Проект постанови КМУ від 09 квітня 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                   №___  

 

Київ

 

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному

бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва

та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2010 р. № 900 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 75, ст. 2666; № 80, ст. 2820; 2011 р., № 11, ст. 486; № 28, ст. 1189; 2012 р., № 83, ст. 3356; 2013 р., № 31, ст. 1077; 2013 р., № 50, ст. 1789), зміни, що додаються.

 

  

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів"

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів" розроблено на виконання Закону України від 13 січня 2015 року № 87-VIII "Про внесення зміни до статті 17-2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".

Головним завданням проекту постанови є приведення у відповідність до норм чинного законодавства діючого Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року № 900 (далі - Порядок).

Проектом постанови будуть зняті обмеження щодо потужності тваринницьких ферм та комплексів, які можуть претендувати на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції. Разом з тим до переліку об’єктів, вартість яких може бути частково відшкодована, включені доїльні зали та створені на кооперативних засадах м’ясопереробні підприємства.

Після внесення відповідних змін до Порядку можливість скористатись державною підтримкою матимуть й середні та малі сільськогосподарські товаровиробники

Зазначений проект постанови Кабінету Міністрів України разом з аналізом регуляторного впливу знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України www.minagro.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту постанови Кабінету Міністрів України надсилати протягом місяця з дня його оприлюднення за такими адресами:

01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департаменту тваринництва або на адресу електронної пошти irina.saganovska@minagro.gov.ua. Контактна особа: Сагановська Ірина Володимирівна, (044) 288-01-01.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

            політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів" розроблено на виконання Закону України від 13 січня 2015 року № 87-VIII "Про внесення зміни до статті 17-2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою внесення змін є приведення діючого Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року № 900 (далі - Порядок), у відповідності з нормами чинного законодавства.

Проектом постанови передбачається здійснення державної підтримки не лише великих, а й середніх та дрібних сільськогосподарських товаровиробників шляхом зняття обмежень щодо потужностей тваринницьких ферм та комплексів, які можуть претендувати на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції. Разом з тим до переліку об’єктів, вартість яких може бути частково відшкодована, додано доїльні зали та створені на кооперативних засадах м’ясопереробні підприємства.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

закони України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", "Про державну підтримку сільського господарства України" та "Про безпечність та якість харчових продуктів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" за бюджетною програмою КПКВК 2801540 "Державна підтримка галузі тваринництва" передбачені видатки загального фонду у розмірі 250 млн гривень. Фінансування за даним напрямом буде здійснюватись у межах затверджених видатків.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України та Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Положення проекту постанови не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект постанови розміщено на сайті Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови потребує погодження з Федерацією роботодавців України та Спільним представницьким органом профспілок.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови впливає на ринок праці.

Державна підтримка шляхом здешевлення вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм, доїльних залів та кооперативних м’ясопереробних підприємств, сприятиме розбудові інфраструктури села, залученню інвестицій у тваринництво і переробну галузь, а також самозайнятості населення.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дасть можливість привести діючий Порядок до норм чинного законодавства та забезпечить рівний доступ суб'єктів господарювання до отримання державної підтримки в незалежності від проектної потужності введеного в дію об’єкта.

Реалізація даного нормативно-правового акта відповідає новій агропродовольчій стратегії Уряду України в частині створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу на селі.

 

 Міністр аграрної політики

         та продовольства України                                                                                                                                                                  О.М. Павленко 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності:

Закон України від 13 січня 2015 року № 87-VIII було внесено зміни до статті 17-2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (далі - Закон).

Крім цього відповідно до додатку 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (зі змінами) за бюджетною програмою КПКВК 2801540 "Державна підтримка галузі тваринництва" передбачені видатки загального фонду у розмірі 250,0 млн гривень.

З метою приведення у відповідність нормативно-правових актів до норм чинного законодавства та можливості спрямовувати бюджетні кошти одержувачам Мінагрополітики України розробило проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів" (далі – проект постанови).

2. Визначення цілей державного регулювання:

Проектом постанови передбачається внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року № 900 (далі - Порядок).

Метою внесення змін є приведення діючого Порядку до норм чинного законодавства, а також забезпечення здійснення державної підтримки не лише великих, а й середніх та дрібних сільськогосподарських товаровиробників.

Прийняття проекту постанови забезпечить реалізацію одного із пріоритетів нової продовольчої політики України, а саме розвиток малого і середнього бізнесу на селі.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу:

Під час підготовки проекту постанови було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не дозволить створити для суб’єктів господарювання рівні умови в отриманні державної підтримки шляхом часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції об’єктів у галузі тваринництва.

Другий альтернативний спосіб – прийняття проекту постанови, що дасть змогу ефективно використати передбачені у держбюджеті кошти для підтримки галузі тваринництва.

Таким чином, прийняття проекту постанови є єдиним способом досягнення цілей та розв’язання вищезазначених проблем.

 4. Опис механізмів для розв'язання проблем, відповідні заходи:

Проектом постанови передбачається зняти обмеження щодо потужностей тваринницьких ферм та комплексів, які можуть претендувати на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції.

Разом з тим до переліку об’єктів, вартість яких може бути частково відшкодована, буде додано доїльні зали та створені на кооперативних засадах м’ясопереробні підприємства.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

Прийняття постанови дасть можливість привести діючий Порядок до норм чинного законодавства та дозволить створити умови для збалансованого розвитку виробництва в усіх формах господарювання з метою насичення внутрішнього ринку та нарощування експорту.

6. Очікувані результати прийняття акту:

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

 

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Залучення інвестицій у тваринництво та переробну галузі;

розбудова села;

створення додаткових робочих місць;

ефективне використання бюджетних коштів передбачених для державної підтримки галузі тваринництва.

До 50 відсотків вартості введених в дію об'єктів, що підпадають під часткове відшкодування.

Суб’єкти господарювання

Розширення або удосконалення виробництва;

нарощення поголів’я тварин;

збільшення виробництва високоякісної продукції тваринництва;

підвищення продуктивності тварин;

поліпшення фінансового стану суб’єктів господарювання АПК.

50 або більше відсотків вартості введеного в дію об’єкта.

Населення

Норми проекту Порядку поширюються на фізичних осіб суб’єктів господарювання (фізичні особи підприємці) та сприятимуть:

розширенню або удосконаленню виробництва;

нарощення поголів’я тварин;

збільшення виробництва високоякісної продукції тваринництва;

підвищення продуктивності тварин;

поліпшення фінансового стану.

50 або більше відсотків вартості введеного в дію об’єкта.

 

7. Обґрунтування дії строку акта:

Порядок використання коштів є безстроковим і діє (застосовується) у разі передбачення в державному бюджеті асигнувань за відповідним напрямом.

8. Визначення показників результативності акта:

Показниками результативності регуляторного акта є:

1) поліпшення фінансового стану суб’єктів господарювання АПК;

2) аналіз стану залучення інвестицій у галузь тваринництва;

3) аналіз виробничих показників у галузі тваринництва (чисельність поголів’я, виробництво продукції, продуктивність тварин);

5) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта - не передбачається, тому що запропонованим проектом постанови передбачаються витрати із загального фонду держбюджету на здешевлення вартості будівництва та реконструкції об'єктів у галузі тваринництва;

6) кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – суб’єкти господарювання, якими у попередньому та поточному роках введено в дію об’єкт та подано документи відповідно до вимог Порядку.

7) розмір коштів що витрачатимуться суб’єктами господарювання, які пов’язані з виконанням вимог акта - 50 або більше відсотків вартості введеного в дію об’єкта;

8) покращення фінансового стану одержувачів такої державної підтримки.

Проект постанови розміщений в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gоv.ua.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось до набрання ним чинності шляхом аналізу інформації, наданої регіонами, про кількість об’єктів у галузі тваринництва, які заплановано ввести в дію протягом 2015-2016 років.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Періодичне відстеження здійснюється один раз на 3 роки після повторного відстеження шляхом аналізу статистичних даних з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінагрополітики України, а також на регіональному рівні департаментами агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

          політики та продовольства  України                                                                                                                                   Я.В. КраснопольськийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux