(підвищення точності результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт, визначення меж земельних ділянок)

Позитивний

(підвищення точності результатів топографо-геодезичних робіт, визначення меж земельних ділянок)

Проект акта створить умови для забезпечення населення достовірними геопросторовими даними, що дозволить визначити межі земельних ділянок з високою точністю по всій території держави

7. Позиція заінтересованих сторін

З метою проведення консультацій із заінтересованими сторонами законопроект розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України (minagro.gov.ua) та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (land.gov.ua).

8. Громадське обговорення

Проект постанови не потребує громадського обговорення та проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект постанови підлягає проведенню правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

Положення проекту постанови не містять ознаки дискримінації. 

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

12. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить Держгеокадастру забезпечити формування бази топографічних даних, як систематизованої сукупності геопросторових даних про територію України для ефективного прийняття управлінських рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, задоволення потреб суспільства в усіх видах географічної інформації, інтегрування в глобальну і європейську інфраструктуру геопросторових даних.


В. о. Голови                                                                                                                                                                                       О. КОЛОТІЛІН

 

 

 


Аналіз регуляторного впливу 

проекту постанови Кабінету Міністрів України«Про внесення змін до Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування»

 

І. Визначення проблеми

Топографо-геодезична і картографічна діяльність є одним із основних видів діяльності для ефективного розвитку економіки, науки, зміцнення національної безпеки та оборони держави. Вона є сукупністю управлінських, виробничих, наукових і освітніх заходів для створення, зберігання і доведення до користувачів топографо-геодезичної і картографічної інформації та даних.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (далі – Закон) створення та оновлення державних топографічних карт і планів у графічній, цифровій, фотографічній та інших формах, точність і зміст яких забезпечують вирішення загальнодержавних, оборонних, науково-дослідних та інших завдань, видання цих карт і планів, а також проектування, складання і видання загальногеографічних, політико-адміністративних, науково-довідкових та інших тематичних карт і атласів міжвідомчого значення, навчальних картографічних посібників, належать до загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Відповідно до Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                     від 04 вересня 2013 року № 661 (далі – Постанова) визначено що:

державна топографічна карта – цілісний картографічний твір багатоцільового призначення, що уніфікований за математичною основою, змістом, оформленням і зображенням геопросторових об’єктів.

Топографічні карти за способом створення та подання геопросторових даних про природні та штучні об’єкти місцевості, явища та взаємозв’язки між ними поділяються на аналогові, цифрові та електронні.

Загальнодержавне топографічне картографування здійснюється в масштабах 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:250000, 1:500000 і 1:1000000. Топографічні карти таких масштабів є державними. На основі державних топографічних карт створюються тематичні і спеціальні карти.

Згідно з підпунктами 19, 20 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 р. № 15, Держгеокадастр відповідно до покладених на нього завдань забезпечує формування та ведення Державного картографо-геодезичного фонду України, регіональних картографо-геодезичних фондів, бази цифрових і електронних карт та геопросторових даних, які використовуються у топографо-геодезичному та картографічному виробництві; забезпечує формування і ведення банку геодезичних даних та баз топографічних даних.

У процесі швидкого розвитку та масового застосування геоінформаційних технологій топографо-геодезичні й картографічні служби розвинених країн світу переорієнтували свою діяльність на виробництво геоінформаційних ресурсів нового покоління. В сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій бази топографічних даних стають переважаючим видом кінцевої топографо-геодезичної продукції.

Актуальні топографічні дані є базовими в Національній інфраструктурі геопросторових даних, в геоінформаційних системах підтримки прийняття управлінських рішень, у системах автоматизованого створення й ведення кадастрів різного призначення, системах навігації та позиціювання. У цих системах топографічні дані становлять основу для координатно-просторової прив’язки тематичних даних, що виробляються у результаті інженерних вишукувань, земельно-кадастрових робіт, межування земель, статистичних досліджень та інших спеціальних обстежень.

База топографічних даних – сукупність взаємопов’язаних складноструктурованих геопросторових даних, керування якою здійснюється централізовано.

Для забезпечення єдиних підходів з відображення об’єктів реального світу на топографічних картах і планах під час їх створення та оновлення, використання відомостей бази топографічних даних є обов’язковим.

З метою урегулювання питань загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, створення та функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, підвищення якості топографо-геодезичного та картографічного виробництва, створення (оновлення) державних топографічних карт для забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб актуальною геопросторовою інформацією постала нагальна потреба у формуванні єдиної бази топографічних даних.

Існуючі правові норми не дають змоги у повній мірі реалізувати положення Закону та Порядку в частині формування бази топографічних даних.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Прийняття проекту акта дозволить удосконалити правові підстави діяльності, пов’язаної із формуванням бази топографічних даних.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

удосконалення правових підстав діяльності, пов’язаної із формуванням бази топографічних даних;

підвищення ефективності прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування управлінських рішень;

забезпечення використання відомостей з бази топографічних даних для картографічного виробництва та створення геоінформаційних систем різного призначення.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.       Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує

Відсутність регулювання

Альтернатива 2

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування»

Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, забезпечення створення геопросторових даних на територію України для прийняття ефективних управлінських рішень органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, інтегрування в глобальну і європейську інфраструктуру геопросторових даних. Вплив на позиції України у міжнародних рейтингах та виконання міжнародних зобов’язань.

2.        Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує

Проблема не вирішується

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування»

Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, забезпечення створення геопросторових даних на територію України для прийняття ефективних управлінських рішень органами виконавчої влади, інтегрування в глобальну і європейську інфраструктуру геопросторових даних.  Підвищення якості результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Додаткові витрати відсутні.

Діяльність, пов’язана з   виконанням загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт фінансується за рахунок Державного бюджету України та інших джерел не заборонених законодавством. 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

2927

2927

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100

х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує

Не забезпечуються законні права та інтереси суб’єктів господарювання на отримання відомостей з бази топографічних даних

Додаткові витрати відсутні 

Альтернатива 2

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування»

Забезпечення законних прав та інтересів суб’єктів господарювання на отримання відомостей з бази топографічних даних

Витрати на надання відомостей з бази топографічних даних для суб’єктів малого підприємництва за один рік складатимуть 

2 372 977,44

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Проблема продовжує існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

4

Проблема вирішується у повному обсязі

 

Рейтинг результативності

Вигоди 

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Додаткові витрати

Проблема продовжує існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Встановлюються єдині права та обов’язки суб’єктів, що є виробниками та користувачами топографічних даних

Витрати на надання відомостей з бази топографічних даних

Прийняття цього проекту наказу сприятиме упорядкуванню процедур формування бази топографічних даних, забезпечення актуальності, достовірності, збереження і захисту відомостей та доступу до них органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Така альтернатива є неприйнятною, тому що проблема не вирішується

Відсутність регулювання проблеми

Альтернатива 2

У разі прийняття регуляторного акта, для держави вигода полягатиме в удосконаленні нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. Тому обраною альтернативою вирішення проблеми є розроблення регуляторного акта.

 

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній, адже його впровадження відповідає чинному законодавству.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми проектом акту пропонується такі механізми правового врегулювання: 

1. Забезпечується формування бази топографічних даних, як систематизованої сукупності геопросторових даних про територію України.

2. Задовольняються потреби суспільства в усіх видах географічної інформації, інтегрування в глобальну і європейську інфраструктуру геопросторових даних.

3. Вдосконалюється взаємодія між суб’єктами, які діють у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. 

4. Передбачається створення національної інфраструктури геопросторових даних та геоінформаційних систем.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно: 

погодити запропонований проект акта з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України;

забезпечити інформування суб’єктів господарювання та громадськості про встановлені цим актом вимоги шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет;

суб’єктам топографо-геодезичної і картографічної діяльності обов’язково дотримуватися вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.

Додаткові бюджетні витрати, пов’язані з реалізацією акта відсутні.

Проектом акта не передбачається запровадження нових норм для суб’єктів господарювання, що потребуватимуть додаткових витрат.

Орієнтовні розрахунки витрат на одного суб’єкта малого підприємництва визначено у додатку 1.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів у сферах топографо-геодезичної картографічної діяльності та землеустрою. 

У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності. 

Цей регуляторний акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – на всіх суб’єктів господарювання, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua ) у розділі «Регуляторна політика», підрозділ «Проекти регуляторних актів».

Додаткові показники результативності дії регуляторного акта:

кількість суб’єктів господарювання, які використовуватимуть інформацію з бази топографічних даних;

кількість наданих у користування даних;

кількість переданих до бази топографічних даних геопросторових даних.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено після набрання ним чинності шляхом збору статистичних даних.

Повторне відстеження буде виконано через рік після набрання чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. 

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань за аналізом якісних показників дії цього акта такі питання будуть врегульовані через внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівнюватися із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Держгеокадастр.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Для відстеження результативності, будуть використовуватися дані, отримані за результатами перевірок, проведених структурними підрозділами Держгеокадастру та його територіальними органами.

 

 

В. о. Міністра аграрної політики 

та продовольства України                            М. МАРТИНЮК

 

Додаток 1

 

ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 25 вересня 2018 р. по 12 жовтня 2018 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робоча нарада

10

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта

2

Робоча нарада з науковцями

4

Остаточна редакція розробленого проекту акта сприймається 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 2927 (одиниць) суб’єктів топографо-геодезичної і картографічної діяльності, які використовують географічні назви;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості (одиниць) суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Оскільки неможливо спрогнозувати кількість суб’єктів малого (мікро-) підприємництва, які нададуть запити на отримання інформації, і кількість запитів від суб’єктів малого (мікро-) підприємництва на інформацію, яка потрібна за рік, витрати на виконання вимог регулювання надаються виходячи із розрахунку одного запиту на кожний вид інформації для одного суб’єкта малого підприємництва.

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
 п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1

Процедура отримання відомостей з бази топографічних даних 

810,72

810,72

4053,60

1.1

Подання запиту на отримання відомостей з бази топографічних даних

Формула:

поштові витрати х папір х тонер х види інформації

18,72

18,72

93,60

1.2

Оплата послуг на надання у паперовому вигляді відомостей з бази топографічних даних

Формула:

заробітна плата х ЄСВ х прямі витрати х адміністративні витрати х прибуток х ПДВ

432,00

432,00

2160,00

1.3

Оплата послуг на надання в електронному вигляді відомостей з бази топографічних даних

Формула:

заробітна плата х ЄСВ х прямі витрати х адміністративні витрати х прибуток х ПДВ

360,00

360,00

1800,00

2

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1.1 + 1.2 + 1.3)

810,72

810,72

4053,60

3

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2927

4

Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик “разом” х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 2 х рядок 3)

2 372 977,44

2 372 977,44

11 864 887,20

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

810,72

4053,60

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

0

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

2 372 977,44

11 864 887,20

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2 372 977,44

11 864 887,20

 

 

В. о. Голови Держгеокадастру                                                О. КОЛОТІЛІНДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux