портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 26 березня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від ______________                                                                                                                                                                                       №____

  

Київ

 

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених

у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських

обслуговуючих кооперативів

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державномубюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2011 р. № 272 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 849, 2012 р., № 79, ст. 3200), зміни, що додаються.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                             М. АЗАРОВ

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію. 

Дата оприлюднення: 26 березня 2013 року 

Стислий зміст проекту постанови:

у зв’язку із скасуванням у 2011 році бюджетної програми КПКВК 2801150 "Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів" у проекті постанови зазначається бюджетна програма КПКВК 2801180 "Фінансова підтримка заходів у агропромисловому комплексі", за якою у державному бюджеті щороку передбачаються кошти для надання державної підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам (далі – СОК);

встановлюється, що Мінагрополітики України затверджує примірний договір про надання державної підтримки СОК;

уточнюються вимоги до СОК, які можуть бути одержувачами державної підтримки, в частині встановлення обмежень для розмірів фермерських господарств - членів таких СОК (площа сільськогосподарських угідь яких повинна складати не більше 500 га);

визначаються напрями діяльності СОК, а саме - молочарський, м’ясний, плодоовочевий, зерновий, з обробітку ґрунту та збирання врожаю, за якими щороку Мінагрополітики України затверджуються граничні суми коштів державної підтримки для придбання сільськогосподарської техніки, устаткування та обладнання;

доповнюється перелік критеріїв визначення переможців конкурсного відбору СОК вимогою, згідно з якою при наявності рівних умов перевага надаватиметься крім багатофункціональних кооперативів з більшою кількістю членів, кооперативам, зазначені у бізнес-плані напрями діяльності яких відповідають пріоритетам діяльності, визначеним Мінагрополітики України.

Повний пакет документів до проекту постанови "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів" та Аналіз регуляторного впливу проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та електронній формі просимо надати протягом місяця за адресою:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001, e-mail: koop@minapk.gov.ua

 

 

Директор Департаменту

науково-освітнього забезпечення АПВ

та розвитку сільських територій

Мінагрополітики України                                                                                                                                                                 С.В. Кадигроб

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

У Законі України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" відсутня бюджетна програма "Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів", механізм використання коштів якої визначено постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2011 року № 272 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів" (далі – Порядок).

Одночасно у Державному бюджеті України на 2013 рік передбачено бюджетну програму КПКВК 2801180 "Фінансова підтримка заходів у агропромисловому комплексі" та постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2012 року № 104 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі, серед напрямів використання бюджетних коштів якого передбачено підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Крім того, діючий Порядок потребує вдосконалення в частині уточнення вимог до кооперативів-учасників конкурсного відбору, умов та критеріїв визначення його переможців.

З метою вдосконалення діючого Порядку та приведення його у відповідність до вимог Бюджетного кодексу України Міністерством аграрної політики та продовольства України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів" (далі – проект постанови).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є сприяння діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом вдосконалення механізму надання їм державної підтримки для створення та розвитку матеріально-технічної бази.

Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів пропонується шляхом внесення змін до діючого Порядку в частині визначення бюджетної програми, механізм використання коштів якої він визначає, та уточнення вимог до кооперативів-учасників конкурсного відбору, умов і критеріїв визначення його переможців.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, закони України "Про кооперацію", "Про сільськогосподарську кооперацію", "Про Державний бюджет України на 2013 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року", від 13 лютого 2012 року № 104 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі", від 09 березня 2011 року № 272 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів".

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Розподіл бюджетних коштів буде здійснюватись в межах виділених на зазначені цілі бюджетних асигнувань.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови надсилається на погодження до Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства доходів та зборів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України, Державної фінансової інспекції України, Державної служби статистики України, Державної казначейської служби України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Спільного представницького органу репрезентованих всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Всеукраїнської громадської організації "Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів".

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не відноситься до проектів нормативно–правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на сайті Мінагрополітики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови підготовлено з урахуванням пропозицій Всеукраїнської громадської організації "Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України", Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

Прийняття постанови дозволить ефективно здійснювати використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за бюджетною програмою КПКВК 2801180 "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі".

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови сприятиме створенню та поліпшенню матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, створенню додаткових робочих місць у сільській місцевості, збільшенню доходів сільського населення, підвищенню якості продукції, а також сприятиме розвитку інфраструктури аграрного ринку.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                           М.В. Присяжнюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів"

 

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

У Законі України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" відсутня бюджетна програма "Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів", механізм використання коштів якої визначено постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2011 року № 272 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів" (далі - Порядок).

Одночасно, у державному бюджеті на 2013 рік передбачено бюджетну програму КПКВК 2801180 "Фінансова підтримка заходів у агропромисловому комплексі" та постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2012 року № 104 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі, серед напрямів використання бюджетних коштів якого передбачено підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (далі - СОК).

Крім того, діючий Порядок потребує вдосконалення в частині уточнення вимог до кооперативів-учасників конкурсного відбору, умов та критеріїв визначення його переможців.

З метою вдосконалення діючого Порядку та приведення його у відповідність до вимог Бюджетного кодексу України Міністерством аграрної політики та продовольства України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів".

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України є удосконалення Порядку використання бюджетних коштів головним розпорядником, розпорядниками нижчого рівня та одержувачами при наданні державної підтримки СОК та приведення його у відповідність до вимог Бюджетного кодексу України.

Проектом постанови затверджуються зміни до Порядку, зокрема, щодо уточнення вимог до кооперативів-учасників конкурсного відбору, умов та критеріїв визначення його переможців.

Акт містить положення щодо забезпечення прозорості та ефективності використання бюджетних коштів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Надання державної підтримки СОК можливе двома способами.

Перший спосіб –  залишити без змін діючий Порядок.

В результаті цього передбачається в кожному регіоні на конкурсних засадах надати підтримку СОК - переможцям конкурсних відборів у придбанні їм сільськогосподарської техніки, устаткування та обладнання. Такі СОК об’єднують виробників сільськогосподарської продукції - особисті селянські, фермерські господарства і фізичних осіб.

Цей спосіб є недостатньо ефективним, оскільки не враховує різницю між  розмірами земельних ділянок, що використовуються господарствами - членами СОК. До прикладу, у фізичних осіб у користуванні знаходиться в середньому до 4 га сільськогосподарських угідь, а фермерські господарства, обробляють до 10 тис. га сільськогосподарських угідь.

Крім того, відповідно до діючого Порядку Мінагрополітики України щороку затверджує граничні суми коштів державної підтримки для придбання техніки кооперативом, відповідно до напряму його діяльності, не визначаючи такі напрями, цим Порядком не передбачено механізмів залучення СОК до реалізації пріоритетних напрямів діяльності агропромислового комплексу країни, визначених Мінагрополітики України.

Другий – внести зміни до діючого Порядку, зокрема, щодо передбачення для СОК, які можуть бути одержувачами державної підтримки, членства із числа фермерських господарств, площа сільськогосподарських угідь яких складає не більше 500 га;

визначити напрями діяльності СОК, за якими щороку Мінагрополітики України затверджуються граничні суми коштів державної підтримки для придбання сільськогосподарської техніки, устаткування та обладнання;

доповнити критерії визначення переможців конкурсного відбору кооперативів положенням щодо переваг кооперативів, зазначені у бізнес-плані напрями діяльності яких відповідають пріоритетам діяльності, визначеним Мінагрополітики України.

Цей спосіб є ефективним, оскільки вдосконалює діючий Порядок в частині уточнення вимог до кооперативів-учасників конкурсного відбору, умов та критеріїв визначення його переможців та запроваджує механізм залучення СОК до реалізації пріоритетних напрямів діяльності агропромислового комплексу країни.

Для впровадження рекомендується другий спосіб, як такий, що забезпечить ефективне та прозоре використання бюджетних коштів для державної підтримки дрібних виробників сільськогосподарської продукції, об’єднаних в СОКи.

4. Опис механізмів та відповідних заходів для розв’язання визначеної проблеми

Метою внесення відповідних змін до чинного Порядку є вдосконалення механізму надання державної підтримки СОКам для створення та розвитку матеріально-технічної бази, залучення їх до реалізації державної політики в агропромисловому комплексі країни та, як наслідок, поліпшення умов доступу дрібних виробників сільськогосподарської продукції до програм державної підтримки.

Приведення діючого Порядку у відповідність до вимог Бюджетного кодексу України та забезпечення ефективного використання бюджетних коштів пропонується шляхом внесення змін до нього в частині визначення бюджетної програми, а саме КПКВК 2801180 "Фінансова підтримка заходів у агропромисловому комплексі", за якою у державному бюджеті на 2013 рік передбачено видатки, зокрема, для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Крім того, з метою вдосконалення норм діючого Порядку, уточнення вимог до кооперативів-учасників конкурсного відбору, умов і критеріїв визначення його переможців пропонується:

передбачити для СОК, які можуть бути одержувачами державної підтримки, вимогу членства із числа особистих селянських господарств, фермерських господарств, площа сільськогосподарських угідь яких складає не більше 500 га, та фізичних осіб – виробників сільськогосподарської продукції, що забезпечить більш справедливий підхід до надання державної підтримки виробникам сільськогосподарської продукції;

визначити напрями діяльності СОК, за якими щороку наказами Мінагрополітики України затверджуються граничні суми коштів державної підтримки для придбання сільськогосподарської техніки, устаткування та обладнання, що удосконалить механізм надання державної підтримки СОК.

Для спрямування діяльності СОК відповідно до пріоритетних напрямів діяльності агропромислового комплексу країни,  визначених Мінагрополітики України, виникла потреба внести зміни до діючого Порядку в частині доповнення критеріїв визначення переможців конкурсного відбору кооперативів положенням щодо надання переваг кооперативам, зазначені у бізнес-плані напрями діяльності яких відповідають пріоритетам діяльності, визначеним Мінагрополітики України.

Прийняття запропонованих змін і доповнень до чинного Порядку створить умови для більш прозорого та ефективного використання коштів державного бюджету при наданні державної підтримки СОК.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта є нормативно-правовою основою для стимулювання формування та діяльності СОК. Запропоновані зміни сприятимуть:

підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва членів СОК завдяки оптимізації витрат  на придбання засобів виробництва та більш ефективному використанню каналів збуту сільськогосподарської продукції;

зменшенню числа посередницьких структур у маркетинговому ланцюгу;

зростанню доходів дрібних виробників сільськогосподарської продукції – фізичних осіб, особистих селянських і невеликих фермерських господарств та формування на їх основі потенційних середніх виробників сільськогосподарської продукції – фермерських господарств.

Важливим чинником для здійснення підтримки СОК є ефективний та справедливий механізм використання коштів для надання їм державної підтримки, а також контроль за використанням бюджетних коштів.

Вплив зовнішніх факторів на дію акта відсутній.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

Об’єкт регулювання

Витрати

Вигоди

Держава

5 000,0 тис. гривень

Ефективне використання бюджетних коштів, формування інфраструктури аграрного ринку, створення додаткових робочих місць у сільській місцевості, збільшення  обсягів збуту через СОК с/г продукції

Суб’єкт господарювання

Потребує витрат для оплати 10 % вартості придбаної техніки та ПДВ

Зменшення витрат та збільшення доходів, підвищення конкурентноздатності

Населення

Не потребує додаткових витрат

Забезпечення робочими місцями, якісною продукцією, зниження цін

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Термін дії запропонованого проекту постанови    постійно діючий.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

 

Найменування показників

Розмір показника

Суб’єкти господарювання, на яких поширюватиметься дія акта

Станом на 1 січня 2013 року в країні діє

4,3 млн. господарств населення, більше 40,0 тис фермерських господарств, 885 СОК, які зможуть скористатись  державною підтримкою

Розмір часу, що витрачається суб’єктами господарювання на виконання вимог

Протягом бюджетного року

Рівень інформованості суб’єктів 

Достатній, оскільки проект постанови  розміщено на офіційному сайті  Мінагрополітики

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів

Передбачається збільшення обсягу надходжень до зведеного бюджету України від сплати податків і зборів  СОК, які отримають державну підтримку

 

Реалізація регуляторного акта дасть можливість надати державну підтримку СОК, підтримати дрібного вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції, сприятиме зменшенню соціальної напруги на селі та збільшить довіру селян до Уряду.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено за показниками результативності Мінагрополітики України.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності, шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                           О.В. СеньДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux