портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 22 жовтня 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку видачі ветеринарних документів"

Проект

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від ______________                                                                                                                                                                                  №___________    

Київ

 

 

Про внесення змін до Порядку видачі ветеринарних документів

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Внести до Порядку видачі ветеринарних документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 857 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 92, ст. 3401), зміни, що додаються.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її офіційного опублікування.

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                       А. ЯЦЕНЮК

Повідомлення про офіційне оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку видачі ветеринарних документів"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку видачі ветеринарних документів" та аналізу регуляторного впливу зазначеної постанови Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект постанови є регуляторним актом, який відповідає принципам державної регуляторної політики та справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку видачі ветеринарних документів" є спрощення умов ведення бізнесу та усунення дублювання документів.

Зазначений проект разом з пояснювальною запискою та аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua та Держветфітослужби України (www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів документів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, е-mail: andriy.kudrik@minagro.gov.ua;

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, e-mail: law@vet.gov.ua;

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011; inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                       Я.В Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку видачі ветеринарних документів"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На сьогодні видача ветеринарного свідоцтва форми № 2 (далі - свідоцтво) здійснюється з метою визначення пункту походження зерна та простежування товарних потоків фуражного зерна.

Проте інформація, яка міститься у свідоцтві, дублюється з інформацією, що міститься в товарно-транспортній накладній

З метою усунення дублювання док. ументів, втрати часу суб’єктів господарювання, оптимізації роботи зернової логістики проектом постанови передбачається:

добровільність отримання свідоцтва при переміщенні зерна;

надання копії товарно-транспортної накладної органам ветеринарно-санітарного контролю.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення даного проекту постанови є спрощення умов ведення бізнесу та усунення дублювання документів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Закон України "Про ветеринарну медицину", постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 857 "Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує  додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України 13.10.2015, потребує погодження із Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційних сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає  принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Положення проекту постанови не впливають на ринок праці.

11. Прогноз результатів

У разі прийняття зазначеного проекту постанови будуть усунені дублювання документів, зменшаться втрати часу суб’єктів господарювання, буде оптимізована робота зернової логістики.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                       Я.В Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку видачі ветеринарних документів"

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

На сьогодні видача ветеринарного свідоцтва форми № 2 (далі – свідоцтво) здійснюється із метою визначення пункту походження зерна та простежування товарних потоків фуражного зерна.

Слід зазначити, що інформація, яка міститься у свідоцтві, дублюється із інформацією, що міститься в товарно-транспортній накладній.

З метою усунення дублювання документів, втрати часу суб’єктів господарювання, оптимізації роботи зернової логістики, проектом постанови передбачається добровільність отримання свідоцтва при переміщенні зерна, а також надання копії товарно-транспортної накладної органам ветеринарно-санітарного контролю.

Шляхом державного регулювання передбачається зменшити втрати часу суб'єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з переміщенням об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю, зокрема фуражного зерна, усунути дублювання документів, що в свою чергу призведе до оптимізації зернової логістики, а також значно спростить умови ведення бізнесу у даній сфері.

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту постанови є спрощення умов ведення бізнесу та усунення дублювання документів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження status quo

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

 

Такий спосіб не забезпечить зменшення зменшити втрати часу суб'єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з переміщенням об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю, зокрема фуражного зерна, усунення дублювання документів, спрощення умов ведення бізнесу.

Інший, від запропонованого способу (саморегуляція)

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

 

Такий спосіб не забезпечить належний державний контроль за переміщенням об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та дотримання принципу адекватності державної регуляторної політики.

Прийняття проекту постанови

Відповідає вимогам законодавства України.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

 

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним, ефективним та адекватним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта, відповідність   форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні  існуючої проблеми та ринковим  вимогам з урахуванням усіх  прийнятних альтернатив, який сприятиме усунення дублювання документів, спрощення умов ведення бізнесу.

Забезпечує дотримання принципів державної регуляторної політики.

 

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку видачі ветеринарних документів" (далі – проект постанови).

Проектом постанови передбачається, що у разі переміщення для подальшого вивезення з України через морські порти України фуражного зерна, отримання документів визначених у абзацах другому – четвертому пункту 3 Порядку видачі ветеринарних документів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 857, не є обов’язковим і здійснюється на підставі звернень вантажовласника або уповноваженої ним особи.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття та реалізація проекту постанови дозволить зменшити втрати часу суб'єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з переміщенням об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю, зокрема фуражного зерна, усунути дублювання документів, що в свою чергу призведе до оптимізації зернової логістики, а також значно спростить умови ведення бізнесу у даній сфері.

Впливу зовнішніх факторів на дію проекту постанови Кабінету не очікується.

Оцінка можливості впровадження проекту постанови та виконання її вимог суб’єктами господарювання висока.

Реалізація запропонованого проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого проекту постанови не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Для суб’єктів господарювання впровадження цього регуляторного акта не призведе до збільшення витрат, пов’язаних з необхідністю вивчення основних положень регуляторного акта.

Проект постанови відповідає принципам державної регуляторної політики.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Результатом прийняття та впровадження проекту постанови сприятиме зменшенню навантаження контролюючих органів на господарську діяльність суб’єктів господарювання.

Відсутні

Усунення дублювання документів (свідоцтва форми № 2 та товарно-транспортної накладної).

Відсутні

Оптимізація роботи зернової логістики.

Відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Добровільність отримання свідоцтва при переміщенні зерна.

Відсутні

 

Усунення дублювання документів (свідоцтва форми № 2 та товарно-транспортної накладної).

Відсутні

Оптимізація роботи зернової логістики.

Відсутні

Зменшення витрат часу суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з переміщенням об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю, зокрема фуражного зерна.

Відсутні

 

Сфера інтересів громадян

Стабілізація цін.

Відсутні

 

7. Строк дії регуляторного акта

Термін чинності акта необмежений.

8. Визначення показників результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є зменшення витрат часу суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з переміщенням об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю, зокрема фуражного зерна, відсутність скарг суб’єктів господарювання, спрощення умов ведення бізнесу.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією регуляторного акта, не передбачено. Не передбачається створення державних цільових фондів.

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта. Дія проекту постанови поширюватиметься на суб'єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з переміщенням об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю, зокрема фуражного зерна.

Виконання вимог проекту постанови не пов'язано з витрачанням додаткових коштів і часу фізичних осіб та суб'єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту постанови вище середнього, оскільки проект постанови оприлюднено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватиметься Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України шляхом обробки результатів статистичної звітності територіальних органів державного контролю і нагляду в порівнянні з базовим відстеженням результативності минулого року.

Базове відстеження результативності буде здійснюватися через півроку після набрання чинності проекту постанови.

Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності проекту постанови.

Періодичне - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                       Я.В Краснопольський

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux