портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 10 квітня 2014

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            

від  ______________                                                                                                                                                                                      №____

 

Київ

 

Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику

від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства

та визначається періодичність здійснення планових заходів державного

нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 276 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 31, ст. 1079), зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                        А. ЯЦЕНЮК

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua  10 квітня 2014 року.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України, e-mail: lawer-fish@ukr.net, Штефан Лілія Олександрівна, телефон (044) 482-38-24.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України -

керівник апарату                                                                                                                                                                                        О.В. Сень

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства розроблено на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).

Прийняття зазначеного проекту постанови дозволить забезпечити відповідність критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства до вимог Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту є затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства, перегляд діючих критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності щодо зменшення кількості та частоти здійснення перевірок, перегляд критеріїв, за якими суб'єкти господарювання відносяться до найвищої та середньої групи ризику, із звуження кола таких суб'єктів господарювання, а також виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 рок № 752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових  заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”, Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

3. Правові аспекти

Питання здійснення державного рибоохоронного нагляду (контролю) врегульовані наступними нормативно-правовими актами: закони України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про рибне господарство та промислове рибальство, постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 рок № 752 Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Реалізація зазначеного акту передбачає визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузі рибного господарства. Таким чином, залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності буде визначена періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами рибоохорони Державного агентства рибного господарства.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України не потребує додаткового фінансування.

5. Позиція заінтересованих органів.

Зазначений проект акта в установленому порядку потребує погодження Мінфіну, Мінекономіки, Держпідприємництва та Мін’юсту.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови Кабінету Міністрів України розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект не стосується соціально-трудової сфери, тому не потребує погодження всеукраїнськими профспілками, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття зазначеного проекту постанови дасть можливість Мінагрополітики і Держрибагентству забезпечити вдосконалення нормативно-правового врегулювання питання періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами рибоохорони Державного агентства рибного господарства відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 рок № 752 Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат, зокрема коштів Державного бюджету України.

Для виконання проекту постанови достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів.

Прийняття проекту постанови у запропонованій редакції забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

11. Прогноз результатів

Прийняття акту надасть можливість упорядкувати діяльність органів рибоохорони, а саме, оптимізувати кількість планових заходів державного нагляду (контролю).

 

 

Міністр аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                          І.О. Швайка

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства (далі – проект постанови) розроблено на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).

Прийняття зазначеного проекту постанови дозволить забезпечити відповідність критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства до вимог Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю прийняття постанови є затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства, перегляд діючих критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності щодо зменшення кількості та частоти здійснення перевірок, перегляд критеріїв, за якими суб'єкти господарювання відносяться до найвищої та середньої групи ризику, із звуження кола таких суб'єктів господарювання, а також виконання вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”, Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Існують два альтернативних способи досягнення цілі державного регулювання:

І спосіб – залишити чинне законодавство без змін, однак воно буде суперечити вимогам Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752.

ІІ спосіб - прийняття проекту постанови. Це дозволить привести у відповідність критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства відповідно до вимог діючого законодавства.

Враховуючи наведене, другий спосіб є доцільним для досягнення зазначених цілей.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства.

Проектом постанови пропонується доповнити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузі рибного господарства.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту постанови дозволить доповнити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності;

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

 

Суб’єкти

 

Вигоди

Витрати

1

2

3

Держава

 

 

 

 

 

 

 

 

вдосконалення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) в галузі рибного господарства територіальними органами Державного агентства рибного господарства

Реалізація зазначеного проекту постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету

Суб’єкти господарю-вання

вдосконалення існуючих правових норм, визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, ступеню ризику від провадження господарської діяльності

 

Реалізація зазначеного проекту постанови не потребує додаткових витрат з боку суб’єктів господарської діяльності

 

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати відсутні, що підтверджує необхідність даного регулювання.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії проекту постанови є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акту або втрати ним чинності.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

До показників результативності регуляторного акта належать, зокрема:

1) розмір надходжень до державного бюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, – не передбачається надходження коштів ;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, – дія акта поширюватиметься на територіальні органи Державного агентства рибного господарства;

3) розмір коштів і часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, – не передбачається;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній, оскільки проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua

9. Перелік заходів, спрямованих на відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державним агентством рибного господарства України.

Базове відстеження зазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набуття чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних раз на три роки, але не пізніше ніж через рік з дня проведення повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства України.

 

 

Міністр аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                             І.О. ШвайкаДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux