портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 24 грудня 2012

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості”

Проект

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 від ______________                                                                                                                                                                                     №_____

 

 

Київ

 

Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету,що

спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у

сільській місцевості

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести зміни до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2005 р. № 325 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 19, ст. 997; 2008 р., № 20, ст. 571), виклавши у редакції, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                               М. АЗАРОВ

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості”

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України підготовлений відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” .

Зазначений проект розміщено на сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua, розділ “Регуляторні акти”).

Розробник: Мінагрополітики України.

З метою отримання зауважень та пропозицій пропонуємо зацікавленим фізичним та юридичним особам розглянути зазначений проект.

Інформацію надсилати на поштову та електронну адресу розробника.

Поштова адреса розробника: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001.

Електрона адреса розробника: kirina@minapk.gov.ua

 

 

Директор Департаменту науково-освітнього

забезпечення АПВ та розвитку сільських територій                                                                                                                             В.М. Ганганов

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості” підготовлений на виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття проекту постанови є визначення механізму розподілу та використання бюджетних коштів, передбачених Мінагрополітики України в державному бюджеті за програмою “Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості”.

3. Правові аспекти

Нормативно-правове регулювання житлово-комунального госпо-дарства у сільській місцевості здійснюється відповідно до законів України “Про Загальнодержавну програму реформування і розвиток житлово-комунального господарства на 2009 – 2014 роки”, “Про житлово-комунальні послуги”, “Про Загальнодержавну програму “Питна вода України на  2006-2020 роки” та постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007  № 1158 “Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта направляється на погодження до Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі  України, Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Міністерства юстиції України.

6. Регіональний аспект

Реалізація бюджетної програми “Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості” з урахуванням співфінансування з місцевих бюджетів усіх рівнів забезпечить запобігання техногенним та епідемічним ситуаціям у сільській місцевості, пов’язаних із низькою якістю питної води, своєчасне усунення аварійного стану в котельнях, на теплових та водопровідно-каналізаційних мережах.

7. Запобігання корупції

У проекті  постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на сайті Мінагрополітики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови направляється для погодження Всеукраїнській асоціації сільських та селищних рад, Спільному представницькому органу сторони роботодавців на національному рівні та ЦК профспілки працівників агропромислового комплексу.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови  є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови забезпечить ефективне використання бюджетних коштів за програмою “Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості”.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                          М.В. Присяжнюк

“____” _________ 2013 р.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту  постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості”

 

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект постанови розроблений на виконання Закону України  від 22.12.2011 № 4282-VІ „Про Державний бюджет України на 2012 рік” та заходів Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007  № 1158.

Одним із пріоритетних напрямків Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року є реформування та забезпечення розвитку комунального господарства у сільській місцевості. Заходи програми спрямовані на формування повноцінного  життєвого середовища для селян, забезпечення сільського населення необхідними соціально-культурними послугами та ство­рен­ня належних умов для відродження села. Відсутність умов пристойного життя сільського населення спричиняють міграційний відплив найбільш продуктивної робочої сили, особливо молоді.

Однією з невирішених проблем є відсутність комплексного підходу до збору та поводження з побутовими відходами, що призводить до погіршення екологічної ситуації сільських територій та не сприяє їх привабливості. Крім того, в останні роки значно загострилася проблема забезпечення сільських населених пунктів питною водою належної якості.

Однак відповідно до положень чинного Порядку використання коштів, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, не передбачено спрямування бюджетних коштів на підтримку здійснення державно-приватного партнерства у сфері оброблення відходів, збору, очищення та розподілення води, а також  здійснення технічного аудиту об’єктів водопостачання та водовідведення в сільських населених пунктах.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту постанови є визначення пріоритетних напрямків розвитку комунального господарства у сільській місцевості, запровадження більш прозорого та ефективного механізму розподілу бюджетних коштів через проведення конкурсного відбору об’єктів, на які спрямовуються кошти державного бюджету, розширення сфери житлово-комунального обслуговування в сільській місцевості та удосконалення порядку використання бюджетних коштів при наданні державної підтримки для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Розподіл фінансової державної підтримки для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості можливий за двома способами.

Перший – залишити діючу редакцію Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, без внесення змін. Проте цей спосіб буде неефективним, оскільки обмеженість обсягів видатків, передбачених у Державному бюджеті України на 2013 рік для програми “Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості”, призведе до розпорошення бюджетних коштів.

Другий спосіб – внести зміни до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2005 р. № 325.  Цей спосіб є на даний час оптимальним рішенням, оскільки передбачені проектом постанови зміни забезпечать запровадження більш прозорого механізму розподілу коштів державного бюджету, сприятимуть розширенню сфери житлово-комунального обслуговування в сільській місцевості та удосконаленню порядку використання бюджетних коштів.

4. Опис механізмів та відповідних заходів для розв’язання визначеної проблеми

Проектом постанови вносяться зміни до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2005 р. № 325, в частині запровадження більш прозорого та ефективного механізму розподілу бюджетних коштів через проведення конкурсного відбору об’єктів, на які спрямовуються кошти державного бюджету, розширення сфери житлово-комунального обслуговування в сільській місцевості та застосування форм співпраці на засадах державно-приватного партнерства.

Прийняття запропонованих змін та доповнень до чинного Порядку створить умови для більш прозорого та ефективного використання коштів державного бюджету при наданні фінансової підтримки для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Створення необхідної інфраструктури для надання сільському населенню житлово-комунальних послуг, поліпшення якості таких послуг є пріоритетним  напрямком державної аграрної політики щодо комплексного розвитку сільських територій.

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта надасть змогу запровадити прозорий та ефективний механізм використання коштів для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, що є дієвим інструментом у реалізації заходів Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, яку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1158.

Впровадження даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

6.Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

 

Витрати

Вигоди

Держава

Не потребує додаткових витрат

Ефективне використання бюджетних коштів

Суб’єкт господарювання

Не потребує додаткових витрат

Розширення сфери житлово-комунального обслуговування у сільській місцевості

Населення

Не потребує додаткових витрат

Попередження аварійних ситуацій у сільському житлово-комунальному господарстві

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Термін дії запропонованого проекту постанови    постійно діючий з дня затвердження.

8. Визначення  показників результативності регуляторного акта

 

Найменування показників

Розмір показника

Суб’єкти господарювання, на яких поширюватиметься дія акта

Станом на 1 січня 2013 року в країні діє                     614 структурних підрозділів сільської комунальної служби

 

Розмір часу, що витрачається суб’єктами господарювання на виконання вимог

До 1 місяця на підготовку та подання до конкурсної комісії  пакету документів

Рівень інформованості суб’єктів 

Високий, оскільки проект постанови  розміщено на офіційному сайті  Мінагрополітики України.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2005 р. № 325, зі змінами, що вносяться, буде розміщено на сайтах Мінагрополітики України.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів

Не передбачається, оскільки проект постанови вдосконалює механізм розподілу бюджетних коштів шляхом проведення конкурсного відбору об’єктів, на які спрямовуються кошти державного бюджету, та розширення сфери житлово-кому-нального обслуговування в сільській місцевості.

 

 

Реалізація регуляторного акта дасть можливість підвищити ефективність використання бюджетних коштів та застосувати форми співпраці на засадах державно-приватного партнерства.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено Мінагрополітики України шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватись раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства  України - керівник апарату                                                                                                                                 М.А. ЧужмирOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux