портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 18 січня 2019

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 


Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України 

 

Кабінет Міністрів України постановляє

 

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності одночасно із набранням чинності підпункту 4 пункту 7 Розділу X (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України «Про безпечність та гігієну кормів».

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН 


Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі-проект постанови) розробленого на виконання статті 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», статті 50 Закону України «Про ветеринарну медицину», з урахуванням норм підпункту 4 пункту 7 Розділу X (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Проект постанови оприлюднений шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика») та Держпродспоживслужби (www.consumer.gov.ua, розділ – Діяльність, підрозділ – Обговорення проектів документів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня оприлюднення проекту наказу та аналізу регуляторного впливу в мережі Internet за адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: info@minapk.gov.ua.

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, e-mail: info@consumer.gov.ua.

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України,
  e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра

з питань європейської інтеграції  

Міністерства аграрної політики 

           та продовольства України                                                                                                                         Ольга ТРОФІМЦЕВА


Пояснювальна записка

до проекту постанови кабінету міністрів України «про внесення змін до деяких постанов кабінету міністрів України»

 

Мета: проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект постанови) розроблено з метою упорядкування видачі експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження та експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування лікувальних кормів, вдосконалення порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю.

1. Підстава розроблення: проект постанови розроблено на виконання статті 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», статті 50 Закону України «Про ветеринарну медицину», з урахуванням норм підпункту 4 пункту 7 Розділу X (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України «Про безпечність та гігієну кормів». 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Актуальність та доцільність розробки проекту постанови обумовлюється приведенням постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів» (далі-постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930) відповідно до норм Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», а постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 978 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу» (далі-постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 978) відповідно до норм Закону України «Про ветеринарну медицину».

Відповідно до підпунктів 4, 6 пункту 7 Розділу X (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» внесено зміни до статті 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», зокрема змінено зміст заяви, яка подається для отримання експлуатаційного дозволу операторами ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, що, в свою чергу, потребує внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930.

Із Закону України «Про ветеринарну медицину» вилучаються норми, які стосуються видачі експлуатаційного дозволу для здійснення діяльності з виробництва та обігу на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів. Натомість пункт 4 частини першої статті 50 Закону України «Про ветеринарну медицину» викладається в новій редакції, що стосується обов’язку операторів потужностей з 01.01.2020 отримувати експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування лікувальних кормів, що, в свою чергу, потребує внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 978.

Відповідно до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» у Законі України «Про ветеринарну медицину» слова «Головний державний інспектор ветеринарної медицини України», «державний інспектор ветеринарної медицини» в усіх відмінках замінено відповідно словами «Головний державний ветеринарний інспектор України» та «державний ветеринарний інспектор» у відповідному відмінку, що, в свою чергу, потребує внесення редакційних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 978.

Прийняття проекту постанови дозволить привести видачу експлуатаційних дозволів відповідно до діючого законодавства та положень Закону України «Про безпечність та гігієну кормів», які набирають чинність 19.01.2020, вдосконалить порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю.

3. Суть проекту акта

Проектами 1, 2 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, процедура видачіексплуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження та експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування лікувальних кормів, узгоджується з законодавством, а пунктом 3 вдосконалюється порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю.

4. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

Закон України «Про ветеринарну медицину»;

Закон України «Про безпечність та гігієну кормів»;

постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів";

постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 978 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу".

постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 896 «Деякі питання здійснення планових заходів державного контролю Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз впливу 

За предметом правового регулювання реалізація проекту постанови не впливає на ринкове середовище через відсутність витрат з боку держави та понесення заінтересованими суб’єктами господарювання незначних витрат на ознайомлення з розміщеним на офіційних веб-сайтах державних органів влади текстом проекту постанови, після її прийняття.

Реалізація проекту постанови призведе до зменшення ризику щодо можливих порушень законодавства у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, що забезпечить дотримання прав та інтересів громадян.

За предметом правового регулювання реалізація проекту постанови не впливає на: розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, інші сфери суспільних відносин.

Проект постанови за предметом правового регулювання не матиме негативного впливу.

7. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація проекту постанови не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами.

Реалізація проекту постанови не змінить вплив на ключові інтереси суб’єктів господарювання, що виконують вимоги законодавства у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини.

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку. 

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднено на сайтах Держпродспоживслужби (http://www.consumer.gov.ua) та Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://minagro.gov.ua).

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків

У проекті постанови відсутні положення, які порушують принцип збереження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

12. Запобігання корупції 

У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів 

Прийняття проекту постанови надасть практичну можливість посадовим особам територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повноцінно забезпечити здійснення повноважень щодо видачі експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, та експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування лікувальних кормів, вдосконалить порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю.

 

 

Голова Державної служби

України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів                                                                                                                                               Володимир ЛАПА


Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

I. Визначення проблеми

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект постанови) розроблено з метою упорядкування видачі експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження та експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування лікувальних кормів, вдосконалення порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю.

Проект постанови розроблено на виконання статті 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», статті 50 Закону України «Про ветеринарну медицину», з урахуванням норм підпункту 4 пункту 7 Розділу X (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України «Про безпечність та гігієну кормів». 

Актуальність та доцільність розробки проекту постанови обумовлюється приведенням постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів» відповідно до норм Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», а постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 978 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу» відповідно до норм Закону України «Про ветеринарну медицину» з урахуванням норм підпункту 4 пункту 7 Розділу X (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України «Про безпечність та гігієну кормів». 

Потребує вдосконалення постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 896 «Деякі питання здійснення планових заходів державного контролю Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», оскільки відповідно до підпункту 2 пункту 3 Розділу XII (Прикінцеві положення) Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» дія Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин" поширюється також на суспільні відносини, пов’язані із здійсненням державного контролю за діяльністю операторів ринку, які здійснюють органічне виробництво та/або обіг органічної продукції, з метою перевірки цієї діяльності на відповідність законодавству про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин, а також законодавству у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Відповідно до пунктів 4, 6 пункту 7 Розділу X (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» внесено зміни до статті 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», зокрема змінено зміст заяви, яка подається для отримання експлуатаційного дозволу операторами ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, що, в свою чергу, потребує внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930. Із Закону України «Про ветеринарну медицину» вилучаються норми, які стосуються видачі експлуатаційного дозволу для здійснення діяльності з виробництва та обігу на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів. Натомість пункт 4 частини першої статті 50 Закону України «Про ветеринарну медицину» викладається в новій редакції, що стосується обов’язку операторів потужностей з 01.01.2020 отримувати експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування лікувальних кормів, що, в свою чергу, потребує внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 978.

Відповідно до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» у Законі України «Про ветеринарну медицину» слова «Головний державний інспектор ветеринарної медицини України», «державний інспектор ветеринарної медицини» в усіх відмінках замінено відповідно словами «Головний державний ветеринарний інспектор України» та «державний ветеринарний інспектор» у відповідному відмінку, що, в свою чергу, потребує внесення редакційних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 978.

Прийняття проекту постанови дозволить привести видачу експлуатаційних дозволів операторами ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, відповідно до норм Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», а також видачу експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування лікувальних кормів відповідно до норм Закону України «Про ветеринарну медицину» з урахуванням змін, які будуть внесені відповідно до пункту 4 пункту 7 Розділу X (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України «Про безпечність та гігієну кормів».

Прийняття проекту постанови дозволить привести видачу експлуатаційних дозволів відповідно до діючого законодавства та положень Закону України «Про безпечність та гігієну кормів», які набирають чинності 19.01.2020, вдосконалить порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю. Так, відповідно до підпункту 2 пункту 3 Розділу XII (Прикінцеві положення) Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» дія Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин" поширюється також на суспільні відносини, пов’язані із здійсненням державного контролю за діяльністю операторів ринку, які здійснюють органічне виробництво та/або обіг органічної продукції, у тому числі ввезення (пересилання) на митну територію України, з метою перевірки цієї діяльності на відповідність законодавству про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин, а також законодавству у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Проектами 1, 2 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, процедура видачі експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження та експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування лікувальних кормів, узгоджується з законодавством, а пунктом 3 вдосконалюється порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю.

Прийняття проекту постанови надасть практичну можливість посадовим особам територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повноцінно забезпечити здійснення повноважень щодо видачі експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження та експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування лікувальних кормів, вдосконалить порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

-

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

діючих регуляторних актів, оскільки окремі положення постанов Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930, від 5 листопада 2008 р. № 978, від 31 жовтня 2018 р. № 896 не узгоджуються з положеннями Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Закону України «Про ветеринарну медицину» з урахуванням норм підпункту 4 пункту 7 Розділу X (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України «Про безпечність та гігієну кормів».

II. Цілі державного регулювання

Метою розроблення проекту постанови являється необхідності приведення у відповідність до законодавства постанов Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930, від 5 листопада 2008 р. № 978, від 31 жовтня 2018 р. № 896, врегулювання проблемних питань в ході практичної їх реалізації.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження status quo

Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання не дозволить вирішити проблеми, зазначені у розділ І аналізу, а також не дозволить досягти цілей державного регулювання, спрямованих на приведення постанов Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930, від 5 листопада 2008 р. № 978, від 31 жовтня 2018 р. № 896 у відповідність до законодавства.

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови

Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання є найбільш прийнятним та ефективним способом, адже зазначений спосіб сприятиме економії часу та коштів для суб’єктів господарювання, оскільки подання заяви, яка містить відомості визначені законами та порядками видачі є однією з підстав для видачі документа дозвільного характеру. Тому, наявність відомостей про зміст заяви в порядках видачі дозвільних документів має важливе для суб’єктів господарювання значення. 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення чинного регулювання

 

Ситуація залишиться на існуючому рівні.

 

Витрати залишаться на існуючому рівні. 

 

Альтернатива 2

Внесення змін до нормативно-правових актів

 

Усунення корупційних ризиків;

Покращення інвестиційних показників і, як наслідок, збільшення надходжень до Державного бюджету України.

Не передбачаються.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення чинного регулювання

Відсутні

 

 

Відсутні

Альтернатива 2

Внесення змін до нормативно-правових актів

Відсутні

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

47

910

13313

11923

26193 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,179

3,47

50,826

45,519

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення чинного регулювання

Ситуація залишиться на існуючому рівні 

Витрати залишаться на існуючому рівні

Альтернатива 2

Внесення змін до нормативно-правових актів

 

Зменшення фінансових та часових витрат.

Можливість направити вивільнені кошти на розвиток підприємницької діяльності.

 

Прогнозуються витрати на ознайомлення з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акта в мережі Інтернет) та на

перегляд внутрішніх операційних та управлінських процесів для забезпечення виконання вимог регулювання, а саме: 58 грн на одного суб’єкта господарювання.

Розрахунок: 3 год. (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій) Х 19,34 грн. = 58 грн.

Припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності

(досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Залишення чинного регулювання

 

1

Збереження чинного регулювання не дає змоги досягнути мети державного регулювання, визначеної у пункті 2 цього аналізу регуляторного впливу. 

Альтернатива 2

Внесення змін до нормативно-правових актів

 

4

Внесення змін до чинних нормативно правових актів є найбільш прийнятним та ефективним способом, який дозволить досягти мети державного регулювання, визначеної у пункті 2 цього аналізу регуляторного впливу.

Зазначений спосіб сприятиме економії часу та коштів для суб’єктів господарювання, оскільки отримання експлуатаційних дозволів займає значний проміжок часу та плата за його отримання є достатньо суттєвою. Тому, наявність дозволу має важливе для операторів ринку (потужностей) значення. Діяльність великих операторів ринку (потужностей) є важливою також для соціальних потреб людей. Їх легальна діяльність є важливою для населення та економіки відповідного регіону.

Це сприятиме зменшенню фінансових витрат операторів ринку (потужностей), що, у свою чергу, дасть можливість направити вивільнені кошти на розвиток підприємницької діяльності. 

Також сприятиме залученню значних іноземних інвестицій завдяки підвищенню прозорості та упорядкування системи видачі експлуатаційних дозволів.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Залишення чинного регулювання

 

Для держави: Ситуація залишиться на існуючому рівні.

Для громадян: Відсутні

Для суб’єктів господарювання:

Відсутні

Для держави: Витрати залишаться на існуючому рівні

Для громадян:

Відсутні

Для суб’єктів господарювання:

Витрати залишаться на існуючому рівні.

 

Є найгіршою з альтернатив, оскільки не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання та не відповідатиме вимогам діючого законодавства

Альтернатива 2

Внесення змін до нормативно-правових актів

 

Для держави: 

Підвищення прозорості та упорядкування системи видачі експлуатаційних дозволів 

та, як наслідок покращення інвестиційних показників і збільшення надходжень до Державного бюджету України.

Для громадян: Відсутні

Для суб’єктів господарювання:

Зменшить витрати суб’єктів господарювання. Дасть можливість направити вивільнені кошти на розвиток підприємницької діяльності

 

Для держави:

Реалізація не потребує додаткових витрат з державного бюджету. 

Для громадян:

Витрати відсутні

Для суб’єктів господарювання:

Прогнозуються витрати на ознайомлення з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет) та на

перегляд внутрішніх операційних та управлінських процесів для забезпечення виконання вимог регулювання, а саме: 213 грн на одного суб’єкта господарювання

Є найбільш оптимальною серед запропонованих альтернатив, оскільки дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання та відповідатиме вимогам діючого законодавства

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Залишення чинного регулювання

 

Не дозволить вирішити проблеми, зазначені у розділ 1 аналізу регуляторного впливу, а також не дозволить досягти цілей державного регулювання

 

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

Альтернатива 2

Внесення змін до нормативно-правових актів

 

Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання сприятиме зменшенню фінансових витрат суб’єктів господарювання, усуненню корупційних ризиків, підвищенню прозорості та упорядкування системи видачі експлуатаційних дозволів та, як наслідок, покращення інвестиційних показників і збільшення надходжень до Державного бюджету України.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі його прийняття - відсутні.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми, визначеної у пункті 1 цього аналізу регуляторного впливу, передбачається запровадити:

зміну змісту заяви, яка подається для отримання експлуатаційного дозволу операторами ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930;

вилучення з постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 978 положень, які стосуються видачі експлуатаційного дозволу для здійснення діяльності з виробництва та обігу на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів та внесення до положень постанови положень, які стосуються видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування лікувальних кормів, що, в свою чергу, створить умови для економії часу та коштів для суб’єктів господарювання, оскільки отримання експлуатаційних дозволів займає значний проміжок часу;

вдосконалення Порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, про побічні продукти тваринного походження, у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення у засобах масової інформації та розміщенні на Урядовому порталі.

Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання:

ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет);

переглянути внутрішні операційні та управлінські процеси для забезпечення виконання вимог регулювання;

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Відповідно, розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився.

Проведено розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Прийняття та оприлюднення проекту постанови в установленому порядку забезпечить доведення його вимог до суб’єктів господарювання, центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Прийняття постанови не призведе до неочікуваних результатів і не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений строк з моменту набрання чинності, оскільки необхідність виконання положень регуляторного акта є постійною.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності акта є:

1. Розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних із дією акта – додаткових надходжень не передбачається. 

2. Кількість суб’єктів, на яких поширюватиметься дія акта – не обмежується.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуть суб'єкти господарювання, пов'язані з виконанням вимог акта – низький.

Коштів – 213 грн.

Часу – 11 годин.

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

Кількість виданих експлуатаційних дозволів;

Кількість відмов у видачі експлуатаційних дозволів;

Кількість здійснених планових заходів державного контролю. 

IX Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстежень. 

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом через три місяці після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні дані. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

ТЕСТ
 малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 14.12.2018 по 14.01.2019.

 

 

Порядковий номер

 

Вид консультації (публічні консультації прямі, завдання круглих столів, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

 

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Інтернет-консультації в соціальній мережі фейсбук з суб’єктами малого бізнесу щодо оцінки затрат, які він несе під час отримання експлуатаційних дозволів, здійснення планових заходів державного контролю

20

Обговорення, внесення окремих доповнень

2

Робоча зустріч з представниками профільних асоціацій

15

Обговорення, внесення окремих уточнень

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 25236, у тому числі малого підприємництва 13313 та мікропідприємництва 11923;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – ймовірно 10 відсотків.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула: 

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула: 

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула: 

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула: 

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури (уточнити)

 

0

 

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

Х

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

2523

 

8

Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

 

 

 

Х

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

0

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання.

 

Витрати на ознайомлення з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет) та на перегляд внутрішніх операційних та управлінських процесів для забезпечення виконання вимог регулювання, а саме: 58 грн на одного суб’єкта господарювання.

Розрахунок: 3 год. (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій) 

3 Х 19,34 грн. = 58 грн.

Припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік

58 грн

0

0

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм 

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 

0

0

0

13

 

Інші процедури (уточнити)

 

0

0

0

14

Разом, гривень

Формула: 

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 38,68+77=

58

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2 523 (очікується 10 відсотків від загальної кількості суб’єктів малого підприємництва -25236 )

0

0

16

Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

146 334

Х

0

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: 

камеральні 

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

Х

Х

Х

Х

Х 

6. Підготовка звітності за результатами регулювання 

Х

Х

Х

Х

Х

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

Х

Х

Х

Х

Х

Разом за рік

0

0

0

0

0

Сумарно за п’ять років

0

0

0

0

0

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу)

Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

58

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

146 334

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

146 334

0

 

 

Голова Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів                                                                                                                                                               Володимир ЛАПАДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux