портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 21 грудня 2017

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 

 

Про внесення змін до Порядку використання коштів,

передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки

заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1191; 2016 р., № 30, ст. 1202; 2017 р., № 59 ст.1795) зміни, що додаються.

2. Установити, що у 2018 році часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами виплачується позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн грн, з яких перевага надається позичальникам, які займаються вирощуванням овочів у відкритому ґрунті та цукрових буряків.

 

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                  В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України

“Про внесення змін до Порядку використання коштів,передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходівв агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів”

 

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300, Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001),

е-mail: oxana.prudkaya@minagro.gov.ua; anzhela.nigayeva@minagro.gov.ua.

Відповідальний виконавець: Нігаєва Анжела Едуардівна, тел.: 279-79-90.

 

 

  

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                        Максим Мартинюк

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” (реєстр. № 7000 від 15.09.2017), який 07 грудня 2017 року прийнято в цілому як Закон Верховною Радою України у першому читанні (далі – Закон) та готується до підписання, Мінагрополітики передбачені видатки за програмою КПКВК 2801030 “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів” в сумі лише 66 млн грн, що у 4,5 рази менше, ніж у 2017 році (300 млн грн).

З огляду на обмежений обсяг коштів, передбачений для здешевлення кредитів у 2018 році, виникає необхідність внесення змін до діючого Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300, в частині перегляду позичальників, яким надаватиметься компенсація у 2018 році та напрямів використання кредитних коштів, які підлягатимуть здешевленню.

Тому Мінагрополітики підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів” (далі – проект постанови).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є перегляд позичальників, яким надаватиметься компенсація у 2018 році, та напрямів використання кредитних коштів, які підлягатимуть здешевленню.

Враховуючи обмежений обсяг коштів, що передбачається у державному бюджеті на 2018 рік за програмою здешевлення кредитів, проектом постанови пропонується надавати фінансову підтримку лише суб’єктам господарювання агропромислового комплексу, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн грн за кредитами, залученими для покриття поточних витрат, пов’язаних із виробництвом сільськогосподарських товарів (послуг) та витрат капітального (інвестиційного) характеру.

Компенсація таким позичальникам надаватиметься у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами.

Крім того, у проекті постанови уточнено вид позичальників, яким надається перевага конкурсними комісіями під час прийняття рішення щодо надання компенсації, а саме: у першу чергу – які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн грн; у другу чергу – які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання м’яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці)) та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із такою діяльністю.

Також у проекті постанови зазначається момент, з якого припиняється надання позичальнику компенсації у разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів, а саме з моменту встановлення такого факту.

Крім того, з метою забезпечення ефективного та у повному обсязі використання бюджетних коштів, передбачених для здешевлення кредитів, проектом пропонується надати можливість Мінагрополітики здійснювати перерозподіл невикористаних бюджетних асигнувань для компенсації відсоткової ставки за кредитами за підсумками шести місяців замість дев’яти.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Бюджетний кодекс України, Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік, Закон України “Про державну підтримку сільського господарства України”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови буде здійснюватися в межах видатків, передбачених Мінагрополітики у Державному бюджеті України на 2018 рік за програмою КПКВК 2801030 “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів”.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною аудиторською службою України, Державною казначейською службою України, Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

Положення проекту постанови не містять ознак дискримінації.

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України відповідно до частини третьої статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

8.1. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови надасть можливість фінансово підтримати суб’єктів господарювання агропромислового комплексу, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рікдо 20 млн грн шляхом надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики тапродовольства України                                                                                                    Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів”

 

I. Визначення проблеми

Відповідно до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” (реєстр. № 7000 від 15.09.2017), який 07 грудня 2017 року прийнято в цілому як Закон Верховною Радою України у першому читанні (далі – Закон) та готується до підписання, Мінагрополітики передбачені видатки за програмою КПКВК 2801030 “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів” в сумі лише 66 млн грн, що у 4,5 рази менше, ніж у 2017 році (300 млн грн).

З огляду на обмежений обсяг коштів, передбачений для здешевлення кредитів у 2018 році, виникає необхідність внесення змін до діючого Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300, в частині перегляду позичальників, яким надаватиметься компенсація у 2018 році та напрямів використання кредитних коштів, які підлягатимуть здешевленню.

Тому Мінагрополітики підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів” (далі – проект постанови).

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

 +

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

II. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є затвердження змін до діючого Порядку використання коштів в частині перегляду позичальників, яким надаватиметься компенсація у 2018 році, та напрямів використання кредитних коштів, які підлягатимуть здешевленню.

Враховуючи обмежений обсяг коштів, що передбачається у державному бюджеті на 2018 рік за програмою здешевлення кредитів, проектом постанови пропонується надавати фінансову підтримку лише суб’єктам господарювання агропромислового комплексу, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн грн за кредитами, залученими для покриття поточних витрат, пов’язаних із виробництвом сільськогосподарських товарів (послуг) та витрат капітального (інвестиційного) характеру.

Компенсація таким позичальникам надаватиметься у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами.

Крім того, у проекті постанови уточнено вид позичальників, яким надається перевага конкурсними комісіями під час прийняття рішення щодо надання компенсації, а саме: у першу чергу – які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн грн; у другу чергу – які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання м’яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці)) та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із такою діяльністю.

Також у проекті постанови зазначається момент, з якого припиняється надання позичальнику компенсації у разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів, а саме з моменту встановлення такого факту.

Крім того, з метою забезпечення ефективного та у повному обсязі використання бюджетних коштів, передбачених для здешевлення кредитів, проектом пропонується надати можливість Мінагрополітики здійснювати перерозподіл невикористаних бюджетних асигнувань для компенсації відсоткової ставки за кредитами за підсумками шести місяців замість дев’яти.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 Вид альтернатив

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

Прийняти проект постанови

Обраний спосіб забезпечує досягнення цілей державного регулювання, а саме: визначення кола позичальників, які у 2018 році матимуть змогу скористатися такою підтримкою.

 

Альтернатива 2:

Відсутність регулювання

Залишення ситуації без змін.

Зазначений спосіб є неприйнятним, враховуючи обмежений обсяг коштів, який передбачений у 2018 році для здешевлення кредитів.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Прийняти проект постанови

 

Забезпечення основ державної політики у сфері пільгового кредитування суб’єктів господарювання АПК;

захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання аграрного сектору України;

визначення механізму надання часткової компенсації відсоткових ставок за банківськими кредитами;

ефективне використання бюджетних коштів, передбачених для здешевлення кредитів.

Витрати в межах видатків бюджетної програми, передбачених на відповідний рік

Альтернатива 2:

Відсутність регулювання

Відсутні

Можливе вчинення корупційних дій та нецільове використання бюджетних коштів

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Прийняти проект постанови

Відсутні

Норми проекту Порядку поширюються на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, але у 2018 році норми проекту Порядку будуть поширюватись лише на підприємства, які матимуть чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн гривень.

Відсутні

Альтернатива 2:

Відсутність регулювання

Відсутні

Норми проекту Порядку поширюються на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

У 2018 році під дію регулювання цього регуляторного акта підпадають суб’єкти господарювання агропромислового комплексу, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн грн та залучили кредити для покриття поточних витрат, пов’язаних із виробництвом сільськогосподарських товарів (послуг) та витрат капітального (інвестиційного) характеру, а також сплатили у поточному році відсотки за користування ними.

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Прийняти проект постанови

Створення сприятливих умов для залучення кредитів у банках;

забезпечення суб’єктів господарювання АПК, а саме малих, необхідними кредитами;

отримання часткового відшкодування відсотків за користування кредитами з державного бюджету;

поліпшення фінансового стану суб’єктів господарювання АПК.

Витрати на оформлення документів в сумі до 500 гривень

Альтернатива 2:

Відсутність регулювання

Відсутні

Обмеження доступу позичальників, зокрема малого та середнього бізнесу, до отримання державної підтримки;

зменшення обігових коштів;

втрата конкурентоспроможності продукції;

погіршення фінансового стану підприємства.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1:

Прийняти проект постанови

4

Цілі прийняття проекту постанови можуть бути досягнуті повною мірою

Альтернатива 2:

Відсутність регулювання

1

Проблема продовжить існувати

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проектом постанови надається можливість у 2018 році фінансово підтримати суб’єктів господарювання агропромислового комплексу, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн грн шляхом надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

Реалізація поставлених цілей державного регулювання забезпечується шляхом прийняття змін до діючого Порядку.

Заходи, які необхідно здійснити для реалізації вказаних цілей:

погодити зазначений проект постанови із заінтересованими органами виконавчої влади;

подати проект постанови головним розробником на розгляд Кабінету Міністрів України та його прийняття Урядом;

здійснення заходів з опублікування постанови Кабінету Міністрів України та доведення його до відома суб’єктів господарювання АПК.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог проекту постанови органи виконавчої влади не будуть нести додаткові витрати, суб’єкти господарювання агропромислового комплексу нестимуть разові витрати лише на оформлення документів в банку з метою отримання у подальшому державної підтримки за залученими кредитами (до 500 грн).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Дія проекту постанови поширюється на бюджетний рік.

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі показники:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

обсяги коштів, спрямованих на часткову компенсацію відсотків за користування кредитами;

аналіз стану залучення кредитних ресурсів підприємствами-позичальниками;

аналіз відсоткових ставок банків за користування кредитами;

порівняльна оцінка загальних розмірів державної бюджетної підтримки сільського господарства та її впливу на фінансовий стан підприємств-позичальників.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Буде здійснюватися базове та повторне відстеження результативності дії постанови.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження планується здійснювати щорічно на початку чергового бюджетного року, в результаті яких відбуватиметься порівняння показників базового та повторних відстежень.

Відстеження результативності дії постанови буде проводитися Департаментом фінансово-кредитної політики шляхом аналізу інформації Державної фіскальної служби України та Державної казначейської служби України, статистичних даних.

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                         Максим МартинюкДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux