портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 25 березня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від ______________                                                                                                                                                                                       №____

 

 

Київ

 

Про внесення змін до Порядку розроблення проектів

землеустрою, що забезпечують еколого-економічне

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1134 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3120), зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                           М. АЗАРОВ

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідьта аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідьрозміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2012).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: rudenko@minapk.gov.ua.

 

 

Заступник директора

Департаменту землеробства                                                                                                                                                                 Ю.Л. Жарун

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь ”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь” (далі – проект постанови) розроблено з метою приведення деяких положень Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь у відповідність до статей 22 та 26 Закону України “Про землеустрій”.

Також вносяться зміни в частині компетенції органів щодо проведення державної експертизи, оскільки відповідно до абзацу восьмого статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, підлягають обов'язковій державній експертизі.

Розмежування компетенції органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері державної експертизи визначені частиною четвертою Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему від 03 грудня 2004 року  № 391, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2004 року за № 1618/10217.

Згідно з пунктом 4.1.1 вказаної Методики до відання Держземагентства України належить проведення обов'язкової державної експертизи (первинної, повторної та додаткової) щодо проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (на особливо цінних землях).

Проведення обов'язкової державної експертизи проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (крім особливо цінних земель), належить до відання Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів (пункт 4.2.1 Методики).

Крім того, для активізації розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь та здешевлення розробки таких проектів, виникає необхідність спрощення процедури розробки таких проектів землеустрою.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою проекту постанови є внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь для приведення деяких його норм у відповідність до законодавства та спрощення процедури розробки таких проектів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Земельний кодекс України, закони України “Про землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр”, “Про державну експертизу землевпорядної документації”, постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 2011 року № 1134 “Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь”.

Реалізація акта не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державним агентством земельних ресурсів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державною інспекцією сільського господарства України, Національною академією аграрних наук України, Професійною спілкою працівників агропромислового комплексу України, Аграрним союзом України, Асоціацією фермерів та приватних землевласників України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується регіональних аспектів.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

Проект постанови відповідає вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Проект постанови розроблено з метою удосконалення механізму та спрощення процедури розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь” дозволить спростити процедуру розроблення таких проектів землеустрою, активізувати процес їх замовлення та розроблення з метою ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища, покращення природних ландшафтів.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                     І.Ю. Бісюк

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь”

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

На сьогоднішній день відповідно до статті 22 Земельного кодексу України земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва використовуються відповідно до розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель.

Пунктом 18 Перехідних положень Земельного кодексу України визначено, що на період до 1 січня 2015 року вимоги вказаної частини поширюються лише на тих власників і користувачів, які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею більш як 100 гектарів.

Порядок розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 року № 1134.

Разом з тим, виникла необхідність приведення деяких положень Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь у відповідність до статей 22 та 26 Закону України “Про землеустрій”, зокрема визначивши, що проект землеустрою розробляється на підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо проведення робіт із землеустрою, судових рішень, укладених договорів між землевласниками (землекористувачами) та розробником проекту землеустрою. Для укладення договору про проведення робіт із землеустрою між землевласниками (землекористувачами) та розробником проекту землеустрою рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та судові рішення щодо розроблення такого проекту не надаються. Крім того, розробником проекту землеустрою може бути юридична особи, що володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі якої працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників; фізична особа - підприємець, яка володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-землевпорядником.

Також уточнюється компетенція органів щодо проведення державної експертизи, оскільки відповідно до абзацу восьмого статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації», проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, підлягають обов'язковій державній експертизі.

Розмежування компетенції органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері державної експертизи визначені частиною четвертою Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему від 03 грудня 2004 року № 391, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2004 року за № 1618/10217 (далі-Методики).

Згідно з пунктом 4.1.1 Методики, до відання Держземагентства України належить проведення обов'язкової державної експертизи (первинної, повторної та додаткової) щодо проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (на особливо цінних землях).

Проведення обов'язкової державної експертизи проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (крім особливо цінних земель), належить до відання Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів (пункт 4.2.1 Методики).

Таким чином, Порядком буде визначено, що погоджений проект землеустрою підлягає державній експертизі землевпорядної документації в установленому законом порядку, яка проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та його територіальними органами.

З метою спрощення процедури укладання договору на розроблення проекту землеустрою пропонується замінити копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку, які надаються замовником, витягами з Державного земельного кадастру про земельні ділянки.

Матеріали книги історії полів за останні три роки та актуальні матеріали польових геодезичних вишукувань та ґрунтових обстежень додаються до договору тільки у разі їх наявності.

Таким чином, необхідно внести зміни до Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1134.

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття проекту постанови удосконалить механізм розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. Розроблення вказаних проектів здійснюється при організації сільськогосподарського виробництва і забезпечить впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань, ефективне використання сільськогосподарських угідь із здійсненням заходів з раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращення природних ландшафтів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «status quo», тобто збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1134.

Однак статтею 22 Закону України “Про землеустрій” визначено, що землеустрій здійснюється на підставі:

а) рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо проведення робіт із землеустрою;

б) укладених договорів між юридичними чи фізичними особами (землевласниками і землекористувачами) та розробниками документації із землеустрою;

в) судових рішень.

Статтею 26 Закону України “Про землеустрій” визначено, що розробниками документації із землеустрою є:

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним  забезпеченням та у складі яких працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників;

фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками.

Спрощення процедури укладання договору на розроблення проекту землеустрою сприятиме активізації розробки вказаних проектів.

4. Механізм і заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачається внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1134.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта сприятиме розробленню проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

Вигоди

Витрати

У сфері держави

Удосконалення порядку розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Витрати відсутні

У сфері професійних учасників ринку

Встановлення єдиних правил у вказаній сфері для всіх виконавців відповідних робіт із землеустрою

Витрати відсутні

 

У сфері громадян

Зрозумілість дій, які має виконати  виконавець відповідних робіт із землеустрою на замовлення громадянина, а також встановлення переліку матеріалів, які має надати громадянин для виконання робіт

Витрати громадян відсутні

 

   

 7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Постійно з дня опублікування. Строк чинності акта не обмежується в часі.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Основними показниками результативності акта є:

- реалізація проекту акта не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України;

- реалізація акта не впливає на соціально-економічну ситуацію в Україні або регіонах.

9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

Ризик впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній.

10. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                     О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux