портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 11 січня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах”

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 від ______________                                                                                                                                                                                     №____

 

 

Київ

 

Про внесення змін до нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних 

природно-сільськогосподарських регіонах

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 164 (Офіційний вісник України, 2010 р., №13, ст. 613; № 50, ст.1649), зміни що додаються.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                        М. АЗАРОВ

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм документів, які подаються митному органу для ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів, які ввозяться в Україну з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах" Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2012).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: rudyuk@minapk.gov.ua.

 

 

Заступник Директора

Департаменту землеробства                                                                                                                                                              Ю.Л. Жарун

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

“Про внесення змін до нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови розроблено на виконання пункту 10 протоколу № 53 засідання Кабінету Міністрів України  від 18 липня 2012 року.

Прийняття такого рішення обґрунтовується розрахунками наукових установ НААН та відповідає Методичним рекомендаціям щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних грунтово - кліматичних зон України.

Крім того, необхідність розроблення даного проекту постанови зумовлена пропозиціями головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій, НААН, громадських об'єднань в АПК про необхідність внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року № 164 “Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах”.

Це викликано тим, що діюча постанова обмежує розміщення  технічних культур в межах їх чергування та зобов'язує сільськогосподарських товаровиробників вирощувати весь набір культур, що є втручанням у їх господарську діяльність.

Разом з тим аналіз посівних площ картоплі, овоче-баштанних та кормових культур свідчить, що вони не впливають на структурне навантаження сівозмінах, а запропоновані нормативи та періодичність їх повернення на одне і те саме місце дають можливість їх культивування за рахунок зменшення зернових та технічних культур.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом постанови передбачено внесення змін до нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах, дотримання яких дозволить продовжити роботи з відновлення і впровадження в реальному виробництві науково обґрунтованих сівозмін, що, в свою чергу, дозволить вести сільськогосподарське виробництво відповідно до законів землеробства.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють закони України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості грунтів”, “Про охорону земель”, “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року № 164 “Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах” та від 02 листопада 2011 року № 1134 "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує видатків із державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Міністерством юстиції України, Держводагентством України, Держземагентством України, Держсільгоспінспекцією України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Національною академією аграрних наук України, Професійною спілкою працівників агропромислового комплексу України, Аграрним союзом України, Асоціацією фермерів та приватних землевласників України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на веб-сайті Міністерства аграрної політики України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає засадам державної регуляторної політики.

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах” дасть змогу:

забезпечити кращу реалізацію об'єктивних законів землеробства, шляхом регулювання  кругообігу елементів живлення рослин у сільському господарстві;

ефективно використовувати сільськогосподарські землі;

запобігати виснаженню та втраті родючості ґрунтів.

Всі ці заходи сприятимуть ефективному і раціональному використанню та охороні земель сільськогосподарського призначення та здійснення належного державного контролю за ними.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить внести зміни до нормативів оптимального співвідношення сільгоспкультур, дотримання яких забезпечується в законодавчому полі. Така норма створить умови для розвитку землеробства з максимальним урахуванням зональних особливостей, що забезпечить стабільність виробництва, отримання високих врожаїв та збереження якісних властивостей ґрунтів.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                           М.В. Присяжнюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

“Про внесення змін до нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності

Проект постанови розроблено на виконання пункту 10 протоколу № 53 засідання Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 року.

Прийняття такого рішення обґрунтовується розрахунками наукових установ НААН України та відповідає Методичним рекомендаціям щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних грунтово - кліматичних зон України.

Крім того, необхідність розроблення даного проекту постанови зумовлена пропозиціями головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій, Аграрного союзу України, що надійшли в результаті прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 № 164 “Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах”.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах” розроблений на виконання положень законів України “Про охорону земель”, “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження родючості грунтів".

Аналіз ситуації свідчить, що у сучасних умовах господарювання землевласники та землекористувачі впроваджують заходи з охорони та підвищення родючості ґрунтів шляхом впровадження  проектів землеустрою, що забезпечують економічне обгрунтування сівозмін та впорядкування угідь

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття проекту постанови дасть можливість реалізувати норми законів України “Про охорону земель”, “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження родючості ґрунтів”, посилити відповідальність землевласників та землекористувачів за виснажливе використання земельних ресурсів, здійснювати державний контроль за станом родючості ґрунтів та навантаженням окремих сільськогосподарських культур на сівозміну.

Проектом постанови передбачено внесення змін до нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах,  дотримання яких дозволить продовжити роботи з відновлення і впровадження в реальному виробництві науково обґрунтованих сівозмін, що, в свою чергу, дозволить вести сільськогосподарське виробництво відповідно до законів землеробства.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

 

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити чинний варіант регулювання. Але враховуючи те, що на сьогодні актів які досконало регулюють дану сферу відносин немає, то такий спосіб є недоцільним.

Другий альтернативний спосіб:

обраний спосіб запропонований у проекті постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах” є на даний час оптимальним рішенням, що дозволить реалізувати акти чинного законодавства, розв’язати проблему ефективного використання земель сільськогосподарського призначення, здійснювати державний контроль за станом родючості ґрунтів, краще регулювати кругообіг елементів живлення рослин у сільському господарстві на основі науково обґрунтованої структури посівних площ.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Метою прийняття проекту постанови є внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 № 164 "Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно - сільськогосподарських регіонах"

Це дозволить внести зміни до нормативів оптимального співвідношення сільгоспкультур, дотримання яких забезпечується в законодавчому полі. Така норма створить умови для розвитку землеробства з максимальним урахуванням зональних особливостей, що забезпечить стабільність виробництва, отримання високих врожаїв та збереження якісних властивостей ґрунтів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між суб’єктами господарювання та державою в частині охорони земель, збереження та відновлення родючості грунтів.

У разі прийняття акта є можливість підвищити відповідальність суб’єктів господарювання за дотримання вимог земельного законодавства, а органам, що здійснюють контроль у сфері охорони та збереження родючості ґрунтів, підвищити ефективність у цій сфері.

Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде стимулювання товаровиробників до раціонального використання орних земель, матеріальних і трудових ресурсів, забезпечить можливість розробляти технологію вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням їх взаємного впливу, а також післядії кожного заходу, що застосовується під найближчі попередники.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Запровадження зазначеного проекту забезпечить високу ймовірність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах” дасть змогу:

забезпечити кращу реалізацію об'єктивних законів землеробства, шляхом регулювання  кругообігу елементів живлення рослин у сільському господарстві;

ефективно використовувати сільськогосподарські землі;

запобігати виснаженню та втраті родючості ґрунтів.

Всі ці заходи сприятимуть ефективному і раціональному використанню та охороні земель сільськогосподарського призначення та здійснення належного державного контролю за ними.

 

Об’єкт регулювання

Витрати

Вигода

Держава

 

Реалізація проекту акта здійснюється в межах діючих повноважень органів виконавчої влади.

Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції в різних грунтово-кліматичних зонах та створення умов для забезпечення продовольчої безпеки.

Забезпечить дієвий контроль за станом угідь.

Суб’єкт підприємницької діяльності

Суб’єкт підприємницької діяльності не несе витрати.

Поліпшення екологічного стану земель. Отримання стабільних урожаїв за рахунок науково - обґрунтованого використання сівозмін .

Населення

 

 

Витрат не зазнає

Поліпшення екологічного стану земель, збереження їх родючості., зростання культури землеробства в конкретних природно - кліматичних умовах, забезпечення спеціалізації сільськогосподарського виробництва.

 

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності акта

1. Передбачається збільшення розміру надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта.

2. Для виконання умов акту суб’єкт господарювання не потребуватиме додаткового часу та власних коштів.

3. Запровадження цього нормативно-правового акту забезпечить поліпшення екологічного стану земель, їх охорону та відтворення родючості ґрунтів при отриманні стабільних урожаїв.

4. Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції в регіонах та створення умов для забезпечення продовольчої безпеки у зв’язку з дотриманням науково – обґрунтованих рекомендації застосування агрохімікатів та засобів захисту рослин.

5. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах” розміщений на веб-сайті www.mіnagro.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базові відстеження результативності регуляторного акта здійснюються до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства України за показниками результативності.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                           М.В. ПрисяжнюкДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux