портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 06 липня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

  

Київ

 

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у

державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2269; 2007 р., № 17, ст. 652; 2008 р., № 17, ст. 447; 2009 р., № 46, ст. 1553, № 69, ст. 2381; 2011 р., № 22, ст. 901; 2013 р., № 68, ст. 2468), зміни, що додаються.

 

  

  Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам" (далі – проект постанови), Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Метою розроблення проекту постанови є удосконалення чинного Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, що у свою чергу дасть можливість ефективніше здійснювати використання та контроль державної підтримки фермерам.

Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua у розділі "Регуляторна політика".

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail: diana.korotkevych@minagro.gov.ua. Відповідальний виконавець Короткевич Діана Володимирівна, тел. (044) 278-56-10.

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

  

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О. Ковальова

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам" (далі – проект постанови) пропонується удосконалити механізм використання коштів, спрямований на фінансову підтримку фермерських господарств – переможців конкурсу.

Запропоновані зміни є результатом рекомендацій Рахункової палати України за підсумками аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, а також у зв’язку з прийняттям Закону України від 31 березня 2016 р. № 1067 "Про внесення змін до Закону України "Про фермерське господарство" щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств".

Зокрема, у проекті постанови уточнюється склад розпорядників бюджетних коштів, перелік документів, що подається претендентом на конкурсний відбір, збільшується гранична сума фінансової підтримки, визначаються пріоритетні напрямки, за якими надається перевага при визначенні переможців конкурсу.

Необхідність збільшення розміру державної підтримки зумовлена декількома чинниками.

По-перше, поступова девальвація національної валюти призводить до збільшення витрат сільгосптоваровиробників на основні засоби виробництва, а також здешевлення виробленої сільськогосподарської продукції, її знецінення на аграрному ринку.

По-друге, на сьогодні лише близько 2 відсотків фермерських господарств займаються вирощуванням та розведення великої рогатої худоби. Враховуючи актуальність та пріоритетність цієї галузі для всієї країни, вкрай необхідно підтримати цей напрямок шляхом збільшення розміру фінансової підтримки.

Це надасть можливість фермерам збільшувати поголів’я тварин, обладнувати ферми сучасним та якісним устаткуванням, закуповувати кращі корми, відповідно збільшувати якість продукції та наближати її до норм та стандартів Європейського Союзу.

За даними Державної служби статистики, станом на 1 листопада 2015 року кількість діючих фермерських господарств становила 38850 одиниць. Із загальної кількості 31637 фермерських господарств, або 81 %, мають в обробітку земельні ділянки площею до 500 гектарів.

Практика свідчить, що комерційні фінансові установи не надають кредити фермерським господарствам із земельним банком меншим ніж 500 гектарів. Тому пропонується при визначенні переможців конкурсу надавати перевагу саме малим та середнім фермерським господарствам.

Крім того, з метою більш ефективного та прозорого проведення конкурсу для фермерських господарств – претендентів проектом постанови пропонується вдосконалити умови проведення конкурсу комісією з питань надання фінансової підтримки та регіональними комісіями.

2.  Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття проекту постанови є удосконалення механізму використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, що, у свою чергу, дасть можливість ефективніше здійснювати державну підтримку фермерських господарств, спрямовану на розвиток аграрного сектору економіки.

3.Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про фермерське господарство";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2016 рік";

постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам".

4.  Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5.  Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною фіскальною

службою України, Державною казначейською службою України, Державною фінансовою інспекцією України, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Всеукраїнською громадською організацією "Асоціація фермерів та приватних землевласників України" та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6.Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно- територіальних одиниць.

61 Запобігання дискримінації

Проект постанови не містить ознак дискримінації та не порушує Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

7.Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8.Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднено з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9.Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10.Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

101 Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам" удосконалить механізм використання коштів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам. 

 

 

Міністр аграрної політики   

та продовольства України                                                                                                                                                                           Т. Кутовий 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам"

 

1. Визначення проблеми

Проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам" (далі – проект постанови) пропонується удосконалити механізм використання коштів, спрямований на фінансову підтримку фермерських господарств – переможців конкурсу.

Запропоновані зміни є результатом рекомендацій Рахункової палати України за підсумками аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, а також у зв’язку з прийняттям Закону України від 31 березня 2016 р. № 1067 "Про внесення змін до Закону України "Про фермерське господарство" щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств".

Зокрема, у проекті постанови уточнюється склад розпорядників бюджетних коштів, перелік документів, що подається претендентом на конкурсний відбір, збільшується гранична сума фінансової підтримки, визначаються пріоритетні напрямки, за якими надається перевага при визначенні переможців конкурсу.

З метою урахуванням рекомендацій Рахункової палати України за підсумками аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року в частині вирішення зауважень щодо порядку казначейського обслуговування уточнюється склад та функції розпорядників бюджетних коштів. Зокрема, відповідно із запропонованими змінами, бюджетні кошти будуть спрямовуватися Мінагрополітики не регіональним відділенням Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (далі – Укрдержфонд), а безпосередньо дирекції Укрдержфонду.

Укрдержфонд, у свою чергу, спрямовуватиме кошти фермерським господарствам – переможцям конкурсу і тільки лише після укладання відповідних договорів (за діючим Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1102, кошти після затвердження розподілу та паспорту бюджетної програми спрямовуються регіональним відділенням).

Необхідність збільшення розміру державної підтримки зумовлена декількома чинниками.

По-перше, поступова девальвація національної валюти призводить до збільшення витрат сільгосптоваровиробників на основні засоби виробництва, а також здешевлення виробленої сільськогосподарської продукції, її знецінення на аграрному ринку.

По-друге, на сьогодні лише близько 2 відсотків фермерських господарств займаються вирощуванням та розведенням великої рогатої худоби. Враховуючи актуальність та пріоритетність цієї галузі для всієї країни, вкрай необхідно підтримати цей напрямок шляхом збільшення розміру фінансової підтримки.

Це надасть можливість фермерам збільшувати поголів’я тварин, обладнувати ферми сучасним та якісним устаткуванням, закуповувати кращі корми, відповідно збільшувати якість продукції та наближати її до норм та стандартів Європейського Союзу.

За даними Державної служби статистики, станом на 1 листопада 2015 року кількість діючих фермерських господарств становила 38850 одиниць. Із загальної кількості 31637 фермерських господарств, або 81,5 %, мають в обробітку земельні ділянки площею до 500 гектарів.

Практика свідчить, що комерційні фінансові установи не надають кредити фермерським господарствам із земельним банком меншим ніж 500 гектарів. У зв’язку з цим, фермерські господарства є обмеженими у доступі до фінансових ресурсів та відповідно в конкурентоспроможності до виходу на аграрний ринок. Тому пропонується при визначенні переможців конкурсу надавати перевагу саме малим та середнім фермерським господарствам.

Крім того, з метою більш ефективного та прозорого проведення конкурсу для фермерських господарств – претендентів проектом постанови пропонується вдосконалити умови проведення конкурсу комісією з питань надання фінансової підтримки та регіональними комісіями.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є врегулювання правовідносин, що виникають при здійсненні спеціального використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, що у свою чергу дасть можливість ефективніше здійснювати контроль за їх використанням.

Крім того, ціллю державного регулювання є наближення малих та середніх фермерських господарств до кредитних ресурсів з метою розширення їх перспектив, сприяння створенню додаткових робочих місць у сільській місцевості.

З прийняттям проекту постанови забезпечується прозорість проведення конкурсу для фермерських господарств – претендентів та вдосконалюються

умови проведення конкурсу комісією з питань надання фінансової підтримки та відповідними регіональними комісіями.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 

 

Затвердити зміни до Порядку.

Обраний спосіб забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Альтернатива 2

 

Залишити без змін Порядок. Невтручання і залишення існуючої ситуації

 

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки призводить до порушень порядку казначейського обслуговування та не відповідає пріоритетам щодо розвитку аграрної політики.

Альтернатива 3

 

 

Звернення фермерського господарства для отримання кредитних коштів до фінансової установи (комерційних банків, кредитних спілок).

 

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки призводить до посилення фінансового навантаження на фермерське господарство у зв’язку із високою відсотковою ставкою та складною процедурою подання документів. Натомість Укрдержфонд надає кредити на поворотній основі за безвідсотковою ставкою терміном до 5 років. Комерційні фінансові установи не зацікавлені в кредитуванні фермерських господарств із земельним банком меншим ніж 500 гектарів.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

 

Висока

Налагодження більш ефективного механізму використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам. Посилення контролю за об’єктивністю проведення конкурсів та визначенням переможців.

Орієнтація сільськогосподарських виробників на пріоритетні аграрні напрямки держави. Розвиток сільських територій та підприємництва на селі.

 

Витрати в межах видатків бюджетної програми, передбачених на відповідний рік

Альтернатива 2

 

 

Мінімальні

Не відповідає пріоритетам щодо розвитку аграрної політики та може призвести до порушень порядку казначейського обслуговування.

Можливе вчинення корупційних дій та нецільове використання бюджетних коштів

Альтернатива 3

 

 

Мінімальні

Відсутність важелів впливу держави на підтримку фермерських господарств.

Відсутність державної підтримки фермерських господарств

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

 

Середні

Стимулювання до створення нових робочих місць

Відсутні

Альтернатива 2

 

Відсутні

Наявність стримуючих факторів для створення робочих місць

Відсутні

Альтернатива 3

 

Відсутні

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1956

24529

6757

351

33593

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

5,8

73,1

20,1

1,0

100*

*Оскільки, згрупувати фермерські господарства до вимог Господарського кодексу неможливо, то віднесення суб’єктів господарювання до "великих", "середніх", "малих" та "мікро" здійснювалось відповідно до групування розміру земельних ділянок, які знаходяться у користуванні фермерських господарств.

 

За даними Державної служби статистики, станом на 1 листопада 2015 року кількість фермерських господарств за розміром сільськогосподарських угідь становила:

до 1 га. – 351 од.;

від 1 до 20 га. – 6757 од.;

від 20 до 500 га. – 24529 од.;

понад 500 га. – 1956 одиниць.

Загальна кількість фермерських господарств становила 38850 одиниць.

Для розрахунку не брались до уваги фермерські господарства, які не мають у користування сільськогосподарських угідь (5257 од.).

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

 

Доступ до фінансових ресурсів, збільшення оборотних активів фермерських господарств.

Мотивація фермерських господарств до ведення господарювання за пріоритетними напрямками в сільському господарстві шляхом збільшення граничного розміру фінансової підтримки. Підвищення конкуренто-здатності на аграрному ринку.

Розмір витрат не збільшується, залишається на тому ж рівні як і при діючому Порядку

Альтернатива 2

 

 

Відсутні

При невнесенні змін до чинної редакції Порядку існує висока ймовірність не отримання фермерськими господарствами державної фінансової підтримки за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам", що у свою чергу призведе до спаду виробництва валової сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами.

Альтернатива 3

 

 

Відсутні

Збільшення фінансового навантаження на фермерські господарства у зв’язку із високою відсотковою ставкою та складною процедурою подання документів.

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

131,5

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

Витрати обраховувати не доцільно, оскільки зазначена альтернатива унеможливлює процедуру використання бюджетних коштів

Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

242986,9

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект постанови.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

4

Проблеми вирішуються, застосування даної альтернативи дозволяє повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання без додаткових витрат суб’єктів господарювання в порівнянні діючим Порядком фінансової підтримки фермерських господарств.

Альтернатива 2

 

1

Проблеми продовжують існувати.

Альтернатива 3

 

1

Проблеми продовжують існувати. Фермерські господарства обмежені в доступі до фінансових ресурсів та державної підтримки.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

 

Приведення у відповідність до бюджетного законодавства механізму надання фінансової підтримки фермерським господарствам.

Наближення малих та середніх фермерських господарств до кредитних ресурсів з метою розширення їх перспектив, як альтернативи конкуренції з великими корпораціями, та сприяння створенню додаткових робочих місць у сільській місцевості.

Забезпечується прозорість проведення конкурсу для фермерських господарств – претендентів та вдосконалюються умови проведення конкурсу комісією з питань надання фінансової підтримки та регіональними комісіями.

відсутні

Альтернатива забезпечує у повній мірі досягнення поставлених цілей оскільки надає вагомі переваги за відсутності витрат перед іншими альтернативами.

 

Альтернатива 2

відсутні

Не дозволить виконати вимоги бюджетного законодавства.

Висока ймовірність не отримання фермерськими господарствами державної фінансової підтримки за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам", що у свою чергу призведе до зниження виробництва валової сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами

Цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті повною мірою.

 

Альтернатива 3

Можливість отримання кредитних ресурсів через комерційні фінансові установи без конкурсу

Не дозволить виконати вимоги бюджетного законодавства.

Посилення фінансового навантаження на фермерське господарство у зв’язку із високою відсотковою ставкою та складною процедурою подання документів.

Цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті повною мірою.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

 

Альтернатива 1 несе вигоду для суб’єктів господарювання у зв’язку зі збільшенням граничного розміру фінансової підтримки, що надасть можливість залучення додаткових коштів для ведення господарства. Крім того, сприяння створенню додаткових робочих місць та розвитку сільської місцевості, як одного з пріоритетних напрямів державної політики у сфері сільського господарства.

 

Альтернатива 2

Відсутність вигоди для фермерських господарств в порівнянні з унеможливленням отриманням фінансової підтримки, порушенням бюджетного законодавства та не збільшенням ВВП робить дану альтернативу неприйнятною для реалізації.

Х

 

Альтернатива 3

Незначна вигода для фермерських господарств в порівнянні з посиленням фінансового та документального навантаження на фермерське господарство та порушенням бюджетного законодавства робить дану альтернативу неприйнятною для реалізації.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Реалізація поставлених цілей державного регулювання забезпечується шляхом внесення змін до Порядку.

Заходи, які необхідно здійснити для реалізації вказаних цілей є:

погодити зазначений проект постанови із заінтересованими органами виконавчої влади;

подати проект постанови головним розробником на розгляд Кабінету Міністрів України та його прийняття Урядом;

здійснення заходів з опублікування постанови Кабінету Міністрів України та доведення до відома суб’єктів господарювання.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація проекту постанови Кабінету Міністрів України передбачає фінансові витрати суб’єктів господарювання, які не перевищуватимуть витрат за діючим Порядком.

Дія акту поширюється на великих, середніх, малих та мікро виробників сільськогосподарської продукції. У зв’язку з цим було проведено тест малого підприємництва (М-тест), який додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи довгострокову орієнтацію на пріоритетність розвитку малого підприємництва в сільському господарстві, проект постанови доцільно запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною на термін дії Закону України "Про фермерське господарство" та залежатиме від змін у законодавстві України.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Дія запропонованого проекту пошириться на 33593 фермерських господарств.

Фінансові витрати та витрати по часу суб’єктів господарювання не перевищуватимуть витрат за діючим порядком.

Прийняття проекту постанови вплине на збільшення виробництво валової продукції фермерськими господарствами та відповідно на збільшення надходжень до бюджетів та цільових фондів всіх рівнів.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

кількість закупівленого маточного поголів’я сільськогосподарських тварин (телиць, нетелей, корів, свиноматок, ярок, вівцематок, кізочок та козоматок);

кількість виробленої та переробленої сільськогосподарської продукції;

кількість звернень до органу сертифікації органічної продукції.

Рівень поінформованості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - вище середнього за рахунок:

а) юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть ознайомитися з проектом постанови, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

б) у разі прийняття, постанову буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) та Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua);

Прийнятий проект постанови буде доведений до відома структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку та громадських об’єднань.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінагрополітики шляхом аналізу результатів проведення статистичних обстежень через Укрдержфонд.

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту постанови шляхом опрацювання пропозицій від фізичних та юридичних осіб, які надходитимуть до зазначеного проекту постанови.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності постанови, але не пізніше ніж через два роки на підставі аналізу проведених статистичних даних.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін.

  

 

Заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О. КовальоваOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux