Проект постанови КМУ від 25 вересня 2017

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

   

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                   В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

1. Розробник:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Основною метою проекту постанови є:

удосконалення механізму управління у сфері використання та охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів при використанні земельних ділянок на умовах оренди;

врегулювання питання надання матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.

Шляхами досягнення цієї мети є внесення відповідних змін до нормативно-правових актів.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001), е-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Департамент землеустрою, використання та охорони земель), 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 275 72 88, land_sg@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 285 05 55, факс 254 43 93, inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

 

 

 Перший заступник Міністра                                                                                                                                        Максим МАРТИНЮК                                                                                            

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до абзацу другого пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 413 “Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними” Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (далі – проект постанови), зокрема до Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220.

Законом України “Про охорону земель” визначено, що з метою здійснення контролю за динамікою родючості ґрунтів систематично проводиться їх агрохімічне обстеження, видаються агрохімічні паспорти, в яких фіксуються початкові та поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів і рівні їх забруднення. Дані агрохімічної паспортизації земель використовуються в процесі регулювання земельних відносин, зокрема при передачі в оренду земельних ділянок.

Проте Типовим договором оренди землі не передбачено необхідності проводити агрохімічну паспортизацію земельних ділянок, що не відповідає вимогам Закону України “Про охорону земель” та не дає можливості здійснювати належний контроль за ефективним та раціональним використанням орендарями земельних ділянок, зокрема за якістю ґрунтів.

Використання земельних ділянок недобросовісними орендарями призводить до виснаження ґрунту, втрати його родючості та інших корисних властивостей ґрунтового покриву.

Тому для врегулювання порушеного питання, удосконалення механізму управління у сфері використання та охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів, відшкодування орендодавцю збитків у разі погіршення орендарем якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки проектом постанови передбачено внесення змін до Типового договору оренди землі.

Крім того, проектом постанови пропонується привести у відповідність з вимогами законодавства Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553, та Порядок проведення інвентаризації земель, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 513.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою проекту постанови є:

удосконалення механізму управління у сфері використання та охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів при використанні земельних ділянок на умовах оренди;

врегулювання питання надання матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.

Шляхами досягнення цієї мети є внесення відповідних змін до нормативно-правових актів.

3. Правові аспекти

До нормативно-правових актів, які діють у цій сфері суспільних відносин, належать: Конституція України, Земельний кодекс України, закони України “Про оренду землі”, “Про землеустрій”, “Про охорону земель”, “Про Державний земельний кадастр”, постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 “Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”, від 17 листопада 2004 р. № 1553 “Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою”, від 3 березня 2004 р. № 220 “Про затвердження Типового договору оренди землі”, від 23 травня 2012 р. № 513 “Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація постанови не потребує видатків із Державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови погоджено без зауважень:

Міністерством фінансів України;

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

За результатами проведення правової експертизи Міністерством юстиції України надано висновок про погодження проекту постанови із зауваженнями, які враховано.

Проект постанови потребує погодження з Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в розділі “Громадське  обговорення проектів нормативно-правових актів”.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є актом регуляторного впливу.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови удосконалить:

механізм управління у сфері використання та охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів;

контроль за ефективним та раціональним використанням орендарями земельних ділянок, зокрема за якістю ґрунтового покриву;

порядок надання матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.

  

 

Перший заступник Голови

Державної служби України

з питань геодезії, картографії 

та кадастру                                                                                                                                                                     Л. М. Шемелинець

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Законом України “Про охорону земель” визначено, що з метою здійснення контролю за динамікою родючості ґрунтів систематично проводиться їх агрохімічне обстеження, видаються агрохімічні паспорти, в яких фіксуються початкові та поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів і рівні їх забруднення. Дані агрохімічної паспортизації земель використовуються в процесі регулювання земельних відносин, зокрема при передачі в оренду земельних ділянок.

Проте Типовим договором оренди землі не передбачено необхідності проводити агрохімічну паспортизацію земельних ділянок, що не відповідає вимогам Закону України “Про охорону земель” та не дає можливості здійснювати належний контроль за ефективним та раціональним використанням орендарями земельних ділянок, зокрема за якістю ґрунтів.

Використання земельних ділянок недобросовісними орендарями призводить до виснаження ґрунту, втрати його родючості та інших корисних властивостей ґрунтового покриву.

Так за даними державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» баланс гумусу в останні роки гостродефіцитний та становить за розрахунками щорічно мінус 500-700 кг/га. Крім того, за матеріалами агрохімічної паспортизації земель, яку здійснюють регіональні центри державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», встановлено, що кожні 5 років ґрунти України втрачають у середньому 0,05% гумусу.

Такий стан речей призводить до втрати – родючості українських ґрунтів.

Тому для врегулювання порушеного питання, удосконалення механізму управління у сфері використання та охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів, відшкодування орендодавцю збитків у разі погіршення орендарем якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки проектом постанови передбачено внесення змін до Типового договору оренди землі.

Також проектом постанови пропонується врегулювати питання не допущення зниження орендної плати на земельні ділянки, право оренди на які набуто на земельних торгах.

Існують не поодинокі випадки коли в ході проведення земельних торгів, учасники піднімають ставку орендної плати з 8% від нормативної грошової оцінки земель до 60%, 100% і більше.

Після укладання договору оренди, орендар звертається до розпорядника земельної ділянки з пропозицією внести зміни до істотних умов договору в частині зменшення розміру орендної плати. Це призводить до корупційних факторів та порушення самого принципу проведення земельних торгів, в частині добросовісної і чесної конкуренції особою, яка запропонувала найвищий розмір орендної плати, а в подальшому занизила його у десятки разів.

Крім того, ця ситуація призводить до недонадходжень у місцеві бюджети від плати за землю.

Також пропонується в договорі оренди строки виплати орендної плати за землі державної та комунальної власності зазначати відповідно до вимог Податкового та Земельного кодексів України і встановити розмір пені у разі її несвоєчасної виплати 100%.

В середньому на рік недонадходження до місцевих бюджетів внаслідок несвоєчасної виплати орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності складає 300 млн. грн., а недонадходження громадянам – власникам земельних ділянок майже 2 млрд. гривень.

На сьогодні розмір пені, за несвоєчасну виплату орендної плати, в договорі оренди взагалі не визначається або становить 0,01% або 1 гривня, тому така ситуація шкодить в першу чергу найбільш незахищеним верствам сільського населення (пенсіонерам), для яких орендна плата, в умовах низької пенсії, є єдиним прибутком.

Враховуючи відсутність прозорої конкуренції при укладанні договорів оренди між селянами та агрохолдингами, які орендують земельні ділянки, фактично селянин залишається незахищеним, і може не отримати прибутку за надання в оренду свого майна (земельної ділянки).

Отже підвищення розміру пені в типовому договорі оренди землі, дає можливість захистити права, які гарантовані Конституцією України найбільш вразливих та незахищених верств населення.

Крім того, проектом постанови пропонується привести у відповідність з вимогами законодавства Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284, Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553, та  Порядок проведення інвентаризації земель, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 513.

Змінами до Положення про Державний фонд документації із землеустрою передбачається привести зазначене положення у відповідність до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» в частині безоплатності надання адміністративної послуги - видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою та спрощення і скорочення термінів її отримання, шляхом запровадження надання послуги через електронні сервіси, що здешевлює отримання такої послуги, шляхом економії коштів на організаційні витрати пов’язані з фактичним її отриманням (витрати на проїзд суб’єкта господарювання та копіювання матеріалів).

За 2016 рік було надано 44563 послуги - видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

Проблема, яку пропонується врегулювати справляє вплив на такі верстви суспільства:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є удосконалення механізму управління у сфері використання та охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів при використанні земельних ділянок на умовах оренди.

Також, проектом постанови пропонується привести у відповідність з вимогами законодавства Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284, Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553, та  Порядок проведення інвентаризації земель, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 513.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

·  Визначення альтернативних способів

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «statusquo», тобто збереження чинного регулювання зазначених питань, визначених типовим договором оренди землі.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1. Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначених типовим договором оренди землі

Збереження чинного регулювання зазначених питань не дасть можливості здійснювати належний контроль за ефективним та раціональним використанням орендарями земельних ділянок, зокрема за якістю ґрунтів, та не захистить орендодавців – власників земельних ділянок від недобросовісних орендарів.

2. Прийняття проекту регуляторного акта

Запровадження фіксації в договорі оренди землі показників якісних характеристик ґрунтового покриву земельної ділянки на момент її передачі в оренду; відшкодування орендодавцю – власнику земельної ділянки збитків у разі погіршення якості ґрунтового покриву орендованої земельної ділянки або приведення її у непридатний для використання за цільовим призначенням стан; встановлення строку виплати орендної плати за користування земельною ділянкою та розміру пені у разі її несвоєчасної виплати.

Приведення у відповідність з вимогами законодавства Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. №284, Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                         від 17 листопада 2004 р. № 1553, та Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 513.

Прийняття проекту регуляторного акта забезпечить захист інтересів орендодавців – власників земельних ділянок, а також збільшення надходження до місцевих бюджетів.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначених типовим договором оренди землі, не може розглядатися як таке, що забезпечує належний захист орендодавців – власників земельних ділянок та призведе до неможливості контролювати ефективне та раціональне використання орендарями земельних ділянок, зокрема якість ґрунтів.

Прийняття проекту регуляторного акта дозволить врегулювати зазначене питання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Вигоди відсутні у зв’язку з неналежним нормативно-правовим врегулюванням питань оренди земель, що призводить до ненадходженням коштів до місцевих бюджетів

Витрати наявні через недонадходження до місцевих бюджетів внаслідок несвоєчасної виплати орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності складає 300 млн грн за рік та втрати родючості ґрунтів для відновлення яких в майбутньому держава має витратити млрд грн.

Альтернатива 2.

 

Вигоди у зв’язку із можливістю належного врегулювання питання удосконалення механізму управління у сфері використання та охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів, відшкодування орендодавцю збитків у разі погіршення орендарем якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки.

Своєчасне надходження коштів від сплати за землю та можливі додаткові надходження при застосуванні фінансових санкцій.

Витрати на сплату фінансових санкцій.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Проект регуляторного акта забезпечить захист інтересів суб’єктів господарювання шляхом вимог за дотриманням законодавства про охорону земель та оренду в частині збереження родючості ґрунтів та здійснення прозорої конкуренції під час набуття прав оренди на земельну ділянку за результатами земельних торгів, а також скорочення строків отримання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, шляхом можливості отримання таких відомостей через електронний портал.

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

9483

12981

53363

-

75827

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

70

20

10

-

100

 

Дані щодо кількості суб’єктів господарювання за 2016 рік. Дані щодо кількості суб’єктів господарювання за 2017 рік будуть узагальнені у 2018 році на підставі звітних даних.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Вигоди відсутні у зв’язку з неналежним нормативно-правовим врегулюванням питань оренди земель, що призводить до ненадходженням коштів до місцевих бюджетів.

Витрати наявні через недонадходження до місцевих бюджетів внаслідок несвоєчасної виплати орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності складає  300 млн грн за рік та втрати родючості ґрунтів для відновлення яких в майбутньому держава має витратити мільярди гривень.

Альтернатива 2.

Вигоди у зв’язку із можливістю належного врегулювання питання удосконалення механізму управління у сфері використання та охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів, відшкодування орендодавцю збитків у разі погіршення орендарем якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки.

Своєчасне надходження коштів від сплати за землю та можливі додаткові надходження при застосуванні фінансових санкцій.

Спрощення і скорочення термінів  отримання адміністративної послуги, шляхом запровадження надання послуги через електронні сервіси, що здешевлює отримання такої послуги, шляхом економії коштів на організаційні витрати пов’язані з фактичним її отриманням (витрати на проїзд суб’єкта господарювання та копіювання матеріалів).

 

Витрати на сплату фінансових санкцій.

 

Внаслідок дії регуляторного акту передбачається врегулювання питань застосування фінансових санкцій (пені), передбачених умовами договору оренди за несвоєчасну виплату орендної плати землекористувачем.

В договорі оренди пропонується строки виплати орендної плати за землі державної та комунальної власності зазначати відповідно до вимог Податкового та Земельного кодексів України і встановити розмір пені у разі її несвоєчасної виплати 100%.

На сьогодні розмір пені, за несвоєчасну виплату орендної плати, в договорі оренди взагалі не визначається або становить 0,01% або 1 гривня, тому така ситуація шкодить в першу чергу найбільш незахищеним верствам сільського населення (пенсіонерам), для яких орендна плата, в умовах низької пенсії, є єдиним прибутком.

З урахуванням того, що в середньому орендна плата за 1 гектар земельної ділянки становить близько 1050 грн. в рік, у разі невиконання умов договору розмір пені (0,1 %) складає 1 грн. 05 коп. а при прийнятты регуляторного акта розмір пені (100%) буде становити 1050 грн.

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Витрати відсутні

 

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

2,1 млрд.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності  (за чотири-бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань

1

Неналежне нормативно-правове врегулювання питання оренди земель, що призводить до ненадходженням коштів до місцевих бюджетів

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

4

Удосконалення механізму управління у сфері використання та охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів, відшкодування орендодавцю збитків у разі погіршення орендарем якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки.

Своєчасне надходження коштів від сплати за землю та можливі додаткові надходження при застосуванні фінансових санкцій.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

Збереження та відтворення родючості ґрунтів, відшкодування орендодавцю збитків у разі погіршення орендарем якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки.

Своєчасне надходження коштів від сплати за землю та можливі додаткові надходження при застосуванні фінансових санкцій. Спрощення і скорочення термінів отримання адміністративної послуги, шляхом запровадження надання послуги через електронні сервіси, що здешевлює отримання такої послуги, шляхом економії коштів на організаційні витрати пов’язані з фактичним її отриманням (витрати на проїзд суб’єкта господарювання та копіювання матеріалів).

(4 бали)

Витрати на сплату фінансових санкцій

Проблема існувати не буде

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань

Відсутні. Неналежне нормативно-правове врегулювання питання оренди земель, що призводить до ненадходженням коштів до місцевих бюджетів (1 бал)

Відсутні

Проблема продовжує існувати

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

Вирішення проблеми

0

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань

Існування проблеми

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Основними механізмами, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми є прийняття проекту регуляторного акта в частині внесення змін до Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220, Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284, Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553, та Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 513.

Прийняття проекту регуляторного акта удосконалить:

механізм управління у сфері використання та охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів;

контроль за ефективним та раціональним використанням орендарями земельних ділянок, зокрема за якістю ґрунтового покриву;

порядок надання матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.

Також, буде змінено регулювання процедур передачі земельних ділянок в оренду, розрахунку розміру плати за землю, та/або використання орендованих земельних ділянок, положення нормативних актів, до яких вносяться зміни будуть приведені у відповідність до такого нормативно-правового акта.

Органи виконавчої влади в обов’язковому порядку замовлятимуть проведення агрохімічної паспортизації земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, забезпечуватимуть надання документації із землеустрою через електронних портал.

Суб’єкти господарювання в обов’язковому порядку зобов’язані дотримуватися заходів з охорони земель та збереження родючості ґрунтів, своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату за використання земельних ділянок згідно умов укладених договорів оренди.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування будуть відповідати витратам на заробітну плату співробітників, які за функціональними обов’язками уже здійснюють та в подальшому здійснюватимуть відповідні заходи.

Проектом акта передбачається врегулювання питань застосування фінансових санкцій (пені), передбачених умовами договору оренди за несвоєчасну виплату орендної плати землекористувачем.

Орієнтовні розрахунки витрат на одного суб’єкта малого підприємництва М-Тест додаються.

Розмір орендної плати за використання земельних ділянок встановлено Податковим кодексом України, згідно якого розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території, не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

А у випадку, якщо право оренди набуте на земельних торгах розмір орендної плати може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати, оскільки регулювання відносин в частині використання та охорони земель є необмеженим, оскільки Земельним кодексом України встановлено такий вид користування земельною ділянкою, як оренда.

Зокрема статтею 93 Земельного кодексу України передбачено, що право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземцям і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам.

Строк оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 років.

Однак, статтею 33 Закону України «Про оренду землі» передбачено, що по закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).

У разі прийняття нормативно-правового акта вищої юридичної сили, яким буде змінено регулювання процедур передачі земельних ділянок в оренду, розрахунку розміру плати за землю, та/або використання орендованих земельних ділянок, положення нормативних актів, до яких вносяться зміни будуть приведені у відповідність до такого нормативно-правового акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1.Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2.Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта не обмежується

3.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект наказу та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua) у розділі «Регуляторна політика», підрозділ «Проекти регуляторних актів».

4. Час, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам, для виконання вимог акта – разово орієнтовно 2 години для відповідальних працівників на ознайомлення із змінами, внесеними регуляторним актом.

Показниками результативності проекту регуляторного акту будуть:

1) кількість укладених договорів оренди земельних ділянок;

2) кількість проведених агрохімічних обстежень;

3) кількість договорів з простроченої виплати орендної плати;

4) кількість наданих відомостей з Державного фонду документації із землеустрою;

5) кількість розроблених документацій із землеустрою з інвентаризації.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні дані.

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                           Максим МАРТИНЮК

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, не проводилось з огляду неможливості прогнозування конкретних груп мікро- та малого підприємництва на яких відбуватиметься вплив регуляторного акта.

З метою громадського обговорення проект регуляторного акта оприлюднений на офіційному веб-сайті розробника.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі)

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання визначити неможливо, оскільки процес передачі земельних ділянок в оренду шляхом укладення, зміни, розірвання договорів проводиться постійно.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

В наслідок дії регуляторного акту передбачають витрати на фінансові  санкції, передбачені умовами договору оренди за несвоєчасну виплату орендної плати землекористувачем.

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1.

Витрати часу на заповнення і відправлення запиту на отримання адміністративної послуги – 35 хв./1запит.

0

0

1

2

Інші процедури:

(сплата пені за несвоєчасну виплату орендної плати)

 

4310 грн

 

4310 грн

 

 

21550 грн

3

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

4310 грн

4310 грн

21550 грн

4

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

53363

5

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

230 млн грн

230 млн грн

1150 млн грн

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва.

Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування будуть відповідати витратам на заробітну плату співробітників, які за функціональними обов’язками уже здійснюють та в подальшому здійснюватимуть відповідні заходи.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу або нового структурного підрозділу діючого органу.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання.

 

№п/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

230 млн грн

1150 млн грн

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

0

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

230 млн грн

1150 млн грн

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

230 млн грн

1150 млн грн

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Зважаючи на від’ємність значень сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) компенсаторні механізми не пропонуються.

 

Додаток 1

до Аналізу регуляторного впливу

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати часу на заповнення і відправлення запиту на отримання адміністративної послуги – 35 хв./1запит.

0

0

2.

Інше (сплата пені за несвоєчасну виплату орендної плати)

93483 грн

467415  грн

3.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

93483 грн

467415   грн

4.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

22464

22464

5.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

2,1 млрд грн

10,5 млрд грн

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

Зміна розміру земельного податку відбудеться в наслідок зміни бази оподаткування при застосуванні проекту регуляторного акту.

102 386 грн

511930 грн

 

Додаток 2

до Аналізу регуляторного впливу

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулюва-

ння

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень

Проведення агрохімічної паспортизації земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності

3 год.

119,7

1

53363

6387551,1

Разом за три роки*

3 год.

119,7

1

53363

6387551,1

 

* Відповідно до абзацу п’ятнадцятого розділу Система організації процесу виконання Стратегії  удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, затвердженої постановою КМУ від 07.06.2017 № 413 Держгеокадастр та його територіальні органи під час передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в оренду повинні перевіряти не рідше ніж один раз на три роки стан орендованих земельних ділянок на відповідність показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки.Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux