Проект постанови КМУ від 16 листопада 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 

Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598; 2013 р., № 80, ст. 2975; 2014 р., № 97, ст. 2786; 2015 р., № 46, ст. 1472; 2016 р., № 2, ст. 102), зміни, що додаються.

 

 

  Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН  

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру"

 

Розробник

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Стислий виклад змісту проекту

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку ведення Державного земельного кадастру" розроблено з метою удосконалення процедури внесення відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", зокрема відомостей про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів та автоматизування процесу проведення розрахунків нормативної грошової оцінки конкретних земельних ділянок.

Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку ведення Державного земельного кадастру", пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

Адреси для надсилання зауважень і пропозицій

Міністерство аграрної політики та продовольства України (Відділ використання та охорони земель с/г призначення, удосконалення земельних відносин), 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 226 30 62, svitlana.rudenko@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Департамент міжнародної співпраці та ринку земель), 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 275 73 66, rynok_oz@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ,

вул. Арсенальна, 9/11, тел. 2864711, inform@dkrp.gov.ua.

 

  

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру"

 

1.Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру" (далі – проект постанови) розроблено Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру з метою удосконалення процедури внесення відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", забезпечення наповнення Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів, вдосконалення структури та змісту електронного документу та автоматизування процесу проведення розрахунків нормативної грошової оцінки конкретних земельних ділянок.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про державний земельний кадастр" (далі – Закон) до Державного земельного кадастру включаються, зокрема, відомості нормативну грошову оцінку земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці.

Стаття 23 Закону передбачає, що документація із оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, подається органу, що здійснює внесення таких відомостей, також у формі електронного документа. Вимоги до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа визначаються Порядком ведення Державного земельного кадастру.

За результатами практичної реалізації положень Порядку ведення Державного земельного кадастру затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (далі – Порядок), виявилося необхідним для забезпечення базових принципів ведення Державного земельного кадастру удосконалити структуру та зміст електронного документу.

У зв’язку з цим проектом постанови пропонується внести зміни до Порядку, які забезпечать наповнення Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів, удосконалить структуру та зміст електронного документу.

2.Мета і шляхи її досягнення

Проектом постанови передбачено внести зміни у додаток 1 до Порядку.

Метою проекту постанови є забезпечення наповнення Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів та автоматизування процесу проведення розрахунків нормативної грошової оцінки конкретних земельних ділянок.

Проект постанови передбачає внесення змін до Вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа Порядку а саме доповнити пунктами 699– 6911 (далі – Вимоги), до додатків 7, 9, 42 до Вимог а також доповнення Вимог новими додатками 45–52.

Зміни до Вимог до Порядку, передбачають внесення до елементів електронного документу додаткових відомостей, внесення змін до окремих елементів електронного документу та доповнення його новими елементами.

3.Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Земельний кодекс України, закони України "Про Державний земельний кадастр", "Про оцінку земель", "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", інші закони України та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти.

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5.Позиція заінтересованих органів

Проект постанови Кабінету Міністрів України потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством культури України, Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6.Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61.Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7.Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8.Громадське обговорення

Для громадського обговорення проект розміщено на офіційному сайті Держгеокадастру (land.gov.ua).

9.Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10.Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом, який позитивно впливатиме на забезпечення захисту прав та інтересів держави, юридичних та фізичних осіб. Проект регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності.

Досягнення поставлених цілей щодо наповнення Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів, удосконалення структури та змісту електронного документу та процедури внесення відомостей до Державного земельного, можливе шляхом прийняття проекту акта.

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить виконання інтересів суб’єктів господарювання, які мають наміри користуватися відомостями Державного земельного кадастру, а також забезпечить виконання положень Закону України "Про Державний земельний кадастр" в частині внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Таблиця вигод і витрат.

 

Об’єкт відносин

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Забезпечення удосконалення методичної бази ведення Державного земельного кадастру.

Відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Забезпечення удосконалення методичної бази ведення Державного земельного кадастру.

Відсутні

Інтереси громадян

Забезпечення удосконалення методичної бази ведення Державного земельного кадастру.

Відсутні

 

101.Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови забезпечить реалізацію положень Закону України "Про Державний земельний кадастр", зокрема щодо удосконалення внесення відомостей до Державного земельного кадастру, наповнення Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів та автоматизувати процес проведення розрахунків нормативної грошової оцінки конкретних земельних ділянок.

 

 

В. о. Голови Державної служби

України з питань геодезії, картографії та кадастру                                                                                                                                    О.М. Цвях

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру"

 

І.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до статті 13 Закону України "Про державний земельний кадастр" (далі – Закон) до Державного земельного кадастру включаються, зокрема, відомості нормативну грошову оцінку земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці.

Стаття 23 Закону передбачає, що документація із оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, подається органу, що здійснює внесення таких відомостей, також у формі електронного документа. Вимоги до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа визначаються Порядком ведення Державного земельного кадастру.

За результатами практичної реалізації положень Порядку ведення Державного земельного кадастру затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (далі – Порядок), виявилося необхідним для забезпечення базових принципів ведення Державного земельного кадастру удосконалити структуру та зміст електронного документу.

З метою вирішення зазначеної проблеми Держгеокадастром розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру" (далі – проект постанови)

Прийняття проекту постанови забезпечить наповнення Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів, вдосконалення структури та змісту електронного документу та автоматизування процесу проведення розрахунків нормативної грошової оцінки конкретних земельних ділянок.

Проблема, яку пропонується врегулювати поширюється на всі верстви суспільства, основними групами, на які проблема справляє вплив є:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

Ні

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

Ні

 

Проблема, яку пропонується врегулювати не може бути врегульована за рахунок ринкових механізмів, оскільки потребує удосконалення структури та змісту електронного документу.

ІІ.Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є забезпечення наповнення Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів, удосконалення структури та змісту електронного документу.

ІІІ.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

1.Визначення альтернативних способів

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий "status quo", тобто збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком

Недосконалість ведення Державного земельного кадастру в частині внесення інформації про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів.

Внесення змін до Порядку

Вдосконалення Порядку в частині встановлення форми електронного документа для внесення інформації про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів до Державного земельного кадастру.

 

 

 

 

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком не може розглядатися як таке, що не забезпечує можливості внесення до Державного земельного кадастру інформації про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів.

Внесення змін до Порядку, запропонованих проектом постанови дозволить врегулювати зазначене питання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Відсутні

Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком не може розглядатися як таке, що не забезпечує можливості внесення до Державного земельного кадастру інформації про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів.

Альтернатива 2.

 

Забезпечення наповнення Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів, удосконалення структури та змісту електронного документу. Автоматизування процесу проведення розрахунків нормативної грошової оцінки конкретних земельних ділянок

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Відсутні

Відсутні, оскільки збереження чинного регулювання не досягає задекларованих цілей

Альтернатива 2.

Спрощення процедури та зменшення впливу людського фактору на достовірність нормативної грошової оцінки конкретної земельної ділянки за рахунок автоматизації процесу проведення розрахунків.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

184

1714

 

1898

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

10

90

 

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2.

Удосконалення Порядку ведення Державного земельного кадастру матиме вплив на продуктивність суб’єктів господарювання, які здійснюють роботи з проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

0

 

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

0

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком

1

Недосконалість ведення Державного земельного кадастру.

Альтернатива 2

Внесення змін до Порядку

4

Наповнення Державного земельного кадастру інформацією про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Внесення змін до Порядку

Удосконалення Порядку ведення Державного земельного кадастру матиме вплив на продуктивність суб’єктів господарювання, які здійснюють роботи з проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок (4 бали)

Відсутні

 Проблема існувати не буде

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком

Відсутні (1 бал)

Відсутні

Проблема продовжує існувати

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Внесення змін до Порядку

Часткове вирішення проблеми

0

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком

Існування проблеми

Х

       

 V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основними механізмами, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми є встановлення чітких вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа для внесення інформації про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів до Державного земельного кадастру.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва відсутні. Прийняття регуляторного акта не потребує створення нового центрального органу виконавчої влади.

 

Тест малого підприємництва додається.

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

0

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

0

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

0

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8

Інше (уточнити), гривень

0

0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

0

0

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

184

 

184

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0*184=0

0*184=0

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

0

0

0

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

0

0

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

0

0

0

0

       

Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

0

0

0

0

 

Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

0

0

0

0

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

0

0

0

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

0

0

          

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Витрати на адміністрування регулювання для органів державної влади чи органів місцевого самоврядування відсутні.

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

184

0

2.Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4.Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6.Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7.Інші адміністративні процедури (уточнити)

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

0

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за
п’ять років, гривень

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва

0

0

0

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт має необмежений строк дії.

Відповідно до частини другої статті 18 Закону України "Про оцінку земель" нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років. Таким чином не рідше ніж один раз на 5-7 років інформація у Державному земельному кадастру про таку оцінку буде оновлюватись.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

- надходження коштів до Державного бюджету у зв’язку з дією регуляторного акта не передбачається;

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

- обсяг коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та підприємницької діяльності на виконання робіт по складанню технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, визначатимуться умовами договору на проведення таких робіт;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та підприємницької діяльності, які виконуватимуть і замовлятимуть технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок – високий.

IX.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження. 

Для проведення відстеження у якості цільових груп будуть залучені суб’єкти господарювання які є розробниками документації із землеустрою та їх громадські об’єднання.

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК

 

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 1 лютого 2016 р. по 15 квітня 2016 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради

6

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта

2

Робоча нарад з науковцями

5

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта

 

2.Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1714 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 1714 (одиниць) та мікропідприємництва 0 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 90 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка "прямих" витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0

0

0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1714

1714

1714

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень 0

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

0

0

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1714

1714

1714

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

0

0

0

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва відсутні.

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2.Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

 

 

 

 

 

3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

 

0

0

0

0

4.Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

 

0

0

0

0

5.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6.Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7.Інші адміністративні процедури

0

0

0

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

0

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

0

 

4.Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

0

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

0

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

0

0

 

5.Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

У зв’язку з відсутністю сумарних витрат на виконання запланованого регулювання з боку малого підприємництва (за перший рік регулювання та за п’ять років) відсутня необхідність пропонування компенсаторних механізмів.

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux