портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 01 жовтня 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                   №___   

Київ

 

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у

державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому

комплексі шляхомздешевлення кредитів

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1191), такі зміни:

У тексті Порядку слова "департаменти агропромислового розвитку облдержадміністрацій" у всіх відмінках замінити відповідно словами "структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку".

В абзаці першому пункту 6 слова "департаментів агропромислового розвитку" замінити словами "структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку", а слова "директори департаментів агропромислового розвитку облдержадміністрацій" замінити словами "керівники структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку".

В абзаці восьмому пункту 8 слова "працівник фінансового відділу департаментів агропромислового розвитку облдержадміністрацій" замінити словами "працівник структурного підрозділу облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку".

У пункті 9 слова "департаменту агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації" замінити словами "структурного підрозділу Київської облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку".

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект постанови підготовлено з метою надання можливості органам управління агропромислового комплексу облдержадміністрацій, де проведено реорганізацію, надавати суб’єктам господарювання агропромислового комплексу часткову компенсацію за залученими кредитами, в рамках бюджетної програми "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів".

Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001), е-mail: oxana.prudkaya@minagro.gov.ua; anzhela.nigayeva@minagro.gov.ua.

Відповідальний виконавець: Нігаєва Анжела Едуардівна, тел. 279-79-90.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                           В.І. Лапа

Пояснювальна записка

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Планом заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 р. № 213, передбачається глибоке та всеохоплююче реформування моделі розвитку вітчизняної економіки, в рамках якого відбуваються зміни, спрямовані на оптимізацію системи функціонування як центральних органів виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування, зокрема і в агропромисловому секторі економіки.

Для забезпечення виконання зазначених заходів на сьогодні в більшості областей здійснюється реорганізація органів управління агропромислового комплексу облдержадміністрацій.

У свою чергу, Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" Мінагрополітики України передбачені видатки за програмою КПКВК 2801030 "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" з обсягом фінансування 300 млн грн, які 03.07.2015 спрямовано до областей. Зазначені бюджетні кошти обліковуються на казначейських рахункам департаментів агропромислового розвитку відповідних облдержадміністрацій.

За інформацією з регіонів, в ряді областей проведено реорганізацію органів управління агропромислового комплексу облдержадміністрацій, у зв’язку з чим відсутня можливість фінансування суб’єктів господарювання агропромислового комплексу за бюджетною програмою 2801030 "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів", що ставить під загрозу використання передбачених бюджетних коштів до кінця бюджетного року.

З метою забезпечення можливості фінансування органами управління агропромислового комплексу облдержадміністрацій суб’єктів господарювання агропромислового комплексу за вказаною бюджетною програмою Мінагрополітики України підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" (далі – проект постанови).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є надання можливості органам управління агропромислового комплексу облдержадміністрацій, де проведено реорганізацію, надавати суб’єктам господарювання агропромислового комплексу часткову компенсацію за залученими кредитами в рамках бюджетної програми "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів".

Поставлена мета досягається шляхом внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України", Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1158.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Для реалізації запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України змінами до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (зі змінами) Мінагрополітики України передбачені видатки за програмою КПКВК 2801030 "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" обсягом у 300 млн гривень.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною казначейською службою України, Державною фінансовою службою України, Міністерством юстиції України та Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови розроблено з урахуванням пропозицій, які були висловлені у зверненнях органів управління агропромислового комплексу відповідних облдержадміністрацій.

6¹. Запобігання дискримінації

Положення проекту постанови не містять ознаки дискримінації.

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови надасть можливість органам управління агропромислового комплексу облдержадміністрацій, де проведено реорганізацію, надавати суб’єктам господарювання агропромислового комплексу часткову компенсацію за залученими кредитами в рамках бюджетної програми "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів", що, в свою чергу, дозволить ефективно використати передбачені бюджетні кошти до кінця бюджетного року.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                           В.І. Лапа

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Планом заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 р. № 213, передбачається глибоке та всеохоплююче реформування моделі розвитку вітчизняної економіки, в рамках якого відбуваються зміни, спрямовані на оптимізацію системи функціонування як центральних органів виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування, зокрема, і в агропромисловому секторі економіки.

Для забезпечення виконання зазначених заходів, на сьогодні, в більшості областей здійснюється реорганізація органів управління агропромислового комплексу облдержадміністрацій.

В свою чергу, Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" Мінагрополітики України передбачені видатки за програмою КПКВК 2801030 "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" з обсягом фінансування 300 млн грн., які 03.07.2015 спрямовано до областей. Зазначені бюджетні кошти обліковуються на казначейських рахункам департаментів агропромислового розвитку відповідних облдержадміністрацій.

За інформацією з регіонів в ряді областей проведено реорганізацію органів управління агропромислового комплексу облдержадміністрацій, у зв’язку з чим, відсутня можливість фінансування суб’єктів господарювання агропромислового комплексу за бюджетною програмою 2801030 "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів", що ставить під загрозу використання передбачених бюджетних коштів до кінця бюджетного року.

З метою забезпечення можливості фінансування органами управління агропромислового комплексу облдержадміністрацій суб’єктів господарювання агропромислового комплексу за вказаною бюджетною програмою Мінагрополітики України підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" (далі – проект постанови).

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту постанови є надання можливості органам управління агропромислового комплексу облдержадміністрацій, де проведено реорганізацію, надавати суб’єктам господарювання агропромислового комплексу часткову компенсацію за залученими кредитами, в рамках бюджетної програми "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів".

3. Альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Під час підготовки проекту постанови було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не дозволить управлінням агропромислового комплексу облдержадміністрацій надавати суб’єктам господарювання агропромислового комплексу часткову компенсацію за залученими кредитами, в рамках бюджетної програми "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів".

Другий альтернативний спосіб – прийняття проекту постанови, що дасть змогу управлінням агропромислового комплексу облдержадміністрацій надавати суб’єктам господарювання агропромислового комплексу часткову компенсацію за залученими кредитами, в рамках бюджетної програми "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" та використати кошти, передбачені у держбюджеті для здешевлення кредитів, до кінця бюджетного року.

Таким чином, прийняття проекту постанови є єдиним способом досягнення цілей та розв’язання вищезазначених проблем.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

З метою надання можливості органам управління агропромислового комплексу облдержадміністрацій, де проведено реорганізацію, надавати суб’єктам господарювання агропромислового комплексу часткову компенсацію за залученими кредитами, в рамках бюджетної програми "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів", проектом постанови вносяться зміни до Порядку шляхом заміни у тексті Порядку слів "департаменти агропромислового розвитку облдержадміністрацій" словами "структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку".

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація проекту постанови надасть можливість органам управління агропромислового комплексу облдержадміністрацій, де проведено реорганізацію, надавати суб’єктам господарювання агропромислового комплексу часткову компенсацію за залученими кредитами, в рамках бюджетної програми "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів".

6. Очікувані результати прийняття акта

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

 

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Забезпечення основ державної політики у сфері пільгового кредитування суб’єктів господарювання агропромислового комплексу;

захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання аграрного сектору України;

ефективне використання бюджетних коштів, передбачених для здешевлення кредитів.

Немає.

Сільськогосподарські товаровиробники

Створення сприятливих умов для залучення кредитів у банках;

можливість суб’єктів господарювання агропромислового комплексу отримати державну підтримку за залученими кредитами;

поліпшення фінансового стану суб’єктів господарювання агропромислового комплексу.

Немає.

Населення

 

Немає, оскільки зміни у проекті постанови не поширюються на населення.

Немає.

 

7. Обґрунтування дії строку акта

Дія проекту постанови поширюється на бюджетний рік.

8. Показники результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

- поліпшення фінансового стану суб’єктів господарювання агропромислового комплексу;

- аналіз стану залучення кредитних ресурсів підприємствами-позичальниками;

- аналіз відсоткових ставок банків за користування кредитами;

- порівняльна оцінка загальних розмірів державної бюджетної підтримки сільського господарства та її впливу на фінансовий стан підприємств-позичальників;

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта - не передбачається, тому що запропонованим проектом постанови передбачаються витрати із загального фонду держбюджету на здешевлення кредитів;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – суб’єкти господарювання агропромислового комплексу, які залучили кредити та використали їх на визначенні проектом Порядку цілі, а також сплатили у поточному році відсотки за користування ними;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться підприємствами-позичальниками, які пов’язані з виконанням вимог акта відсутні;

- покращення фінансового стану одержувачів такої державної підтримки.

Проект постанови розміщений в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gоv.ua.

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження здійснюється один раз на 3 роки після повторного відстеження шляхом аналізу статистичних даних з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Департаментом фінансово-кредитної політики Мінагрополітики України.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                           В.І. ЛапаOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux