портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 14 лютого 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від ______________                                                                                                                                                                                     №____ 

 

  

Київ

 

Про внесення змін до Порядку використання сум податку

на додану вартість, сплачених переробними підприємствами

до спеціального фонду державного бюджету

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20 ст. 824, № 38, ст. 1557, 2012 р., № 34, ст. 1259, № 39, ст. 1477, № 50, ст. 1971, № 61, ст. 2473, № 81, ст. 3280, № 79, ст. 3200), зміни, що додаються.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                              М. АЗАРОВ

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету”

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету” розроблений у відповідності до вимог Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” та Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158, з урахуванням складної ситуації в галузі тваринництва, зокрема, зменшення поголів’я худоби.

Зазначений проект постанови Кабінету Міністрів України разом з аналізом регуляторного акта знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України www.minagro.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту постанови Кабінету Міністрів України надсилати протягом місяця з дня оприлюднення на адресу:

01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24

Департаменту тваринництва або на адресу електронної пошти vol@minapk.kiev.ua

 

 

Директор

Департаменту тваринництва                                                                                                                                                                    А.А. Гетя

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету” розроблений відповідно до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” та Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158, з урахуванням пропозицій зацікавлених громадських організацій (об’єднань) та регіонів щодо спрощення та удосконалення механізму надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки.

Зокрема, із запровадженням державної підтримки галузі за період з 2003 по 2009 роки в усіх категоріях господарств спостерігалася постійна позитивна динаміка росту поголів’я овець, зокрема було збільшено маточне поголів’я на 310,7 тис. голів, або в 1,6 раза. Проте, починаючи з 2010 року, така підтримки не здійснювалася, як наслідок, лише за два роки (2011-2012 рр.) поголів'я вівцематок і ярок старше одного року зменшилося на 103,8 тис. голів, або на 8,7 відсотка. В разі не відновлення державної підтримки така тенденція буде продовжуватися і в 2013 році.

Проект постанови забезпечить реалізацію державної політики, яка спрямована на забезпечення функціонування єдиної системи селекції у тваринництві та раціональне використання племінних (генетичних) ресурсів вищої племінної (генетичної) цінності.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту є спрощення та удосконалення механізму надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки та стимулювання їх до утримання та нарощування поголів'я худоби, забезпечення функціонування єдиної системи селекції у тваринництві.

Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Податковий кодекс України, закони України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”, “Про племінну справу у тваринництві”, “Про державну підтримку сільського господарства України”, постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158 “Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року” та від 02 березня 2011 р. № 246 “Про затвердження Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету“.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету” буде здійснюватись в межах видатків, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” за бюджетною програмою КПКВК 2801540 “Державна підтримка галузі тваринництва”.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Положення проекту акта не містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови відноситься до нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект постанови офіційно оприлюднений на сайті Мінагрополітики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови потребує погодження з Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дасть можливість стабілізувати та наростити поголів’я худоби, підняти рівень споживання продукції тваринництва на одну особу, збільшити обсяги її виробництва, поліпшити фінансово-економічний стан сільськогосподарських товаровиробників, використовувати в селекційному процесі кращих тварин з високими селекційними ознаками, підвищити рівень селекційно-племінної роботи та продуктивності тварин, а також забезпечити ефективне використання бюджетних коштів, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” за бюджетною програмою КПКВК 2801540 “Державна підтримка галузі тваринництва”.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                          І.Ю. Бісюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності:

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету” розроблений у відповідності до вимог Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” та Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158, з урахуванням пропозицій зацікавлених громадських організацій (об’єднань) та регіонів щодо удосконалення механізму надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки.

Зокрема, із запровадженням державної підтримки галузі, за період з 2003 по 2009 роки, у всіх категоріях господарств, спостерігалася постійна позитивна динаміка росту поголів’я овець, зокрема було збільшено маточне поголів’я на 310,7 тис. голів або в 1,6 раза. Проте починаючи з 2010 року така підтримки не здійснювалася, як наслідок, лише за два роки (2011-2012 рр.) поголів'я вівцематок і ярок старше одного року зменшилося на 103,8 тис. голів або на 8,7 відсотка. В разі не відновлення державної підтримки така тенденція буде продовжуватися і в 2013 році.

Проект постанови забезпечить реалізацію державної політики, яка спрямована на забезпечення функціонування єдиної системи селекції у тваринництві та раціональне використання племінних (генетичних) ресурсів вищої племінної (генетичної) цінності.

2. Визначення цілей державного регулювання:

Метою прийняття проекту є удосконалення механізму надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки та стимулювання їх до утримання та нарощування поголів'я худоби, забезпечення функціонування єдиної системи селекції у тваринництві.

Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної переваги обраного способу:

Внесення змін до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 246, дасть можливість підтримати рівень платоспроможності українських споживачів продукції тваринництва і запобігати виникненню середньостатистичної збитковості виробників цієї продукції, а відтак стабілізувати та наростити поголів’я худоби, в тому числі маточного, збільшити обсяги виробництва високоякісної тваринницької продукції, підняти рівень її споживання, поліпшити фінансово-економічний стан сільськогосподарських товаровиробників.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий варіант “статус – кво”, тобто залишити все без змін.

Втім, цей шлях призведе до погіршення фінансово-економічного стану сільськогосподарських товаровиробників та зменшення чисельності поголів’я худоби та виробництва продукції.

Альтернативні способи досягнення встановленої мети не можуть бути запропоновані у зв’язку з тим, що призводять до невиконання норм законів.

Отже, на сучасному етапі прийняття проекту постанови є єдино можливим та максимально ефективним способом вирішення даної проблеми.

Опис механізмів для розв’язання проблем, відповідні заходи:

Правове регулювання виконання положень проекту постанови здійснюється відповідно до Конституції України, законів України “Про державну підтримку сільського господарства України”, “Про племінну справу у тваринництві” та “Про Державний бюджет України на 2013 рік”, Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158 та пропозицій громадських організацій (об'єднань) і регіонів.

В проекті змін визначено об'єкти дотації та порядок проходження бюджетних коштів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

Законом України “Про Державний бюджет України на відповідний рік” передбачаються асигнування для надання сільськогосподарським товаровиробникам дотації на продукцію тваринництва та на поголів'я сільськогосподарських тварин.

Прийняття регуляторного акта дасть можливість сільськогосподарським товаровиробникам отримувати таку дотацію, яка буде їх стимулювати до нарощування поголів’я худоби, в тому числі маточного, використання в селекційному процесі кращих тварин з високими селекційними ознаками, збільшення обсягів виробництва високоякісної тваринницької продукції.

Очікувані результати прийняття акта:

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету” дасть можливість зміцнити галузь тваринництва, підвищити рівень селекційно-племінної роботи та продуктивності тварин, покращити соціальний стан на селі, забезпечити споживача якісною вітчизняною продукцією та продовольчу безпеку держави.

 

 

Витрати

Вигоди

Держава

 

Немає

 

Збільшення чисельності поголів’я худоби, поліпшення племінних та продуктивних якостей тварин, захист споживачів від надходження на внутрішній ринок неякісних племінних (генетичних) ресурсів та збільшення виробництва продукції тваринництва

Суб’єкт підприємницької діяльності

Немає

Поліпшення фінансово – економічного стану товаровиробників, розширення основних засобів виробництва

Населення

Не має

Поліпшення соціального стану на селі

 

Обґрунтування дії строку акта:

Регуляторний акт не обмежений терміном дії.

Визначення показників результативності акта:

Результативність проекту визначається тим, що прийняття його забезпечить поліпшення фінансово – економічного стану виробників тваринницької продукції.

Обов’язковими прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

 

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта.

Буде збільшено надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів за рахунок податків та інших обов’язкових платежів від збільшення поголів’я вівцематок та ярок старше року на 0,5-1,5 відсотка, збережено (створено додаткові) робочі місця, податок від реалізації готової продукції тощо).

2. Кількість суб’єктів господарювання на яких поширюється дія акта.

Понад 1200 сільськогосподарських підприємств, понад 1000 суб’єктів племінної справи у тваринництві та біля 7 тисяч фізичних осіб.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Додаткових коштів і часу, що витрачатимуть суб’єкти господарювання не передбачається, оскільки проект постанови не передбачає додаткових витрат і часу.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень акта

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній, за рахунок: розміщення проекту на сайті www.minagro.gov.ua. Після прийняття акта його редакцію також буде оприлюднено на сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності акта:

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік від дня набрання чинності, шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження буде проводитись раз в три роки, шляхом аналізу статистичних даних.

Відстеження буде здійснюватися за показниками результативності цього регуляторного акта Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                          О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux