портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 01 грудня 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746 і від 2 листопада 1995 р. № 881"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                   №___   

Київ

 

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами

Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746

і від 2 листопада 1995 р. № 881

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. (Офіційний вісник України, 2009 р., № 3, ст. 82), і Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1995 р. № 881 (Зібрання постанов Уряду України, 1996 р., № 3, ст. 90), зміни, що додаються.

 

 

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

 Повідомлення про оприлюднення

 проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету МіністрівУкраїни від 18 вересня 1995 р. № 746 і від 2 листопада 1995 р. № 881"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746 і від 2 листопада 1995 р. № 881" Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746 і від 2 листопада 1995 р. № 881" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ "Регуляторна політика").

 Зауваження та пропозиції стосовно проекту акта у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України.

 e-mail: bogdan.khmara@minagro.gov.ua (Хмара Б.П. т. 279 85 01).

 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746 і від 2 листопада 1995 р. № 881"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746 і від 2 листопада 1995 р. № 881" (далі – проект постанови) розроблено з метою поступового наближення законодавства та практик України до законодавства та практик ЄС щодо санітарних та фітосанітарних заходів та відповідно до Положення Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони, яка підписана Президентом України та ратифікована Верховною Радою України 16.09.2014 (далі - Угода), а також директивних і рекомендаційних документів ЄС, які потребують від України впровадження ефективної системи державного регулювання, в тому числі і сфери застосування пестицидів і агрохімікатів.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є обмеження кола осіб, які повинні отримувати допуски (посвідчення) на право роботи із пестицидами і агрохімікатами, та внесення уточнень щодо ведення журналу обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Земельний кодекс України, закони України "Про пестициди і агрохімікати", "Про захист рослин"; постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.1995 № 746 "Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами", постанова Кабінету міністрів України від 02.11.1995 № 881 "Про затвердження Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів та агрохімікатів".

4. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує видатків із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Професійною спілкою працівників агропромислового комплексу України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає принципам регуляторної політики. У разі прийняття постанови буде досягнута мета, визначена у пункті 2 цієї пояснювальної записки.

10¹. Вплив реалізації актів на ринок праці

Відсутній вплив реалізації постанови на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови забезпечить обмеження кола осіб, які повинні отримувати допуск (посвідчення) на право роботи із пестицидами і агрохімікатами, та внесення уточнення щодо ведення журналу обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів.

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746 і від 2 листопада 1995 р. № 881"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання підприємницької діяльності

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746 і від 2 листопада 1995 р. № 881" (далі – проект постанови) розроблено з метою поступового наближення законодавства та практик України до законодавства та практик ЄС щодо санітарних та фіто санітарних заходів та відповідно до Положення Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони, яка підписана Президентом України та ратифікована Верховною Радою України 16.09.2014 (далі-Угода), а також директивних і рекомендаційних документів ЄС, які передбачають від України впровадження ефективної системи державного регулювання, в тому числі і сфери застосування пестицидів і агрохімікатів.

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю уточнення положень окремих нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність суб’єктів господарювання, які займаються транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття постанови є обмеження кола осіб, які повинні отримувати допуски (посвідчення) на право роботи із пестицидами і агрохімікатами та внести уточнення щодо ведення журналу обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі та їх переваги

Перший альтернативний спосіб:

залишити чинний варіант регулювання.

Проект в чинній редакції Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746, встановлене невизначене коло осіб, на яких поширюється дія акта.

Також, беручи до уваги необхідність наближення законодавства України до законодавства ЄС існує потреба в доповненні "Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1995 р. № 881, більш прогресивним методом ведення обліку засобів захисту рослин.

Другий альтернативний спосіб:

спосіб запропонований у проекті постанови є на даний час оптимальним рішенням, що дозволить поступово наблизити законодавство України до законодавства ЄС.

Прийняття постанови дасть змогу встановити коло осіб яким необхідно отримувати допуски (посвідчення) та деталізувати механізм ведення обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746 і від 2 листопада 1995 р. № 881" розроблено з метою уточнення положень нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність суб’єктів господарювання, що займаються транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами.

Прийняття постанови забезпечить чітке визначення кола осіб, які повинні отримувати допуски (посвідчення) на право роботи із пестицидами і агрохімікатами та внести уточнення щодо ведення журналу обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко визначити коло осіб, які повинні отримувати допуски (посвідчення) на право роботи із пестицидами і агрохімікатами та внести уточнення щодо ведення журналу обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746 і від 2 листопада 1995 р. № 881" дасть можливість визначити коло осіб, які повинні отримувати допуски (посвідчення) на право роботи із пестицидами і агрохімікатами та внести уточнення щодо ведення журналу обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів.

Не потребує витрат

Суб’єкти господарювання

Навчання проходитимуть суб’єкти господарювання, діяльність яких безпосередньо пов’язана із роботою з пестицидами і агрохімікатами та сформуються більш чіткі  вимоги до ведення журналу обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів.

Не потребує витрат

Громадяни

Професійний та обізнаний підхід до норм використання засобів захисту рослин що в подальшому впливатиме на якісні показники сільськогосподарської продукції.

Також при реалізації засобів захисту рослин громадяни зможуть отримати консультацію із техніки безпеки при роботі із пестицидами та агрохімікатами.

Не потребує витрат

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності проекту постанови належать:

розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів і державних фондів: - відсутні;

кількість суб’єктів господарювання, які зможуть скористатися нормами проекту постанови – дія проекту постанови поширюється на суб’єктів господарювання, які займаються транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктів господарювання, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта: реалізація регуляторного акта не потребує додаткових витрат коштів та часу;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо положень проекту постанови: достатній у зв’язку з тим, що він розміщений для обговорення на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України www.mіnagro.gov.ua (розділ "Регуляторна політика").

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Буде здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності буде здійснене через рік після набрання чинності регуляторним актом для визначення результатів його дії шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності – раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Відстеження результативності буде здійснене Департаментом землеробства та технічної політики в АПК.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. КраснопольськийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux